Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 26 maj 2018

DN kommenterar det muslimska böneutropet med ateistpropaganda

Om man har egna psykiska problem ser man naturligtvis bara motsvarande sjuka hos den andre. DN-journalisten Orrenius som jag 2015 - också i samband med invandringsfrågan - kallade en "ytlig lycksökare utan egentlig mening med sitt liv", verkar nu bekräfta detta genom att i en odrägligt lång artikel söka påvisa hur alla stackars trolösa ateister (ateism = livet saknar inherent mening) lider under islam i Sverige! 

Wikipedias genomgång av hans meriter ger vid handen att han är Sveriges mest PK journalist och jag blir misstsänksam mot alla som kämpar så här hårt för... ja, vad om livet ändå saknar inneboende mening?

Senast igår kommenterade jag i "Första muslimska böneutropet i Sverige" en ny och mer tanke- och religionsbejakande linje i DN men får här direkt mothugg i Orrenius text. Den har helt klart tajmats av DN i avsikt att smutskasta islam direkt efter gårdagens första böneutrop i Växjö. Så "topical", så "clever".  Nej, DN är alltjämt en tidning att förakta, trots enskilda journalistiska scoop i fråga om maktmissbruk och småfrågor som inte rör den övergripande världsbilden eller det ekonomiska systemet. När det gäller Eliten, då är DN lika reaktionär och fascistoid som vilken Sverigedemokrat som helst. Den objektiva journalistiken i Sverige är icke mer, så det gäller att se i vilket sammanhang informationen pushas ut och i vilket syfte...
Idag skulle jag kanske tolka DN-Orrenius psykkarta lite annorlunda än för några år sedan, men faktum kvarstår att mannen lider lika svårt som den "typiska!" ateist, Mariam, han beskriver i sin text. Faktum är att hans eget horoskop ser ut som ett psykiskt filter - och ett orent sådant - som får honom att filtrera bort allt gott som onekligen finns inom islam och enbart fixerad sig på slutna miljöer som en grogrund för olycka och fientlighet: Månen, symbol för båda det egna psyket och det trygga (om än hemmablinda) hemmet (det är från de tidiga åren vårt psyke präglas i sin grundton). Och så direkt nådastöten och självhatet i djupet av denne säkerligen svårt ateistsjuka själ: Psykets egen ägare - Mars i blint raseri i olyckans och fientlighetens 6e hus och riktat in mot de egna! Som jag sade: exakt det problem Orrenius lyfter fram.

Rent tekniskt vill jag här påminna om att bloggen har en avvikande syn på planeter i härskar- eller hemmaläge. I den typ av läroböcker i ämnet som det går tretton på dussinet sägs alltid dessa planeter göra bra ifrån sig, medan jag menar att de representerar sanslös fundamentalism. I det att de råder över sig själva (och de planeter de råkar disponera eller förfoga över) ser t.ex. Orrenius Mars-hemma-i-Väduren inget behov av att omvärldsorientera sig, aggressionens eller passionen är starkt och det är "på och av" på ett helt subjektivistiskt sätt i närmandet av varje sakfråga. Det skulle bli en usel vetenskapsman om den här positionen dominerade kartan (via känd födelsetid). Inom idrotten skulle den förmodligen passa bättre, och allra fäst som kanonmat i frontlinjen när de betydligt coolare generalerna leker krig med sina befolkningar...


*****

För att inte DN ska framstå som en islamofob propagandatidning som söker hjälpa SD och M till valseger, bör tidningen snarast och med tydliga hänvisningar till denna ateistsnyftare till artikel snarat publicera en initierad artikel som beskriver hur samma oförsonliga krav på religiös konfession skulle kunna berika Sverige och häva landet ur dess intellektuella haveri som - avsiktligen tycks det - manipulerar den månghövdade svenska befolkning Överheten sett för lämpligt att hålla utbildningsnivån låg för. "Så folket orkar inte ens läsa längre? Men så ge dem ljudböcker då! Något fartigt och fiktivt, inget som bygger på deras verklighetsförståelse!" Sveriges Elit håller på att framskapa mänsklighetens dummaste folkslag någonsin och IT-fascismen har visat sig mer förödande än någon kunnat förutsäga...

