Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 27 juli 2018

Europa homofirar i Sverige medan den mörka elden brännmärker länderna

"Jag skall bryta er livskraft och slänga avfall i ansiktet på er, slaktavfall från era offerfester." - profeten Malaki för 2500 år sedan.

I Sverigehoroskopet hittas Månen, symbol för låga, basala begär, i passionerade och impulsiva Eldtecknet Väduren. Men begäret är stukat, förvridet och uppbundet av dess disponent, Eldplaneten Mars med dess suspekta placering i kroppsliga Oxen och dessutom i det 8e huset för sexdrift, ett ont hus som indikerar omedvetna böjelser. Dessutom verkar Satans stjärna – Algol  på den svenska sexdriften, en perverterande eller korrumperande kraft.

Det är aldrig ett gott ting att ha förlorat sitt medvetande om de egna drivkrafterna och faktiskt är under Djävulens styrning. En sådan människa (eller nation) agerar i blindo t.o.m. när den tror sig veta vad den gör. Förledd. 

Svenskt sexliv (om någon kunde ta fram en snittbild) är förmodligen inte som det i Orienten, som en elegant och extremt medveten lek som t.o.m. kan användas i syfte att nå högre medvetandetillstånd (tantra, den kinesiska vägen, etc). Medvetet sex är så långt bortom bonnigt pökande att Sverigehoroskopets sex-indikator mest påminner om en hårdhänt slaktare som frenetiskt mörar ett ofräscht köttstycke ... åtminstone jämfört med högkulturernas IQ-stinna sexualitet och förfinade varseblivning.

När Sverige sommaren 2018 var värd för hela Europas homomanifestation Pride, stod världen sedan 2-3 veckor i ljusan låga. När svenska medier höjde blicken en smula var inte bara Sverige så handfallet inför de rasande skogsbränderna att man tvingades be om hjälp utifrån (hjälp från den väl utrustade ryssen avböjdes eftersom Sverige redan bakbundit sig att följa USA:s hat mot ryssen och därmed valt den absoluta förlorarens roll). 

En än värre eldstorm drabbade Grekland,  homosexualitetens vagga, homo som en trend i antiken bland belästa män som gillade unga stiliga män med gymnastiska kroppar. EU dirigerade om vattenbombande helikoptrar till grekerna som var i ännu mer akut fara. 

Var detta ett historiskt år för världen? Åtminstone den svenska synden verkade 2018 ha passerat en gräns. Detta handlade inte bara om det nya svåra klimatet efter 1½ århundrade med de kapitalistiska rovdjuren. Elden var ett tecken i Tiden. Att Sverige så nära i tiden agerade värd för det sekulära Europas degraderade befolkningar omgiven av slickande eldstungor påminner om Bibelns profetia om en storslagen och fasaväckande tid på Jorden då Herren förtär världen i eld. Det blir det sista ominat före Domedagen/Armageddon...

Det är författaraliaset Malaki (”Min Budbärare” på hebreiska) som kopplar en andra ”syndaflod” till elden, efter att människorna även tidigare lyckats göra denna världens herre fly förbannad så att han sände en vattenflod som dränkte mänskligheten som råttor. Den här gången ska de brinna. 

De är möjligt att det judiska folket skulle invända och hellre peka på Nazi-Tysklands brännugnar som förintade miljoner människor som ansågs vara underlägsna människor enligt de typiskt kropps- och hälsofixerade synsätt som svenskarna aldrig kunnat överge ens med Andra världskrigets facit i hand. Samtidigt är frågan om judiska folket skulle klara att göra den identifikationen eftersom det samtidigt vore att erkänna någon form av kollektiv skuld och bristande intresse för sin Gud. Malaki kan ses som en inspiration för Hitler och hans systematiska Förintelsen, han såg sig kallad att frammana "Guds vredes dag":

” Ja, dagen kommer, och den skall brinna som en ugn. Då skall alla fräcka och alla som handlar orätt bli till halm, och dagen som kommer skall förbränna dem, säger Herren Sebaot.”

