Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 9 maj 2018

Jungfruns tecken som sällsynt förråad mördare
Ett märkligt sammanträffande inträffade i förra inlägget om "Jungfrumördaren" Roman Polanski. Bara på en känsla lade jag som avslutning till ett typiskt tidningsklipp som illustration på mörka ting i Dårens undermedvetna. 

Lite senare på dagen ser jag åter en rubrik om "Dubbelmördaren i Mantorp" och i vars dom det står att han visat prov på ovanligt förråad hjärtlöshet (Expr). Nu kollar jag upp mördarens födelsedata. Vad ser man om inte ytterligare en variant på Polanskis Jungfru i första huset och på Nya Moderaternas födelsehoroskop, som påminde starkt om filmskaparens. (Jfr. föregående inlägg)

Visserligen har Nya Moderaternas ansikte lämnat politiken och ägnar sig som den räknenisse han är åt att göra pengar. Men någon kanske minns att t.o.m. borgerliga tidningar efter att smekmånaden var över kallade Fredrik Reinfeldt hjärtlös eller åtminstone försiktigt antydde att empati inte var statsministerns starka sida (det handlade förstås om den rent ut pennalistiska politiken mot långtidssjuka och -arbetslösa, vilken inte heller socialdemokraterna kunnat överge).

Ingen som kommit en bit på väg i konsten att förstå de grundläggande astrologiska strukturerna blir förvånad att den särskilt förråade dubbelmördaren i Mantorp har ett horoskop som är en blandning av Nya Moderaternas, Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs kartor! Här har essensen av vad det innebär att vara en självisk materialist koncentrerats i en människa - det blir en patologisk och samvetskall mördare! 

Dessutom, för den som med Aristoteles och den gamla judendomen uppfattar kroppen som själens form, kan man i dubbelmördarens uppsyn se en skrämmande likhet med honom som under uppseendeväckande former drevs från Aftonbladets redaktion under MeToo-rörelsen. Sagde man hade också mycket starka placeringar i Jungfruns tecken. Tar man bort några hekto ansiktsfett från dubbelmördaren framträder också en annan Jungfru, bloggens nuvarande icke-favorit, den sällsynt cyniska penningkramaren Brunkol Damberg!

Vad jag pratar om är helt enkelt att Venus är "fallen" i Jungfruns tecken och att den kompensatoriska men kyliga intellektualiteten från Merkurius kan skapa rena monster av hjärtlöshet. Att antikens observanta människor placerade olycka och fiendskap under detta tecken kan därför både innebära att tecknet märker individerna till ett mottagande av sällsynt förråad obarmhärtighet men också att de själva är patologiska egoister som instrumentaliserar allt och alla för att själva tjäna en hacka!

Dubbelmördaren är född ett Saturnusvarv efter Fredrik Reinfeldt så att exakt samma fientlighet mot samhället uppstår även i hans karta. Problemet ligger, som tidigare nämnt, i att Saturnus i härskarläge i Vattenbäraren per definition blir Olyckan eller Fienden (6e huset) för den som agerar utifrån Jungfruns individualistiska och ibland närmast antisociala grund. Och varje gång Saturnus passerar Vattenbäraren (under 2½ år) uppstår just en förhöjd risk för extremt kalla sociopater när Solen går genom Jungfrun (1 månad).

I den här kartan, precis som i Roman Polanskis, mår Mars riktigt dåligt. Dess krigiskhet skulle ha kunnat kanaliseras mot fredens sak, men här ligger disponenten Venus i 12e huset för omedvetna drifter. Eftersom dubbelmördarens utagerande solascendent här rymmer en OND Jupiter (precis som Polanski) blir Venus dessutom en verksam illgörare, men en försåtlig och dold influens som inifrån det 12e sipprar ut och påverkar både det solära agerandet och aggressionens Mars på ett uselt sätt. 

