Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 14 september 2018

Lena Olin, sangviniker eller sattviker?
Det är ett privilegium att känna sig engagerad och undra och vara nyfiken. Det är en jädra talang att kunna känna allt det där...

När jag läste Lena Olin säga detta i Aftonbladdret tänkte jag direkt att hon motsvarade den sangvina, livliga personlighetstypen. Innan jag kommenterade den saken googlade jag för säkerhets skull - och insåg att jag tagit miste någon gång i tiden!
Adjektiv: sangvin
1. Ha blodets färg, blodröd [sent 1300-tal]
2. (obsolet, fysiologi) Ha en kroppslig konstitution karaktäriserad av blodets dominans över de andra kroppsvätskorna. Ansetts avslöjad genom oansvarig uppsluppenhet och njutningslystnad på bekostnad av viktiga frågor.
Det är bara att konstatera att de fyra kroppsvätskorna ligger närmare de fyra elementen och att, faktiskt, Vatten är mer lämplig än den kanske naturliga associationen till livsglad Eld. Men det var Månen som regerade över blodet och den är också känd som en irrationell planet styrd av fluktuerande begär, raka motpolen till de "viktiga frågornas" Saturnus, den kyliga och smådystra rationalisten.

Så vad Lena Olin talar om hör istället hemma i det ännu mer generella hinduiska trevåningshuset Sattva, Rajas och Tamas. Nyfikenhet tillhör Sattva eller Ljusets kvalitet, medvetenhet som föder mer medvetenhet. Inte passionens Rajas som bara trampar vatten och heller inte mörkrets Tamas som gärna slår sig till ro i invanda mönster som snart nog passiviserar så till den grad att man inte kan redogöra för hur det blev som det blev. Man har blivit offer för slentrianen, ett omedvetet kreatur som inte kan redogöra för sig! 

Inte konstigt att intellektets Merkurius härskar över två av de fyra sattviska tecknen och Gud Fader (Jupiter), den Allvetande, över de andra två sattvikerna.

Stämmer denna generella modell in på Olins födelsehoroskop? Födelseklockslag för kända svenskar finns inte i stjärnorna, så det blir återigen en karta med Solen i 1a huset (här en Sol som ska fattas som en "synliggjord" individen, någon som stiger fram ur folkhavets - Månen - anonyma massa och lyser i kraft av sin individualitet (eller något annat och mer externt attribut som pengar, utseende, ordsmideri...).


Full pott för Lena Olin! Den här behagligt förskolemässiga infärgningen av kartan visar perfekt hur hennes andesjäl - hennes atma (Solen) verkar från det ultimata av de sattivska eller nyfikna tecknen. Det gula representerar medvetenheten eller Ljusets kvalitet och dessutom ogrumlat så eftersom även Solens disponent Jupiter befinner sig i ett av de sattviska tecknen, Tvillingarna eller Paret. 

Att sedan Mörkret invaderar Tvillingarna (via dess härskares position i Vattenbäraren) är början på ett annat perspektiv och en annan berättelse och behöver inte bekymra oss här. Det intressanta ges med Sol och Jupiter, två av de tre planeter som dessutom är inherent sattviska! (Månen är den tredje.)

Men min initiala tanke om att Olin är en sangviniker var samtidigt inte helt fel. Det var ju som ett liderligt stycke i Varats oändliga lätthet världen fick upp ögonen för henne (1988 - en evighet sedan!). Formalistens, stiliseringens och rollbesättandets Saturnus, erotikens Venus samt den svarta och bestialiska lustans Mars befinner sig alla i det passionerade mellanläge där människosjälen fångats mellan klarsyn och dunkla vanemönster...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.