Enligt Guds budbärare är det inte för inte som vredeselden skickats över människorna. I sin historiska kontext handlar Malakis domsord över befolkningen om att de blivit förslappade på alla sätt efter den babyloniska fångenskapen på 500-talet fvt. Folket har degraderat sig och deras sociala beteende är under all kritik och de styrande låter folkets naturliga låga lustar breda ut sig allt mer. Kort sagt: Malaki associerar redan för 2500 år sedan Herrens destruktiva Eld med folkets eget brinnande underliv, deras degraderade beteendemönster som de plockat upp under den långa tid den judiska eliten hölls fången i Babylon. 

” Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. … Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld…”

Visst kan man vänta på något ännu mer spektakulärt som inbegriper den förtärande elden, man jag röstar för att BRAND2018 nu har öppnat dörren till ”Herrens fruktansvärda dag” – där "dag" ska fattas som en längre period – då mänskligheten, särskilt västerlänningarna, tvingas ansvara för sin sketna livsstil.

Att illa kontrollerad sexualitet ligger bakom rovkapitalism, homosexualitet och många andra mänskliga urspårningar är inte svårt att se om man studerar rötterna till vår lägre, kroppsliga natur. T.o.m. den antika hinduiska läran om kroppens skilda energinivåer, placerar den basala Månen och dess begär ”mellan benen” i ett lågt energiläge. När Sri Prabhupada, en av Indiens talrika gurus anlände till New York på 1960-talet med i princip bara kläderna på kroppen och en packe vördade böcker, kunde han snart konstatera att människorna i The Big Apple hade medvetanden på en råttas nivå. De levde bara genom sina lägsta energicentra. Idag är New York förebilden för många svenskar mitt inne i sin ”bostadsbytarkarriär” i något av de större urbana råttnästena. 

Självklart eldar Naturen nu som mer än ett omen. Detta är början på en världsbrand som syftar till att göra slut på en mänsklighet som förverkat sitt existensberättigande. När det svalnar av kommer något nytt i dess ställe. Att i stolthet (pride) fira något ett driftsliv som spårat ur, dvs. i sanningens namn sorterar som skam, är bara toppen på den förvända varelse, den sophög västerlänningen kommit att bli. Läs med åtminstone IQ85 så ser du orden inte uttrycker homofobi utan via bl.a. homokramandet kritiserar ett bankrutt civilisationssystem som lyckats få precis allting bakfram.  

Visst, Malaki talade till sin tid och sitt samhälle, men historien upprepar sig som bekant.

Om det bär en modern svensk emot att ens öppna nätversionen av Bibeln (ett fysiskt exemplar har sannolikt inte en enda svensk under sextio i sina hem), prova då Wikipedias synopsis (och intressanta analys av den extremt korta bibelboken):

http://www.bibeln.se/las/2k/mal#q=Mal+1%3A1-4%3A6


https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Malachi


Eftersom vi lever i satanism (sekularism) måste man läsa Malakis profetia som Fan läser Bibeln. När han anklagar Jerusalems präster för att bringa sekunda djur till offeraltaret motsvarar det den västerländska producentens fifflande med produkterna så att de ska hålla sekunda kvalitet och snart måste ersättas för att konsumtionen som förbränner Jorden ska fortgå. I äldre tider var det ett tecken på människans ärlighet att man gav gästerna det bästa huset hade när det kom folk på besök, men Malaki säger att den tidens präster smusslar undan den bästa boskapen för sig själva (för egen vinning) och slaktar boskap till Guds ära, som man inte ens skulle vilja servera som mat till sin mor.


Detta är en tidlös sanning men västerlänningens kapitalism är första gången det satts i system att alla försöker blås varandra och själva dra vinstlotten. En sådan mänsklighet förtjänar inte att leva! Gay-paraden är verksam inom detta system och en och annan mer eftertänksam homo undrar om man inte blivit rövknullad av den onda Marknaden, alla vill numera utnyttja homosarna för att visa hur politiskt korrekta de är. En befogad misstanke! Men lugn, Branden kommer att nå även dessa och förtära dem. 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/On7r1O/prideparaden-ger-inte-ett-rosa-samvete


Malaki igen: ” Jag kommer till er för att hålla dom, och utan dröjsmål skall jag ställa trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare till svars och alla som förtrycker daglönare, änkor och faderlösa och som förfördelar invandrare – alla dem som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot”

