Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 16 juni 2018

DN:s diskreta misstänkliggörande av Maria Zakharova


Maria Zakharova och Liza Marklund
vid ungefär jämförbar ålder.

Personporträttet i DN av Rysslands kanske mest populära kvinnliga politiker är intressant, men jag kan inte undkomma känslan av att skribenten följer Bonniers/Etablissemangets policy att fulmåla ryssarna. Ordval och formuleringar här och var syftar till att misstänkliggöra landet för nog måste det ju vara så att de giftmördar sina egna på närmast industriell skala. Bara ett exempel: "I det informationskrig som pågår mellan Ryssland och väst är Zacharova ett proffs". Som jag ska försöka visa genom hennes horoskop sysslar hon inte alls med någon bakslug informationsmanipulering utan följer sitt samvetes röst! I rättvisans namn ska dock sägas att DN-intervjun låter Zakharova argumentera - och det väl! - för orimligheterna i en del av Västs demoniseringar.

Zakharova (eller Zacharova som svenskarna translitererar) påminner mig om någon och strax poppar deckardrottningen Liza Marklund in i huvudet. Dubbelgångarfenomenet är nu bedrägligt och alla har inte samma persongalleri sparad i minnet och betraktar inte heller människor på samma sätt. En del hänger upp sig på ögonen, andra på näsan och bygger sin värld utifrån vald grundbult. 

När filosofen Platon var gammal insåg han slutligen att hans lära om de osynliga Formerna bäst kunde beskrivas som matematiska formler, och att ett stort antal Former kommer samman och bildar ett ansikte (för att inte tala om alla de "algoritmer" som ger skepnad åt kroppen som helhet). Ingen kan se längre än de Former som givit upphov tills ens eget ansikte och tankeliv, och eftersom det (naturligtvis) finns Former för precis allt mellan himmel och jord, existerar även "småaktighetens" och "detaljplottrets" Form, likväl som en "översiktens" eller "helhetens" Form. Och naturligtvis också en Skönhetens Form eftersom vissa människor har "det".

Jag medger villigt att en  punkt-för-punkt-jämförelsen mellan ansiktena här ovan kanske leder till fler enskilda iakttagelser där de skiljer sig åt, men hur då förklara att bloggarens intuition enligt astrologin prickar in en träff? För att bloggaren är bättre på att skönja "helhetens" Form än detaljernas?

Det visar sig nämligen att ryskan och svenskan har Sol och Måne i de två nobla Eldtecknen Lejonet och Skytten, men omkastade. Zakharov som den diplomatdotter hon är har passande nog Solen i vittberesta Skytten och Månen i ledarskapets Lejon som en utmärkt reflektor och resonansbotten. Att Månen ligger i det skyttiga 9e "utlandshuset" om man placerar den dagaktiva Solen i 1a huset, stämmer löjligt väl med hennes nuvarande uppdrag som talesperson med utgångspunkt i det ryska Utrikesdepartementet! Men att hon är populär i det egna folkdjupet, vilket DN skriver, syns också på Solen som disponeras från en helt perfekt placerad välviljans Jupiter i Hemmets och själsdjupets fjärde hus. Något djupare än Jupiter-i-Fiskarna går knappt att illustrera med den astrologiska nomenklaturan och utifrån den intelligenta och utagerande Solen är Jupiter också en verksam välgörare. 

Att Solen i Eld och disponenten i Vatten ger en intensivt sjudande urladdning stämmer väl med hennes energiska stil och bloggens rubricering av Eld/Vatten-krig som "sensationalism" (t.ex. via rubrikskapande) stämmer perfekt. Hon är "mediamässig", ser bra ut, men är framför allt enligt Jupiter helt ärlig när hon uttalar sig. 

Det är inte utan att man skäms över att vara västerlänning när man hör martyren (sanningsvittnet) Fiskarna tala äkta ord genom Zakharova: "vi öppnade oss för er och ni svarade med att omgärda oss med NATO-taggtråd" - detta är den generösa Jupiter som öppnar det normals slutna fjärde huset - och får skit tillbaka av ett västerland vars militär-industriella komplex (Sveriges krigsindustri innefattad) inget annat vill än skapa någon fiende - sak samma vilken - för att hålla den egna ekonomin igång och ha ett lydigt och korkat folk i ett tillstånd av fruktan. Hela Väst och inte bara USA passar bra in på epitetet "den Store Satan"!

