Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 15 juni 2018

Kulturprofilens oklara psyke mellan vaka och sömn


Kan analys av ansiktets topografi hjälpa identitifiera
Kulturprofilens psyke? T.v. skådespelaren Harvey Keitel
med bl.a. snarlika, tydligt vinklade "kattögon".

När jag i november förra året kommenterade kulturprofilen Jean-Claude Arnaults horoskop var det före de 18 kvinnornas manifest i DN, åtalets väckande och uppgiften att det här vattendjuret satt på en kvinna i sovande (= hjälplöst) tillstånd, likt en parasit som klibbar sig fast vid ett värddjur.

Det här beteendet fick mig att åter titta på horoskopet, vars Måne passande nog vid lunchtid befinner sig just i övergång mellan ett av de sovande och ett av de vakna tecknen. Klockan 13.00 (Marseille, Frankrike) har psykets planet fullbordat övergången från Bäraren av Vatten till själva det vatten som likt själens Syndafall runnit ur kärlet.Eftersom jag har flera fall av sexuell perversion som involverar markanta oppositioner mellan detaljprecisa Jungfrun och lösliga och drömmande Fiskarna - och en av dem t.o.m. med ett ansikte som påminner om Arnaults (fast mycket, mycket smalare, mer som skådisen Keitel ovan), talar detta för att Arnault föddes under dygnets andra hälft. 

Dessutom ger detta omoraliska Mars fri sikt att direkt angripa psyket via opposition, vilket inte sker så länge Månen dröjer kvar i Vattenbäraren. Då ligger den svarta passionens Mars och psyket i disjunktion (150 grader), vilket indikerar att de inte alls relaterar till varandra. Den aspekten lanserades visserligen av Johannes Kepler och finns inte i det hinduiska aspektschemat, men påminner i detta fall kusligt mycket om mitt teoretiserande om "dissociationen" mellan Luft och Vatten, en slirighet som ibland tyder på att den ena handen inte vet vad den andra sysslar med. Den som vill, skulle kunna få Arnaults övergrepp till att han är psykiskt sjuk och helt enkelt inte vet vad han sysslar med!

Alla resonemang när exakt födelsetid saknas blir därför spekulativa. Men det är minst lika intressant med en Sol nedsjunken i sömnens tecken Kräftan med sin planetära fiende, den begränsande, tvingande och  hindersamma Saturnus. Redan här ser man det irrationella begärets Vatten i kombinationer med en planetär kombination som kan tolkas som kränkande av andras integritet (Solen = identitet). Kräftan som det privata rummet är här också en talande symbol.

En så här osäker månplacering för ett horoskop enbart baserat på dygnet kan i sig betraktas som ett omen om en "osäker tid" där man inte riktigt vet var man har Psyket! En liknande labilitet rådde den ateistiska materialisten P.C. Jersilds födelse. (Läkare tenderar att stirra på kroppsdelar så mycket och ihärdigt att de förlorar förmågan att förstå nödvändigheten av en metafysik för att någonsin kunna hoppas förstå fysiken.) Jag kommenterade 2015 en av hans materialistiska texter i DN och påpekade att inget horoskop publicerats eftersom BÅDE Sol och Måne bytte värdtecken under dygnet för Jersilds födelse.

I fallet Arnault kan man åtminstone använda Solens placering för en solascendent för en antydan om hur långt den här mannen är beredd att gå i sitt handlande. Ingenstans i den yttre världen säger Solen i Kräftan eftersom kombinationen signalerar orientering mot det skyddade livet bakom de privata väggarna och dessutom en Saturnus som verkligen söker blockera från insyn i den här mannens privata begär och motivationer!

Men om man nu antar en Måne i Fiskarna och placerar denna som en sinnelagsascendent uppstår genast en ytterst obehaglig motsättning mellan fransosens kynne och det 7e huset för partners... Tyvärr innebär det här antagandet att en koppling till snarlika Harvey Keitel försvinner - han föddes nämligen med Månen distinkt i Vattenbärarens tecken! 

Samtidigt inser man efter inspektion av några hundra dubbelgångare att ämnet inte är så enkelt att ett tecken motsvarar en av Platons "Former" eller Idéer. Går man till Platons sista tankar i livet om sina former hade han utvecklat dem en hel del och en Form, tidigare beskrivna av honom som en "levande intelligens" (eller ett levande intellekt) nu betraktades som matematiska formler (ett populärt nutida ord från dataprogrammeringens värld är "algoritm"). 

