Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 2 november 2014

Varför är Lejonet så gay?

I princip är ämnet homosexualitet uttröskat på bloggen; de drabbade har bidragit till astrologins vetande. Sexualitetens planet Mars är verkligen "fallen" i Kräftan, Venus är verkligen mer korrumperad av den onda stjärnan Algol i HBT-horoskop än i en blandad population, etc.

Men när en tramsig ekonomijournalist försöker göra en sak av att fjolldatorföretaget Apples senaste chef kommit ut som homo, då började jag fundera på om den här kvinnan som så många andra HBT-aktivister själv är en garderobshomo eller -lesbian. Hennes horoskop var nog så stört.

Ungefär samtidigt presenterar Aftonbladet ännu ett personligt livsöde, den unga grabben som bara visste att han borde ha varit tjej:

Som barn fantiserade hon om att vara en sjöjungfru. Utan ben och ­utan kön. Allt hade varit enklare då.
– Jag sa till mamma någon gång när jag var mellan två och tre år att jag var tjej, säger MN.

Tuff luck! Man får inte alltid som man drömmer. Och som vem som helst med sund tankeförmåga kan inse, ägnar sig denne MN åt att tillbakadatera till barndomen formuleringar från en senare period. Vem utan den mest tanklösa köper idén att ett två år gammalt barn tänker på detta vis? Men som vi strax ska se är hans fantiserande ofattbart träffsäkert. Han är i våldet på en arketyp, i klorna på en ond ande skulle någon kanske säga. Människor har väldigt luddigt språk för vad det egentligen är som styr deras upplevelser. Ett är säkert: det är inte något uppburet ego som sitter och vrakar. Egot är det största offret för inbilskhet av alla människosjälens komponenter.


*****

Jag återvände till den här skaran av sorgebarn och hittade nu några fler horoskop än i senaste studiet. Det beror nu inte på att jag fortsatt samla på underlag till HBT-studier, utan att jag tydligen glömt leta igenom datasamlingen grundligt nog.

Genom åren har sättet att kommendera kändishoroskop varierat och här finns t.ex. både stavningen "bisex" och "bi-sex". Uppenbarligen har jag glömt att söka tillräckligt omfattandetidigare med astrologiprogrammet: sökmönstret "homo" & "gay" & "lesb" & "bisex" & bi-sex" krävs för att samla ihop samtliga fall i den drygt 8500 horoskop stora samlingen. Och sedan måste man radera falsklam, som t.ex. förnamnet "GAYlord" eller "Gloria GAYnor".

Kvar blir i dagsläget 268 kartor, bra nära eller i praktiken ett stabilt underlag om kravet på statistisk signifikans är ±50% eller mer utöver medelvärdet (ren slump). Här använder jag dock ±41% (se detta inlägg), men skillnaden är mindre än ett horoskop hit eller dit. Trenderna är tydliga.

Jag hade lämnat de här undersökningarna bakom mig och glömt upplägget, som bestod i att studera främst Venus men också Mars. Istället gick jag av misstag igenom Solens och Månens positioner.

Det var den nybakade ekonomijournalisten som utlöste den nya granskningen av HBT-horoskopen. Hon hade den oreflekterande nymånen i Lejonet - Solens starka Lejonidentitet bränner sönder förmågan att distanserat tänka genom frågan och skapa intressanta perspektiv. Man blir så fullständigt uppfylld av sitt Jag att kanske intresset för sexuella relationer försvinner. Det vill säga, asexualitet!

Den reflektiva Måne som visar sig mest benägen till "gayighet" är just hennes Måne i Lejonet! En variant på en Lejonnarcissism som är så total att hela frågan om sexualitet utgår, måste alltså kompletteras med den där individen är så självupptagen att den enda partner som duger är en som på ett grundläggande plan är som en själv: homo kärlek, kärlek bara till det egna slaget. Och det är ungefär detta som Månen i Lejonet skulle kunna omvittna.