Man kan också notera att VARJE soluppgång i Jungfruns tecken innebär att Solen själv spelar rollen av den onda daimonen (hellenismens sätt att beskriva det förlustbringande tolfte). Poeten och sångaren Leonard Cohen föddes t.ex. i Jungfrun i soluppgången och levde länge ett degraderat liv med lös sex och sprit. Typiskt nog tog han in på äldre dagar in på ett buddistkloster för att rena sin vacklande natur och kloster tillhör förstås det 12e husets goda sidor: där förbränner man dålig karma. Men i dubbelmördarens horoskop har allting på himmelen skurit samman och det är svårt att hitta något som skulle kunna ha hjälpt honom. 

Vissa tidpunkter verkar vara reserverade för mänsklighetens rötägg och det skulle vara intressant för en framtida mänsklighet när alla enkelt kan utnyttja register av olika slag att studera om det fanns en markant förhöjd brottslighet för barn födda den 23-24 september detta år. Jag föreslår dessa två dagar eftersom Månen passerar Skytten så att även sinnelaget smittas av den ONDA JUPITER som detta år störde den utagerande Solen och producerade fjantar med samma Jupiter-griller i huvudet som drabbat de superrikas underdåniga äckel, EU-Marcon.

Varför man får lämna till framtiden att studera dessa ting beror på att de tiotusen datum jag samlat på hög inte förslår långt. Det behövs långt mer data för att kunna avgöra eventuella astrologiska effekter på den är ändå ganska allmänna nivån. 

Men eftersom en solascendent i Jungfrun 1993 innehåller både en OND Saturnus i prominenta första huset och en riktigt risigt placerad Saturnus i fiendehuset, ska jag ändå testa dessa tre placeringar. Reinfeldt kommer inte att ingå eftersom hans Jungfru var av typen fysisk ascendent och Solen låg i Kräftan.

Jupiter och Saturnus bildar mellan sig en gigantisk cykel och det förvånar inte alls att min samling med fokus på det tjugonde århundradet bara ger två träffar förutom dubbelmördaren, båda från samma år.


  1. Edvin Gyllensvaan;23.09.1993;12:00 - dubbelmördaren
  2. Kim Kasper;3.10.1993;12:00 - brottsoffer, bestulen på ID men jobbade på posten och tjuven råkade gå in just på hans kontor för att hämta ut en vara köpt på hans stulna id-kort! Fantastisk och märklig nyhet i någon kvällstidning
  3. Angus T Jones;8.10.1993;12:00 - USA:s högst betalda barnskådespelare i tv-komedin Två och en halv män. Spårade sedan ur betänkligt och kläckte likt Charlie Sheen egendomliga och "sekteristiska" saker om serien och ev. också om den judiska manusförfattaren (ett psykologiskt geni, för övrigt). 

Om den "nyfrälsta" moralisten Jones kan också sägas att sexismen i manuset var harmlös och godmodigt (Charlie Sheen är en FIGUR det är lätt att gilla - Eldmänniskorna har alltid något vinnande över sig). Troligen lackade Jones ur på sin roll, där han verkligen presenterades som en självisk och korttänkt, småslug men i slutändan rätt blåst typ som missar precis all undertext - alla den sämre Jungfruns egenskaper samlade. Den merkuriala detaljfixeringen blockerar den högre intelligensens (Solen) framträdande. Att han under några år var USA:s högst betalda barnskådis måste beror på att den stora rikedomens Jupiter (nära hans Sol) befann sig i något för saken gynnsamt hus. Varken astro.com eller astrotheme.fr har dock hans födelsetimma.

Lustigt är att nummer två i denna (hittills) magra skörd just bekräftade zodiaksymbolernas  dubbla ansikten - kallsinnig förövare och på baksidan av samma mynt Jungfrun som olycksoffret. Även Agnus T Jones upplevde sig troligen som offret när han såg till att bli sparkad från den framgångsrika tv-komedin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.