Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 10 maj 2018

År 2020. Ödet bestraffar USA via dess ledare?

I föregående inlägg visades hur kommunikationsplaneten Merkurius i transit var starkt knuten till bloggarens medfödda konfiguration och hur detta rimmade väl med två inlägg med självbiografiska detaljer i. Att minnena tillhörde en svunnen tid att möjligen känna lite nostalgi över, indikerades kanske av att Merkurius vid denna tid passerade det världsliga offrets tecken Fiskarna, som ibland begråter de ting som aldrig blev...

Mer dramatiskt är i så fall Trumps meddelande att han drar tillbaka Iranavtalet för att tvinga landet till underkastelse under USA:s allt mer vansinniga ambition om att en gång för alla bli världshärskare. Det är när ett land får sådan hybris som det kan sluta i världskrig... 

Det är paradoxalt att Sverige just innan nyheten har valt Mörkrets sida - USA - och inom tid säkert kommer att släppa in amerikanska kärnvapen i vårt land. Nu hamnar alla svenska företagare med intressen i Iran i en rävsax eftersom de inte längre kan fortsätta sina affärer. Frågan är om de kan hedra redan ingångna avtal eller om de likt Trump och USA ska tvingas bete sig som svin, som uppenbara förlorare som snart hamnar på kyrkogården för svunna imperier...Trump höll sitt anförande med början klockan 14 den 8 maj och det är intressant eftersom Lejonet steg i öster i Washington DC, Trumps eget krigiska Mars-på-ascendenten-Lejon... Att avtals- och kontraktsplaneten Venus i rollen som verksam illgörare samtidigt ockuperade tionde offentliga huset (i sitt härskarläge i Oxen), vittnar om USA:s svek och oförmåga att under Trump hedra ingångna avtal. Trump är raka motsatsen till Österlandets "hederskulturer", han är en västerländsk skit, en låg och maktlysten kapitalist. 

Men intressant som det där ögonblicket i tiden var, så drogs min blick snarare mot Trumps inbyggda hybris och skrämmande instabilitet. Han föddes under fullmånen men dessutom med både Ljusen konjunkt norra och södra månnoden. Särskilt Solen med äregiriga demonen Rahu illustrerar all den ondska som kapitalisten och utpressaren USA har som ett viktigt karaktärsdrag. Detta är helt klart en aspekt som förde honom till positionen som världens tills nyligen mäktigaste ledarposition (Kina är nu viktigare...)

Men allt som i övermod trotsar gudarnas spelregler kommer att skäras av, halshuggas och förpassas till nämnda elefantkyrkogård. Det intressanta är att samtidigt som Rahu-i-tiden nu närmar sig sin startposition i Trumps horoskop och med detta ett nytt skov av galet övermod, samtidigt kommer bestraffningen för förra cykeln av dårskap att bestraffas när Ketu-i-tiden når sitt utgångsläge hos Trump. Och där ligger också den nyckfulla Månen vars signifikans vid största magnitud rör hela den biologiska livscykeln. Månen tecknar här "vaggan och graven" eller själens inträde och utträde ur den sublunära sfären. 

Eftersom Saturnus står för Döden kan det tyckas som om astrologin innehåller redundanta indikationer, och det finns helt klart många överlappningar i symboliken. Det intressanta är nu vad som händer när södra månnoden - punkten där bestraffningen utdelas - når Trumps medfödda konjunktion mellan Måne och noden? Går karln och dör? Kommer Ödet att bestraffa honom genom att låta någon familjemedlem gå hädan? 

Månen står natalt i 4e huset för familjen och det allra mest privata. Eftersom Trumps dominanta Mars i öster samtidigt är disponent över hans "fallna" psyket i Skorpionen i 4e, så att ett Eldtecknen bringar ett Vattentecken att protektionistiskt sluta sig, ser man varför alla har sådana problem med att förstå vad som egentligen pågår i den här mannens psyke (Månen). Troligen vet han det inte själv, den kapitalistiska delen av världen har slutligen fått den galna despot som perfekt illustrerar bristen på vett i detta system.