Sol och Måne,
268 HBT-horoskop
28 26
26 19
19 13
19 17
19 31
16 30
19 23
18 25
15 23
27 17
20 18
32 26
Snitt:
22,3
Signifik.
rel. snitt
(±41%):
<=13 e.
>=31

Som börjar bli en vana nu, struntar den neutrala Solen att ge några signaler även i denna studie. Det är egentligen bara i bloggens äldsta test, på brottslingar, Solen i debutantens tecken Väduren visar att identitetsplaneten drar mot baggens yvighet och energi och blir till övertramp som registreras som brottsdomar. 

I många andra tester i olika ämnen har Solen tigit still, den är inte en faktor som sig bidrar till vare sig patologier eller fallenhet för vissa yrken. Vill man "bevisa" astrologin måste man gå till djupare lärosatser än bara Solen i ett visst zodiaktecken, även om man tydligt märker soltecknets närvaro hos vissa personer som är väldigt starkt märka av det (se t.ex. "relationsspecialisten" Chuck Lorre född i relationstecknet Vågen i förra inlägget.)

Ett intressant undantag är Solen i Fiskarna som signalerar ökad benägenhet till homosexualitet. Här är "lilla sjöjungfrun" som Aftonbladets intervjuobjekt kände en sådan identifikation med som litet barn! Även om individen i artikeln har anonymiserats (inte sökbar på t.ex. birthday.se) kan man nästan våga BOKSTAVLIGEN gissa på en viktig problematik i Fiskarna i hans/hennes horoskop. Intressant är ju att axeln sjö och jungfru (Fiskarnas vatten och Jungfrun) faktiskt har en viss betoning om man samläser kolumnen för Sol och Måne! 

(Min enda lesbiska kvinnobekant är typiskt nog en nymåne mellan Fiskarna/Jungfrun. Henne, ser jag vid efterkontroll, hade jag glömt att "flagga", så egentligen har Sol-Fiskarna och Mån-Jungfrun ytterligare en datapunkt var.)

Det här är förstås ytterligare ett uttryck för den identitetsförvirring som ligger i kärnan av detta tecken. Fiskarna är det omedvetna kaos som råder innan Väduren och arbetet på att bygga ett nytt engångs-ego i detta liv. Saknas en definitiv självbild är det inte så konstigt att det kan bli lite vad som helst av en människa i livet, inklusive vilka fyrtorn man styr mot.

Månen visar två eller tre intressanta avvikelser i testet. Eftersom det bara finns ett zodiaktecken som indikerar individualiteten i sig, individualiteten i dess utagerande manifestation - LEJONET ! - förstår man ganska snart hur perfekt överrepresentationen av psyken i Lejonet i HBT-gruppen är. 

Det är just det psyke som står närmast den djupa andesjälen som är den mest känsliga för kognitiva dissonanser, dvs. den till människa förklädda själen "fixar" inte att reflektera och ge positivt gensvar på den solära identitet som den levande jivatman uppvisar den här gången, i det här jordelivet.

Eftersom Lejonet mer än något annat tecken kretsar kring identiteten är det här ett lika sublimt resultat som Solen i identitetslösa Fiskarna. Man kan bara önska sig att samma Mån-Lejon fortsätter att dominera i en framtida studie med lika många HBT-horoskop ytterligare. 

Det här fyndet som jag av misstag fick syn på, är helt enkelt sublimt eftersom det totalt bekräftar bloggens äldre testet om HBT som en psykisk sjukdom, en störning på Månens nivå, men i fallet med Solen, tydligen en skada på en än djupare nivå eftersom Solen indikerar den levande andesjälen.

Men borde inte den "fallna" Månen i Skorpionen vara en ännu bättre signifikator än Månen i Lejonet på en negativ vägran att bejaka sin egen solära identitet? Lejonet är ju dock att affirmativt tecken?

