Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 23 maj 2018

Är Zuckerberg Adolf Hitler på avtändning?
Jag har tänkt på det många gånger förr och nu sitter han där under utfrågning i Europaparlamentet och ser skyldig ut som Synden själv: den här mannen skulle kunna vara Adolf Hitlers reinkarnation!

Tänk själv vilket passande straff för en mentalt otyglad judehatare med grandiosa fantasier om sin egen överlägsenhet att i sitt påföljande liv transporteras av ödesmakterna in i en "oren" eller mindervärdig judisk kropp! Redan här börjar mycket av Zuckerbergs distinkt störda psyke framtona, och när man påminner sig hur Hitler kunde hålla en värld i sin hand och bedriva sitt storhetsvansinne under det Andra världskrig han startade, gissa då om inte åtminstone något av en sådan makthunger kommer att som OND KARMA transporteras över till nästa värdkropp för just denna själ. 

Men tiderna förändras och krigföringen ser annorlunda ut idag. Spekulativt skulle man kunna föreställa sig att Zuckerbergs skötebarn är precis samma vilja att erövra hela folk och kontrollera dem PSYKOLOGISKT som en gång drev Adolf Hitler. Alternativt är det vi ser i Zuckerberg, denna defekta spillra av en människan, en Hitler under avtändning! 

Hans ONDA KARMA fortsatta plöja fram som en väghyvel en bit in i förlängningen under namnet Mark Zuckerberg, men verkar nu ha tagit stopp. Precis som tyskarna bar en Ond Tidsande kollektivt har Zuckerberg lyckats snärja en stor del av mänskligheten med sitt genuint onda Facebook - en plats där små människor kan förminska sig ännu mer genom livsstilsskrävlande och rent ut sagt korkat gratisarbete genom att länka till kapitalisternas evenemang. De är svårt att undvika arroganta känslor av Hitler-typ när man ser hur villigt den stora massan förnedrar sig och spelar exakt den roll deras Överherrar pekar ut åt dem!

Men överraskningarna har bara börjat, för när jag dubbelexponerar Hitlers och Zuckerbergs kartor visar sig paralleller betydligt mer besynnerliga än mitt eget misstänkta fall av "femton minuters berömmelse" tidigare i Europas historia (hertig Albrekt den fjärde av Bayern). Nog för att överlappningarna i Vågens tecken mellan hertigen och mig var bestickande med tanke på bådas värnande om fred i riket. Den senmedeltida hertigen gick till hävderna för att INTE ha dragit in Bayern i några gränstvister eller krig; undertecknad avtjänade fängelse för totalvägran och håller det svenska militärindustriella komplexet för att vara landsförrädare. (INGET land behöver militär och vapen under förutsättning att de härskande inte fördummat sin befolkning så att all CHI-kraft lämnat den kollektiva folkkroppen. Bara ett obegåvat och stirrigt folk utan invärtes centrering inviterar invadörer - onda andar eller USA-trupp!)

Hitlers Vågascendent vid klockan nio och hans planeter i kretsen innanför Zuckerbergs:Jag har tidigare kommenterat Zuckerberg som en relationsförstörare, och det sammanhänger förstås med hans bistra konfiguration i Vågens tecken, hur kan man brinna (Mars) för relationer (Vågen) om man i samma ögonblick vill agera diktatorn (Saturnus)? Jämför kulturskribenten DN-Schottenius repressivt överuppfostrade och distanslösa Sol/Saturnus i Vågen!

Om man uppfattar ett personhoroskop som "ingångsvärden", en slags gruppering av smårätter på den meny den återfödda varelsen har att konfrontera pga. sin ansamlade karma, då skulle judarnas onda stjärna Algol (troligen övertagen från kaldéernas astrologi och rika demonologi), kunna symbolisera just sårig karma, en svag punkt, som nu exponerar den återvändande själen för Satans lister som ett av horoskopets övriga ingångsvärden.

