Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 juli 2018

Nio år av mobbning


Jag klickar på en Expressenlänk efter att ha misstagit bilden på en mobbad kvinna för att föreställa Carolina Gynning, båda ser ut som Barbiedockor. Istället är det en annan kvinna som tagit tjuren vid hornen och för att hjälpa sig själv (och andra) instagrammar om nio års oupphörlig mobbning i skolan och hur det bröt sönder hennes psyke (Månen = psyket). 

Först är jag mest intresserad av att se hur horoskopet för en så uppenbart plastikfixad ung kvinna låter sig jämföras med Gynning. Men när kartan väl är uppritad inser jag att det intressanta faktiskt är mobbningsaspekten. Planeterna ser verkligen ut att ha arrangerat för en livssituation där individen ska brännmärkas som "slampa"! Vad detta innebär ur perspektiv av själavandring låter jag vara osagt. Kanske smakar den här själen på sin egen beska medicin i det här livet och föder ur det en ny insikt om att man får vara hur vanskapt som helst och ändra besitta rätten att få vara fredad. Det är kort sagt en parodisk överdrift av skyddsprincipens tecken Kräftan i horoskopet och detta tecken ingår i ett storkors i Lidelsens kvalitet (Rajas guna), den mest mänskliga och därför mest ryggradslösa kvaliteten, på vilken Ljus och Mörker, Godhet och Ondska båda söker värva anhängare till sin sak. 

I detta fall vill det sig inte bättre att Venus - kvinnan - är en ond planet ur både solascendentens och månascendendentens perspektiv och dessutom står i sitt negativa härskarläge i jordiska Oxen. Kort sagt en överdrift av lidelsefull passion dras till horan eller slampan som något negativt. Har sällan sett ett så övertydligt och simplistiskt budskap! 

Min gissning är helt enkelt att kvinnan redan tidigt som Kräftan brukar göra, föll offer för sin skyddsmekanism och byggde på lager på lager av smink och kläder som skulle ge hennes sårbara inre ett skyddande skal, en attityd eller sken av att vara en typ. Som kartan antyder gjorde hon det så oskickligt och överdrivet (i lidelse eller affekt) att hon faktiskt utlöste spefulla reaktioner som hon i sin tur som alla negativt polariserade tecken överreagerade på och så var en eskalerande spiral satt i rörelse.

En intressant sak med sårbarhetens- och protektionismens princip i 1a huset är att den iskalla Saturnus i detta fall sjunker ner till den inre trivselns 4e hus (Kräftans "naturliga" hus). Detta är förstås raka motsatsen till belåtenhet med det egna livet och hinduismens långa 270-gradersaspekt antyder också att Saturnus som ytlighet och form här verkar som en internaliserad polis som har åsikter om den egna yttre presentationen. Kort sagt, individen slirar mellan Luftlagret och Vattenlagret (dissociation) och idealbilder (Luft) om hur man ska vara formad (Saturnus, formala planeten) valsar runt i ett vattnigt psyke som inte förmår reflektera alls över hur man sminkar eller klär sig eftersom en nymåne slår ut den reflekterande Månen så att varje intryck direkt övergår i utagerande solar aktivitet. Monkey see, monkey do. 

En inte alltför vågad gissning är att denna själ föddes med så skral förmåga till eftertänksamhet och en sådan överbenägenhet till att konsumera livsstils- och modemagasin att hon snart gjorde sig själv till en "Michael Jackson", en levande parodi på hur Kommersialismen vill att vi ska köpa oss till en identitet. Mobbarna var i själva verket de som satte en gräns för hennes bristande förstånd och via en traumatisk period ska de i långa loppet ha visat sig fört denna urspårade vattensjäl rätt igen och lyft den ur det begärsfyllda Vattenelementets brist på intellektuell distans. Mitt i skiten är det förstås svårt att se hur man som sekulär svensk har spårat ur total jämfört med vad den naturliga ordningen, universums Dharma-lagar önskade se människan som. "Syndafallet" var förödande för vissa själar och det beror på att Naturen till rätt tillåtande, man kan förvärra sina felsteg i liv efter liv innan (av okänd anledning) karmalagen plötsligt drar ett streck, "hit men inte längre". 

Gränsdragaren Saturnus antyder att den här själen hade nått en sådan gräns i detta liv. All Himmelens goodwill var nu förbrukad och själen plaskade runt i verkliga lågvatten. En återfödelse till en riktigt inskränkt håla i södra Sverige var det enda motgift som fanns tillgängligt när den här själen blickade ut över de olika öden som var möjliga, utifrån själens samlade erfarenheter. 

Mer om detta säregna scenario som sätter föreställningen om att vara ett offer i ett helt nytt sken finns att läsa om i hypnosterapeuten Michael Newtons tre storsäljande böcker, Journey of Souls, Destiny of Souls och Life Between Lives. Lite i efterhand kom också Memories of the Afterlife med fallbeskrivningar från terapeuter som arbetade utifrån Newtons speciella sätt att försätta klienten i exceptionellt djup trans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.