Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 juli 2018

Trakassörerna i Almedalen

Wikipedia anger bara december 1997 som tidpunkt för bildande av den nynazistiska samling drägg som förpestade livet för och t.o.m. skrämde på flykten en och annan under årets politikervecka i Almedalen. Följande är bloggens första och kanske enda försök till så kallad rektifikation, dvs. återskapande av ett okänt datum efter viktiga händelser i vederbörandes (eller omgivningens) liv. 

Då nassar paradoxalt nog är varelser med den lägsta rätten till liv - ett omdöme baserat på värdet av deras egna åsikter - förtjänar sekten inte någon omfattande efterforskning. Jag noterar "halshuggningens" Ketu i nuvarande "Ledarens" horoskop och skruvar fram horoskopet för grundandet så att Solen matchar denna södra månnod. Apropå den hinduiska tanken om att demonens huvud avskiljs från övriga kroppen där månbanan korsar solekliptikan och anträder sydliga latituder, är ju hela det här gänget "halshuggna" eller bestraffade gangsters.

Partifärgen är grön och det passar utmärkt att "Ledarens" horoskop domineras av sublunära placeringar - det grönsimmiga Vattenelement som ofta nog indikerar inte bara strikt biologistiska synsätt, vilka lätt leder över i nedsättande omdömen om olika rasers värde, utan ofta nog gör individernas själva till riktiga "lågliv" som engelskan nedsättande har det. Det är dessa "low-lives" Tarotkortet Månen illustrerar med en krabba på sjöbotten, Krabbans (Kräftans) fullmåne i skyn och ylande vargar - en bra illustration av nynassar som bara fungerar på den Irrationella Själens nivå!

Ledaren, som naturligtvis är för strikt hierarki och hårda tag, har makt- och kontrollplaneten olyckligt i Luft varifrån denna ideologiska placering tar ett stryptag om hans egen livskraft - Solen - nedsjunken i det biologiska Vattenelementet. Denna självrepression eller förintande låga självkänsla kan han alltså inte hantera utan riktar utåt som hat mot andra utsatta grupper i samhället. "Ledaren" är i själva verket den svagaste tänkbara! 
Den fallna Mars i protektionismens Kräfta för genast tankarna till en annan ledare svag i tanken, Stefan Löfven och den sensationalistiska tendensen (Eld/Vatten-krig) påminner om både Löfven och DN-Wolodarski. Vad gäller den senare är det typiskt att förövare och offer befinner sig på samma "nivå" om man håller sig på astrologins enklare nivåer. Det är precis samma som med brottslingarna och advokater - de senare har i allmänhet rysliga horoskop och jag rationaliserade det som att den som dagligen ägnar sig åt livets skit knappast kan ha en annan typ av kartritning med sig in i livet. Dessa var kanske brottslingar själva i ett tidigare liv, men väljer nu att agera på den andra sidan...

"Ledarens" ömsesidiga reception mellan Sol och Måne ger banal överhettning i fråga om försvar (Kräftan) och ledarskap (Lejonet) men indikerar naturligtvis varför den här människan kände sig kallad till ledarskap. Särskilt organisatören Saturnus i intellektuell Luft eldas på av "visionen" i Lejonet, en vision som dock är neddragen till det svampiga biologiska träsket.

Utifrån halshuggningens punkt i biologiska Vattnets terroraspekt Skorpionen (Kräftans "jag fruktar" vridet ett snäpp till så att "dödsskräck" eller ren "terror" uppstår - Skorpioner stänger ofta bara av när det biologiska livets bistra realitet dagas för dem och börjar kämpa mot det förfall som följer på själens Syndafall) vrider jag fram från 1 december 1997 till den 14e och hittar så ett perfekt horoskop för en sunkig rörelse av detta slag. Dygnets tidigare del har nu också den sataniska fullmånen som kan beteckna "implosioner" eller fenomen som rasar ihop till följd av materialsvaghet. Dessa straffade outsiders är, som jag just sade, tillvarons mest misslyckade varelser och det är knappast briljant karma som får en varelse att återfödas under dessa omen...Rektifierade horoskop är spekulativa och i synnerhet det här. Men på Idéernas nivå verkar det stämma perfekt (och det hade jag ingen aning om när jag valde en sen Skorpionsol). Kartan saknar nu helt och hållet Luft vilket perfekt matchar den anskrämliga hop av våldsbejakande brottslingar som söker sig till sekten. Det lilla intellekt gruppen som sådan förfogar över är en skadad Merkurius i eldiga Skytten, störd därför att den disponeras från materiens absoluta bottenläge, välviljans Jupiter i dess "fallna" läge i Stenbocken. Här är det strikt hierarki och enbart rasbiologiska betraktelsesätt som tolkas som "välvilja" och även om sekten grundades med Solen inne i Skytten återstår den här "brutaliseringen" som möte mellan vision och materialism (Eld och Jord) brukar innebära. 

