Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 oktober 2018

Terapeuten som kände sig hotad av nyandligheten

SvD har f.n. några artiklar om kvinnor och nyandlighet (astrologi, tarotkort, etc), någon bakom betalvägg och andra (än så länge) fri läsning, förutsatt att surfaren inte använt upp sin veckokvot av "klick". Skulle så vara visas man bestämt bort av sin egen dator och måste radera alla Schibsted/SvD:s cookies från webbläsaren för att få en ny ranson klick...

(Ja, mer än så kan kapitalistdjävulen för närvarande inte göra för att via it-fascistiska fulgrepp tvinga medborgarna att betala för sin egen hjärntvätt och, för all del, även lättare distraktioner som nämnda artiklar.)

I en av texterna noterar jag en av kapitalismens mest tröttsamma figurer, KBT-terapeuten som erbjuder ARBETSLINJEN korta och riktade kurer för att snabbt få de livströtta medborgarna arbetsföra och nyttiga igen. Terapeuten hatar nyandligheten så till den grad att han skrivit en bok om dess hemskhet och argumentet är samma gamla lama floskel som ger mig eksem för att det är så förbannat konventionellt och avslöjande för en duperad dussinmänniska, en nyttig idiot i samhällets tjänst. 

Dan Katz säger att den nyandliga sfären får människor att bruka metoder som går tvärtemot "evidensbaserad psykologisk kunskap". De som använder ordet "evidensbaserad" en gång till borde pryglas offentligt på stadens torg! Alla som satt sig in i frågan det allra minsta vet att den andliga sfären inte lyder under den materiella och det är bara i den lägre mätbara domänen Katz argument skulle kunna ha någon bäring. Samtidigt kastar han sten i glashus, representant som han är för en psykologivetenskap som alltid haft ångest över hur de hårda vetenskaperna med deras hårda resultat ser ner på mjuk psykologi som har haft svårigheter att leda något alls i bevis eftersom Psyke - själen - faktiskt inte kan bevisas på det sätt satans barn vill ha det!

Att den här bloggen (nyandlig om man så vill) faktiskt har hittat en del evidens för att astrologin fungerar skulle en hinduisk vis man inte förklara med något annat än att bloggaren har en välvillig ishta devata - en vägledande ängel som hjälper astrologen att hålla kursen när det kosmiska havet stormar som värst och en världslig person skulle grumlas svårt i sinne och omdöme.

Boken Light on Life (1996) kommer troligen att förbli den mest välskrivna introduktionen till hinduisk astrologi på ett västerländskt språk. De två västerlänningarna Hart de Fouw och Robert Svoboda har verkligen ett intellektuellt järngrepp om detta gigantiska och närmast oöverskådliga ämne (Indien är stort och mängden traditioner närmast överblickbar). De förklarar att en ishta devata förr brukade vara någon av de hinduiska gudarna man valde som sin personliga gud (utifrån tycke, smak och själslig läggning). I samband med astrologi händer det dock att hinduer väljer någon av de nio grabbarna (grahas, planeterna) som sin personliga vägledande ängel (s. 34-5). 

Jag började fundera på om jag själv hade någon ishta devata trots att jag inte dyrkar vare sig någon gud eller valt ut någon favorit bland planeterna. Men det finns ett sätt att ta reda på det: "genom deras frukter ska ni lära känna dem", säger någon figur i Bibeln och när jag funderade över vad som gör mig mest munter i bloggandet är det just kontrasterandet av den andliga världen med det nyplatonismen föraktfullt kallade "generationens väg", dvs. själar som fallit så lågt att de identifierar sig med naturen och sexualiteten som alstrar generation efter generation. 

Romerska tänkaren Plotinus föll mig starkt i smaken när jag upptäckte honom för 12 år sedan. Trots att han debatterade mot sin tids gnostiska ideologier (en antikosmisk livshållning och en fusion av platonism, judendom och lite annat), låter han själv som en gnostiker i ett närmast ohöljt förakt för det dödliga köttet, som han benämner en "alien" i relation till sitt eget knivskarpa intellekt. Undertecknad är ingen sådan kroppshatare men kanske var det i ett tidigare liv eftersom slika tankegångar gör mig glad, som när man återser än kär vän efter många år. I ett överflödigt efterord i min bok Folksjäl lägger jag till en parallell mellan mitt eget och den store amerikanska författaren Thoreaus horoskop. Också den senare såg den amerikanska kapitalismen för den ohyra det är och distanserade sig starkt från det jag på bloggen ömsom kallar den "irrationella själen", "den vegetativa själen" eller helt enkelt Naturen (i dess sämre dager). 