Eftersom månnoderna ständigt är retrograda - de rör sig baklänges genom zodiaken där planeterna vandrar framåt - kommer Ketu eller Draksvansen att nå Trumps Psyke en grad innan den går in i exakt konjunktion med sitt startläge. Det innebär att vi har hela den här perioden att vara vaksamma på en dramatiskt och förmodligen förödande förändring i Trumps hjärna eller i hans privata liv:


sn.sco[29]
Realization intervals (begin - end):
12.10.2020 20:00 (GMT-4) - 29.10.2020 20:00 (GMT-4)

sn.sco[28]
Realization intervals (begin - end):
30.10.2020 20:00 (GMT-4) - 17.11.2020 20:00 (GMT-4)

Det handlar med andra ord om att hela hans värld kommer att bringas ur fattningen när den diaboliska fullmånen mellan två tecken i Mörkrets kvalitet bringar en kollaps.

Eftersom jag inte följer världspolitiken särskilt noga avstår jag från några spekulationer. Kanske kommer Tredje världskriget förr än någon kunnat ana, kanske är det "bara" en intern katastrof för Trump som stör för dörren.

Intressant nog går Sverige samma år in i sin planetära Jupiter-cykel och jag har där föreslagit att bubblor - nyrika och ogrundade bubblor - kommer att spricka, den ena efter den andra. Världspolitiskt skulle det stämma väldigt bra om Trumps horoskop går i tusen bitar och Sverige - den skamlösa syndaren - ungefär samtidigt dras med i skiten. Vi har ju på alla sätt visat att vi vill göra bort oss internationellt genom att välja USA istället för de länder som nu ritar upp mänsklighetens framtid.


Den här listan har visats ofta i samband med Sveriges dasha-cykler men det tål att notera hur nära i tiden Sveriges nya cykel ligger Trumps "psykiska" härdsmälta.


Vimshottari Dasha:

 Maha Dashas:

 Ven:  1959-10-05  -  1979-10-05
 Sun:  1979-10-05  -  1985-10-05
 Moo:  1985-10-05  -  1995-10-05
 Mars:  1995-10-05  -  2002-10-05
 Rah:  2002-10-05  -  2020-10-05
 Jup:  2020-10-05  -  2036-10-05
 Sat:  2036-10-05  -  2055-10-06
 Mer:  2055-10-06  -  2072-10-05
 Ket:  2072-10-05  -  2079-10-06

Om man följer den brittiske astrologen Charles Carters observation att en transit kan trigga händelser en grad innan den når exaktitud skulle man kunna flytta fram Trumps rendez-vous med halshuggningens Ketu: i dess backande rörelse når den Skorpionens trettionde grad enligt följande:sn.sco[30]
Realization intervals (begin - end):
23.09.2020 20:00 (GMT-4) - 11.10.2020 20:00 (GMT-4)

I detta scenario hamnar de två kritiska tidpunkter i ett orsak-verkan-förhållande, så att Trumps händelse sena september/tidiga oktober t.o.m. exakt skulle kunna kugga i Den Onde Rike Mannens fall i Sverigehoroskopet!

I så fall handlar det om stora saker, av global betydelse! Och varför inte? Sverige är redan radiostyrt från USA via knähundarna i regeringen Löfven.

Kom ihåg de här lösliga utkasten när Dagen kommer. Jag är bara amatör i fråga om den hinduiska läran om de planetära cyklerna och har tidigare beklagat att jag utlämnade månnoderna ur mina studier under 25 år! Men här har vi en kritisk händelse år 2020 under uppsegling som kan komma att berika förståelsen av hur astrosymbolik uttrycker sig i praktiken...

*****


Anmärkning, "Onde Rike Mannen". 

Jupiters funktion i Sverigehoroskopet är den av en "verksam illgärningsman". Som naturlig välgörare behåller Jupiter alltid en i grunden positiv läggning men som verksam illgörare blir den också ogenomtänkt, en klippare, en nyrik, en chanstagare eller rent ut sagt en hycklare om sin egen godhet. Det förvånar inte att det svenska välfärdssystemet nu urholkats så under en serie år att nationens Jupitercykel 2020-2036 kommer att se mångas hopp dö och förtvivlan sprida sig i landet. Detta är den sista tiden för den Onde Rike Mannen, och det kommer att kännas!

