Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 16 december 2018

Studie: Det mördande psykets disponent

Här borrar jag ner under den senaste studien av psykets placering (måntecknet) hos 367 mördare och kontrollerar var Månens disponent befinner sig. Hinduisk astrologi menar att man alltid måste väga in disponentens omständigheter när man granskar en planet. Undantaget här är Månen i Krabban, där ebb- och flodplaneten råder över sig själv (egentligen inte!). Just Månen i hemmaläge är mest beroende av att den himmelska kontexten i övrigt är stark och rätt orienterad. Annars blir det lätt pöbelmentalitet och ett liv försvuret åt ögonblickets små distraktioner...

Problemet är bara att de 12 måntecknen med deras olika antal förekomster ger dataunderlag som vart och ett är så litet att sannolikt bara slumpvariationer kommer att visa sig. Men jag valde att ändå göra undersökningen. Vem vet, kanske någon särdeles avvikelse skulle hittas och kunna tjäna som en preliminär modell för en olycklig matchning mellan psyke och underliggande disponent - en psykisk knut som lättare leder till mord...

Det är den här gruppen med 367 stycken där MånSkytten körde om MånSkorpionen efter att jag samlat in en mängd gamla nazister som uppenbarligen resonerade med Adolf Hitlers MånSkytt. Fram till det datatillägget hade ju MånSkorpionen varit en passande förstaplacering helt i linje med astrologins gamla traditioner...
 

Måndisponentens fördelning hos 367 mördare. Antal och procentuellt (inom parentes) av disponentens värdtecken. Procentuellt snitt: (8,3%) per värdtecken.
24 Mo.ARI
Mars:
ARI 0 (0)
TAU 3 (12)
GEM 3 (12)
CAN 3 (12)
LEO 2 (8)
VIR 2 (8)
LIB 1 (4)
SCO 1 (4)
SAG 3 (12)
CAP 2 (8)
AQU 3 (8)
PIS 1 (4)
30 Mo.TAU
Venus:
ARI 2 (6)
TAU 4 (13)
GEM 1 (3)
CAN 3 (10)
LEO 3 (10)
VIR 0 (0)
LIB 4 (13)
SCO 4 (13)
SAG 2 (6)
CAP 2 (6)
AQU 3 (10)
PIS 2 (6)
26 Mo.GEM
Mercury:
ARI 1 (3)
TAU 3 (11)
GEM 0 (0)
CAN 2 (7)
LEO 1 (3)
VIR 2 (7)
LIB 1 (3)
SCO 3 (11)
SAG 5 (19)
CAP 4 (15)
AQU 3 (11)
PIS 1 (3)
27 Mo.CAN
---


27 Mo.LEO
Sol:
ARI 2 (7)
TAU 1 (3)
GEM 2 (7)
CAN 1 (3)
LEO 4 (14)
VIR 1 (3)
LIB 3 (11)
SCO 3 (11)
SAG 3 (11)
CAP 2 (7)
AQU 3 (11)
PIS 2 (7)
26 Mo.VIR
Mercury:
ARI 2 (7)
TAU 4 (15)
GEM 1 (3)
CAN 2 (7)
LEO 2 (7)
VIR 4 (15)
LIB 2 (7)
SCO 2 (7)
SAG 1 (3)
CAP 0 (0)
AQU 3 (11)
PIS 3 (11)
32 Mo.LIB
Venus:
ARI 1 (3)
TAU 2 (6)
GEM 3 (9)
CAN 3 (9)
LEO 2 (6)
VIR 2 (6)
LIB 4 (12)
SCO 3 (9)
SAG 1 (3)
CAP 6 (18)
AQU 2 (6)
PIS 3 (9)
43 Mo.SCO
Mars:
ARI 4 (9)
TAU 6 (13)
GEM 3 (6)
CAN 6 (13)
LEO 5 (11)
VIR 5 (11)
LIB 3 (6)
SCO 5 (11)
SAG 1 (2)
CAP 3 (6)
AQU 0 (0)
PIS 2 (4)
46 Mo.SAG
Jupiter:
ARI 4 (8)
TAU 1 (2)
GEM 2 (4)
CAN 7 (15)
LEO 5 (10)
VIR 4 (8)
LIB 4 (8)
SCO 5 (10)
SAG 4 (8)
CAP 3 (6)
AQU 5 (10)
PIS 2 (4)
29 Mo.CAP
Saturn:
ARI 3 (10)
TAU 2 (6)
GEM 0 (0)
CAN 4 (13)
LEO 1 (3)
VIR 3 (10)
LIB 4 (13)
SCO 4 (13)
SAG 3 (10)
CAP 1 (3)
AQU 2 (6)
PIS 2 (6)
29 Mo.AQU
Saturn:
ARI 3 (10)
TAU 0 (0)
GEM 8 (27)
CAN 1 (3)
LEO 2 (6)
VIR 1 (3)
LIB 0 (0)
SCO 3 (10)
SAG 5 (17)
CAP 2 (6)
AQU 1 (3)
PIS 3 (10)
28 Mo.PIS
Jupiter:
ARI 2 (7)
TAU 3 (11)
GEM 2 (7)
CAN 1 (3)
LEO 1 (3)
VIR 2 (7)
LIB 5 (17)
SCO 5 (17)
SAG 1 (3)
CAP 2 (7)
AQU 2 (7)
PIS 2 (7)


