Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 oktober 2018

Ökande homopropaganda i amerikansk underhållning

Nyheten passar egentligen bättre i Aftonbladet eller ETC, men Dagens Nyheter verkar vara snabbast ut med att reprisera en uppgift från Sveriges Radio. En amerikansk lobbyorganisation för HBTQ-fenomenet gläds över att ha räknat på fingrarna och noterat fler rollfigurer med dylika störningar i amerikanska tv-serier från ett år till nästa. Men nu kommer det oerhörda: lobbyorganisationens förhoppning är att var tionde rollfigur - tio procent! - ska representera den själsliga obalans som antikens tänkare så väl förstod att fenomenet uttrycker. Som en jämförelse uppskattas mellan 2-4% av jordens befolkning lida av fenomenet. Så varför propsa på en överrepresentation?

Här ser vi exakt vad Sideriska siktet inopportunt påpekat under många år: att dekadenta samhällen tycks vilja sprida sjuka memer (tankevirus) till hela befolkningen. Är det så här Västerlandet kommer att gå under, till följd av en normlös "allt är okej"-mentalitet? Sekularism är död, men det har knappt ens börjat gå upp för västerlänningarna och om så deras charterflygande sakta sätts i förbindelse med miljöhotet lär få ha en tankeförmåga som binder ihop fler fenomenen och slutligen avslöjar att vi är världshistoriens ondaste civilisation. Eftersom USA representerar hela Väst är det inte konstigt att namnet den Store Satan klibbat fast vid denna kontinent av räddhågsna vapenskramlande mördare, ättlingarna till det fattigaste patrasket i Gamla världen..

Tydligare än via tioprocentsmålet går det inte att beskriva det mentala kaos den här gruppen -  strategiskt positionerade i mediebranschen - medvetet utsätter växande ungdom för. Alla vet att identiteten ofta vacklar i tonåren och att "hjärnan" inte anses färdigvuxen förrän strax efter tjugo. (I satanistiska dödsdyrkande kulturer används "hjärna" som ersättning för att tala om individualitet.) Av någon anledning tycks den här gruppen vilja utsätta så många andra unga för sin egen sjukdom och i Väst passerar allt detta genom en ärelös kulturs "normalisering" av precis varenda sjukt påfund, och allt för att "darwinismen" är vår vägledande men helt bisarra mytologi: det som överlever "allas krig mot alla" har därmed bevisat sin plats och rätt att finnas till. 

Onda själar väljer därför att smitta så många unga osäkra "väljare" som möjligt för att därmed konsolidera sin sjukdom istället för att söka vishet och djupare förståelse av vad en människa är, och vilket formidabelt menageri många av oss huserar på insidan, men inspärrade bakom mörkläggningens galler för att vi inte likt de tragiska fallen med multipla personligheter ska falla sönder i vårt dagliga liv och bli helt ineffektiva som människor. 

Frågan om ett stört förhållande mellan själen och dess nya kropp och det ego den här kroppen har att utveckla, syns astrologiskt i ascendenttecknet som ofta har många negativa omen knutna till sig. Men även vissa kombinationer av zodiaktecken (Platons "Idéer" synliggjorda) verkar kunna bidra. Den här bloggen har både systematiskt och anekdotiskt granskat HBTQ-kartor under ett antal år och hittat ett antal misstänkta signaturer som kan ha med fenomenet att göra. Astrologin är med andra ord en vägkarta som synliggör vid vilka tidpunkter svårt belastade själar troligen tvingas ner i återfödelse mot sin vilja - det är karma och nödvändighet som driver dem tillbaka till Jorden, inte de nobla själarnas frivilliga återkomst för att göra världen till en bättre plats. 

I fallet HBTQ-folket handlar det enbart om störande djupt rotad egoism, som när den homosexuella SVT-medarbetaren Pekka Heino - som sannerligen inte har några skäl att älska den heteronormativa kristendomen - manipulerar ansvariga i Stockholm för att slippa höra kyrkklockor utanför sitt fönster på Kungsholmen.

Historien nämndes nyligen i Aftonbluddret och varför inte kika på den här himmelen som ännu ett anekdotiskt exempel. Finns här någon tematik som ser suspekt ut och där "fel" själ hamnar i värre förhållande till sitt jordiska öde än en större själ som kanske får ett liv där symboliken principiellt är densamma men uttrycken skiljer sig något åt...

