Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 4 maj 2018

Svartbygge Sverige: inställt Nobelpris bekräftar nationalhoroskopet

 


Det tog bara två dagar efter en besk vidräkning med nationens hälsotillstånd innan ytterligare en bekräftelse anländer att Sideriska siktets nationalhoroskop är ett fungerande horoskop som svarar på Tidens dråpslag! Detta är enda bloggen i landet som presenterat nationens verkliga inre dynamik.

Tränade ögon behöver ingen förklaring till kartan ovan, men jag ska ändå förklara de rödfärgade pilarna och en av de irriterade rosafärgade zonerna. 

Akademiens pressmeddelande ger bara dagens datum trots att vittra människor om några borde vara medvetna om Tidens mysterier och vikten av att veta "vad tiden är liden". Att både Aftonbladet och Dagens Nyheter knäpper ut sina respektive nyheter exakt klockan 9.02 - långa texter dessutom - visar att nioslaget tycks var det som gäller och i en liten diktatur som Sverige dessutom dramaturgiskt regisserat från central ort. De som tror de formar nationens öde snackar ihop sig och sedan matas folket i samma ögonblick med en samfälld bild av det mesta. Man får lust att emigrera för mindre om det inte varit för att samma demoni är dagsens ordning - återigen en tidsbestämmelse. Vi är inte framme vid Vattumannens (egentligen Vattenbärarens) tidsålder riktigt än...

Oavsett om nyheten var avsedd att publiceras på nioslaget eller datoriserade och automatiska processer släppte ut pressmeddelandet 9.02 över hela fältet, är det KRÄFTANS FÖRSTA GRAD som stiger över Stockholms (Akademiens) östra horisont och under våldsam attack från skandal- sex- och aggressionsplaneten Mars i sitt fisförnäma läge i maktelitens tecken Stenbocken. Mars angriper dessutom Solen i tiden, som f.n. passerar genom tecknet för sin "upphöjelse" och just i år opponerar celebritetens Jupiter. ETT PASSIONERAT STORKORS står således i ljusan låga och sådana tidpunkter ger feta rubriker om fullständigt triviala saker.

Hela arrangemanget - i tiden - utspelar sig alltså i den välkänt instabila och obeständiga Passionens kvalitet, och att Jupiters nobless kopplad till en enastående och upphöjd Sol symboliserar pristagaren i litteratur, behöver man inte vara ett geni för att lista ut. Symbolik - när man genomskådat vår tids sekulära materialism och återvänt till en äldre tids kloka omvärldsförståelse - är så här tydlig och lättbegriplig!

Men det tidpunkten för pressmeddelandet också gör, den milstolpe i Sveriges historia skandalen onekligen utgör, är att bekräfta Sideriska siktets val av tidpunkt för nationens födelse i dess nuvarande tillstånd. 

För vad ser vi om inte den horribelt angripna Solen-i-tiden falla in GRADEXAKT i ajöss-Sverige-positionen i väster (Solens symboliska död vid solnedgången) och därmed lika exakt opponera den på bloggen antagna ascendenten i Vågskålarnas tecken, som så perfekt matchar landets läppar när de bedyrar sin strävan mot balans och jämvikt och jämlikhet --- fast allt bara blir sämre och sämre för landets löntagare till följd av den översta 10 procentens jakt mot överstatligt världsherravälde med den handfull väsen från en lägre värld som tagit mänsklig gestalt i denna tid och verkar genom marknadsliberalismens canceroida megastruktur.

Att celebritetens Jupiter f.n. passerar genom Sveriges första hus och i kraft av en VERKSAM ILLGÖRARE indikerar en falsk rik elit i detta land och uppblåsthet som slutar i spruckna bubblor bara understryker att DETTA är dagen då nationen gick sönder i omvärldens ögon. Oetisk vapenexport, galen NATO-propaganda och anstiftan av russofobi, för att inte tala om hejdlös företagskorruption, har liksom kunnat försiggå i årtionden med bara sporadisk indignation i de inhemska medierna. Men nu får världen till fullo beskåda det förljugna och skenheliga råttbo som den svenska eliten skapat åt sig själva och som den lilla människan tvingats spela med i för att inte förlora anställningen och tvingas gå från hus och hem.