Zuckerber, likt Jimmie Åkesson, har en Sol i TÄT konjunktion med Satansstjärnan vilket innebär att Den Onde kommer att söka korrumpera den här själen och vilseleda den till felsteg. Att döma av hur enkelt näringslivslobbyn fick Åkesson att byta fot om välfärdsprofiterande, har han redan fallit i Djävulens grepp. Jag menar, det är knappast en bra människa som instinktivt dras mot ett nynazistiskt parti och sedan köper Frestarens löfte om världslig makt bara man tonar ner nazisvineriet en smula! Och Sverige, med ett nationalhoroskop på den folkliga nivån helt fyllt från insidan av samma Satansstjärna, ser nu ut att förnedra sig inför hela världens ögon och rösta fram Sverigedemokraterna vid valet 2018. 

I det här landet har man valfrihet att antingen ta pesten eller koleran. Satan har i grunden korrumperat landet under 30 nyliberala år och när Djävulen nu kramat skiten ur de lättduperade socialdemokraterna ser vi Den Falskes lön: ingenting får sossarna, de kastas på historiens skräphög. Jimmie Åkesson borde vakna upp ur hypnosen och se vad han är på väg att göra med sitt liv.

Ute i stora världen kommer med lite tur opinionen mot Zuckerberg och hans it-fascism att bli så stark att Hitler äntligen krossas. Problemet är att det tillkommer nya presumtiva potentater hela tiden. Redan i andevärlden är de förebildliga arketyperna - levande väsen! - kapabla att aggregera sig och bilda komplexa naturer. Dessa kan sedan i denna lägre värld manifestera sig i talrika skaror. Det är så en FOLKSJÄL skapas först "i Himmelen" och därefter på en lokal plats på Jorden. 

I själva verket kan denna folksjäl samtidigt fylla flera folkgrupper på Jorden och det är därför dessa småaktiga människor alltid verkar bete sig inskränkt över samma saker. "Vi mot dom" är ett populär andeväsen som tycks antyd i astrologins opposition mellan egoprincipen (Väduren) och jämkningens princip (Vågen). Och inte otippat möts Hitler och Zuckerberg just längsmed den axeln. Att Zuckerberg med Solen i Oxens första grad (och nu akut under Frestarens påverkan) är faktiskt logiskt:

Det var med Solen i ariska Eldtecknet ARIES (Väduren) Hitler brann som värst och klarast i det egocentriska barnets åsikter om vilket "folkslag" som var bäst (hör skolgårdsnivån i denna typ av tänkande!) Sen brann den given ut och själens identitetsmarkör masar sig nu ett pinnhål fram till Oxen för nästa återfödelse. Där blir Jord-tecknet som just en skopa jord som ser ut att släcka den ariska Elden. Men liket lever alltjämt eftersom Zuckerbergs soldisponent Venus (och kommunikationsteknikens Merkurius) alltjämt ligger kvar i Väduren (och stimulerar och bringar i obalans de sociala relationernas Våg). 

När den döda Jorden ännu glöder en smula av Eld, ser man en död materialist, ett spöke från det förgångna precis som Zuckerbergs ansikte antyder. Han ser tamejfan ruskigare ut för vart år som går! Alla antika filosofier visste att kroppen är själens utsida, bara den vettlöse Descartes introducerad en hopplöst dysfunktionella dualism mellan psyket som ser det röda äpplet och något diffust kraftfält "där ute" som ligger till grund för västerlandets parodiska (och sedan länge falsifierade) materialism.

Och liket fortsätter rycka! Äregirighetens demon Rahu (norra månnoden) befinner sig i soltecknet (drivet, utåtagerandet) när Zuckerberg föds. Mitt i all klantighet och ett kvarhängande maktbegär finns också en önskan hos Zuckerberg att få re-integrera sig med det sociala livet. Vädurens härskare Mars är ju trots allt inte Hitlers totala egofixering (Mars hemma i Väduren) utan en Mars som ger energi åt Vågen, åt den sociala jämvikten. 

