Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 18 maj 2018

Desinformationsjägarnas enda syfte och sekularismens onda rotFörsta gången jag noterade Fredrik Sjöshult, normalt ekonomijournalist i Expressen, var när han rövslickade f.d. finansminister Anders Borg och gärna kastade sig in i drevet mot kortlivade socialdemokratiska ledaren Håkan Juholt. Nu tar han sig för att på överordnads begäran rapportera om "den ryska desinformationen" enligt strategin "anfall är bästa försvar". 

Genom att ständigt anklaga Putin för att vanställa bilden av Sverige ska svenska läsare lockas bort från de verkligt seriösa frågorna - hur allvarlig är den utförsäljning av Sverige till de globala företagen som vårt lands inhemska elit ägnar sig åt? 

När därför Sjöshult låter någon höjdare inom Myndigheten för samhällsskydd & beredskap komma till tals, ska man vara lika blåögd som Sjöshult själv att inte fatta hur detta hänger samman med Hultqvists kärleksaffär med USA och Nato och hur våra "folkvalda" tvingar in sitt folk i ett kommande storkrig initierat inte av ryssen utan av den sönderfallande kapitalistiska "demokratin". 

På myndighetens försåtliga "folkbildning" i fyra punkter (alltid dessa punktlistor åt de numera snart inte längre läskunniga svenskarna)...

• Undergräva förtroende för demokratin och samhällets duglighet
• Underminera landets inre sammanhållning
• Påverka valresultatet till främmande makts fördel
• Påverka politiker och tjänstemän


... bör man istället ställa sig frågan. VEM listar dessa punkter och i VEMS ÄRENDE? 

Snart nog inser man att det antingen är en ren galning som sitter och kokar ihop sin konspirationsteori och att Putin söker bryta sönder Sverige för att ta över landet, eller också är en kriminell landsförrädarhjärna som använder det politiska ytskummet för att mörklägga USA:s smygerövring av Sverige som redan är på god väg efter att svenskarnas och finnarnas landsförrädare till representanter i princip introducerat kärnvapen i Högan Nord - allt för att de stora grabbarna mäter muskler.

Om det är journalisten Sjöshult själv som velat visa sig på styva linan eller myndigheten som vill visa hur kompetent den är, framgår inte av artikeln. Men här pekas ut fler "missar" som EU-gjort i sin första rapport om falska nyheter. En av "missarna" avslöjar i själva verket vilken usel analytiker antingen Sjöshult är (kanske borde hålla sig till ekonomisidorna?) eller den svenska myndigheten i fråga. 

Jag citerar hela Expressens exempel:

I mars rapporterade den statsfinansierade ryska sajten Sputnik att en svensk kvinna åtalats efter att ha spekulerat om migranters IQ. Sanningen var att kvinnan åtalats för hets mot folkgrupp efter att ha påstått att intelligensen i Sverige kommer ”ligga på guldfisknivå” på grund av muslimsk invandring.

Om man inte kan förstå att Sputnik beskriver den svenska incidenten helt korrekt, då har man inte med samhällsskydd att göra! Det sajten Sputnik gör är ju bara att i djupet förstå vad den svenska kvinnan sade och sanningsenligt lyfta fram kärnan i hennes påstående. Den svenska rasisten ANSER att muslimerna är lägre intelligens och det Sverige med "guldfiskarnas begåvning" hon målar upp beror just på inflödet av lågintelligenta i landet. Det finns inget fel i Sputniks återrapportering men istället uppstår frågor hur inavlade pursvenskarna egentligen är som inte förmår skilja mellan sanning och lögn...

Murveln Sjöshult har ett för sitt jobb typiskt horoskop, men också en karta som perfekt beskriver den rådande maktens nyttiga idiot, ett korttänkt verktyg för de överordnade:Med en hypotetisk solascendent är det helt klart att den kreativa kombinationen Eld + Luft är extremt viktig. Första egohuset, tredje medie- och kommunikationshuset samt elfte ideologi- eller gruppsociala huset är alla viktiga. Varför han tidigare bevakat ekonomifrågor kan ha att göra med att Eld och Luft drar mot det spekulativa hållet och jag slår mig i backen på att om man skulle undersöka ideologiska fanatiker (folk av kalibern försvarsminister Hultquist) så skulle den här kombinationen visa sig dominant. 

Eld och Luft möter inga jordiska hinder så visualiseringen blir vidsträckt. Det gör typen lämpat för strategi - man överblickar (Eld = vision) i det abstrakta (Luft) möjliga scenarier. De som inte är på vår sida stämplas bekvämt "terrorister" av den här typen på vars plattform högt ovan de små Jord & Vatten-materialisternas naiva realism ett världskrig redan pågår. Expressenartikeln passar som hand i handske med skribentens eget horoskop. Han är en informationskrigare för sin överherres - USA:s sak. Kort sagt, en landsförrädare.