Att sedan materialismen är grundad på samma ruttna biologism som hos Ledaren, ser man av att hälleberget Stenbocken håller på att nötas ned av det rinnande och sattviska Vattnet vari Stenbockens härskare Saturnus befinner sig. Hur märkligt det än kan tyckas, tjänar den här rörelsen ett gott syfte. Dess medlemmar "renas" andligen av att komma samman i grupp och lära sig tänka åtminstone rudimentära tankar.

Morgan "Ateist" Johansson och chefen för
bekämpning av våldsbejakande förutom när
det gäller Sveriges egen vapenexport, Jonas Trolle.

Därför är Morgan Johanssons och Jonas Trolles utspel om att förbjuda antidemokratiska rörelsen precis lika korttänkt som den här regeringen i största allmänhet betett sig, med idel lagförslag som inte hållit för sakkunnig granskning. Fyra år av svenskt bottenskrap, man skulle nästan kunna förena sig med de antiparlamenterariska nynassarna åtminstone på den punkten. Vår demokrati är inte värd att försvara om den bara försvagar befolkningen och gör den naiv och omedveten om de viktiga sammanhangen. För en gångs skulle håller jag med Billström (m) som menar att detta utspel kriminaliserar själva tankelivet när det gott och fel kunnat räcka med att sätta in mer resurser mot typer som hotar minoriteter på gatan.

Wikipedia beskriver sekten som "militant utomparlamentarism) och jag har flera gånger under bloggens historia uttryckt min misstanke om att de grymmaste och mest hjärtlösa kombinationerna är Skorpionen i kombination med antingen Jordtecknen Jungfrun eller Stenbocken. Här har vi den senare kombinationen och där dåliga varianter av Jungfrun mest agerar (eller röstar) av egoistiska skäl, tillhör Stenbocken zodiakens universella tredjedel. Här agerar man från ideologisk övertygelse och de sista fyra tecknen - Skytten, Stenbocken, Vattenbäraren och vattnet/Fiskarna - är var och en på sitt vis mäktiga. Mäktigast av alla kanske Fiskarna eftersom den som offrar sig kommer att återfödas som härskare! I viljan att inte gnidigt vaka på varje kronas profit händer något fantastiskt med själen, den kliver upp ett pinnhål i tillvaron och det kommer att räknas den tillgodo vid nästa återfödelse. 

Ateist-Morgan är således den verkliga idioten i sällskapet som inte ens förstått att livet är större än den enskilda kroppen och att politiska martyrer faktiskt belönas i "himmelen" utifrån deras handlade efter det bästa förstånd de förfogade över. Det här så här Livets spel regisseras från en högre ståndpunkt som kräver mer överblick än ateister kan föreställa sig. Hycklande svenska vapenexportörer däremot, kan se fram emot en riktigt sketen återfödelse till något helvetetshål  på Jorden där de själva utsätts för granatattacker eller giftgas. Försvarsminister Hultqvist är enligt "säker källa" redan återfödd i ett sådant helveteshål, trots att den nuvarande kroppen ännu har tid kvar att leva. Men själen har gått vidare i upptäckten att värdkroppen permanent snärjt in sig i alltför många felsteg. Också undertecknad befinner sig troligen på fler ställen en ett och dessutom en bit in i framtiden varifrån rader som dessa författas. :-)Tillägg

Jonas Trolle är ett nytt namn. Bonniers-DN har ökat aggressionen mot landets fattiga och drar ner på mängden fritt material (t.o.m. simpla översättningar av nyheter de själva stulit från brittiska nyhetssajter) och vad beträffar Trolle får man bara se en bild och läsa ingressen innan uppmaningen att betala för sig dyker upp. Frågan är om inte Bonniers nattståndna girighetskapitalism i själva verket främjar demokratins sammanbrott (det var ingen äkta demokrati i vilket fall). När man nu beslutat knäppa av så stora delar av nättidningen tappar också Etablissemanget kontrollen över de växande massorna arbetande fattiga som naturligtvis först av alla avstår från att prenumerera på dagstidningar. De är ju ändå lika vinklade och propagandistiska som vilken amerikansk tv-serie som helst.