En lättmanipulerad folkmassa som styrs mot ursinne är en tillgång när Eliten vill uppnå sina mål. Gång på gång visar det svenska Etablissemanget hur lätt det är att försätta en försvarlig del av svenska folket i aggresso-läge! Jag säger bara: de kommer en dag att gå för långt och tappa kontrollen över sitt ränksmidande som bara har ett syfte, att öka skillnaderna mellan fattig och rik så mycket att samhällets växande underklass aldrig kommer att kunna organisera sig för revolution och nydaning. 

Det kommer att bli den globala situationen, den globala utvecklingen som störtar den svenska eliten, det här landet saknar egna förutsättningar att rehabilitera sig till ärbarhet och tillföra världen verkligt ljusa idéer, idéer som förändrar existensvillkoren för arten som sådan.

*****

Efter att ha lockat fram ett riktigt intressant fynd från astrologin bara häromdagen, beslutar jag att ta Orrenius deprimerande enfaldiga horoskop (se bara egenmäktigheten via härsklystna Stenbocken och sagda Vädur) som mönster för ännu en kvantitativ studie. Mediernas relanserade Skandiamannen visade sig i det här inlägget ha en "icke-koppling" mellan Sol och Måne med markant överrepresentation just bland mördare. 

Så var kommer vi att hitta parallellerna till Orrenius störda Måne och  friktionsfyllda Skytt-Sol? Solen i ett Eldtecken stretar och drar eftersom dess disponent står i kompromissovillig och baktung Jord, i legalistiska Stenbocken. Den är kombinationen av Sol och disponent menade jag för några år sedan var det som fick Orrenius att söka framstå som den politiska korrektheten själv. När jag nu läser det lilla som skrivits om honom på Wikipedia, verkar Eld/Jord-friktionen motsvara hans fixering vid frågor om "extremism" och "nationalism" - jämför invandrarhatiska papegojan Tobias Billström (m) som på senare tid sökt få kredd för att han faktiskt var först med att låta som en rasbiologisk främlingshatare där nere i den skånska inaveln. Jag tror han var lite bitter... "Så nu passar det sig att börja bedriva invandringsrestriktiv politik..."


Jag säger "papegoja" eftersom han under Reinfeldts tid av maktmissbruk var så uselt mediatränad att han förevigades i ett filmklipp där han svarade på samma sätt dussintals gånger på en lika obegåvad reporters fråga. Men eftersom det var Billström som hela tiden låg i bild var det bara han som framstod som ointelligent och fixerad i sina tankemönster och stel som en pinne!

Som synes är invandringsmotståndaren Billström född knappt en vecka efter PK-vidundret Orrenius och det är svårt att se Psykets rörelse från Skorpionen till Stenbocken som något framsteg. Samtidigt är kartan onekligen bättre för den tecknar onekligen en typisk torrboll, en tråkig tjänsteman som via Skytt-Solen överblickar sitt område och via Jupiter i Stenbocken ser behovet av "åtstramningar". 

Stenbocken är nog zodiakens snålaste tecken, det är onkel Scrooge-figuren från den sorgliga En Vintersaga där det förflutnas tre spöken till sist kommer ikapp den snåla arbetsgivaren och förvandlar hans stenbockigt frusna sinnelag. Stenbocken är ett av de tre "resurstecknen", dvs de som stirrar sig blinda på materien och räknar om livet till enbart pengar - de är Jordtecknet Stenbocken som helt tar livslågan ur Billströms Skytt-Sol och förklarade varför han gjorde ett så platt och t.o.m. oavsiktligt humoristiskt intryck i kameraögat.