Nej, inte om vi kvarhåller insikten från tio sekunder sedan: bara Månen i Lejonet har identitetsmarkören Solen som sin direkta ägare och disponent. En Måne i Skorpionen är fallen eftersom den styrs av något mindre än Solen själv, av den turbulenta och kemiska pesthärd som är planeten Mars i dess verksamhet i Vatten. Detta är en nästan renodlad symbol för sexualdriften som sådan, men säger inte i sig något om mot vilken typ av "identitet" sexualiteten riktas.

Som ett exempel på hur korrekt den ursprungliga sideriska zodiaken är, anförtrodde sig en väninna för många år sedan och berättade att bortfallet av sex efter hennes skilsmässa hade visat sig oproblematiskt. Efter "några månader" tänkte hon inte ens på saken längre. Jag utgår från att det var en saklig kommentar och inte ett raggförsök på en gammal god vän (en signal jag i så fall missade totalt!), men givet kvinnans fyra planeter i den tropiska zodiakens Skorpion låter det hon sade så olikt sexualitetens tecken det kan bli. 

Men när man inser att det psykologiskt korrekta tecknet är den sideriska Vågen blir det hon säger helt begripligt. Venus i Luft ÄR den himmelska kärleken, den romerske filosofen Plotinus gudinna snarare än horan. Det måste ha varit en uppenbarelse för henne att upptäcka att livet inte stod och föll med mannens ständiga krav på sex, och att sexualiteten ytterst är extern faktor, inget som tillhör den verkliga andevarelsens identitet. 

Därav den här bloggarens nedlåtenhet mot tidningen Aftonbladet som söker dupera sina läsare att de bara är hormonstinna djur satta att reproducera sig i det jordiska kretsloppet och sedan, när de missfostrats tillräckligt och inte längre vet vilka de är, säljer på dem skräpjournalistisk som enbart adresserar de låga, förgängliga och irrationella själsnivåerna.

Med dessa ord har också frågan besvarats varför psyket/Månen i Tvillingarna i den här HBT-studien visade sig så immun mot den homosexuella störningen. Kombinationen hade bara ett horoskop för mycket för att tangera punkten för signifikant underrepresentation. Men indisk (siderisk) zodiak har uppenbarligen rätt: detta är heteronormativitetens egen symbol, och Tvillingarna (eller Paret) representeras av en man och en kvinna som håller varsitt instrument (eller delar av samma instrument) och tillsammans skapar "ljuv musik". Det är märkligt att tillägget i det här nyliga inlägget om musikalitet så fort besannades via Mån-Tvillingarnas frånvaro i ovanstående HBT-test!

Eftersom också Lejonets granne Jungfrun närapå når signfikans som måntecken, kan man fundera på problemet är. Den här Månen figurerar nu i nästan varenda "problemtest"  bloggen gjort, den finns distinkt bland främlingshatare, bland kriminella och nu också bland HBT-folket. Jungfrun verkar sannerligen vara ett tecken där "olyckan" drabbar och man starkt känner fruktan i termer av fiendskap.

Är homo böjelser av Jungfruns typ bara en självisk tendens, det gamla vanliga tecknet på den introverta Jungfrun som fruktar "den Andre"? (Det mötet kommer Vågen att i nästa steg undersöka.) Venus är ju fallen här i självtjänandets tecken. Det skulle vara intressant att se om också Månen i Jungfrun hittas i homosexuella prostituerades och porrskådespelares horoskop i högre grad än hos andra - de som inte känner något alls och därför instrumentaliserar sexualiteten för att åtminstone tjäna pengar på den.

Att HBT-fenomenet kan liknas vid en identitetsstörning på det reflektiva psykets nivå (Månen i Lejonet) och t.o.m. en djup identitetskris (Solen i Fiskarna), det var något man visste även utan astrologins hjälp. Men varför inte ta t.ex. de 31 Månen i Lejonet och studera hur de förhåller sig till den Sol som också följer med i det kompletta paketet?

