Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)



torsdag 3 maj 2018

Myndighetsproffset

Myndighetsproffset, den nominellt socialdemokratiska Sten Hekscher undrar i SvD vad i hela friden regeringen Löven ägnar sig åt. Och det handlar nu inte om det överilade försöket att kväsa svenska folkets köpvanor (Kinapaketen) och hjälpa det blödande PostNord att pungslå egenimporterande svenskar på de mest obetydliga summor utan om - naturligtvis - regeringens obegripliga avsättande av Försäkringskassans (ur statskassans perspektiv) dugliga generaldirektör. 

Politiska kommentatorer har redan förklarat att regeringen fult söker dumpa en kvinna som inför valet associerar för mycket till "max 9 sjukdagar" och den onda materialismens "arbetslinje". Jag tror också Löfven skitit i det blå skåpet den här gången. Regeringen har noll koll och begår den ena flagranta missgreppet efter det andra och lämnar fältet fritt för det högerfascistiska maktövertagande jag siade om redan 2014. Ett folk får de politiker det förtjänar.

Storfinansen säkrar makten via moderat fascism

En snabb koll på Wikipedia visar hur Hekscher själv valsat runt på allsköns statliga maktpositioner under sitt liv, och det är begripligt att han engagerar sig i frågan om vilka omständigheter som måste föreligga för att regeringen i praktiken sparkar en person.

Hans horoskop påminner om hur juristers födelsehoroskop verkar vara av det gräsligare slaget! Komplexiteten är oerhörd och kanske måste man själv vara så lömsk och ränksmidande som en skurk för att göra korrekta bedömningar. Jag minns svagt inlägget om schackmästaren Bobby Fischer (som blev sinnessjuk) och hur jag då tyckte kartan var enastående svart och dysfunktionell. Här finns något liknande och det är väl rätt typiskt att Hekschers far var högerman och sonen går åt vänster!



Notera Solen i Kräftan - Vattenelementet i dess fradgande och passionerade tillstånd. Ingen stabilitet för den som väljer Naturens obeständighet. Typiskt nog hann Hekscher också med att vara näringsminister, precis som Sol-Kräftan "Brunkol" Damberg. Hans utflykt till polischef skulle kunna ses antingen som den verksamt välgöraren Mars-i-Lejonet (krigaren Mars är normalt ond, men en välgörare när trygghetssökande Kräftan intar första huset - vem vill inte ha en stadig poliskår som skyddar hushållets välmående?) 

Ett annat sätt att understryka dispositionen för lag och ordning är förstås den EXEKUTIVA MAKTEN - Saturnus - som här triumferar stort genom att kolla båda Ljusen i koppel! Här kan man tala om att Statsapparatens eller Regins symbol äger hela livslinjen (Måne ---> Sol).

Solen går i kort ledband (60°) och Månen håller Gränsdragaren fast via en lång 270-gradersvinkel. Månen i 8e är en olycklig placering för en solär karriärist eftersom man blir offer för omständigheter man inte kan råda över. Åttonde kan t.o.m. ses som dålig karma från tidigare liv som styr och ställer med individens nuvarande liv. Dessutom finns här en dissociativ glidning mellan Vatten och Luft som andas Hekschers bortträngning av sitt barndomshem (Månen, därtill undertryckt av halshuggna Ketu/Draksvansen).

Men eftersom Saturnus står i 11e idealhuset förmodar jag att Hekscher varit en villig anammare av maktplaneten Saturnus sträva idealitet. Här är nästan en Tage Erlander i nit och flit för den idealiserade Staten och en uppenbar dövhet för folkdjupets (Månen) reaktion på densamma. 

Placeringarna är så komplexa att de kan leda till lite vad som helst, vilket Hekschers på ytan vingliga karriär också omvittnar. Men poängen är förstås att det är Saturnus - som skelettär struktur som ligger bakom runtvalsandet i chefsbefattningar i olika myndigheter.  Också Solen i Kräftan tyder på en undergivenhet och närapå självutplånande önskan att betjäna makten. Kanske är det därför Hekscher vaknar upp nu och tydligt ser hur arbetsgivare också kommer i den onda kulrören - antingen för att de var inkompetenta till att börja med (Löfven) eller vettlösa av maktberusning (Strandhäll) och begär efter mera mandat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.