I en rättelse i mitten av april noterade jag att Akademiskandalen tog fart just efter att nationens ödesrytm lämnat en labil period för vår Sol - vår identitet och ärbarhet - och nu störtdykt in i Månens dunkla och begärsfyllda sfär (Kulturprofilens lilla privata håla av osunda begär). Räkna också in Försäkringskasseskandalen och regeringen Löfvens exceptionella klavertramp till rådande cykel den lilla människans eller Månens period. 

Men Månen passar som ägare till rådande cykel även i samband med att Nobelpriset ställs in eftersom signalen till omvärlden är just exakt detta: Månen eller "interna/privata angelägenheter" är extremt problematiska i Sverige. (Jag säger bara: 400.000 Kinapaket åter till följd av den ansiktslösa massans - Månen - vägran att acceptera regeringen Löfvens tokgalna ändring av spelreglerna för egentligen rätt betydelselös privat småimport av billigt krimskrams, vars vara eller inte vara knappast påverkar nationens ekonomi i så hög grad att det var värd goodwill-förlusten att trampa på den lilla människan.) 

Omvärlden får nu exakt samma signal om Sveriges DEFEKTA MÅNE som jag lade ut texten om i det vällästa inlägget av den 2 maj. Det som sker i landets innanmäte blir tragiskt nog också det som visar sig via politikerna eller tionde makthuset, allt medan det privilegierade frälset står vid sidan om (i elitens femte hus) och tillsätter och avsätter marionettregeringar efter behag. 

Vilka ofattbara klantskallar vi svenskar verkar vara - oförmögna att styra vårt eget land mot värdiga mål! Eller är det regeringen Löfven som är så högervriden att dess åtgärder är lika illa genomtänkta som det föregående Reinfeldtstyret där kilar verkligen slogs in mellan samhällsklasserna? 

Den spruckna Jupiter på Sveriges Vågascendent 2017-18 är nu bara en transit - en föraning om vad som komma ska. Som jag tidigare varslat om: vänta bara tills Jupiter egen cykel rullar igång.

Vimsottari Dasha:

 Jup MD:  2020-10-05  -  2036-10-05

  Antardashas in this MD:

  Jup:  2020-10-05  -  2022-11-22
  Sat:  2022-11-22  -  2025-06-02
  Mer:  2025-06-02  -  2027-09-11
  Ket:  2027-09-11  -  2028-08-16
  Ven:  2028-08-16  -  2031-04-14
  Sun:  2031-04-14  -  2032-02-01
  Moo:  2032-02-01  -  2033-06-02
  Mar:  2033-06-02  -  2034-05-08
  Rah:  2034-05-08  -  2036-10-05
 


Under denna period med dess repetition av storcykeln (MD, Maha Dasha) i proportionerligt förminskade sub-cykler kommer bubblor och lyckodrömmar att spricka. Satan själv och andra osynliga monster kommer att släppas lösa i svenskt luftrum med enda uppgift att sticka hål på svenska urdumma materialistiska lyckodrömmar. 

När folk inte har något stadigt kvar att hålla sig till, då kommer de att ångra hur de lät mobilen infantilisera dem. Polariseringen i landet mellan de som vaknat och de som krampaktigt håller fast vid Drömmen kommer att tillta under de kommande åren under nationens medfött trasiga Jupiter ("välstånd bara för den inre eliten") och dimridåer i form av Lotto och annat fru Fortuna-trams åt de lättlurade folkmassorna. Fortuna är förstås den nyckfulla mångudinnan, som, som sagt, mår pyton i Sverigehoroskopet. De svenska hemmen mår illa och därmed också deras representation i politikerna, i staten själv. 

Som symbol för vår statsapparat är det ett under att Sverige inte gått i konkurs för länge sedan! Det tyder på att någon pusselbit i min analys av nationalhoroskopet saknas, men jag kommer säkerligen att återvända till den här intressanta och smått sorgliga frågan fler gånger.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar