Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 24 oktober 2018

Kulturella referenser
I Sverige för de smarta kulturella referenserna en tynande tillvaro, men britterna håller alltjämt den cererbrala fanan högt. Den som satte den här rubriken i The Guardian alluderar förstås till den gamla rysskräcken som t.o.m. invånarna i Jamaicas getton hört om, om inte annat sedan saxofonisten Val Bennett 1968 tutat fram Dave Brubecks standardnummer Take Five mitt i övergången från slött traskande rocksteady till den mer hektiska reggae-pulsen. Melodin döptes nu om till The Russians Are Coming.

Det går inte att utesluta att Guardians rubriksättare är medveten om just den här klassiska tolkningen eftersom den letade sig till England och det brittiska specialbolaget för karibeisk musik, Island Records:
För puristerna som vill höra låten från gammal utsliten jamaicansk vinyl:

https://www.youtube.com/watch?v=QEAxHcsJQic

Här i lite mindre knastrig nyutgåva från senare år:

https://www.youtube.com/watch?v=pzqoqzSZkPs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.