Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 24 maj 2018

Ingenjörens återupptäckt av den goda karmans horoskoppunkt
Här är en reaktion ytterligare på pågående omläsning av en bok av Arthur Young, som efter att ha skapat den smäckra Bell-helikoptern - ett permanent inslag i Museum of Modern Art i New York - övergick till  de verkliga frågorna, de om livets mening och om kosmisk intelligens ligger kodad i vår tillvaro.

Young upptäckte att den 12-delade zodiaken tycktes motsvara de matematiska formlerna varmed man kan förstå (intelligenta) kroppar i rörelse, och följande är bara en liten del av hans resonemang i boken The Geometry of Meaning. Det har sina risker att presentera bara brottstycken av en berättelse, men som Konfucius sade om pedagogen och eleverna: 

"Ger jag studenten ett hörn och han(hon) därifrån inte kan slutleda sig till de övriga tre hörnen, då säger jag inte mer." Kort sagt, den som intresserar sig för astrologi bör ha passerat barnets önskan om att bli serverad förtuggad föda och vara intresserad av tankenötter. 

Young tycks halvt ha varit av den lärartypen, för en kärvare och mer koncis text har jag sällan sett. Uppfinnarens fåordiga Skorpionascendent och ännu mer succinta Mån-Stenbocken har säkert med den saken att göra.

Vill sticks in en reservation om att saknar vetenskaplig utbildning - tekniker bör dock förstå att detta inte handlar om missförstånd av deras hemmaplan, den "mening" som avslöjar sig när man öppnar upp små världar som t.ex. fysikerns egen. Young växte ur prylkonstrukörens mentalitet och nådde en nivå man sällan gör i "marknadens tjänst". Detta är ren, och som Svenskt Näringsliv skulle säga, "olönsam" metafysik. I själva verket är det den mest profitabla syssla man kan ägna sig åt eftersom metafysiken avslöjar den litenhet många samhällstyper lider av och därmed deras medborgare. 


Formell manick för att "reducera" M (massa), L (längd) och T (tid)
Inom de fysiska vetenskaperna betraktas M, L och T som grundläggande, dvs. de kan inte reduceras ytterligare. I vårt sökande efter meningens ursprung  är vi emellertid intresserade av möjligheten att reducera dem till den än mer grundläggande enheten eller totaliteten. Vi har redan [i tidigare kapitel] reducerat en totalsituation ("handlingscykeln") till dess fyra aspekter genom hantering av derivaten. [Position var termen vi tidigare använde, men L är positionens mått.]

I handlingscykeln och i var av de andra grupperna [tidigare diskuterade och avbildade nedan]...
 ...resulterade handhavandet av Tiden ("the operation of T") i en delning i fyra. T kan således betraktas som en fjärdedel av enheten, Tiden "kvarterar"/fyrdelar det hela. 
Om vi vill reducera M och L till aspekter av helheten behöver vi liknande konventioner för att representera dem i ett cirkeldiagram. Vilken del av helheten är M? 

Jag tänker inte här lotsa läsaren genom hela den process av "försök och försök igen" som slutligen övertygade mig att M är 120 grader. 
I en fotnot nämner dock Young att: "En ledtråd är att massa är volym multiplicerat med densitet. Eftersom volym är L3 och densiteten ett tal motsvarande en annan L, kan vi anta M = L4. Som vi senare kommer att visa [tyvärr inte i detta blogginlägg] L=30 grader och således M=120 grader."

Min ledtråd låg i den trefaldiga cykeln [beskriven i ett tidigare kapitel], där skiftet från akt till resultat kan ses som ekvivalent till förkroppsligande eller inkorporation (således massaansamling [eng: "massing"]) - bokstavligen såsom i ätandet av en måltid men också metaforiskt som i ackumulationen av erfarenhet. Handling * massa = resultat.

Eftersom division (eller differentiering) i [det tidigare] fallet med T representerades av medsols rotation, måste multiplikation (eller integration) löpa motsols:
Med hjälp av den här manicken, en representation av multiplikation genom M, kan vi transponera vår insikt till diagrammet över Fyrfalden [diskuterad i ett tidigare kapitel och kommenterad i ett ännu inte publicerat, politiskt inkorrekt blogginlägg om homosexuella parförhållanden]:
Vid denna punkt brakar Young loss och utvecklar hela den tolvdelade zodiakens "meningsfulla geometri" men jag bryter avskriften och övergår till mitt eget obetydliga bidrag.

Young har i sina resonemang ännu inte gjort några kopplingar till zodiaktecknen (och kommer inte att göra det förrän mot slutet av sin The Geometry of Meaning), men det är redan uppenbart att ACTION eller ACCELERATION motsvarar den fartfyllda Väduren i den naturliga zodiakens första position. Som noterat i föregående inlägg om Zuckerberg och Hitler placerar sig Sol-Vågen Arthur Young själv i "position" dvs i det jämviktsläge som astrologiskt är ett komplement till och förutsättning för Barnets (Väduren) försök att tränga sig före i kön eller överglänsa sina omgivningar. Det accelererade inlärningsförloppet tillhör barnets fas!

I velocitetens fas, Kräftans tecken eller själen nedsjunken i den sublunära sinnesvärlden, kan man inte uppleva hur fort t.ex. Jorden  färdas genom rymden, påpekar Young, det behövs acceleration för att nulägets "position" ska bli medveten. Därför är den sekulära och naturalistiska Kräftan totalt hemmablind och ateismen en så utbredd sjukdom i västvärlden. Här, utan att jag förstått det förrän vid omläsningen, har Arthur Young sett just det som tidigare lett mig att avfärda Kräftans tecken som politiker (exempel: Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven).

Hans argumentation stämmer väl med min och poängen är att man aldrig kan låta en människa som tenderar mot HABITUERING (Kräftan = det trygga habitatet) att leda en nation och ett folk!

Den andra poängen och den som fick mig att knacka ner den här korta texten, är att Young - som själv vid sidan av sitt grävande i de stora frågorna var astrolog enligt den västerländska zodiaken - här råkar stöta på den hinduiska astrologins lära om det femte huset (120 grader rel. ascendenthuset) som bärare av själens goda karma ("purva punya-huset"). Och Youngs terminologi är detta RESULTATET som initierats från EGOHUSET nummer 1.

Det kan inte uteslutas att Young varit medveten om de gamla grekiska namnen på de 12 husen, men håll med om att den hinduiska astrologins komplexa redogörelser för 5e som andesjälens och dess medhavda RESULTAT från tidigare liv ligger närmare hans fynd än grekernas AGATHE TYCHE som bara betyder "goda lyckan[s sektor]", utan några som helst bevarade förklaringar till vad som avsågs.


Anm. Young är taggad för åtta tidigare inlägg men resonemangen om Kräftan som omedvetenheten om den egna driften och kopplingen till femte karma-huset är nya för det här inlägget. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.