För att dramatiskt banta ner tiotusen kartor väljer jag flera kriterier från Orrenius tidsfönster (och delvis Billströms):

Solen i Skytten bör vara drabbat av mothugg från disponenten Jupiter i något av Jordtecknen.

Månen i Skorpionen ska vara sinnelagsascendent och drabbas av sitt inre självhat (Mars i Väduren i fiendehuset).

Fyra variabler således, den femte är att Månen står i och representerar första jag-huset, men månascendenten är redan förinställd i programvaran vid sökningen:

ju.tau,vir,cap & so.sag & ma.ari & mo.sco


(Jupiter i något av Jordtecknen beskrivs med en notation som betyder att Taurus, Virgo och Capricornus bildar ett set och att vilken som helst i setet ger en träff.)


Kanske överspecificerade jag, för det blev bara tre träffar på 10.137 kartor. Givet både Mars och Jupiters långsamma omloppsbanor har dessa två mötts mycket sällan, och min kartsamling är i princip byggt på nu verksamma offentliga personer och de tidigare generationer som nu trillar av pinn, den ena efter den andra. Intressant är dock att se vilka låga kreatur Orrenius anlände till Sverige tillsammans med:


 • Niklas Orrenius;22.12.1973;12:00 - extremistfixerad
 • Jenny von Bahr;23.12.1973;12:00 - Timbrokvinna (ekonom)
 • Andréas Lindfors;23.12.1973;12:00 -Sean Banan-managern, bekant med Hells Angels-Möller

Sverige i en liten hattask! Högern och halvgangsters och pengar, pengar, pengar. I all dess anspråkslöhet blev testet ändå en rätt bra illustration av hur mentalt förkrympt Sverige är och hur det räcker med att Solen sätts på "overdrive" i Skytten medan Jupiter intresserar sig för att Joakim von Anka-nivån - vem ska äga resurserna - för att vi ska få högerextremistiska ekonomer och reportrar som hatar islams anspråk på att äga sina bekännare - inte alls helt olikt Timbrokvinnans utblick eller managern som lever på att parasitera på sina artister...

Vad händer om man ändrar perspektivet en smula och istället för att studera Skytt-Solens disponent Jupiter istället tar fasta på den tendens till inskränkthet som oppositionen från legalistiska och förbjudande Saturnus resulterar i. I normala fall indikerar detta en kamp mellan frihet (Solen) och tvång (Saturnus) och tycks i Orrenius fall vara en viktig nyckel till förståelse av varför han snöat in på extremism, men eftersom Skytt-Solen i hans fall samtidigt är så omoget nationalistisk (Jupiter i hemma-Jorden) anar man främlingsfientligheten i det mer komplexa mönstret som inbegriper Sol, Jupiter och Saturnus. 

I termer av gruppkarma eller kollektiv själavandring skulle det vara intressant att kunna "andeskåda" och se vad detta var för primitivt gäng som återvände till Jorden under denna period - särskilt då dem som valde Sveriges speciella öde (omständigheter).

Tobias Billström har som sagt precis samma intelligensbegränsningar - han sitter fast i lokalt eller territoriellt tänkande (Jordelementet) och stirrar oförstående på KROPPAR och utifrån detta tala om "kvantiteten" av invandrare. En räknenisse, en ekonom. De behövs naturligtvis också om ett land realistiskt ska fungera. Tjänstemännen som serverar den ekonomiska makten och dess intressen...

Här är det alternativa sökmönstret, men nu har vi i kriterierna Mars och Saturnus med ännu längre omloppstid än Jupiter, så det lär inte bli många träffar nu heller...

sa.gem & so.sag & ma.ari & mo.sco


Sökningen hittade samma tre svenskar en gång till, så jag tror vi stänger butiken med dessa. Orrenius verkar utifrån ett penning- eller rent maktperspektiv där vissa vill äga andra. I den meningen är hans studie av samma oskick inom islam naturligtvis lovvärt, om det inte varit för att man anar den ateistiska sjukdom som brukar färdas parallellt med dem som söker äga pengar eller människor för egen del. 

