Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 12 juli 2018

En alltjämt lika ofri liberal2011 hetsade folkpartisten Fredrik Malm mot socialismen och förärades en liten horoskopkommentar. 

LO klär av desinformerande liberaler (31/12 2011)

Nu har det gått nästan 7 år och fastän vänsterhatet finns kvar, har det mojnat en smula. Aftonbladet publicerar en instagramforskning signerad Malm som måste vara ett journalistiskt lågvattenmärke. Den mentalt fängslade liberalen ser ett foto på nätet från ett nyligt vänstermöte (han smygspanar tydligen på sådana, kanske önskar han längst inne få vara med i det glada gänget?).

Det är då han ser Vänsterpartiets och Svensk-kubanska vänskapsföreningens emblem sida vid sida, trots att, påminner sig Malm, förre partiledaren Lars Ohly tvangs lämna föreningen när det drevades i högermedierna över Kubas brist på skyldigheten att bli exponerad för mördande mängder casinoreklam för den som vill följa fotbolls-VM och alla västcivilisationens övriga välsignelser, dagverkarjobbens återkomst på bred front (till sämre skitlöner än någonsin) och allt det man dagligen kan läsa om - allt frukter av marknadens liberalism.

Alltjämt utan födelsetid skiftar jag nu från en månascendent till en karta med Solen i 1a huset. Båda horoskopen är problematiska, men används som bekant bara för att ge ökad tyngd åt något man sett i det "verkliga" horoskopet om vilket vi inget vet. Så mycket kan i vilket fall sägas, att när det kommer till Väduren Malm, solmänniskan, den viljestyrda handlingsmänniskan, är detta den mest ofria och radiostyrda varelse astrologin har symboler att beskriva. Det beror på att Kontrollören Saturnus har gått och gömt sig på insidan av Malm och styr därifrån politikerns solära utspel som vore han en tråddocka kontrollerad av en dold "puppet master" - Saturnus! Så här ser en fixerad människa ut och vi kan nu sluta oss till att det är det ANTI-LIBERALA spöket som bor i Malms själ som får honom att så längtansfullt smygspana på vänsterns förehavanden.

Att också SolVädurens styrka att bryta ny mark är extremt svag till följd av teckenhärskaren Mars "fängslade" position i 12e förlusthuset, kan också bidra till förklaring att han sju år senare fortfarande sitter och nojar över socialismens alla vedervärdigheter...


PS. Det är min upplevelse av VISSA av de "äkta" horoskop där en fysisk ascendent placerar Saturnus i 4e huset för "inre lycka" resulterar i en förkrympt inre människa, en olycklig eller i värsta fall iskall "polistyp". Men allt beror på vilket Saturnus värdtecken i det 4e interna huset är, och vilket det fysiska ascendenttecknet är. Det finns för många variationer för att gå igenom här, och dessutom räcker det sällan att isolera två faktorer, horoskopet fungerar som en helhet... 

I just Malms fall är det dock träffsäkert att hans "fria" (liberalistiska) SolVädur är det mest ofria som setts på år och dag. T.o.m. hans förr så ledigt uppknäppta skjortkrage hotar nu strypa honom - precis som Saturnus sägs pressa luften ur de som kommer under dess inflytande! Den här mannen måste ha haft en väldigt ofri barndom och det är sina egna demoner han söker driva ut genom att hata socialism. Tänk att människorna aldrig lär sig att fixa sig själva innan de ska ut och rädda världen från all ondska!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.