Det som ofta avslöjar det oreflekterande krypandet inför den rådande ordningen är när Saturnus - gränsdragaren - fryser psykets flexibilitet, vilket här sker och dessutom i den normalt "fritänkande" Tvillingarna. Givet soldisponenten Mars starka placering i Vattenbäraren och 11e ideal- eller ideologihuset, ser man tydligt hur denna VÄDUR (spjutspetsen) är en del av informationskriget och det faktum att skrivpennan Merkurius är fundamentet för ett PSYKE (Månen) kidnappat av makthavaren Saturnus, antyder just vilken nyttig idiot denna skribent var bestämd att bli i sitt liv.

För en sund skepsis till överheten och de bakomliggande och verkliga skälen till det som passerar över näthinnans som ett sken eller fenomen, jämför bloggarens Måne-i-Tvillingarna, samma position som hos den nyttiga idioten, men istället för lida av Stockholmssyndromet (identifikation med överherren Saturnus) föddes bloggaren med Måne och Saturnus i opposition, en på många sätt väldigt god placering som stimulerar sinnet att ifrågasätta Saturnus former. Går man till stora filmskapare och författare är det vanligt att hitta en Måne som med sin snabba vandring runt zodiaken hinner flyga bra många cirklar runt den långsamma Saturnus redan innan individen hunnit bli myndig. 

Viktigt här är att Månen symboliserar assimiliation av näring (fysisk eller intellektuell) och att ett fullbordat månvarv representerar en komplett cykel av näringsintag, assimilation och elimination av restprodukter. I relation till Saturnus som tvingande auktoritet hinner ett psyke med medfödd opposition tillgodogöra sig mer av det en viss era kallar sin "sanning", plocka upp det goda, men också lämna därhän det som vara var villfarelser i tiden. 

Det är typiskt den unga Väduren (zodiakens första tecken och ofta uppfattat som en debutant eller ett barn) att det egocentriska barnets begränsade historia gör det till ett lätt byte för vuxenvärlden, som barnet normalt trotsar. För Väduren i 1a huset är åldermannen (auktoriteten) Saturnus en VERKSAM ILLGÖRARE, vuxenvärldens skrankor irriterar den oförvägna lilla upptäckaren. Men Sjöshults himmel lider av den olyckliga slitningen att psyket - Månen/barndomsåren - redan förlamats av det som vore Solens direkta fiende. Här kan man tala om en repressiv barndom och uppfostran som inte uppmuntrat till eget tänkande! Troligen en rejäl borgerlig präktig instränkthet i barndomshemmet och som sedan följt med ut i Barnets vuxenliv av bara farten.

Ja, i jämförelsen till Mån-Saturnusoppositioner mellan de positivt polariserade Eld och Luft är Sjöshult ännu i vuxen ålder bara ett spädbarn som inte lyckats etablera någon distans alls till de han alltjämt håller för att vara gudomliga auktoriteter eller föräldrar. Han är ett brottsoffer och drabbad av Stockholmssyndromet.

Horoskopet passar perfekt för kommunikatörer som inte ska tänka själva utan enbart gå sin herres ärenden. Sjöshult har därmed ingen som helst väsenslikhet med journalister, grävande och kritiska och upptäckande. Redan horoskopet avslöjar att han och Expressen här själva publicerat ett djävulskt listigt stycke propaganda i det pågående informationskriget.

*****


Bonusspaning

Jag genomsöker strax över tiotusen kartor efter fler debutanter som snart utvecklar en hangup på en eller annan ideologi (Solen ägd av Mars i konceptuella Vattenbäraren). Men därtill innefattar jag ett psyke som inte förmår röra sig fritt via delat tecken med tvingande och begränsande Saturnus. Sökningen tillåter kombinationen i vilket som helst tecken för att öka chanserna till träffar (dessa är mycket specifika argument). Åtta träffar förutom Sjöshult:


  1. George Holyoake;13.4.1817;12:00 - brittisk ateist, myntade begreppet "sekularism"
  2. Lee Falk;28.4.1911;12:00 - seriefiguren Fantomens skapare
  3. James Bama;29.04.1926;12:00 - målare i det realistiska maneret, pojkar runt 1970 växte upp med hans illustrationer på förpackningarna till plastbyggsatser som föreställde allsköns berömda monster
  4. Michael Palin;5.5.1943;11:45 - komiker, skådis, programvärd och medlem Monty Python-gänget som fick en oproportionerlig inverkan på västerländsk underhållning jämfört med hur få säsonger den brittiska tv-serien varade.
  5. Harriet Colliander;7.05.1943;12:00 - Ian Wachtmeisters efterträdare i det populistiska och främlingsfientliga partiet Ny demokrati
  6. Malin Ek;18.4.1945;12:00  - aktris
  7. Hugo Lagercrantz;18.4.1945;12:00 - barnläkare 
  8. Ylva Maria Thompson;16.4.1960;12:00 - pornografisk programledare för "Tusen och en natt", även "känd" för "konstverket" med 100 vaginor i avgjutning
  9. Fredrik Sjöshult;17.04.1975;12:00 - indoktrinerad skribent

Något i horoskoptypen tycks dra mor fixering vid det formella och nästan stiliserade - ingen kan anklaga Fantomen i sin Dödskallegrotta för realism, och heller inte Lee Falks illustratörskollega James Bama för hans visserligen verklighetstrogna bilder av monster. Komikern Michael Palin och Monty Python drog också mot Saturnus hårddragna och närmast karikerade figurer. Den kvinnliga pornografens förehavanden ska vi inte tala om!

