Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 juli 2018

Nätmobbare - en samvetsfråga

Bytt ut taggen nätmobbning mot mobbning vid sex gamla inlägg och Google/Blogger är så buggigt att ett av dem, med många år på nacken, plötsligt fick dagens datum...


I förstone kan man tycka det är starkt av en nätmobbare att ge sina motiv under eget namn och med bild i ett framskridet skede av Expressens serie om näthatet. Under förutsättning att rätt födelsedag identifierats via birthday.se (det finns faktiskt bara en med samma efternamn på väg mot sin 29-årsdag), klarnar dock bilden en smula.

Ganska tidigt i bloggens historia, i samband med terrorism, föreslog jag att horoskop helt "uppe i det blå" eller i den supralunära sfärens Eld och/eller Luft kan indikera omdömesstörningar. Bristen på varje känsla av feedback från det fysiska Jordelementet gör att de saknar normal empati och klassiska ämnen för en psykopat. Det här hypotetiska horoskopet har visserligen en placering i Jord, och därtill en väldigt "fysisk" sådan, men som vi ska se gagnar den uppenbarligen inte alls sin ägare. 

På det hela taget kan horoskopet sägas tillhöra extremisttypen, vilket samtidigt är en samvetsfråga för undertecknad, som också i huvudsak är Luft och Eld och fastän ingen nätmobbare av privata personer definitivt är starkt sarkastisk i vissa inlägg om celebriteter och offentliga personer. 

Att nätmobbaren har samma Mars i Vågen som undertecknad väcker naturligen funderingar, men jag ska i korthet försöka argumentera för att nedanstående himmel verkligen är extrem.

Men det främsta skälet att personen i Expressen inte skyr att ge nätmobbningen ett ansikte är, förstås en "bränd" Måne, dvs en oförmåga att visa prov på en reflektiv förståelse. (Märk väl att den brända Månen inte utesluter djupt tänkande på insidan, men det som visar sig på utsidan fungerar bara inte. 

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, med en nymåne i Vågen hade avsevärda problem att kommunicera rätt tankar när det stormade som mest under hennes alla lukrativa extrainkomster som styrelseledamot), och unge massmördaren Tim Kretschmer, ännu en nymåne i Vågen och med aggressorn Mars i tecknet representerar väl den totala härdsmältan när det gäller dysfunktionell kommunikation!

Risken för allvarligt narcissistiska störningar ökar förstås hundrafalt när Månen bränns av en Sol i härskarläge i Lejonets tecken! Här är galenskapen ett faktum och man tror sig förmodligen vara utvald att leda andra. Ja, eller i det här fallet fostra andra. Hela nätmobbarens attityd i intervjun tyder på att han själv tycker sig göra dem han mobbar en tjänst!Men jag har träffat utmärkt trevliga nymånemänniskor i Lejonets tecken, så det är något i analysen som saknas...

Förklaringen ligger tydligt inom synhåll. Minns hur jag i samband med några journalister med en samtidig aktivering av båda de kritiska Merkurius-tecknen Tvillingarna och Jungfrun jag har fört en osedvanligt vass tunga på tal? Ja, varför smyga med orden jag har kallat den rent ut elaka. Merkurius är i sig en amoralisk planet och saknar etiskt omdöme. Den kan få ett labilt horoskop att tippa över i fel riktning om också den är problematisk.

Här kan vi emellertid stanna redan vid dess två tecken och notera hur den kalla och hjärtlösa Censurmyndigheten Saturnus står i zodiakens mest kritiska tecken Jungfrun och därifrån aspekterar, kontrollerar eller behärskar Drakhuvudet i likaledes kritiska kommunikatören Tvillingarna. 
Man skulle kunna tro att strama Saturnus här "dämpar" Rahus överdrifter, men Saturnus är också en myndig planet och via dess egna tecken Stenbocken och Vattumannen kan man snart förvissa sig att den upplever sig själv lite von Oben alla andra. 

Saturnus är, som sagt många gånger, en av byggbitarna i ett riktigt outhärdligt diktatorshoroskop, en självrättfärdig fjant som har åsikter om allt och alla. Nu förstår någon kanske varför jag rödfärgat Jupiters "välgörande" stimulans av samma Hungrande Rahu-Kritiker! 

Denna Jupiter är skadad av illgärningsmannen Mars (fastän försvagad i Vågen). Denna Jupiter-i-Vågen visade sig också vara just den placering där Jupiter starkt avviker från sin ideala betydelse av samvete och t.o.m. högre, klärvoajant medvetenhet. Jupiter-i-Vågen var statistiskt överrepresenterad i horoskop för kriminella! 

Och här förstärks Jupiter av en fysiskt förslappad Mars, eller ska vi säga att Jupiter skjuter till sin stora expansionskraft till Mars mer punktvisa svärdshugg? (Vågen är pga. Solens fall här inte något värst kroppsligt vitalt tecken, den pratar ofta istället för att agera).

Koppla sedan denna överhettning i det tecken som är känt att kunna ha mentala balansproblem och låt den här bråkmakaren sätta fyr på det distinkt obalanserade Drakhuvudet i kritikerns tecken!

Jo, nog ser det ut som om vi lokaliserat rätt horoskop för en människa som helt enkelt saknar förstånd att välja sina strider.

De flesta frågorna kring horoskopet går inte att besvara eftersom tidpunkt saknas. Varför Venus i känsliga Kräftan tycks sakna alla mildrande inverkan. Men en begåvad gissning (eller åtminstone en gissning) är att vi här ser ett exempel på hur en bränd planet kan skada, för den som disponerar över förlikningsvilliga och vänliga Venus i ett så inoffensivt tecken som Kräftan är förstås den brända Månen. Sol-Lejonet gassar på och trampar på alla och envar och Venus-Kräftan fungerar överhuvudtaget inte i detta horoskop. Den har ingen förmåga att bedöma "feedbacken" från andra. 

Den här himmelen har tydliga drag av en som blivit besatt av en arketyp, besatt av en demon. Risken för att det verkligen förhåller sig så skulle öka till närmast total säkerhet om födelsen inträffade i soluppgången. Det skulle bara vara för mycket energi för en individ att hantera.

*****

Tänk hur oerhört intressant zodiaken på flera sätt verifierat sin "funktionsduglighet" på den här bloggen. Att Jupiter visar sig överrepresenterad i Vågen bland kriminellt dömda, motsvarar exakt Jupiters komplementära princip Saturnus, som i Vågen sägs "upphöjd" i det antika schemat för dessa ting. I Vågen indikerar Saturnus en korrekt och objektiv uppfattning om vad som är rättvisa! Dess stränghet tempereras av Venus, en av de naturligt goda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.