*****

Mer om horoskopets teknikaliteter

Utifrån en solascendent hamnar sparringpartnern Månen i "det bästa huset", det nionde "Guds hus" som hos en individ kan liknas vid samvetet, förutsatt att man inte är helt nedskitad i psyket. Zakharova kan antas ha ett rent samvete eftersom Månen är i kognitivt ren Eld och direkt tar instruktion från andesjälen eller Solen som också ligger i Eld. Att Jupiter är helt god och i "själsdjupets" fjärde hus bara förstärker kvinnans sanningslidelse. Tänk om Sverige hade sådana här politiker istället för den falska smörja svenskarna tillåter föra deras talan!

Naturligtvis är fiendskapen mellan Väst och Ryssen inskriven i kvinnans karta. Det är fiendens och olyckans Mars i Fiendens 6e hus som via hinduisk 210-gradersaspekt direkt angriper allt Zakharova solärt (och lunärt) verkar för! I många kartor finns ett samband mellan krigiska Mars och individen själv, som t.ex. det svårtydda fall när Mars i härskarläge i Väduren i 6e angriper sitt eget andra hem i Skorpionen i första. Det ser ut som en självmordsattack iscensatt av en Vädur som inte vill bo i sin egen hatiska Skorpionkropp (1a huset)! Men i fallet Zakharova har Mars-i-Oxen ingenting med henne själv att göra, så det handlar verkligen om en helt extern fiende som försåtligt och i lönndom angriper henne efter solens nedgång i väster. (I detta fall är 6e huset ett metaforiskt nattens inträde efter solnedgången i 7e eftersom kartan inte bygger på faktisk födelsetid.)

Sedan blir kartan mer komplex! För Skytten i 1a huset - styrd av den välståndsbyggande Stora Välgöraren Jupiter - blir den Lilla Välgöraren Venus, som enbart söker balans i nuet, en verksam illgörare. Diplomati bara för diplomatins eller bevarandet av ett jämviktsläge, är ingenting för den som har en större vision om vad Godheten består i. Intressant nog ger Zakharovas 11e idealhus bilden av ett alltigenom NEGATIVT IDEAL: Vågen är jämviktstecknet och här är dess härskare Venus hemma. Detta är således vad hon med absolut ärlighet och sannfärdighet finner som en negativ mental konception. 

Betyder då detta att de huttrande och rädda västpropagandisterna har rätt, att ryssen vill växa bortom alla sköra balansakter och TA ALLT? Man kan ju påminna sig att expansiva Skytten figurerade starkt i både Hitlers och Stalins horoskop! Men det vore återigen att banalisera astrologin. Stalin hade inte den Stora Välgöraren i fint läge i empatiska Fiskarna, istället hade han den iskalla Döden (Saturnus!) i detta tecken. Saturnus i Fiskarna blir en storskalig utrensare i det egna, det inre. Saturnus kastar därifrån sin långa 3/4-varvet mot Solen i Skytten, en Sol som dessutom var infekterad av hybrisens onda demon, Drakhuvudet! 

Och det är bara början på missljuden! Vad om den övergripande ömsesidiga receptionen mellan härskarna för offret Fiskarna och folkgruppens Vattenbärare? Är detta massmord på det egna folket tecknet på hög nivå i himlen och sedan iscensatt via konflikterna i de lägre himlarna? Se bara det aggressiva Barnet (Mars i härskarläge i Väduren i 5e huset för ledarskap) och hur denna aggression stimulerar samma negativa 11e idealhus som hos Zakharova men med helt andra konsekvenser pga. helhetens konfiguration. Tillbaka vid Platons Former igen: stirrar man sig blind på en detalj i ansiktet eller förstår man zooma ut och se vad hela skepnaden, alla Formerna i samverkan, söker berätta? (En stor del av gräsligheterna i Stalins horoskop har naturligtvis att göra med Andra världskriget! Vem om inte i en ledares födelsehoroskop bör man se antydningar om de kommande fasor den här själen nedsteg föratt delta i?)

När man synar Lenins karta närmare finns således inga likheter alls med vad Zakarhovas starka Eld brinner för. Hennes negativa ideal är i själva verket den inskränkta maktbalansen mellan öst/väst hon vill att de inblandade ska komma förbi och nå en större och mer begåvad spelplan. Och det säger jag utan att bry mig värst mycket om vad medierna rapporterar om och enbart utifrån några sekunders jämförelse av två horoskop! Har Överheten lurad folket att det krävs specialister för att sköta landet? Att gemene man är maktlös och ofärdig? Att man ska förbli i sin position och inte rubba båten, bara lydigt gå och rösta vart fjärde år och låta förståsigpåarna göra livet allt mer hektiskt och, faktiskt, sämre mitt under det att räknenissarna skanderar om hur bra det går för Sverige? Jag bara undrar. Är svenskarna ett folk av undersätsiga självplågare?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.