Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 3 juli 2018

Ulven Kristersson ett verkligt demokratihot

Eftersom det finns ovedersägliga fakta om Moderaternas planer, kan man i princip ignorera Ulven Kristerssons taktiska smutskastning av Sverigedemokraterna (de har en "unken människosyn"). Kristerssons är inte ett dugg bättre. Han kommer att införa ett helvete på jorden för de flesta löntagare och ett paradis för de högavlönade. Är inte det en unken människosyn, att segregera vissa och låta dem njuta det ljuva livet medan de andra får betala med kroppslig förslitning, fattigdom och förtvivlan? 


En intressant sak är att Kristerssons irriterande horoskop - där Månen byter tecken runt lunch och försvårar tolkningen av själva dygnets budskap - är att människan själv uppvisar samma bedrägliga oklarhet om huruvida han ändå tänker samarbeta med SD. 

Antar man en födelse inte senare än kl. 12.25 ger sinnelagsascendenten med en MånOxe i 1a huset extremt illustrativ för den aura av lågliv och bedragare som man kan avläsa runt den här politikern. Solen går i sådana fall nämligen och gömmer sig i 8e korruptionshuset och jag kan via egna intryck genom livet notera att den här solplaceringen inte är helt lyckad. Eftersom individen inte kommer åt sin egen källa till intelligens, uppstår istället en ryckighet och oväntade sista minuten-ändringar. Inte en man att släppa fram till någon ledande eller samhällskritisk position!

Som kuriosa ser man hur nära denna mörklagda själ faktiskt står Adolf Hitlers expansionssträvanden.  Kristerssons Sol är bara vid lunchtid (den sista tidpunkt som är intressant för en MånOxe) bara en halv grad från perfekt konjunktion med Hitlers bedrägliga sinnelag (ingen visste heller var man hade den mannen!).

Extraspaning - 125 politiker och kungligheter med känd födelsetid

Efter att ha gallrat bort kungen och Silvia några andra kungligheter utan någon makt återstod 125 figurer ända från Roms diktatorer och fram till idag. En skara jag aldrig en enda gång på 9 år kommit på tanken att undersöka astrologiskt på jakt efter några signaturer. Hur är denna försummelse möjlig? Svar: Bloggaren har halshuggna Draksvansen i sitt 10e hus för makt, vilket som bäst tyder på att oerhört svalt intresse för politik (väckt först under de senaste åren vid upptäckten att Sveriges politiker håller på att förstöra det här landet totalt).

Visserligen var Ulven Kristerssons karta bara av måntyp och dessutom osäker redan som sådan. Men den dolda agenda som stinker från den mannen och hans kopplingar till Hitler föder strax en intressant fråga till dessa 125: hur är det med politiker och Solen i 8e korruptionshuset? Givet ett snitt på drygt 10 solar i vart hus kommer säkert några av ledarna att ha en sådan solplacering, så bäst att ha en följdfråga beredd. Kommer då dessa åttondehussolar att motsvara en synnerligen illa utförd härskargärning? Och eftersom det finns tre onda hus kan man lika gärna utvidga frågan att gälla även det sjätte och det tolfte huset.

Här är resultatet:

H1  18
H2  10
H3   9
H4   7
H5  10
H6   8
H7   8
H8   9
H9  11
H10 11
H11 14
H12 10

Det kunde man nästan ha anat. Narcissistiska och egocentrerade människor i soluppgången tenderar mot politik och ledarskap! 18 är nästan dubbelt så många och även om slumpvariationerna är större i små datagrupper stämmer 1a egohuset så förtvivlat väl med den astrologiska doktrinen. Det här i Väduren, motsvarigheten på himlen till det jordiska 1a huset som Solen anses "upphöjd". Det är den INTE i 10e statsmannahuset.

Intressant är också att 11e idealhuset sticker iväg en bit över medel. Politik eller styre har naturligtvis med ideologi att göra, men kanske är det 11e huset som en spegling av hela folket (Vattenbäraren, det allinnefattandet tecknet) som intresserar alla dessa politiker och härskare.Vattenbäraren passar mycket bättre in i rollen som fåraherde än Stenbocken, den hårt makt- och organisationsorienterade.

Övriga hus, inklusive de onda 6, 8 och 12 ligger i linje med snittet och frågan blir nu om några härskare som gått till historien som särskilt onda som har sin Sol här...


