Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 11 oktober 2018

Greider varnar för juridifieringen - tre gånger om

Så viktig finner Göran Greider USA:s antidemokratiska "juridifiering" att han använder det märkvärdiga ordet tre gånger i sin text i ETC (fyra om man inkluderar intressen). Jag tackar för den här inblicken i amerikansk konstitution och kastar mig över den brittiska läkaren Ebenezer Siblys uppgift om tidpunkten för självständighetsförklaringens undertecknande - det som ger USA en passande rovdjursmentalitet via "äta eller ätas"-tecknet Skorpionen i öster i Philadelphia PA, strax efter femslaget den 4 juli 1776.

Hur ser indikationerna om Lagen egentligen ut apropå Greiders påpekande att USA:s nio överdomare alla representerar den rika överklassens intressen och därmed garanterar att amerikanska folket för evigt kommer att förbli dumma och obildade och "white trash" (en benämning Greider tidigare protesterat mot).

Man kan närma sig Lagen på minst två sätt. Dels via dess planetära representant Jupiter och dels via den tillfälliga ägaren till horoskopets 9e hus, som i den här frågan kommer att gälla Dharma, den universella lagen som reglerar alla levande varelsers inbördes relationer. (På individnivå talar man istället om karma.)

Bloggen har granskat USA-horoskopet några gånger och möjligen redan diskuterat just Jupiter i rollen av Lagen. Men här är intrycken från detta återbesök.


Med dödens Skorpion som stigande tecken begränsas USA:s delaktighet i den universella dharman, det universums öde. Vad roll landet än har att spela begränsas starkt av Krabban i 9e huset. Genom att döden tycks stirra USA i vitögat vart än landet orienterar sig ("varför hatar alla oss?") blir självprotektionismens Krabba den högsta goda för denna entitet. Den som lever med en ständig känsla av att vara under hot blir i värsta fall den global mördarmaskin, vilket just är vad USA blivit. 

Irrationaliteten i detta land märks av 9e husets ägare Månen perfekt på plats hemma i det trygga 4e huset för landets alla hushåll eller nationens inre säkerhet. Men inifrån 8e korruptions- eller dödshuset verkar inte USA:s solära intelligens fungerar friskt, nationen är svårt betingad av det armod i gamla Europa som gav upphov till Nya världen.

Det är Gamla världens NOBLESS i formen av Jupiter som lever kvar som dålig karma i USA och därmed blir det uppenbart varför fortfarande idag de nio överrättsdomarna kommer från de mest privilegierade bakgrunder. Jupiter är en god planet för Skorpionen men den tenderar att se på världen Vattenelementets - Naturens - perspektiv. Här är rötterna till USA:s exempellösa rovkapitalism, Jupiter på den basala näringssjälens nivå gynnar landet enormt medan den sjuklighet i den amerikanska livsstilen som alla mentalt friska människor kan se, bottnar i det märkliga hyckleri som separationen mellan Luft och Vatten så ofta leder till. Instinktens Vatten är stark och likaså önskan att i Luft rationalisera det som egentligen inte är rationellt. USA påminner om en psykiskt sjuk individ, immun mot förnuftsargument eftersom den irrationella Driften är så oerhört stark och innehållet i onda 8e är dold och undandrar sig självmedvetenhet och självkritik. Det är gamla Europas alla ångestar som "återfötts" i detta land och det nuvarande USA kommer aldrig att nå självinsikt förrän landet utplånas eller förlorar sin betydelse när Tiden börjar spela en ny melodi.

Båda indikationerna på Lagen, 9e husägaren Månen och Jupiter själv sitter fast i denna instabila miljö där Luft och Vatten skapar fantasmer och vrångbilder och där dödshotade Skorpionen knappast har någon nytta av att Jupiter är en välgörare. Solen (ledare) och Jupiter (nobless och stora privilegier) är båda i den dåliga karmans 8e hus och indikerar att Gamla världens lägsta (men rikaste) rövhål alltid kontrollerat USA. Inte konstigt att Sveriges officiella policy ständigt stryker USA medhårs. Det är samma rötans budskap som skymtar även i Sverigehoroskopet när man börjar fundera lite djupare över det skenbart så tursamma i vår karta (se min bok Folksjäl om kartans mer besynnerliga antydningar).

Ska man förenkla resonemanget räcker det med att säga att laghusets tillfälliga ägare står i de privata intressenas sfär, 4e huset, och baserar sig på Saturnus som i 11e idealhuset predikar materialistisk individualism (Jungfrun = Jord). Jupiter själv sitter fast i 8e korruptionshuset tillsammans med ledarna, en symbolik som inte ens behöver förklaras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.