Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 25 maj 2018

Göran Greider lyfter fram äkta socialdemokratisk retorik

I sin återkommande kritik av det högervridna haveri socialdemokratin kommit att bli, citerar Göran Greider i ETC ett stycke från "folkhemsskaparen" Per Albin Hansson som jag naturligtvis aldrig hört tidigare, politisk idiot fram till att jag vaknade upp 2010 och insåg att något var väldigt fel med ett folk som var på vippen att välja en så genomskinlig charlatan som Nya Moderaterna ledd av en räknenisse och riktigt ful fisk vid namn Fredrik Reinfeldt.

Jag blev smått häpen av det fräna tilltalet i Per Albin-citatet och tror den som av och till läst den är bloggen kan hålla med om att det låter ungefär som undertecknad brukar göra, låt vara att jag följt med min tid och fördummat svenskan långt mer än vad Per Albin såg nödvändigt:


"Det politiskt fullmyndiga folket kommer icke i längden att finna sig i, att de viktigaste medlen för produktion av dess livsbetingelser, för bevarandet och ökandet av välståndet, ligger i händerna på några få kapitalister, som ofta för att tillgodose sitt vinstbegär åsidosätta hänsynen till både produktionens och andra allmänna intressen." 

(Tack till ETC/Greider för det här citatet från en man som till skillnad från pr-produkten Fredrik Reinfeldt verkligen uppfattades som en landsfader.)

Förutsatt att Google inte har några luckor i sin indexering av bloggen har undertecknet t.ex. använt motsatsen till Per Albins "fullmyndiga" vid 12 tillfällen, inget favorituttryck kanske, men lustigt nog i flera politiska inlägg vara ett om den senare, s-märkta statsministern Tage Erlander:

omyndig 5 ggr 
omyndigt 1 gng
omyndiga 6 ggr

Det är en rätt radikal tolkning av astrologin att hävda att vi inte ens tänker våra egna tankar utan är marionetter för kosmos som något slags självspelande piano, men tanken är frestande när man ser vilka påtagliga likheter det är mellan Per Albins och bloggarens horoskop.

Är inte det människocentrerade Luftelementet (ungdomlighetens Tvillingar, parbildningens och jämkningens Våg och den allomfattande folkgemenskapens Vattenbärare) just det element som framför de andra skulle använda myndig/omyndig som en METAFOR snarare än Jordelementets fantasilösa bokstavliga bruk av samma ord? 

Likheterna mellan Per Albin och bloggaren är faktiskt så långtgående att jag varit på vippen att skriva om dem tidigare (och gjorde kort så 2013), men Greiders Per Albin-citat gav en verklig återkoppling till den mänskliga själ som är en socialistisk själ. Privatistisk inkrökthet är ett själens syndafall som ett samhälle antingen kan välja att peka ut som det problem det är (och hjälpa de drabbade återfå full funktionsduglighet), eller, som i Sveriges fall, normalisera och t.o.m. göra en dygd av!


Båda delar Tvillingarnas typ av psyke och bloggaren är dessutom helt oförställd eftersom Månen stiger med Tvillingascendenten i hans fall. Det jag skriver är ofiltrerat och ärligt sinnelag. Eller? Både Per Albin och bloggaren har formalisten och organisatören Saturnus i kontakt med Månen och det kan förvisso innebära en förmåga att konstruera en persona, att skapa ett alias eller en sidoidentitet och låta detta externa psyke spela ut en roll !!! 

Det var det Per Albin gjorde när han levde ett Tvillingaktigt dubbelliv med två kvinnor och två olika hem! På den här punkten avviker "landsfadern" starkt från bloggaren men Per Albins hetlevrade Mars-i-Lejon angriper faktiskt Venus, disponenten till partnerskaps-Solen i Vågen och gör honom till en horkarl och äktenskapsförstörare. Även solen har sina fläckar...