Staten, i säng med näringslivet, kan ha varit väldigt korttänkt eftersom enbart Public Service inte är tillräckligt för att "fostra" folkmassorna att tänka på samma sätt. Staten borde ha ålagt mediehusen att mer solidariskt ställa upp och delta i hjärntvätten. Istället har man enbart hört medieföretagen gnälla över att Public Service kommer undan så lätt när de korsar gränsen och ägnar sig åt ytlig glitter och glam. Det ser faktiskt ut som att Eliten håller på att rämna i Sverige, när inte ens de privilegierade drar mot samma målsättningar längre, då är en nations dagar räknade...

Hur som helst, f.d. polisen Trolles karta är intressant ur perspektiv av chefsutnämningen vid Center mot våldsbejakande extremism, dvs en exakt motsats till Nordiska motståndsrörelsen.

Trolle sade i intervju tidigare år att han alltid velat "göra en skillnad", ord som alltid röjer en medelmåtta, om än en välvillig sådan. Horoskopet bekräftar detta, vem utom Fiskarna är det helt egolösa tecknet och därför de mest benägna att vilja DIFFERENTIERA sig från övriga fiskstimmet i det olyckliga fall de missat avtagsvägen till Himmelriket och nu simmat ner i ett nytt jordeliv! 

Jag har mött Fiskar av den här årgången där naziledarens Eld/Vatten-krig återkommer, men nu som en uttryckligt positiv sensationalism: den negativa Solen i protektionismens Vatten hotas inifrån av en expansiva Jupiter-eld som ger verkliga eldsjälar men också risken för utbrändhet inifrån! När istället en planet i Eld baseras på sin disponent i Vatten har jag kallat detta den "negativa sensationalismen", individer som försöker skydda sin sårbara biologiska vattennatur. Nynassen här ovan stämmer inte på den förenklingen, med en ömsesidig reception mellan Sol och  Måne upphävs frågan om internet/externt och ofta nog tycks nu-ögonblicket extremt mycket nu. Månens reflektion är minimal, sinnliga intryck omsätts direkt till utagerande solär handling. Wikipedia säger att kampsport står hög i kurs hos dessa nynassar och "Ledarens" Eld/Vatten-krig passar väl in, utifrån det jag just sade.

Jonas Trolle har precis som sin naturliga motpol "Ledaren" en stark Saturnus, men inte ideologisk utan en Saturnus i den konservativa och närmast statiska Oxen. Så här ser en statsapparatens nyttiga idiot ut, en upprätthållare av den rådande ordningen och som inte ställer några djupare frågor om samhällsordningens rättfärdighet. Ytterligare frågetecken om Trolle alls insett vilken pur ondska svenska staten exporterar till omvärlden och på så sätt bjuder in våld i retur till landets, syns av den bedrägliga Satans stjärna (Algol) som blandar sig i frågan om Saturnus maktutövning. En bekant som förirrat sig långt in i bisexualitet och identitetspolitik föddes nästan samma dag som denna Trolle, och fast hennes vilja är god (och Fiskarnas djurvänlighet och märkliga kortlivade vågor av empati med diverse felfördelade minoriteter), finns det något tragiskt över människans rotlösa leverne. 

Här tycks saknas kontroll över den egna identiteten (vilket stämmer med egolösa Fiskarna) och hon glider handlöst runt i ett sensationalistiskt Eld/Vatten-krig där ögonblickets intryck avgör om hon ska simma med de hetero eller med lesbianerna. Symptomatiskt saknas Luftelementet helt både i detta och Trolles fall, precis som i nassesektens hypotetiska karta. Att låta den här typen av horoskop leda ett land är som att be om dess undergång. Läs Platon för bövelen! Han såg hur slipstenen måste dras, även om hans eget försök att forma en idealstat av Syrakusa på Sicilien inte föll så väl ut. Han sökte fostra en medelmåtta och projektet fullständigt rasade samman (se vidare Platons bevarade brev).

På åtminstone ett sätt påminner Trolles horoskop om detta Centers tidigare och skäligen ineffektiva ledare, Mona Sahlin. Hon hade också den naturliga illgöraren Mars i närheten av Satanshuvudet. Är det i den här signaturen koden till "våldsbejakande extremism" återfinns? I så fall är hela Sverige värt att bombas bort från jordens yta, signaturen möter ju också i nationalhoroskopet! Vårt land kanske gör mer skada i världen än nytta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.