Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 29 juni 2018

Morden på tidningsredaktionen

 


Ibland är det extra av allt på stjärnhimlen och mördaren dök upp på tidningsredaktionen USA i exakt rättan tid för ett horoskop som är rena skolexemplet på astrologins grunder.

En reservation bara, i "skolboken" Light on Life (hinduisk astrologi) förklaras planeter som blickar mot sitt eget hemmatecken var något bra. Men den brittiske astrologen Charles Carter varnade (ur västtraditionen) för kvadraturaspekten mot ascendenten från en planet i 10e makthuset, vilken som en överman in spe riktade in sig mot subjektet (ascendenten). Särskilt illa naturligtvis om planeten var någon av de naturliga illgörarna.

Hinduisk astrologi tillåter bara krigsherren Mars dela ut den friktionsfyllda räta vinkel och gör det här ifrån maktfullkomliga redaktörs- och härskartecknet Stenbocken rakt mot sitt eget tecken Väduren i öster. Helt klart får regeln om det positiva när någon blickar mot sitt hemtecken stryka på foten. Här är det en aggressor som verkar ur maktposition mot ascendenten - i detta fall är subjektet skottdramat som sådant. Eldvapen sorterar förstås under Mars.

Detta dygn ägs Mars av gränsdragaren Saturnus även känd som Liemannen. Och det är fullmåne så att livets Sol konfronteras både med sin fiende Saturnus och den tillspetsning som fullmånen alltid för med sig.

Som om inte detta räckte som omen för en aggressiv glänta i tiden, ockuperas den hårt ansatta Solen i publicisternas 3e hus (medier).

De dödade (inkl. chefredaktören om jag läste rätt i farten) och mördaren möts säkert alla i en eller annan av horoskopets flera konflikthärdar.

Passionens storkors brinner för fullt och gör det i horoskopets hörnhus, vilka relaterar till platserna för maximal objektifiering eller utagerande i den synliga världen. Väduren är inte befolkad men dess härskare står i ett av de passionerade tecknen och därför kan man tala om en fullt utvecklad korsfästelse under Lidelsen. 

Fullmånen å sin sida ligger i Ljusets kvalitet, vilket tyder på att det var en fullt medveten handling från mördaren, kanske någon orättvisa han kände sig ha blivit utsatt för eftersom det 9e samvetshuset (godhet) är implicerat medan den goda och juste Jupiter är en verksam välgörare i horoskopet men sjunker i väster och därmed symboliserar en försvagad rättfärdighet, kanske i något tidningen skrivit men definitivt hos mördaren som valde att lösa problemet genom att döda.

Här visar sig Draksvansen uppe i mäktigaste 10e huset som just "bestraffning" eller halshuggning, en innebörd som inte alltid stämmer men här styrker tanken att våldsmannen var ute på en avsiktlig mission mot tidningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.