H6 "Olyckans och fiendens hus".
 • Romerske kejsar Domitianus, en grym mordisk despot! Parodiskt överkänslig om sin flint under senare år.
 • George V av England, impopulär och oambitiös ledare med ett solkigt och lösaktigt privatliv. Degraderade sig till homosexuella eskapader med dandyn Beau Brummel
 • Philippe Pétain, franska Vichyregimen, svek sig och sitt land genom samarbete med de tyska nazisterna! Minns vad frågan gällde: hur svart är Ulf Kristersson (m) egentligen?
 • Nicholas II av Ryssland, siste diktatorn/tsaren, svårt rasistisk (antisemit) och blodig i sitt maktutövande
 • Wilhelm Frick - tysk inrikesminister under naziåren. Avrättades som krigsförbrytare
 • Martin Bormann, nazipolitiker som efterträdde Hitlers sekreterare Hess som hoppade av. Begick självmord.
 • Sonny Bono, före politikerkarriären ena halvan av 60-talets glamorösa popduo Sonny & Cher. Körde ihjäl sig vid en skidsportort (krockade med ett träd i skidbacken)
 • Dick Cheney, USA:s läskigaste krigsprofitör (Irakkriget) sedan Fredsprisbelönade Henry Kissinger. Vad är det för fel i huvudet på norrmän och svenskar som tror USA har något uppbyggligt att bjuda oss???
Jag försäkrar, det finns goda politiker i horoskopsamlingen också, men 6e olycks- och fiendehuset visar sig vara rena bedrövelsen. Bara Sonny Bono får godkänt och han drabbades istället av huset som "olycka". Det är värt att kommentera att alla dessa Solar, dessa individuella drivkrafter tycks ha varit sin egen värsta Fiende.

Jag vet inte hur en grupp skulle kunna bli mycket värre än sammansättningen på dem i 6e huset, men låt oss nu gå över till de nio i 8e korruptions- och dödshuset:


 • Wilhelm II, Tysklands sista kejsare/diktator, känd för sin handfallenhet och inkompetenta styrning. Mer tafflig än dödlig på slagfältet!
 • Johannes Paulus II, här slank en påve med av misstag, men jag hade taggat honom som en politiker (Vatikanstaten och stort inflytande över alla katolska länder). Det innebär att några andra noterade påvar i rättvisans namn också borde fått politikertaggen. Min miss. Den här påven överlevde ett mordförsök, apropå 8e korruptions- och dödshuset. Minns inget mer än att han var stursk försvarare av Kyrkans förbud mot preventivmdel för vilket han fick mycket skit från mer promiskuösa kretsar. Detta är en intressant koppling till 8e huset som ju också betecknar naturens sexuella drivkraft för släktenas fortbestånd. Påvens Sol reagerar därför "inifrån" naturens eget naturliga hus MOT missbruket av sexualiteten utifrån kyrkans rätt obegripliga sexualfientlighet. (Denna kom ju en gång ifrån en betydligt högre satt ribba som innebär att munkar och nunnor sökte kanalisera sin "fallna" livsenergi uppåt för att återknyta till den Översjäl som tystnat helt hos Djävulens barn. När sedan kyrkan tappar bort halva budskapet framstår naturligtvis förbudet mot preventivmedel som helt obegripligt för Djävulens eller sekularismens barn. Man kan därför med rätta placera påvens Sol i 8e även som en Sol som sprider en korrupt och halvt trasig lära.
 • Robert F. Kennedy rasist (antisemit) och mördad i tjänsten (skotten i Dallas 1963), inte långt efter Kubakrisen. Medioker politisk insats men samt omformad till en ikonisk amerikan
 • Donald Rumsfeld, synnerligen inkompetent amerikansk hök, även när han tog rollen som försvarsminister andra gången. Ingick i Bush Juniors skändliga kabinett som startade hämndkrig i Irak på falska grunder.
 • Michael Bloomberg, affärsman och svinrik miljardär (Forbes 9e rikaste 2009), tog över borgmästarskapet i New York kort efter 9/11-terrorn. Beordrade New York-polisen att angripa och skingra Occupy Wall Street-rörelsen efter två månader.
 • Pia Kjaersgaard, dansk invandrarfientlig politiker
 • Carl Bildt, afrikanska bybors blod på sina händer till följd av självberikande via bl.a. oljeintressen parallellt med åren som internationell politiker.
 • Jörg Halder, österrikisk homosexuell politiker med nynazistiska och rasistiska (som kompensation för sin egen avvikande läggning?). Dog i bilkrasch.
 • Nigel Farage, invandrarfientlig brittisk politiker

8e tycks attrahera amerikanska politiker, 3 här mot bara 1 i sjätte olycks- och fiendehuset (räknar bort Bono som drullade in i ett räd). Det är kanske inte är så konstigt med tanke på att landets hela utrikespolitik bygger på nattsvart korruption och död. Fyndet passar fenomenalt väl in på USA:s horoskop som har viktiga ingredienser i dödshuset...