I de fetmarkerade orden innefattas i princip hela västvärldens Etablissemang, den svenska Eliten inte att förglömma. Alla som inför hårda begränsningar av folkets levnadsnivå jämfört med det Överheten unnar sig själv (politikerlöner, bolagsstyrelserna som delar ut pengar till sig själva). Homosexuella, som tagit sin tillflykt till samhällets privilegierade arbetsplatser, blir därför de första att (symboliskt) brinna den här sommaren då de både propagerar för sin tadelfrihet och samtidigt korrumperar hela samhällets syn på rätt och fel. Det är därför Brand2018 träffar Sveriges och dess EuroPride-vecka med så god precision. Samtidigt som vi lever ut vår tillmätta del av livet fungerar vi också som levande omen för varandra. Den arresterade tjuven är ett varnande exempel för den karaktärssvaga borgaren att sköta sig. Löfven är ett allmänt omen hur ur led Sverige är och hur det kan gå när skolan monteras ned och folk bara ska knuffas ut i "lönsamt arbete" så fort som möjligt. 


(Årets Pridevecka startar under en olycksbådande fullmåne längs den heternormativa axeln Stenbocken/Kräftan som dessutom involverar olycksbringaren Mars!)


Illustrationen

Att googla på kroppens 7 subtila energisäten i kombination med planeterna är som att vandra in i ett dårhus. Alla möjliga godtyckliga versioner finns, en särskilt förryckt variant förklaras tvärsäkert att Månen motsvarar det krönande chakrat! Som att Begäret är det högsta att uppnå! 

Bloggen har tidigare diskuterat ämnet och noterat Saturnus herravälde över tiden, talet 1000 som symbolen för ”oändligt många”, noterat judendomens ”Den Gamle av Dagar” (oändligt många dagar) och dragit slutsatsen att Saturnus (Kronos), ”den sjunde himmelen”, är det sjunde och högsta chakrat, dessutom det enda som ligger just ovanför eller bortom den fysiska hjässan, i den osynliga subtila kropp som så att säga utgör dödköttets Form. 

Saturnus som sjunde och högsta energisäte passar också med nyplatonismens tankar kring det gudomliga Intellektet och hinduerna kallar Saturnus den tamasiskt blå Luftplaneten. Tamas guna, eller Mörkrets kvalitet, kanske här försiktigt kan fattas som mörklagd och inte synlig för blotta ögat, en fördold Gud men likväl existerande.

Den här länken kallar den korrekta länkningen av planeter till energinivåerna ”västerländsk” och så må vara. Jag tar hellre ett väl argumenterat system framför en hoper inbillningssjuka sanningssägare som det finns så många av på nätet.


http://hermeticherald.com/2017/07/09/western-chakras-ascension-of-the-inner-holy-planets/

Det är inte självklart hur blind sexualitet ska uppfattas enligt det här schemat och jag har inte tid för den frågan nu. Gränsdragaren Saturnus är sjunde himmelen är dock lika logiskt som att det basala begärets Måne motsvarar rotchakrat som bojar själen till det materiella.Sommarens planettransiter

Med en blick på de "tunga" planeterna kan man se en viss astrologisk koppling till sommarens historiska bränder i Sverige och nationalhoroskopet. Eftersom min bok om nationalsjälen är färdigskriven och rättning pågår, publicerar jag detta inlägg fast det hade prytt sin plats som "nytt stoff" i en bok som till stor del redovisar och sammanfattar äldre fynd.

Jupiter befinner sig i skrivande stund i Vågens 20e grad (bara en grad från Sverigehoroskopets ascendent!) och ägs av en Venus i glödheta Venus-i-Lejonet samtidigt som brännskadornas planet Saturnus just nu passerar genom eldtecknet Skytten. Det tonvikt på glödgad hetluft (elden rusar genom trädkronorna med luftens hjälp...) Samma positioner gällde också den 14-15 juli, då de verkligt stora skogsbränderna tog fart (Expr).

I synnerhet kan man misstänka Saturnus expanderande eldtecknet Skytten eftersom Saturnus är en Lieman och Gränsdragare men som här hela tiden flyttar ut gränserna eftersom tecknet "växer" och i denna expansion får hjälp av disponenten Jupiter i Luft (upphettad av sin disponent Venus i Eld).

Stämmer min tanke om dessa tre nyckelfigurer bör Eldfenomenet bedarra när Venus slutligen lämnar Solens (eld igen) tecken Lejonet, dvs. den 2 augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.