Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 13 juli 2018

Skenande rulltrappan i Stockholm (2 horoskop)

Nya problem med det  deprimerande nybygget till tågstation långt under jord som ska frakta det expanderande Stockholms alla löneslavar till och från sina jobb i city. I vintras nödstoppade de nyinköpta (och jättelånga) rulltrapporna för att konstruktörerna inte lyckats konstruera en trappa säker mot grus. Och efter resenärschocken där en trappa plötsligt stoppade, bytte färdriktning och började accelerera är det frågan om inte it-fascisterna som programmerat styrsystemet gjort ett ruttet jobb också! Det här låter i mina öron som en programmeringsbugg.

Tillägg. Senare samma dag kommer ny information som visar min okunskap om rulltrappekonstruktioner. Jag tänkte mig en mer högteknologisk kontroll av samtliga rulltrappor via dator, men det handlar om rent mekaniskt slitage, dvs. undermålig konstruktion eller dåliga materialval. (Expr.)

Expressen gav exakt tid för det tio sekunder långa intermezzot i måndags, jag tittade kort på horoskopet men blev inte riktigt klok på det. Vad ska man till att börja med förvänta sig av en karta för ett kort episod där ingen kom till skada? När nu Stockholms Lokaltrafik efter stor vånda beslutar stänga av hela denna underjordiska station plus den nybyggda vid Odenplan, då låter ansvarig trött efter nattmanglingen och kan till Aftonbladet inte säga när beslutet togs med någon precision: "mellan ett och tre" på nattimmarna. 

Tänker man sig ett beslut mellan två och tre blir horoskopet extremt signifikativt, för då stiger dagresenärens tecken Tvillingarna i öster och det råder samtidigt exakt nymåne. Dessutom är kommunikationsplaneten "nedsänkt" i Vattenelementet (Kräftan) så att det uppstår en "ömsesidig reception" mellan Månen (den ansiktslösa massan av arbetande trälar) och det "bevingade" färdmedlet Merkurius. Men en "reception" mellan Luft och Vatten kan vara dissociativ och under nymånen bränner Solen bort Månen. Dessa omen sammantagna låter som en "projektstart" (som nymånarna brukar liknas vid) som inte alls är fördelaktig för resenärerna. Och det stämmer med beslutet att av säkerhetsskäl stänga av stationerna.


Beslut om avstängning:


Förr några dagar sedan hade jag en dröm med en lätt skruvad och smått galen känsla. Den innefattade temat "resa hem" (Merkurius och Månen) och två märkliga kvinnor som, när jag synade en lite närmare, verkade vara halvt artificiella - jag kunde se skarvarna där delar sammanfogats till en verklighetstrogen kropp. Människorna var nyckfulla och försvann ur drömscenen ideligen (det som ett lågintensivt relationsdrama som inte hittade en fast form). Drömjaget gav upp försöken att umgås med dem och gick i ett skymningsmörker till en tågstation som spottade ur sig en färdbiljett hem för "92 kronor", på samma sätt kvitton skrivs ut och matas fram. 

Jag vaknade och noterade att klockan var prick sex. En horoskopkontroll visade att dagresenären Merkurius och äregirighetens Rahu steg exakt i öster i Vattentecknet Kräftan och befann sig under attack från Mars/Ketu i mekaniska Stenbocken. Ja, det fanns något lätt robotartat över personerna i drömmen! Allt detta längsmed den materialistiska Vatten/Jord-axeln som normalt representerar social klättring blev här en skruvad framtidsdröm om en värld jag inte ville vara med om, jag "skulle hem" (även en symbol för att dö). 

De hel- eller halvartificiella människorna verkade vara någon slags "förbättrad" premiummänniska ur en dystopisk framtidsfilm. Ingenjörstekniken hade nu givit sig på människokroppen och i denna skruvade framtid kunde man ersätta valfria kroppsdelar med "designalternativ". Världen som ett galet zoo av människor som utifrån modet modifierar sig. Fast framtid... det låter som det faktiskt är i världen idag...

Drömmen är intressant med tanke på att den vattniga (sublunärt associerade) demonen Rahu befann sig i första huset i begärsfulla Kräftan och opponerades av MarsStenbocken. Den halvartificiella i drömmen var en föredetting från verkliga livet, långt bak i tiden, och som händelsevis har sideriska placeringar i båda sagda tecken. Oppositionen mellan Jag- och partnerhuset stämmer väl med att drömmen föreföll teckna något relationsdrama där en återförening inte ville sig eftersom drömversionen hela tiden försvann för att "lappa och laga" på andra brustna relationer.

Jag misstänker att den här drömmen gav en bisarr inblick - via Rahu-filtret - i den värld under Månen där själar lever sitt eget hemliga liv under sömnen. Nyckfullheten hos drömmens kvinnor, som fick mig att bryta bekantskapen helt, påminner starkt om just den instabila Månen som här troligen stod i Väduren och attackerades av Mars och därför bidrar till att färga den lunära Kräftascendenten med sitt lustiga innehåll. Eller Merkurius under attack från Mars...

Måste påpeka att det inte pågår något i verkliga livet som liknar drömmen, vilket gjorde den så gåtfull. Den verkar handla om att drömmaren tar ett principbeslut att inte mingla med opålitliga och "halvartificiella" människor med kroppsfixering. Kanske avslöjar den en obehaglig sanning om en tidigare esteticerande läggning hos bloggaren själv, nu under avveckling...

Incidenten med den backande rulltrappan:
Tyvärr antecknade jag inte drömmen men kan ha haft den tidigare samma morgon rulltrappan bytte riktning. Drömmens osammanhängande relation skulle passa väl in på oppositionen mellan MånVäduren och lyckans (också den oberoende frihetens) Jupiter i Vågen (Jag & Den Andre nu via zodiaktecken stället för hus). 

Betr. trappincidenten passar det att 6e olyckshuset innehåller Olyckan (Mars) som ger folkmassan (Månen) en otrevlig skrämselhicka. Heller ingen överraskning att dagtransportens Merkurius hamnar i 12e huset för världsliga förluster eller prövningar (och också attackeras av Mars). Mankemang uppstår ofta längsmed axeln 6-12 och ohälsa kan förstås också drabba en rulltrappa.

Drömmen slutar där jag intresserat studerar hemresebiljetten som i små inkrement trycks fram ur en maskin och Merkurius opposit Mars, Vatten och Jord, drar tydligt mot det materiella/mekaniska. Men apropå rulltrappan så är förstås Merkurius i Vatten en symbol för de osynliga Naturen bakom MarsStenbockens handfasta kugghjul. Därav misstanken om "mjukvarufel" i rulltrappan.


Det som mystifierade i måndags var vad kungamakaren Regulus gör i öster vid tillfället. Den står nästan exakt med Venus och även om planeten är en "verksam illgörare" för det självtillräckliga Lejonet ("one without a second") kanske fixstjärnan ska tolkas som en räddande och hjälpsam inverkan. Ingen kom till skada förutom att episoden skrämde skiten ur resenärerna.

I måndags missade jag att himlen innehöll hela tre oppositioner, det ser man inte ofta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.