I brist på födelseklockslag är frågan vilket av sekundärhoroskopen, mån- eller solascendenten, som berättar mest utifrån vald frågeställning. Solen är identitetsmarkör, men för HBTQ-fenomenet är inte Månen oviktig, ett stört psyke kan ofta vara huvudförklaringen till att inte den verkliga solära identiteten förmår skina igenom psyksmörjan. Tidigare liv på Jorden sägs hänga som en tät härva kring denna planet och det är detta karmiska stoff återvändande själar ikläder sig vid återkomsten. På mysteriösa sätt dras rätt själ till rätt karmiskt stoff och ett fåtal individer i varje generation har också medvetna minnen av det föregående livet. 

Jag väljer därför - men med tvekan som strax ska förklaras - mån- eller sinnelagsascendenten som den intressantare för frågan om vad som äter Pekka Heino inifrån och som får honom att må så illa av kyrkklockorna i kvarteret:Det här måste vara ett av de mer komplexa horoskop i HBTQ-kategorin som granskats. Det som genast slår mig är att det är en vänlig men horribelt anfäktad själ, en neurotiker av Guds nåde. Det är troligen inga djupa ideologiska sättningar i psyket som får honom att hata ljudet av kyrkklockor, bara en extremt ömhudad natur som störs av minsta lilla oljud. 

Detta framgår av att den onda och förlustbringande daimonen - 12e husets tillfälliga ägare - här stiger fram i formen av Psyke själv - representerat av Månen. Den hinduiska doktrin som säger att 12e huset (i ett äkta horoskop baserat på känd födelsetid) illustrerar vårt närmast föregående liv och som potentiellt kan störa bildandet av ett nytt dugligt ego (1a huset) får här sin perfekta illustration. Precis som med den djupt störde Fredrik "stridshingst men bara i sin fantasi" Reinfeldt, stiger här den onda daimonen - här tyvärr gestaltad av den psykiska Månen - fram ur sitt tidigare livs sektor och gör anspråk på även nästa jordekropp. 

Pekka Heinos psyke eller anfäktade fantasi förefaller husera en kvinna som vägrar dö! Missa inte att Kräftan har en distinkt koppling till kvinnan genom moderskap men som om den här vägkartan ville vara övertydlig står även Venus i dominantens 10e hus och har här rollen av en "verksam illgörare" Lejonet i 1a huset är "Den Ende" och Venus som ett harmonierande påhäng är inget Lejonet fördrar, Venus i bemärkelsen "kooperation" är inget som faller djurens - men bara djurens - konung i smaken!

Missa inte de grå pilarna i kartan - de tecknar en ömsesidig reception mellan Kräftans och Lejonets härskare. Det är nästan egalt om man väljer en mån- eller solascendent eftersom frågan om identitet (Solen) här är oupplösligt förenad med Månens, psykets grad av renhet!

Som om inte det räckte är kroppsformande Saturnus positionerad i det otrevliga 6e huset för fientliga känslor och reella olyckor. Här finns visserligen den hinduiska läran att en verksam illgörare - som begränsaren Saturnus är för ett obegränsat Lejon i 1a - ligger bra i något av de onda husen eftersom de så att säga tar kål på varandra i skyddad verkstad. Men när man passerat skolboksstadiets fixa regler inser man snart att Saturnus i materialistiska Stenbocken i 6e fiendehuset är ett rejält "formellt problem" för det här sinnelaget som propsar på att lejon-dramatisera sin inre odöda vålnad från en kvinna som redan haft sin tid på jorden.

I första huset ligger också aggressorn Mars och "verksam välgörare" till trots, har Donald Trump visat prov på hur korttänkt och driven av svart passion den här placeringen kan vara. Det går inte att utesluta att Heino är rena ormgropen av inre konflikter eftersom Mars sätter fyr på psyket och därmed den odöda inre daimonen. Jag skulle vilja drista mig till att kalla honom besatt av åtminstone en ond ande utöver sin egen individuella själ.

En annan vurpa på denna helknasiga himmel är det hyllande av macho män som överdriftens demon Rahu på rät linje med kungamakaren Regulus tycks indikera i 1a sinnelagshuset. Här ser man vad kvinnan som radiostyr Pekka Heinos kropp har för manstycke, det filter denna homo använder när hon-han skannar festlokalen efter en hunk som ska få dominera honom för kvällen. Ja, jag vet inte hur det går till i homokretsarna men med lite fantasi ser man lätt att den här SolKräftan (på många sätt snarlik Fredrik Reinfeldt) är en kvinna som överkompenserar eller överdriver i försöken att hitta distans till sina dunkla inre problem. Reinfeldt försökte kalla sig själv stridshingst (till allmän muntration), men denna fullblodshomo med en kvinnas perspektiv söker istället stridspittar att ta strid med i sitt livs kamp för att få distans till den odöda vålnad som håller honom i sitt grepp.