Men också en god barnläkare, uppenbarligen är han född i en timma då Barnets arketyp Väduren intar någon nyckelposition på himmelen. 

Att här också hitta den person som myntade uttrycket "sekularism" som något gott, som ett positivt alternativ till det för satansdyrkaren så förhatliga samhälle som inkluderar en andlig komponent i sin självdefinition, påminner också om att Väduren "bara är barnet" och via Saturnus/Månen troligen ett barn som fastnat i formalism och likt Sjöshult inte kan gå bortom dessa och förnimma skillnaden mellan sanning och lögn. 

Ateisten Holyoake (den heliga eken!) är också unik bland de nio genom att ha Månen, Saturnus och Mars samlade i ideologiska Vattenbäraren som bas för den barnalika SolVäduren. Ett ovanligt typiskt tecken på att en liten och omogen unge skruvar besvärat på sig i kyrkbänken och där bestämmer sig för gott att han inte vill tillhöra kristendomen eller ha någon Herre alls över sig!

Skaparen av den hämnddrivna gestalten Fantomen har ett lika extremt horoskop med Sol och Måne och den fallna Saturnus i Väduren! (Fantomen har hämnats sin förfader som drabbades av piratism under släktled efter släktled i 400 år - snacka om Saturnus som släktens och historiens tvingande makt över avkomman!)

Tecknaren av de berömda monstren har typiskt nog den isande kalla fallna Månen i Skorpionen tillsammans med Skorpionen och utifrån en spekulativ solascendent dessutom i det onda åttonde huset. Formidabel monsterkombination och en indikation om att att släkten är värst, odöda andar som fortsätter förpesta de levandes värld...

Den fryntligt godmodige Michael Pallin har Månen och Saturnus och Venus i Oxen, vilket perfekt förklarar hans lågmälda typ av humor...

Barnläkaren har samma Måne och Saturnus som den nyttiga idioten och som vanligt handlar det om "rätt man på rätt plats". Det som inte alls fungerar inom ett verksamhetsfält kan vara som klippt och skuret för att annat.

Pornografen har en osund kombination av Psyket, Saturnus och Jupiter i Skytten och det är återigen formalistiska Saturnus som i rollen av VERKSAM ILLGÖRARE kramar livet ur allt den drabbar, här kvinnans eget psyke som uppenbarligen har en sexuell hangup. (Könets Venus står i jupiteriska Fiskarna så att Saturnus frigida inverkan på Jupiter i Skytten kan förklara hennes 100 livlösa gipsvaginor...)

Men ateisten George Holyoake, skapare av det vitt använda uttrycket sekularism för ett sjukt samhälle vars medborgare tror de själva styr sina liv, har en så intressant karta att jag avslutar med den. 

Denne "självskolade" ateist syns med sina 160 böcker ha varit en total rättshaverist men dagens brittiska sekularister ("Brights" - ha!) är så stolta över honom som anfader. Att det är Satan själv som driver horoskopet ser vem som helst:
Visserligen står Satanstjärnan fem grader från den äregiriga norra månnoden (Rahu/Drakhuvudet) men det som här förstärks är nodens disponent Venus, hemma i sitt negativa och jordbundna läge i Oxen och för en vädurisk intelligens (Solen) i första huset blir Venus en verksam illgörare. Vi har med andra ord en "loop" en självförstärkande rundgång INOM den diaboliska vredens Terra. Venus har fallit och är en ogynnsam "hora för denna världen". Ondskan i materialismen bullrar och överröstar all finare sensibilitet och dessutom är hans vanartiga 11e ideologihus verkligt onda utestängare Saturnus i kväsande aspekt mot religionens planet Jupiter, här kopplad till "halshuggningens" södra månnod (Ketu/Draksvansen) och dessutom i 8e huset för korruption, borttynande och död.

Som synes AGERADE denna galna människa ur sig all sin dårskap och ansåg att religionen bar skulden till hans psykiska perversion. Jag har ofta kommenterat hur löjligt tydliga horoskop för kända människor är, även utan exakt födelseklockslag. Den här betydelsefulla satanisten, som förklarar mycket av varför det sekulära Sverige gör dubbelfel stup i kvarten, tycks perfekt exemplifiera dumheten i just den här utagerande VädursSolen.


Den här affischen inför ett av agitatorn Holyoakes anföranden på 1800-talet visar hur "informationskrig" knappast än något nytt för vår tid. Notera speciellt hur djävulsdyrkarna tar det kristna skällsordet blasfemi (för vilket man blev stenad till döds i äldre tid) och stolt bär det som att det vore något fint att vara fullständigt förgiftad i sitt psyke. Exakt samma manipulativa undergrävande av verkliga förhållanden som Pride-festivalen årligen ägnar sig åt.

PS. Holyoakes karta kommenterades redan 2011, då ur perspektiv av månascendenten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.