Detta är också förklaringen till Facebooks enorma framgång. Han formaliserade (Saturnus) eller gav en organiserad plattform åt den ansiktslösa massan (Månen) i deras pladdrande (Månen = låga sinnesbundna vardagskommentarer) från dag till dag (Månen = månadens jämna lunk). Samtidigt dödade Zuckerberg (och anhang) mänskligheten som vi kände den. IT-fascismen kommer inte att sluta förrän de robotiserat och skapat en kopia av mänskligheten så att arbetsgivarna helt kan sluta betala arbetande människor lön. 

Någonstans i det läget kanske den tidens Överherrar bestämmer sig för att skicka robotarna på mänskligheten som av den 0,01% Dominanter nu anses obehövliga trots att de under ett århundrade tvingats ner i enkla levnadsförhållanden. Det är ungefär i den fantasin Hollywoods TERMINATOR utspelar sig. 

En möjlig värld, men bara under förutsättning att mänskligheten fortsätter vara lika imbecill som fram till idag. Se bara svenskarna och hur de kommer att rösta i höstens val! Till deras ursäkt må anföras att de aldrig hade någon chans. Landets överherrar såg inte grundligt tänkande önskvärt i den här befolkningsgruppen, så att vi några månader före valet har, är tre jämnstora partier som ALLA ERBJUDER EXAKT SAMMA RÄVGIFT. Den som låter sig luras av smärre nyansskiftningar i enskilda frågor borde fråntas rätten att rösta.

Den eminente ingenjören, filosofen och metafysikern Arthur M. Young tycks ha haft en lika mörk blick som Zuckerberg när det kom till den stundande "Vattumannens tidsålder" (korrekt namn är Vattenbäraren för att inte ge detta intellektuella Lufttecken ska associeras med den motsatta antiintellektuella Vattenprincipen, Naturens försök att spegla förlagan, strukturen i Luftslottet, andevärlden). 

https://www.youtube.com/watch?v=OLqFKKXqajM

Framlidne Young talar astrologi i det här tiominutersklippet av Jeff Mishlove, under en period något så udda som innehavaren av USA:s enda professur i parapsykologi och inte alls på ett universitet helt utan status! Var utom i Kalifornien finns den visionära fördomsfriheten? Även den Store Satan har sina inbäddade guldkorn. Tyvärr lierar sig Sverige med allt det andra, med Mördaren USA. Och hur stora skattelättnader gav svenska staten den onde Zuckerberg för att Facebook skulle få ställa hit sina datorhallar och spionera på ryssarna? Vi lever i ett land av lögner. Finns det något i Sverige som inte är genomsyrat av dubbelmoral och falska budskap? DN ingår i projekt "Faktakollen" men sprider dagligen antirysk propaganda. Go figure.

Påven hade rätt för ett par år sedan: Armageddon har redan börjat, men där han tittade på den helhetsbild som mängden av små krigshärdar i världen resulterar i, där bör man nu också kunna konstatera att svenska, amerikanska och ryska troll - och Zuckerberg som kungen över detta dödsrike - representerar Armageddon - Informationskriget.

*****

Djuptänkaren Arthur M. Young korrelerade zodiaken med 12 formler inom fysiken för att analysera rörliga kroppars dynamik, vilket föder misstanken att zodiakens konstruktion är gudagiven, dvs. presenterar grundsatserna utifrån vilka vår tillvaro i tid och rum formar sig. 

Jag är varken matematiker eller fysiker och kan bara med koncentration följa Young i hans lakoniskt kortfattade lilla häfte The Geometry of Meaning från 1976. Det är uppenbarligen ett genis kreativa tankelek som satts på pränt, kanske för en smartare morgondag att återupptäcka...

Jag tog mig friheten att rita in de prominenta hörntecknen
redan i denna illustration i bokens upptakt
... ... ... In describing these measures - position and its derivatives - we have sought to establish:
1. That four categories of measure are necessary and sufficient for the analysis of a moving body.
2. The the graphic representation of these measures has a special significance - each right angle is a phase shift of 90 degrees and correlates with the derivative of the one before. (min kursivering).