Som jag ofta sagt: det kryllar av återfödda själar som under uppväxten har ett menageri av drivkrafter som oavslutade affärer i tidigare liv. Att normalisera och försöka sprida HBTQ-gruppens intensifierade vanmakt ytterligare genom underhållning, det kan bara vara Satans tilltag. Och med Satan menas här vårt solsystems djupast fallna själ, så negativ att han enbart lever på att sätta käppar i hjulet för andra.

Heino förefaller har för många komplikationer för att lösa under ett enda jordeliv, men från reinkarnationsforskningen (spontana minnen eller hypnosregression) verkar särskilt hårda knutar kunna sitta fast i flera åtföljande liv. Vad som får de karmiska knutarna att släppa greppet är oklart, men med tanke på att fenomenets realitet t.o.m. förnekas i Västerlandet är bristen på systematisk forskning inte förvånande.

2 kommentarer:

 1. Jag kände en gång en person som var född samma dag som Heino. Han hade haft ett problemfyllt liv, Han var svårt mobbad i barndomen, och enligt vad han berättade så hade han blivit uppmanad till att ge igen, vilket ledde till att han blev en slagskämpe och värsting, och kom på så sätt in i vad som brukar kallas dåligt sällskap, och fastnade i sprit- och knarkmissbruk. Kulmen nåddes då han slog ihjäl en knarklangare. (Enligt vad han själv sa var det för att denne höll på att misshandla en kvinna. Vet inte om det var för att framställa sig själv i bättre dager, eller om det var sant.) Under strafftiden kom han in på studier, blev 'ren' och började leva ett ordnat liv. Träffade en tjej och flyttade ihop och fick tvillingar med henne. Då kom han i delo med det kommunala bussbolaget eftersom utgångarna i bussarna var trånga, så det gick inte att få ut en tvillingvagn. (Jfr Heinos tjafs m kyrkan.) Han startade t o m ett eget parti utifrån denna fråga! Och om de skulle komma in i riksdagen (el kommunfullmäktige) skulle de markera sitt missnöje med politik och politiker genom att deras stolar skulle stå tomma. Knasig var ordet! :-)
  Det här var länge sen, och jag vet inte alls vad som hände med honom efter det.
  "Vänlig men horribelt anfäktad själ" skriver du om Heino. Det stämmer nog på den här personen också. Han var verkligen vänlig, gladlynt och skojfrisk till sättet. Man kunde inte tro att han hade gjort det han hade. Men säkert hade han väl en inre konflikt, som tog sig i olika uttryck i olika faser i livet - bråk och våld eller tjafs med kommunen och ett protestparti...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dina rika sociala reminiscenser (från hög till låg) är fantastiskt roliga att få på denna blogg som helt klart aldrig slagit an om man ser till kommentarspaltens aktivitetsnivå.

   I din löst fattade "tidstvilling" (termen brukar bara användas om individer utan släktband som föds betydligt närmare varandra, lämpligtvis med samma ascendenttecken eller ännu tajtare) tycker jag man kan se just astrologins mer allmänna uttryckssätt - i enskildheterna varierar det men "Gestalten" verkar vara densamma.

   Även om jag inte ville komplicera inlägget ännu mer, har jag en del funderingar över just en ömsesidig reception mellan Sol och Måne: här dras den supralunära, himmelska och den sublunära och bara alltför jordiska domänen samman, och jag har mött några få med den här kombinationen i mitt liv. Minns särskilt en mycket besynnerlig aspirerande konstfotograf som var något av det mest svårkommunicerade jag mött (gruppsällskap på restaurang, bekant till en bekant).

   Jag tror att Månen i "monumentala" Lejonet förstorar och förstärker en "liten" Sol i Krabban, och där ditt exempel illustrerar dess typiska roll som dörr- eller säkerhetsvakt och som hoppar på "busarna" för att försvara något - lokalen eller en kvinnas heder... I sitt försvar för dråpet hör man alltså den grundläggande solära arketypen tala. Kräftor slåss intill döden för att försvara sitt eller någon de vågat gå utanför skalet och börjat empatisera med! Tecknet är också känt för sina idiosynkrasier, väl illustrerat av ditt exempel med partiet!

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.