När jag talar om den falska Jupiters sprickande bubblor talar jag om vanligt folk, om den överbelånade medelklassen. Men Jupitercykeln kommer också att vara den tid då Ondskan i högsätena kommer att sätta in alla medel för att dels skydda de övervinster på vanligt folk som dessa djävlar i människokropp så länge kunnat ta ut. 

Först när Sverige hösten 2036 når Saturnus och hans stränga "hit men inte längre" kommer vansinnet att brytas och bytas mot en mycket kärvare tid, en återgång till fundamentala dygder. Frågan är om Sverige då fortfarande är demokratiskt eller om Saturnus indikerar en diktator bortom Sverige som tvingar landets förmögna på knäna... Redan nu skriker och gnyr folk över att EU vill implementera regler för att skydda de ekonomiskt utsatta. Detta gör EU för att de vet hur ett Europa I BRAND skulle se ut. Men jag har noterat högertidningar kommentera den nyheten med sura miner, som en frysning av "rörligheten". 

Dessa onda kapitalister kommer att göra vad de kan för att raka åt sig allt som går, men 2036 är det game over för rovkapitalismen - sett ur perspektiv av Sveriges öde. Saturnus är dock en verksamt god planet i nationalhoroskopet och eliminerar man bara den usla kombinationen av Sol/Merkurius/Jupiter (korrupt krämarmentalitet t.o.m. i de rikas och politikernas själar), då kommer nationens Saturnus i 9e utlandshuset att komma att symbolisera direktiv utifrån, direktiv från en världsregering (av något slag) om att bygga upp landet från grunden, och med tanke på alla väl den här gången.

Naturligtvis också detta ett hypotetiskt scenario som kräver att Tredje världskriget förblir bara en ond dröm... Sverige lär bli syndaren som sent ska vakna och lite skamset väljer EU istället för USA - landet som uppenbarligen inte kan hantera nesan av att vara på väg att bli "nummer 2".


4 kommentarer:

 1. Tredje världskriget eller intern katastrof för Trump - ja låt oss hoppas på det sistnämnda, för i den här vevan är det ju dags för presidentval igen i USA. Det kanske bara betyder att den andra kandidaten vinner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, och svårigheten med förutsägelser är ju att de i mycket utgår från det tydaren redan vet om klientens liv och omständigheter. Politiska astrologer, har jag noterat, har notoriskt svårt att välja rätt utfall. Det är lite av en intelligent gissningslek, och brittiske stjärnastrologen Geoffrey Cornelius tillhör en av dem som hävdar att intuition är en viktig del av den astrologiska tydarkonsten...

   Att saker eskalerar och utmynnar i ett Tredje världskrig på två år från nu, det låter ju långsökt. Det är visserligen många som fingrar på Syrien just nu, så frågan hur många som måste vara indragna i konflikt för att det ska kallas världskrig... USA och deras satellitstater som t.ex. Sverige, ryssar _och_ kineser?

   Radera
 2. Tidsaspekten är synnerligen intressant eftersom den överensstämmer med en av mina profetiska drömmar - alltså att systemet tackar för sig i mitten av 2030-talet. Jag kan inget om astrologi för övrigt.

  Här ett citat: "Drömmen om världssystemsfallet utspelade sig i en gammal lokal, som ett 60-tals folkets hus på landsbygden. Det satt en mängd gubbar kring enkla bord med perstorpsplatta, enkla teakstolar och en tiltad liten tjock-TV högst upp på väggen i ett hörn, svart/vit förstås. Gubbarna följde fokuserat sändningen, och när den var slut skrev alla på små lappar med sina bläckpennor. Sedan höll de upp lapparna så att jag kunde gå runt och läsa vad det stod; de hade bara skrivit siffror på lapparna, motsvarande de enorma summor de förlorat med anledning av sändningens budskap. Det var alldeles tyst i lokalen och alla förstod vad det innebar; totalhaveri."
  Här är länken till inlägget från november 2010: http://www.autentopia.se/blogg/?p=303

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för symbolisk dröm vars retroattribut tycks peka på att det redan är förfluten tid ur drömmarens perspektiv - därav, gissar jag, din beteckning "profetisk". Länken vekar matnyttig - ska läsa!

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.