Till sist de tio i märkliga 12e huset, som visserligen är ont men för den andligt orienterade snarare ett bra hus. Det är ju där man fullbordar sin rening från den lägre profithungrande näringssjälen, det som gör människan så ynklig och ovärdig istället för storslagen och nobel.


 • Mohandas Ghandi - som en märklig bekräftelse på meningen jag skrev just innan jag gjorde en separatsökning på H12, är första träffen den majestätiska Mahatma Gandhi som frigjorde sitt enorma land från de brittiska kolonialisterna. Ytterligare kommentarer obehövliga.
 • Aldo Moro, italiensk och korrupt premiärminister som blev kidnappad och mördad. Också ett sätt att uttrycka 12e som "den slutgiltiga lösningen" eller reningsbadet från sin världsliga besmittelse...
 • Margaret Thatcher, brittisk premiärminister som dog senil och förvirrad och utan vänner. Startade Falklandskrigets över några sketna öar. Fullständigt vrång politiker som stal skolmjölken från fattiga skolbarn för att finansiera den nyliberala given. Detta as har svenska borgerliga politiker beundrat alltsedan hon tillträdde 1979.
 • George W. Bush, Irakkrigarens som generade sig att ha startat krig på falska grunder. Notera att hans såta kompanjon Dick Cheney finns med sin Sol i ett annat av de onda husen och deras militanta kollega Rumsfeld i ytterligare ett annat!
 • Bill Clinton, demokrat men bara det rika etablissemangets man. En skam för USA och inte bara för Monica Lewinsky-affären. Försonande drag: intresse för jazzmusik. Girig som få, sett till gagerna för att uppträda med sina politiska floskler efter åren i Vita huset.
 • Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister och en folkmördare när vi fått lite distans till vår egen samtid.
 • Gordon Brown, sunkig brittisk fejk-Labour med obehagligt dåligt humör
 • Peter Hultqvist - svensk försvarsminister. Rent spekulativt finns han med här sedan jag återskapade en tänkbar födelsetimma utifrån hans livs mest genanta ögonblick. När han skulle vara värd till krigshetsaren USA under förra höstens Aurora17-övning (med ryssen som tänkt fienden). Under detta gyllene tillfälle att visa jänkarna, storebröderna, Sveriges välsmorda försvar går nån stackare nisse och backar in en stridsvagn i ett tåg som spårar ur. Den kollisionen var skriven i Hultqvists öde och är en lika bra milstolpe för att rekonstruera saknat födelsetid som t.ex. bröllopet, första barnet, etc.
 • Emmanuel Macron, ännu en skitstövel i närtid. Vill vara guden Jupiter/Zeus och har redan profilerat sig som en rika elitens tjänare. Fy fan. Dessa Solar i 12e huset kan, enligt husets innebörd, komma att sluta som stora förlorare om de inte står på det Objektiva Godas sida. Man kan förutspå hemskheter för Macron utifrån denna solplacering i kombination med hans uppenbara maktkåthet. Före detta investeringsbankir, fatta.
 • Florian Phillippot - fransk rasistpolitiker i Nationella fronten som stämde medierna för att de outat honom som homosexuell. Andra kombinationen av homo och rasism i den här gruppen av ledartyper.


Nu skulle man med visst fog kunna säga att eftermälet för de flesta politiska ledare blir uselt. Medierna kniper och vågar inget säga så länge premiärministern eller statsministern har makten. Först senare kommer den fulla bilden eventuellt fram. Det är därför möjligt att punktlistornas fulvinklingar faktiskt bara beskriver hur Överheten alltid betett sig i alla tider, makthavare är per definition det lägsta avskummet, det är därför de kämpar sig mot toppen för att därifrån kunna kontrollera vilken "bild" av dem som ges. Och medierna ligger i säng med dem. 


Det spännande är nu att granska den iögonenfallande mängd ledare som föddes vid soluppgången med Solen i 1a egohuset. Kommer dessa att skilja sig på något sätt från de här i huvudsak usla ledarna och politikerna i de onda husen? Kommer man att kunna skratta åt en notabel mängd typiska narcissister? (Macron hade passat bra som en sådan, med sina fantasier om att vara en gud sänd till européerna.) Dessa förstahussolar ska inspekteras i ett senare inlägg.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.