Tidigare använd illustration

Här förstod jag vilken ishta devata som lett mig under nio års bloggande, trots att jag bloggat om saken utan att koppla till denna hinduiska tanke. Det är 9e filosofihusets tillfälliga ägare Saturnus som nedstiger till 7e husets spets och via opposition till den personliga ascendenten sparrar bloggarens ego att söka förstå mer av 9e husets stora frågor. 

Men detta är bara halva historien, för Saturnus vilar här (precis som i Thoreaus solascendenthoroskop) i disponenten Jupiters famntag och den senare står i den förgiftade naturens tecken Skorpionen och därtill i 6e fiende- och olyckshuset. Den högsta filosofin (9e) i Vattenbärarens tecken värjer sig därför mot alla låga barn av blott "naturen" som söker förgifta utblicken på livet med onda och falska läror om att vi bara är naturliga kreatur här för att slåss till sista blodsdroppen för att få det där statusjobbet inom Förgänglighetens domän. 

Man kan notera inkompatibiliteten mellan Saturnus och disponenten på olika sätt: som att Saturnus redan verkar från ett av de universella tecknen (Skytten) medan disponenten ännu slåss för livet som en döende individ (Skorpionen). Eftersom detta är ett budskap som konfronterar det personliga jaget (ascendenten) kan man se det som ett objektivt ställningstagande från min vägledande ängel: det är samma budskap som också Plotinus och många insiktfulla tänkare i antiken var medvetna om: Guden gör sak med den korrupta Naturen!

Det är inte bara hinduisk eller klassisk grekisk filosofi att se själen som det som gör människodjuret till något annat än bara ett jordiskt djur, tanken om att vår rationalitet (eller rationella själ) skiljer oss från djuren är universell. I nyplatonismens (och även hinduismens) storslagna skildringar sker dock utflödet från Det Ena (Gud) dels via iakttagbara nivåer (emanationer), den materiella världen blir till genom att botten går ur bägare efter bägare och de levande andegnistorna förirrar sig allt längre bort från genuin självinsikt - en kunskapsnivå KBT-terapeuten i Satans ledband gör allt han kan för att nonchalera eller förringa. 

Denna världens herre är för sin makt och sina vinster helt beroende av att de arbetande massorna förblir omedvetna om vilka de egentligen är, och KBT har just den pragmatiska funktionen att träna bort spindelskräck för att göra människan till ett världsligt effektivt verktyg i händerna på den Onde Rike Mannen som på den här bloggen illustrerats av Svenskt Näringsliv som 2011 hånade högskoleämnet filosofi för att det inte var "lönsamt" i den satanistiska bemärkelsen. Det svenska välfärdssamhället som satanisterna nu åderlåter och profiterar på genom läkar-appar, profitdrivna skolor och privatiserad allmännytta i bostadskrisens tid, skulle mycket väl kunna upprätthållas i en värld där kapitalisterna kriminaliserats och folket verkligen äger allt tillsammans. 

Förutan vinstmotivet skulle den intelligenta judiske analytikern Karl Marx storslagna vision kunna bli verklighet: "en arbetsinsats av var och en så långt den mäktar och åt var och en efter deras behov". Naturligtvis kommer några tråkiga räknenissar att behövas i det här futuristiska systemet som kvoterar det individuella uttaget, under överskådlig tid kommer det att fortsätta återkomma låga andar till jorden och ta mänsklig kropp, typer som kommer för att själviskt utnyttja andra, små själar som inte lärt sig spela det sociala spel som jag här skissar och som astrologiskt sammanfattas med den babyloniska symbolen "Den Väldige", i väst mer känd under namnet Vattenbäraren.