(Den som fingranskar tabellen märker att jag bara noterat procentuella heltal och inte ens brytt mig om att avrunda uppåt eller nedåt. Därför kommer troligen många disponentplaceringar att något understiga eller överstiga 100% om man räknar samman dem.)


Som synes är det bara ett fåtal placeringar som ens dubblar det genomsnittliga procenttalet (8%). Men faktiskt, en enda kombination av måntecken och disponenttecken tredubblar genomsnittsvärdet. Det var det jag hoppades någon kombination skulle göra. Här är då en kandidat till en "sämre fungerande psykisk disposition" och ett fynd som förtjänar en uppföljning. 

Men för att avgöra om det är en slumpvariation behövs så mycket mer data än jag kommer att samla för den här bloggen. En mer eller mindre avlägsen morgondag när hela jordklotets medborgare är taggade och övervakade av Storebror kanske kommer att vara i position via  BIG DATA att slutgiltigt avgöra astrologins sanningsanspråk.

Vilken mördarMåne med disponent är det då som utmärker sig i tabellens gytter av siffror? Jo, det ideologiskt eller konceptuellt orienterade psyket i Vattenbäraren då disponenten Saturnus (händelsevis astrologins Lieman) befinner sig i ett omognare Lufttecken än Vattenbäraren: den juvenila Tvillingarna. Det här påminner mig om hur psykopater fungerar: de lever helt i sin egen tankevärld och är aldrig i kontakt med t.ex. empatin, som hittas på Vattenelementets nivå. Den duala och ibland väldigt spretiga Tvillingarna som bas för konceptuella eller helhetsgreppets Vattenbärare kan bli ett slipprigt underlag och människor som inte kan koppla ihop sina olika sidor eller tendenser, fixerade eller tvångsmässiga, en tvingande idé följd av en annan...

Det är för sent i den här bloggens historia att söka djupa svar på varför en skenbart humanistisk (Luft) kombination figurerar i ett så inhumant gebit som mördandet. Men fyndet påminner om Sveriges nationalhoroskop - vi, de enfaldiga mediedrevens land och storexportör av mördarvapen och krigsleksaker - förutom att vi inte psykiskt speglar den mobila Döden (Tvillingarna är ultramobila!) utan faktiskt har en pådrivande Sol som verkar på basis av samma SaturnusTvilling. 