De olikfärgade fläckarna i kartan indikerar var teckenhärskarna själva befinner sig i för atmosfär (element) och vad "katten drar in" i hemtecknet som en mixtur (ibland en rent ohelig blandning). Per Albin påminner därmed mer om Israels korruptionsanklagade premiärminister Netanyahu (Sol-Våg men med Venus i syndiga Skorpionen), bloggaren framstår i jämförelsen som ett under av ärbarhet med soldisponenten Venus i ömsesidig reception med Solen i kungliga Lejonet. (Jag har haft ett fragmentariskt men suggestivt minne av ett tidigare liv som tysk makthavare under senmedeltiden).

Men förklaringen, om astrologin nu bjuder på någon sådan, till Per Albins och bloggarens snarlika tankestil ligger nog ändå i det faktum att de grundläggande placeringarna ändå ger samma typ av tendens: sinnelaget i Tvillingarna, den solära motorn PLUS kommunikationsplaneten Merkurius i Vågen - det är en väldig massa betoning på Luftelementet som just värdesätter människan själv snarare än råttorna och deras penningmentalitet. 

Faktum är att ur sinnelagsascendentens perspektiv (som dessutom råkar vara bloggarens kroppsliga eller reella ascendent) kommer båda kartorna att ha problem med låga penningsniffande kretiner: Per Albin har penningens symbol Venus i 6e huset för fiender och olyckor (vilket dessvärre också gjorde honom till något av en dubbelnatur, inte minst i äktenskapsfrågan). Bloggaren har istället den rike onde mannens Jupiter - VÄLDIGT STORA PENGAR - i fiendehuset och utan att denna illgörande Jupiter kan kopplas åter till något i bloggarens mer personliga horoskop. 

Kort sagt, på den här bloggen finns inget falskspel eller hemlig uppbackning från Svenskt Näringsliv (hur skulle det, med tanke på ett och annat inlägg?). Tvärtom genomlyses den onda Jupiter i bloggarens horoskop genom att från den goda karmans femte hus Jupiters disponent Mars överflyglas av den mer ljusstarka Solen och mer än väl förklarar bloggarens intresse för vad som gör en människa värdig att kallas en ledare. 

Femte huset har ju Solen som hussignifikator (sanskrit: bhava karaka) och att Solen nu är "fallen" i Vågen bara understryker bloggarens - och bloggens - allt uppslukande intresse för vari det DÅLIGA ledarskapet består. Var det därför bloggaren återföddes i Sverige, där det går tretton på dussinet av rena byidioter till ledare? Kan detta vara den ideala platsen på Jorden att studera förljuget ledarskap för en som själv haft något mått av makt i ett tidigare liv men inte fick allt helt rätt. Då kan en sådan själ i ett senare liv välja en studieresa till något efterblivet land där man inte ens behöver vara överhövan intelligent för att se hur dåliga ledare ljuger för sitt folk, duperar dem och parasiterar på dem! 

För sådan är Situation Sverige nu och har varit under många år. Politikerna är ett frälse i säng med finansmännen och svenskarna har låtit sig fördummas så till den grad av överheten att de nu strömmar till Sverigedemokraterna utan att förstå att dessa redan är en köpt front som bara bjuder på mer av samma folkfördumning. Man ska minnas att det är ur folkdjupet dessa karriäristiska fattighjon springer upp, så desperata efter mer guldkant i sina liv att de själviskt utnyttjar demokratin för att få det lite bättre än grannen.

Jag tror inte svenska folket ska hoppas på någon heroisk ledare som räddar dem ur sin självförvållade situation. Hur blev det så här? Vad kom först, hönan eller ägget? Frågan är felställd. Detta är ett kosmiskt mysterium och en folksjäl har alltid sin stark före tid och rum adderats. Dessa är ting som rör livets andliga sida, fundamentet, och detta har de faunaälskande svenska naturalisterna alltid haft ett remarkabelt svalt intresse för.

Om svensk dyrkan av Fan själv, se föregående inlägg om bl.a. naturmålaren Lerin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.