Det är på den här osmakliga samhällsnivån Orrenius själv verkar - en fursteslickare - men han vänder läsarnas blickar bort från de verkliga problemen i Sverige och lurar svenskarna att diskutera bristen på jämlikhet inom islam! Vem är den värre syndaren? Den som hycklar och bedrar eller den som bara lever utifrån sin äldre tradition där ateism ännu uppfattas som den sjukdom det är, den själens skrumplever som bringar hela organismen på knä?

4 kommentarer:

 1. Orrenius tycks vara en journalist som retar upp både främlingsfientliga muslimhatare och så de som ser honom själv som en sådan...
  I "Nya tider" har jag läst en artikel där han kritiserades. (Inte för att jag brukar läsa den, men de var med på bokmässan i GBG, och nyfiken som är jag gick jag och nöp ett ex i deras monter.) Och så denna kritik från motsatt håll. (Fast i inlägget fr 2015 kallar du honom "invandrarkramare" precis som Nya tider.)
  Sanningen är väl att han ogillar både religiös och politisk extremism. Och i rättvisans namn såg jag att han nyligen skrivit en artikel där han kritiserar dem som skickat hat- och hotmejl till en svensk tjej som konverterat till Islam. "I ett fritt land måste man få välja både att bli religiös och att lämna religionen" som han skriver. Och det kan ju ingen (som inte är extremateist eller extremreligiös) neka till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kanske är så som du säger att en Måne i avvisande Skorpionen och under attack från sin egen herre inte riktigt faller någon i smaken (förutom PK-etablissemanget att döma av alla hedrande omdömen på Wikipedia).

   Kanske har han artat sig till en helt regisserad figur som anpassat sig till konceptet "Landet Lagom", denna fiktiva Sverigeberättelse som också antyds i mitt förslag till Vågascendent i nationalhoroskopet.

   Nationens ascendenthärskare ”lagom” Venus i måttfulla Stenbocken matchar väl Orrenius PK åsikter i både den ena och den andra riktningen - se hur ur månascendentens synvinkel Venus blir en ”ond” anpassling i makt- och regitecknet Stenbocken...

   En svår figur att sätta fingret på (precis som Billström ett par dagar bort i tiden).

   Radera
 2. "En svår figur att sätta fingret på" - ja efter att ha läst Nya Tiders artikel kollade jag lite vad annat han skrivit (hade ingen koll på vem det var innan) och blev inte riktigt klok på honom heller. Men det där att han skälls för att vara PK från båda håll (för jag kan väl inte hänföra dig till Nya Tider-lägret), det tyder väl snarare att båda sidor använder det som negativt epitet för något de ogillar. (Förresten, att tro att hans senaste artikel skulle vara en kommentar till nyheten om böneutrop tycker jag låter väl konspiratoriskt.)
  Man kunde tro att han hade betoning på vågen med sitt avvägande, eller nåt i vattumannen så det blev utstötningssyndromet, men det har han ju inte, med reservation för att ascendenten är okänd.
  (Vad beträffar Wikipedia så kan ha skrivit om sig själv där. Mycket där är inte objektivt - VoF-are har t ex varit där och skrivit ner folk de inte gillar.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag menade snarast att DN tajmade den artikel han "varit ute i landet" en längre tid och skapat. Det är inte Vågen i Sverigehoroskopet utan ac-härskaren Venus i Stenbocken som står för det politiskt konstruerat korrekta som jag misstänker förklarar Orrenius svårgripbarhet. Stenbockar kalkylerar alltid realpolitiskt och tänker och skriver för utifrån ett maktperspektiv... Han har mycket viktiga placeringar i detta tecken.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.