Jämför med hur DN senhösten 2018 drar sitt strå till stacken för att normalisera den svenska psyksjukdom som nu till följd av vår materialistiska sekularism är vida utbredd i befolkningen (att döma av hur rösterna föll i senaste valet):
Det som fanns kvar att säga om landet som vände Gud ryggen och istället drog på sig Satans glupska intresse har nu sagts via boken "Folksjäl - som i en filterbubbla." Jag har stirrat ner i Bråddjupet länge nog och är inte längre road av att blogga om åsynen. Istället ska jag förbereda mig på att lealöst valsa runt några sista år i arbetsmarknadsåtgärder för alla dem som passerat anställningsbar ålder på den kollapsade svenska arbetsmarknaden och därpå ta ut tidigast möjliga fattigpension i detta den Onde Rike Mannens paradis vars lagstiftning gapar av hål för de ruttna att utnyttja.

Det kan bara vara dålig karma som leder till en återfödelse som svensk (vad beträffar senare års krigsflyktingar behöver ingen fundera, här är det bumerangkarma som gäller - tydliga effekter inom ett och samma liv). När SVT visar vilka kallsinniga psykopater som härskar över oss: finansbankirer och samhällshatande rovkapitalister, gömmer de undan årtiondets viktigaste dokumentär i Kunskapskanalen som inte en människa tittar på! 

Jag upptäckte ämnet av en slump när jag ögnade igenom tv-tablåerna nyligen. Läs mer om Cum Ex-skandalen på nätet (t.ex. här), om hur förslagna räknenissar och kända storbanker plundrat ett flertal europeiska statskassor på tiotals miljarder kronor per land - något som skattebetalarna kanske inte bör få höra för mycket om eftersom dokumentären inte gavs prime time i någon av de folkliga tv-kanalerna...

Som tack för att public service fullgör sitt uppdrag i skymundan, där inte den viktiga massan påverkas och samtidigt stryker den förtryckande Överheten medhårs i de folkliga kanalerna ska ALLA svenskar - med eller utan tv-apparat - fr.o.m. nyår betala licens, samtidigt som de kommersiella medierna stängt in allt bakom betaldörrar. De senares kalkyl är vansinnig men beror på att Överhetens alla element bara tänker på sina kvartalsresultat och därför inte vill se den övergripande bilden och inte ta samhällsansvar. Man ser inte vilken våldsam social urladdning en bit in i framtiden de just nu förbereder med alla dessa profitsökande åtgärder som en och en smyger sig på.

PostNord kan hur mycket de vill snabbutbilda tusentals nyanlända afghaner till det senaste underklassyrket så att svenskarna sedan kan klaga på hur mycket paket som ramlar ur transportbilarna eller på annat sätt försvinner på väg till den numera stugsittande shopparen. Men den som skapar Underklassyrken och underklassmänniskor och även använder alla andra utanför den lilla Eliten som smörjmedel i Ondskans Imperium kommer snart att få betala dyrt för sin skeva verklighetsuppfattning.
 
Av anledningar man bättre uppfattar utanför Tid och Rum (då Principerna är lika påtagliga för själen som jordisk terräng är vår oss dödliga köttvarelser) meriterade sig undertecknads själ inte för en återfödelse i ett kulturellt land den här gången. Men det ska det bli ändring på, och den här bloggen har skrivits inte för dödliga ögon utan som en sonande gest "uppåt", en indikation på att ha gjort "hemläxan Sverige", och här sett och förstått vad pluttnationens Elit ägnar sig åt för slags Monopol-spel. Det handlar om småpengar och därutöver ... ingenting alls. Som Kajsa Ekis Ekman så avslöjande sade i något sammanhang: också stora delar av de s.k. Etablissemanget, folk som passerar revy i medierna, är ofta närapå fattigsvenskar som skrapar och har sig för att få det att gå i hop. Det är därför kända namn sitter på så mycket skitprodukter som ingenting har att göra med det de möjligen är bra på. De är alla patetiska strebrar i ett System vars dockmästare hånflinar åt dem.

Förhoppningsvis sitter vaccination Sverige i så att själen inte kommer att göra det arttypiska svenska (egentligen: kapitalistiska) misstaget i sitt nästa jordeliv, var och när det nu blir. Jag funderar på England (igen), om sisådär 100 år, långt  bortom Brexits efterdyningar... Vad har du för långsiktig plan för din fortsatta närvaro på den här planeten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.