När jag inspekterar KBT-terapeutens karta med den utagerande Solen i 1a huset (ett substitut för den okända födelsetimman), visar sig strax en fiende till Vattenbärarens grandiosa konception, en fiende till mänsklighetens enda chans att överleva. Solen i den slavande arbetskraftens Jungfru är nämligen en så inbiten individualist att Vattenbäraren per definition kopplas till det onda 6e huset för olyckor och fientliga attityder. Här har vi alltså ett pragmatiskt soltecken av typen Jordelementet, den typiska figuren att rabbla slitna klyschor om mätbarhet som "evidens" för att något håller måttet. Jungfrun behärskas av Merkurius som ibland är en rent olustig räknenisse, helt utan visioner om en bättre värld, en nyttig idiot som lyder Ledarens ordet (Jungfrun är Lejonets högra hand).
Med den välvilliga Venus invid Solen i ett manligt horoskop inträder en effeminerad natur. Kombinationen är utmärkt för konstnärlig verksamhet, och med intellektets Merkurius hemma i härskarläge ser vi en strukturerad mentalitet som möjligen skulle kunna göra väl ifrån sig som socialrealistisk poet eller författare. Men Venus anses "fallen" i Jungfrun, det är här ängeln tappar sina vingar och själen blir så tragiskt resultatinriktad (Jungfrun är en agrar symbol som ständigt avväger arbetsinsatsen mot den förväntade skörden/profiten). Helt klart är Katz upprörd över att nyandligheten stjäl patienter från honom eftersom det sista han vill är att kunderna ska börja självmedicinera och må bra utan hans milda styrning av dem mot världslig nytta! Detta är alltså en begåvad människa som har valt den mörka sidan.

Horoskopet är på inga sätt dramatiskt, en stark Merkurius ger en självkontroll och ett modererat tankeliv. Att det ändå är ett sluttande plan som gäller, antyds av parallellerna till Fredrik Reinfeldts horoskop, en av dem som på allvar återförslavade svenskarna under "arbetslinjens tema". Reinfeldts Jungfruascendent baserades på en födelsetid men precis som med KBT-terapeuten återfanns Psyke (Månen) i det 2a huset, det kanske mest krassa av dem alla eftersom det tar materialismen på det mest naiva sätt, som en absolut storhet. Inte för inte kallade grekerna det här huset för porten ned i dödsriket och jag har ofta funderat varför inte hinduisk astrologi klassificerade även detta hus som "ont" som så många andra. 

Men nyligen läste jag om det lilla man vet om den äldsta babyloniska astrologin och där, minsann, stiger Oxen fram som ett problematiskt tecken. Det stärker kopplingen mellan de gamla grekerna och en direkt import av babyloniskt tankestoff som vissa västerländska forskare missat när de försöker göra grekerna till den moderna astrologins skapare (gammal vanlig västchauvinism). När Aftonbladdret körde en djupt okunnig artikel om astrologi som innehöll flera sakfel upprepades just denna västerländska ignorans: det första personhoroskopet som f.n. är känt är flera hundra år äldre än det äldsta grekiska och är, naturligtvis, från nuvarande Irak, astrologins vagga.

Att KBT-terapeuten har psyket kombinerat med det hårda slitets Saturnus visar att han är en tydligt verktyg för den Onda Arbetsgivaren - därav valet av KBT snarare än utdragna psykologiska terapier av annat slag. Men notera att Månen och Saturnus i Luftelementet vid dörren ner till de dödas värld avslöjar att han är en av ideologerna som arbetar på att döda livskraften i själarna, hans kommande bok syftar till att återförslava dem som blivit sjuka av livet här nere i dödsriket (det materiella)! Obehagligt. Som vän av det antika judiska tänkandet är det tråkigt att se en medlem av detta skarptänkta folk förfalla till denna låga nivå att han hackar på dem han inbillar sig stå ett steg under honom själv i den hierarki av allt mer obetydliga människor med allt mindre "evidens" för att de är värda att överleva vår tids gaskammare: det kapitalistiska samhällssystemet där allas krig mot alla och 110% duglighet är normen. Men jag förmodar att han lider av den säregna judiska karma där denna etniska minoritet tvingades sälja ut all heder och falskt konvertera till kristendomen för att "passa in" och accepteras i ett mörkt och ondsinnat Europa. 