Denna utveckling av Formläran (främst i Platons "sena" dialoger Statsmannen och framför allt Thaetetus) närmar sig en modell för att förstå dubbelgångarfenomenet, med insikten att redan människoansiktet består av en aggregation av mer eller mindre samverkande Former som bildar det visuella ansiktet. (Är skönhetens Form närvarande blir dessutom kombinationen av faktorer mycket behaglig att skåda.) 

Eftersom västerlänningen nu är ute på ett stickspår och mer intresserad av DNA ligger inte återupptäckten av kosmos som den stora designerna för närvarande "i stjärnorna". Först verkar det som om mänskligheten måste grotta ner sig till botten av de materialistiska faktorerna - de som förklarar minst av livets gåta! - om det så innebär artens undergång.

Men ansiktslikheten mellan Arnault och Keitel (som ofta gjort nog så "sliskiga" ibland brutala rollfigurer och verkar njuta av det) behöver inte hängas upp på att båda har Månen i Vattenbäraren. Keitels horoskop (som också saknar klockslag) innehåller faktiskt två viktiga placeringar i Fiskarna, Venus och Jupiter, vilka förstärker hans feminina och empatiska sida och gör honom både till en macho typ och en inkännande varelse, men med tonvikt på den förråande kombinationen av Vädur och Stenbock - minns honom som den som kommer för att "städa upp" efter ett blodigt dåd i filmen Reservoir Dogs).


Det är möjligt att det är ett "knippe Former" från det Fiskarnas katalog som bidrar till likheten, eller rättare ett komplex samspel med det opposita tecknet. Båda männen har kombinationen Venus+Jupiter men i motsatta tecken!

Titta också på en yngre ABBA-Björns ansikte och se något av samma ansiktsdrag även där. 


Ulvaeus har också en aktiv axel mellan Jungfrun och Fiskarna och fick total xenofobisk frossa (dödsskräck) efter 11/9-terrorn och blev uttalad religionsfiende och gick med i sekten Humanisterna.

Det intressanta i kråksången är att Jungfrun är det kärleksfruktande tecknet (Venus "faller" här) och som en solitär som helt tiden trycker på sin individualitet lockar ungmön fram våldtäktsmannen ur Underjorden, som förgriper sig och för bort den unga flickan Persefone/Kore (initierar henne i den svarta jordiska drivkraftens mysterium). 

Det ser ut som att Främlingen på Kores ängder i Sverige spelats av Jean-Claude Arnault. Han har tagit på sig att göra våldtäktsmannens roll så att han agerar ut sin medfödda opposition mellan Jungfrun och Fiskarna! Den som letar i ABBA-Björns gamla usla texter kommer säkert att hitta antydningar till samma motiv även där och kanske tidiga antydningar om hans kommande religionsfobi. 

"Mamma Mia! here i go again / my my, how can I resist you?" 

Är det våldtäktsmannen Hades som ligger och pulserar mellan raderna? I så fall ett bra exempel på att samma "arketypiska komplex" inte nödvändighetvis innebär att individen agerar ut dess solkigaste tagning utan att en del t.o.m. har förmågan att sublimera sitt psykets besatthet och fixering vid sina medfödda motiv.


*****


PS. Apropå Venus "fall" i Jungfruns tecken har nu feministen Lisa Magnusson karriärklättrat till ledarskribent i DN och uppvisar från denna upphöjda position bland molnen precis NOLL insikt i människans djupare mysterier, som det är med alla som bara ser oss som agerande sociala figurer:


Visserligen citerar hon någon figur från "Sex & the City", men kommentaren är lika ytlig som DN:s andra kvinnliga påläggskalv, Greta Thurfjäll om samma tv-serie några dagar tidigare. Det löftet om pregnanta observationer och skarpa kommentarer falnade snabbt till borgerligt mysprat. 

DN odlar verkligen fram en medioker, välkammad och lydigt mäninskosort. Kanske en sådan som senare lätt kan skickas till slakt när ekonomin slutgiltigt spårar ur och de få privilegierade kopplar från till och med medelklassens tågvagn för att rädda sitt eget... 

Dessutom kanske det kan gagna en ledarskribent att veta att det heter "vittspridd", inte som Magnusson skriver, "vidspridda vanföreställning". Däremot kan man sprida vida sin grunda omvärldsförståelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.