Notera hur rörelsen från Vågens "position" (Vågen signifierar en jämviktspunkt) till första derivatet "hastighet" motsvarar själens syndafall från Luft- till Vattenelementet, från den noetiska eller intellektuella världen ner till den sinnliga värd som stora tänkare kallat ett vattenflöde som, hur det än väller fram i åtrå efter genuint VARA aldrig blir mer än VARDANDE. Platon var något mildare och beskriv framfarten ("velocity" ) i vår obeständiga sublunära sfär (Månen "äger Kräftans tecken) som Evigheten utsmetad längsmed en tidslinje. 

Men bara den som återvänder till "position" är i stånd att förstå Evigheten på dess egna termer. Det är mycket möjligt att Young här råkat nudda vid samma insikt den romerske filosofen Plotinus ("nyplatonismens fader") hade, som knöt själen till Venus (han kallade henne Afrodite). 

Det är förstås den noetiska, intellektuella eller himmelska Venus han talar om zodiakens sjunde tecken som i Youngs skiss här ovan är utgångspunkten för hela resonemanget. (Young var händelsevis själv född med identitets- eller själsmarkören Solen i Vågen...) 

Tankeväckande är också att Venus "upphöjer" Fader Saturnus under hans passage genom sitt eget sjunde tecken och Saturnus representerar själv den sjunde himmelen (planetkretsen) omedelbart före den åttonde kretsen, Ouranos (stjärnhimmelen).

Men det tredje derivatet "Kontroll" eller Kontrollören (piloten) som flygindustrin använder sig av, är inte den himmelska Saturnus (en Luftplanet enligt hinduisk astrologi), utan här nere i gravitationens och materiens våld den jordbundna Saturnus - via Stenbockens tecken.

Om man minns att dessa formler är den fysiska matematikens sätt att beskriva kroppar i rörelse och minns att Young hade en reaktivt sinne i kontrollörens tecken Stenbocken, landar man i en närmast stoisk determinism, en som lätt kan kombineras med den hinduiska astrologin som menar att själavandringen med matematisk exakthet kan förklaras. Kort sagt, parallellerna mellan Hitlers och Zuckerbergs kartor är inte bara en slump, det går, för en astrologi på betydligt högre nivå än den som serveras på den här bloggen, att analysera hur kroppen Hitler vid nästa mättillfälle skulle kunna uppfattas som att ha fått sin fortsättning i kroppen Zuckerberg! 

Efter en tid i det omanifesta ska spåret starta om som ett nytt "ingångsvärde" som kan relateras till det förra "utgångsvärdet" - kanske synliggjort genom det Young kallar en 90-graders fasvridning och vad man ur denna reaktion på föregående liv kan utläsa i kartan för det nuvarande! 

Kort sagt, en deterministisk astrologi som i mycket påminner om det gamla (nu övergivna) mekaniska universum som särskilt Ingenjörssverige ännu tror på. Personligen tror jag den hinduiska astrologin är väl anspråksfull eftersom själens fria vilja verkar gå förlorad i dylika resonemang...

Youngs horoskop kommenterades tidigt på bloggen men återkom för en månad sedan i inlägget Avatarer, aeronauter och tessarakten.

The Geometry of Meaning (3e upplagan) finns kvar i en restupplaga som driver runt på nätet och kan hittas rätt billigt. Varför den inte säljer slut beror på att bokens glesa texten på bara 160 sidor är på tok för avancerad för den genomsnittliga new age-astrologen som saknar all intellektuell skolning och troligen för att matematiker och fysiker a priori förkastar boken när de noterar dess märkligt gränsöverskridande (genialiska) natur. 

Men med bara en smula struktur i det egna tänkandet försäkrar jag att boken har sina behållningar, även om man måste läsa långsamt och kanske (som i mitt fall) får vila på bokhyllan sju-åtta år innan tiden känns rätt för en omläsning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.