Den här anpassligheten är som en sjukdom som sprids som en attityd från en generation till nästa och just kombinationen av Jungfru och harmoniskapande Vågen kan ge en sorglig oförmåga att ta tydlig ställning mot överheten och det man vet är fel. I det här fallet ser vi troligen att Förintelsen drabbat om inte Katz personligen (i sitt närmast föregående liv), så definitivt människor i hans släkt. Olyckan Mars är en hemsk figur och i Lejonet kan den i bästa fall vara en heroisk krigare men utan SolLejonets normalt goda omdöme. I värsta fall är man inte ens medveten om hur aggressiv och förtryckande dominant man beter sig, och det är fallet här, där Mars befinner sig i den onda daimonens 12e hus medan demonen själv stiger fram som Solen. 

Här kan man antingen tänka sig att själen gick under i ett nazityskt dödsläger och under det förtrycket nu återvänt som en partiell förtryckare och partiell räddare. Slickar uppåt men sparkar nedåt (mot nyandligheten). Det kan också vara så illa att själen själv var en av nazisterna i sitt förra liv och därför återföddes som jude för att känna på vad fruktan är.  Mycket av galenskapen och den mordiska macho-ådran i nybildade (nåja) staten Israel skulle kunna förklaras med att det är "tyskjävlar" som nu är verksamma genom judiska släktled. Anden är som sagt helt fristående från den verklighet biologer kartlägger och "evidensmässigt" förmår uttala sig om. Så mycket kunde redan den judiska gurun Jesus lära den välbärgade Nikodemus som kom till honom "om natten" för att diskutera andliga realiteter. "Anden/Vinden flyger vart den vill och du vet inte varifrån den kommit (för att bebo denna kropp) eller vart den far härnäst."

Den arma själ som förtätats till KBT-terapeuten har ytterligare ett starkt missljud på sin solära kartan: den välvilliga Jupiter står här upphöjd i Krabban och dessutom i 11e idealhuset. Men detta är ett ont ideal eftersom den reduktionistiska Jungfrun förvandlar Jupiters expansiva tendens till något ont! "Skomakare, förbli vid din läst." 

Samtidigt är detta ett motbud till Jungfrun, det är den onda Näringssjälen som söker sprida sitt evangelium och innefatta allt under den låga psykiska verklighet som inte låtsas om den högre intellektuella naturen i människan där den verkliga friheten bor! När man sedan besinnar att denna onda expansion i riktning mot materialism/biologism etc, disponeras från ett psyke/Månen på väg ner i Dödsriket (2a huset), då börjar man ana djupet av den här psykologens själsdödande program! Det är ren satanism som presenterar mörkret som ljus.

Jämför gärna närighetsministern (väl snart avgående?) Mikael Damberg som också kombinerar den flitiga arbetaren Jungfrun med Krabban som skyddar sitt hus och det sårbara (naturliga) livet. Ju mer man tittar på kartan, desto tydligare blir det att han valt den form av terapi som söker manipulera patientens beteende i en mer "lönsam" riktning!


PS. Tyvärr har det blivit så mycket taggar under årens lopp att jag glömt använda många av dem. Här sätter jag t.ex. "12e husets herre" som jag inte vet när jag använt senast. Vad som är säkert är att det finns mängder med inlägg från de senaste åren där jag kommenterat just den onda daimonen när den stiger fram och blir en drivande ego-princip (1a huset). 

Man kan ta fenomenet med viss ro när det som här bara rör en Surya lagna, en solascendent. Men bloggens tidigare favorit Fredrik Reinfeldt, hade t.ex. den kroppsliga Jungfruascendentens härskare Merkurius instängd i den onda demonens hus, och den mannens omedvetenhet var inte att ta miste på! Tyvärr är det så att de mest insiktslösa och som därför tror på sin egen förträfflighet också är de som är duktiga på att få folk med sig. Så lyckades Nya Moderaterna dupera ett helt folk under några år medan de återskapade just det slaverisamhälle som också KBT-terapeuten betjänar.

Våga vara värdelös! Det kan komma en större frihet ur det än någonsin konventionell terapi kan ge, särskilt den som bara syftar till att hjälpligt limma ihop delarna till den omänskliga Maskinen.

2 kommentarer:

  1. Föga förvånande sitter Katz i styrelsen för Vof. En förening som i år för övrigt tilldelat Emma Frans, som du skrev om nyligen, priset "Årets folkbildare".

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja kära nån! Bara man skrapar lite extra på ytan (som du gjorde här) så går korrupt maskopi i dagen! Man kan få lust att förena sig med foliehattar och konspirationsteoretiker för mindre.

      Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.