Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 23 augusti 2018

Hultqvist, nyttig idiot eller ännu värre?


Blogginläggets rubrik syftar förstås på lobbyhärvan som DN började publicera den 21 augusti. Som om inte redan socialdemokratins kollaps var ett faktum....

Det är intressant att studera planeternas passage över Hultqvists födelsehimmel (transiter, T), men inte bara dagen då DN märkligt nog törs avslöja rötan i Sverige och hela det militärindustriella komplexets manipulation av politikerkåren, utan även himlen för den 8 maj i år då Hultqvist sken som solen efter att ha fått träffa äkta militärer som USA:s MAD DOG i samband med att hans personliga feghet och rysskräck drev svenskarna ännu närmare en Nato-anslutning. 

Hultqvist redogjorde tidigare i år för det anmärkningsvärda att han personligen var russofob pga. finlandssvenska anhörigas upplevelser en gång i tiden. Så remarkabelt irrationella grunder för en finansminister att agera utifrån!

Med en okänd födelsetid för Hultqvist blir det den utagerande och beslutsfattande Solen i första huset ännu en gång. Vid undertecknandet av "avsiktsförklaringen" i maj mellan USA, Sverige och Finland, hade "klockan är slagen" - dvs. Saturnus - nått den extremt ofördelaktiga position planeten hade då smyglobbyisten föddes. Solen och Saturnus må ha lika viktiga uppgifter - den ena är livets motor och den andra dödar livet när den rätta tiden är kommen. Men att ha dem i samma tecken kan innebära problem, inte minst en djupt sittande fruktan, signerad Saturnus. Den här planeten tar udden av Solens normala självtillit och yttringarna kan vara allt från ren stupiditet till en för omgivningen närapå plågsam långsamhet eftersom Saturnus alltid fortskrider långsamt och rationellt, säkrar sin situation innan den tar ett steg ytterligare...

Men Saturnus i transit omvittnar också en svår räkenskapens tid när verkligheten om dess förehavanden kommer att avslöjas. Det är en "här är ditt liv"-stund och det är väl den här aspekten DN tagit fasta på och som får Hultqvist att på typiskt saturniskt sätt knipa käft och vägra uttala sig om huruvida han är militärindustrins köpta lakej och därmed fullständigt olämplig som politiker (för att inte tala om rollen som försvarsminister)!Hultqvists karta (inre kretsen i båda transithoroskopen) har kommenterats förr, men de färglagda ytorna förtjänar en snabbrepris:

Utöver att Saturnus gör den här Sol-Skytten irrationellt räddhågsen undermineras dugligheten också av att den normalt frimodiga Jupiter tappat höjd jämfört med Eldtecknet och istället befinner sig i Vattenelementet, en lägre och inte längre självgående astrologisk (och kosmologisk) princip. Vi får ett fall av "negativ sensationalism" där den energiska urladdningen av varje möte mellan elementen uttrycker Vattenelementets fruktan, kyla och tendens att retirera - just som Hultqvist drog ner rullgardinen direkt efter DN:s avslöjande. 

Missa inte att den transiterande Solen nått fram till Hultqvists DOLDA PSYKE eller privata zon när avslöjandet publiceras. Solen kastar ljus över det Hultqvist kanske inte vill visa upp. Att hans solascendent dessutom ligger i 9e utlandshuset (läs: USA-huset!) gör det här till en affär så stor att jag inte tror DN kommer att våga gå hela vägen...

Utifrån den starka handlingsmänniskans perspektiv (Solen i 1a huset) blir dessutom en soldisponent i den onda daimonens eller förlustens 12e hus ett eländigt omen för ledarskap. Kanske därför Hultqvist log som en imponerad småpojke på fotot där MAD DOG stod vid hans sida? De små behöver en Äkta SOL att låna lite strålglans från.

Samtidigt kan inte Hultqvists Mars-i-Väduren klandras. Den står i det typiska politiker- eller ledarhuset (5e) ur perspektiv av Solen-i-första. Men denna Mars är lättviktig jämfört med soltecknet i Skytten och den energi och de åtbörder av ledarskap den erratiska Mars nu förmår "kapas" av soldisponenten Jupiter som ägs av denna Mars. Disponentkedjan ser ut att börja bra i 5e ledarhuset men nu mer man följer ledtrådarna (som DN gjort!) desto sjukare verkar det bli.

Nu ska ingen tro att något kommer att hända Hultqvist. Sverige är ett av världens mest korrupta länder. Ett gott tecken på det är vårt ständiga bröstande oss över att ha så "relativt lite korruption". Som alltid när Satan styr ett land är det "omvända världen" som gäller. Inget är vad det ser ut att vara.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.