Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 11 september 2016

Den sinnessjuke attentatsmannen John Hinckley


Efter ett misslyckat mordförsök på dåvarande president Reagan befanns John Hinckley vara sinnessjuk och har suttit inspärrad sedan 1981. Nu anses han vara frisk nog för frihet (SvD).

AstroDatabank, som har det AA-rankade födelseklockslaget, noterar hur vägen mot ett tillfrisknande var utdraget och återger intrycken Hinckley gav i slutet av 80-talet. Han led av "dåligt omdöme, hade behov av att ego-boosta sig via medierna, var isolerad från andra människor på allt annat än den ytligastenivån, hade uppblåsta föreställningar om sig själv, var misstänksam och blev trotsig när hans narcissism ifrågasattes. Han vägrade ta ansvar för sina handlingar annat än på ett vagt och obekymrat sätt, fladdrade i sina känslor, tenderade att ljuga, brist i sympati med andra och företedde tecken på att vara mer märkvärdig än andra." Terapeuterna kunde inte bryta igenom detta hav av perversitet, noterar artikeln.

Så är det då TIDEN som läker alla sår? I vissa delar kan de listade problem direkt kopplas till Tidens herre Kronos (den "kroniska"!) eller Saturnus. Planeten är totalt dominant på denna födelsehimmel. Saturnus är helt opåverkbar eftersom den saknar emotionellt djup (vilket, naturligtvis, sorterar mot den opposita soli-lunära principen, särskilt då den jordbundna Saturnus-i-Stenbockens komplement i Månen i Vattentecknet Kräftan).


Saturnus borde tekniskt fungera som bäst här, där den både är "upphöjd" i jämlikhetens och balansens tecken Vågen och dessutom i det mäktiga tionde huset. Redan här ser vi dock antydningar om en härsklysten natur som upplever sig som von Oben i förhållande till andra och därmed en grundläggande empatistörning. Saturnus blir så viktig här eftersom den händelsevis också är den galna attentatsmannens ascendenthärskare. 

Men det verkliga problemet ligger inte hos Saturnus utan i dess underliggande disponent. Ska man väljer ut den svagaste länken i hela den här astrologiska DNA-kedjan är det otvivelaktigt Venus som inte förmår disponera sin makthungriga översittare. Venus är inte väl placerad i egocentrismens princip Väduren (se åter sjukdomsdiagnosen här ovan), och med det här horoskopet är det som med den gamla reklamen för kaffe där ett badkar rasar ner genom våningsplan efter våningsplan pga. ruttna eller svaga golv. 

Om den extremt maktfixerade Saturnus nu är stark men disponeras av en svag och självisk Venus blir problemen rent anstötliga när man upptäcker att också Venus disponent är svårt skadad. Och nu finns det ingen återvändo eftersom Mars ligger tillsammans med just den planet man bör studera noga vid mentalsjukdom: intellektets Merkurius. Jag ser i Hinckleys biografi att han kärade ner sig i Jodie Foster i filmen Taxi Driver där hon bara är ett litet barn! Vi har med andra ord också en potentiell pedofil tecknad av kärlekens Venus i barnets tecken Väduren och disponerad av en sjuk, sjuk libidoplanet (Mars)!

Mars ligger i sjättte huuset och Merkurius är här också, och hemma i sitt härskarläge i mentala Tvillingarnas. Här slutar disponentkedjan, här är "sista ordet". Och detta sista ord befinner sig som synes i huset för olycka och ohälsa och fiendskap - det är rätt uppenbart att Luft-elementet placerar ohälsan på den intellektuella nivån  och sen smittas psyket (Månen) eftersom också detta har Merkurius som sin disponent.

Mars delar som sagt tecken (och hus) med Merkurius och olycksplaneten själv är för Stenbocksascendenterna såväl en naturlig illgörare som en verksam sådan (den kontrollfixerade Stenbocken hatar Mars impulsiva och vettlösa aggressiva utfall). Bloggen noterade skadeglatt att de korkade svenskarna i Fredrik "Stridshingsten" Reinfeldt valde en stadsminister med avsikt att tillfoga andra skada, en ond pennalist med en "dubbelt ond" Mars i första huset för den egna personligheten. Han lyckades i sina förflyttningar av pengar FRÅN DE FATTIGA TILL DE SOM REDAN HADE, skada många, många svenska hushåll. Han var effektiv i sin ondska genom Mars förstahusplacering och detta kommer att ligga Reinfeldt till last på Domedagen (som inte infaller vid någon särskild historisk tidpunkt utan är själens möte med sig själv efter att ha lagt av den uttjänta människokroppen).

Hinckley var istället ett fiasko och Mars i 6e huset är visserligen lika ond som Reinfeldts men befinner sig i oturens eller olyckans sjätte hus som kontrasterar med grannhuset, det femte där man istället har tur med sig i alla sina företag. Bloggen har flera gånger pekat på "onda" planeter som likväl skördar framgång genom femte husets goda och tursamma natur.

Hinckley har således fötts med ett intellekt som är till hans stora olycka. Men naturligtvis är han inte något offer för ett oturligt öde (6e = KAKE TYCHEs tempel, den onda lyckans hus), själen valde den här planetära klädedräkten eftersom den exakt motsvarar den karma själen hade att arbeta på i detta liv. 

Och uppdraget verkar ha varit det som synske Edgar Cayce så träffsäkert formulerade som, in patience you shall possess your soul - "i tålamod (i Saturnus domän) kommer du att komma i besittning av sin själ. Eller mer krasst uttryckt: spärra in och isolera in de verkligt svåra syndarna vars övertramp i tidigare liv nu reducerat dem till dårar, och låt dem sitta av den tid det tar innan deras själsliga sjukdom bedarrar och de återigen börjar tänka klart.

Som synes kan i princip hela listan på Hinckleys mentala och attitydmässiga problem återföras till den nära kopplingen mellan den mentala ohälsan i Luft vilken drabbar den egocentriska Venus via Vädurens disponent, den dubbelt onda Mars. Stenbocken ogillar verkligen en annan planet som också står för ett frihetsperspektiv, och det är Jupiter som med stengeten i första huset förvandlas till en verksam illgörare. Här står Jupiter i det västra hörnet och är således otroligt prominent - men skadlig i de effekter som dess expansionsbenägenhet leder till. (Det perverst otrogna golfproffset Tiger Woods hade också en verksamt ond Jupiter i sjunde allianshuset.)

När man sedan noterar att den mäktiga Saturnus söker begränsa denna ondska i sjunde huset för alla dem Hinckley allierat sig med eller skulle kunna alliera sig med, inser man att Saturnus här också tycks spela sin naturliga roll som den "upphöjda" gränsdragaren, dvs. samhället som finner att Hinckley är en fara för allmänheten. Mycket riktigt och naturligt anser hinduisk astrologi att Saturnus är tionde husets signifikator (bhava karaka) - hus och planet är så samstämmiga.

Vissa födelsehoroskop verkar bara vara "platshållare" i tiden där riktigt sjuka själar infinner sig för att avtjäna sina karmiska straff...


*****

Jag har skrivit om Hinckley tidigare (2011), men skrev här en ny text utan att först kontrollera med den gamla. När jag snabbt ögnar den fem år gamla texten har den ungefär samma berättelse men med lite annorlunda betoningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar