Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 23 januari 2009

Dödsängelns arvslott
Född tvilling och tvillingar som forskningsobjekt...

Som alla astrologer vet, är det de stora celebriteterna och de mest ökända skurkarna som visar hur väl astrologin fungerar.

Implikationen för oss medelmåttor är förstås inte så kul: vi är bara utfyllnadsmaterial i den här showen, och lika diffust som himlavalvet vid vår födelse, lika suddig vår väg genom livet. (Pst... Det har med dedikation till det man gör här och nu att göra, den arvslott man lämnar efter sig.)

Mycket riktigt uppvisar födelsehoroskopet för den ökände nazidoktorn Mengele en mängd iögonenfallande motiv. Låt oss kalla dem komplex.

Till att börja med var han ett fullmånebarn vilket kan ge briljant skärpa men alltid med risk för mental instabilitet. Stjärntecknen som huserade Solen och Månen var Fiskarna och Jungfrun - Vatten- och Jordelementet respektive. En indikation om ett rent fysikalistiskt tänkande.

(Jag har under mina snart 30 år som student i ämnet hittat de mest hiskliga materialister under de här elementen, människor så andefattiga att det inte går att diskutera något bortom diskbänksrealism och tingens praktiska nytta.)

Därtill hade doktorn läkaryrkets, skalpellernas och krigsredskapens planet Mars i den kallsinnigt rationalistiska Stenbocken - Eld i Jord. Fysisk åverkan mot materien. Krig
inne i själva jorden.

Verkligheten har ett märkligt sätt att illustrera eller referera till sig själv via transponering av motiv: nu föds, säger SvD, i den argentinska staden där Mengele jobbade efter sin flykt från Tyskland ett av fem barn som en tvilling.

Josef Mengele
föddes klockan 11.45 i Günzburg - när Tvillingarnas tecken steg i öster! Även soltecknet Fiskarna är för övrigt ett av zodiakens tre "dualistiska" symboler1.

Jag upprepar - många ser orden men söker inte deras mening: Josef Mengele föddes under Tvillingarnas tecken! Det är en chans på 12, eller 8% sannolikhet att födas under exakt den symbol som motsvarar hans stora fascination över temat "dubblering" eller "dualitet".

Men som den låga materialistiska själ han var (Jord och Vatten drar ner själen mot bokstavstro och literalisering av sublima koncept) förstod han inte att det var sin egen himmelska tvilling han forskade kring (sitt högre andliga jag), och det åsamkade hans försöksbarn mycken plåga. (För den himmelska tvillingen, se inlägget "Rakt ur det blå".)


Dr Mengeles sideriska horoskop, helhusmetoden.
Den uppmärksamme ser ser genast nyckel-
planeten Mars i åttonde dödshuset...

Från liten sannolikhet till minimal... 

Mars klassas som "stark" i Stenbocken (ett principorienterat Jordtecken), men Saturnus klassas som "debil" i Väduren (ett egocentriskt Eldtecken). Olyckligtvis förbinds de på den här himmelen pga. den ytterst viktiga "ömsesidiga receptionen".

Begreppet beskriver att härskaren till ett tecken gått på besök i ett annat stjärntecken, vars egen härskare avlägger en motsvarande visit i det första tecknet. Iakttagelsen stammar från den gamla babyloniska stjärntydarkonsten vilken deras ättlingar astronomerna sedan länge vänt ryggen.

Astronomin har ju
a priori bestämt sig för att världen är uppbyggd enligt den kartesiska dualismen med intelligent, tänkande människa "här" och stendöd rymd "där ute"! (Om detta säger den antika indiska upanishad-filosofin lakoniskt: "Den som på här och där gör en åtskillnad, går från död till död.")

Mengeles "ömsesidiga reception" ger horoskopets kanske viktigaste motiv, och med extremt tvivelaktiga resultat. För att inte tala om hur motivet nu snävar in bilden så att Mengeles "arttypiska" förehavanden nu tonar fram likt en fantombild:

Vet man att Väduren heter Aries på latin och anknyter till "arier" i bemärkelsen "det främsta folket" (Väduren är zodiakens första tecken), samt att Saturnus representerar hud och ras, då är man på god väg att återskapa de kognitiva mönster som verkade i den andevarelse vi kallar dr Mengele.

Hjälp mig, någon statistiker! Om det enligt normalfördelningen var 8% chans att Tvillingarnas tecken skulle stiga i öster för en individ som kom att knytas så hårt till experiment med tvillingar, hur mikroskopiskt liten är då sannolikheten att han, en nazistisk rasbiolog, också ska ha komplexet Väduren/Stenbocken ("arisk + ras-ism") prominent på sin födelsehimmel?

Fiskarna är dessutom martyriets/offrets tecken. Fast Dödsängeln offrade förstås inte sig själv för den "primära rasen" (Vädur + Stenbock), utan andra!

Ett klockrent nazi-horoskop, eftersom även Mengeles sinnelag (Månen) via Jungfrun (Jordelementet) är orienterat mot "fysiologins renhet". Och varav hjärtat (sinnet) är fullt, därav följer mycket annat.

Skärskådandet av dr Mengeles födelsehimmel synes bekräfta att någon slags rasbiologi existerar. Men det är inte i det biologiska substratet arternas uppkomst ligger, utan i stjärnorna, i vår himmelska förlaga! Ät den, Darwin!


_____

Anm. Horoskopet är ställt via den korrekta sideriska astrologin som beaktar det astronomiska fenomenet med vårdagjämningens precession. (Hela västerlandet diskuterar i allmänhet FEL zodiaktecken när astrologi förs på tal! I Indien används den astronomiskt korrekta zodiaken.)

Not 1. Skytten är det tredje duala tecknet, där bågspännarens avlossade pil indikerar andens frigörelse eller uppbrott från den fysiska kroppen. Den senare är som bekant sammansatt av bestialitet och humanism (häst och människa).

Skyttens symbol är högintressant! Den som inte når högre än till ateistisk humanism (kropp och själ) är bunden i kretsloppet. För att bli en Sann Resenär (en av dem som tillför jordmänniskorna något nytt), måste anden vara ens egen arvedel. Det är anden som driver hela showen - och dess existens är exakt vad ateister förnekar.

Det är knappast en slump att den rabiata religionshataren och biologisten Richard Dawkins har ett horoskop som i mycket påminner om Josef Mengeles (Se detta inlägg, öppnas i nytt fönster). Vissa själar tycks ödesbundna att dras ner i det prosaiska plockandet med materiens beståndsdelar och binda alla sina drömmar till det inomvärldsliga.


1 kommentar:

  1. Ha ha ha! Snacka om att kunna läsa in vad som helst i vad som helst...men du verkar verkligen kunna din astrologi måste jag säga!

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.