Den fingranskningen återstår att göra och kommer att redovisas på bloggen.Tillägg

Av dessa 268 hade jag noterat bisex i 21 fall, medveten om att detta ibland är en eufemism - att vara "delvis för heteronormativ sexualitet" var innan homoppropagandan i väst nådde dagens orkanstyrka: marknaden vill kunna sälja "gayanpassade" produkter och stöttar aktivt att fler och fler individer hamnar i ett identitetsvakuum där marknaden så vänligen hjälper dem att shoppa "rosa" istället för att gå till botten med vad problemet är. Före denna homo-hajp var "bi" under ett antal år ett mer sociabelt accepterat alibi, men beteckningen dolde ofta ett rentodlat homosexuellt beteende.

Visst kan det vara en slumpmässig topp vi ser, men notera då hur symboliskt talande toppnoteringen är! Tecknet som inte kan bestämma sig utan väger än hit och än dit!

ari 1
tau 1
gem 0
can 3
leo 0
vir 0
lib 5
sco 1
sag 3
cap 2
aqu 3
pis 2


2 kommentarer:

 1. Molly/Alberto är av allt att döma född 25/3 1991. Det finns en sån på Birthday, och på hens blogg står bara "någonstans i Skaraborg" och inte Skövde som i AB, och Falköping ligger i länet. Kollade inlägg runt 25/3 och bl a visas 24/3 upp en present som hen fått av föräldrarna som firat hen ett par dar i förväg eftersom de inte bor i samma stad.
  Ja det var ju lämpligt med en fisk ja... mycket vatten öht.

  Jag måste invända mig mot det där att barn mellan två och tre inte skulle kunna fälla ett sånt yttrande som hen gjort. Det är i treårsåldern barn blir så pass medvetna om sig själva och omvärlden att de skulle kunna fälla sådana kommentarer. Har läst om flera fall där transsexuella tidigt förkunnat att de tillhört ett annat kön. Dessutom är de i den åldern tillräckligt små för att fortfarande ha minnen från sitt tidigare liv. Jag minns att min son i treårsåldern vid ett par tillfällen nämnde hur det var "förr, när han var stor" som om det var något självklart. Troligen har Molly/Alberto varit kvinna i ett tidigare liv, det är ju ofta så i såna här fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ger dig rätt på den punkten! JUST barn med minnen av tidigare liv har så att säga fortfarande sitt förra VUXENJAGS förmågor i behåll. Om det har jag faktiskt skrivit tidigare, tror jag. Psykologen (och författaren) Helen Wambachs första möte som ung psykolog med en mycket liten flicka som ritade avancerade geometriska figurer och som via docka och nappflaska signalerade till psykologen hur mycket hon hatade att bli behandlad som ett litet barn! Wambach förstod först senare i livet att hon där mött sitt första fall av en liten som fortfarande bar på en vuxen människas förståndsapparat. Ett fascinerande fenomen av själar som passerar Glömskans flod (på återresan ner till Jorden) men inte doppas tillräckligt väl i Förglömmelsens vatten.

   Se hur väl också detta rimmar med Fiskarnas djupaste innebörd – tecknet som ligger just före ego-formationens Vädur, just före själens fängslande i ett nytt ego-perspektiv (med tillhörande) kropp. Jag ska specialgranska även den signifikanta gruppen av Sol-Fiskar en och en. Kanske är det något speciellt med Solens förhållande till dess disponent Jupiter i dessa horoskop... Detta är djupa vatten, djupare än jag sett någon annan astrologi (möjligtvis undantagen den indiska) pröva sitt verktyg.

   Idén om att själen doppas i Lethe före återfödelsen har sin omvända part i Fiskarnas jordiska tolfte hus där den inkarnerade själen återigen måste doppas i vatten, men nu för att uppnå moksha eller befrielse från den syndfulla förorening själen ådragit sig under jordelivet. Se också dagens inlägg om Erich Fromm om Fiskarnas tecken som Hitlers perverterade idé om ett reningsbad (”judefrågan”).

   http://en.wikipedia.org/wiki/Lethe

   Radera