Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 11 april 2018

Zuckerberg, relationsförstöraren

DN:s Martin Gelin uppsnappar från kongressens hörande av Mark Zuckerberg rösten från en senator som tröttnat på att i 14 år höra den genomfalske Zuckerberg bedyra att "man ska bättra sig". Gelin påminner om att Zuckerberg har en lång historia  bakom sig där integritetsintrång är det stående inslaget. Det började redan på universitetsnivå med applikationen FaceMash och har dokumenterats i filmen om honom.

Zuckerbergs födelsedag är astrologiskt så genomusel att man just undrar vilken själslig kaliber det krävs för att inte bli genomkorrumperad av den subtila kropp man förr ansåg att planeterna klädde den ankommande själen i. Ibland hittar man människor som presterar utmärkt trots bedrövliga horoskop, men efter nio års studier av skandalmänniskor i rubrikerna måste jag säga att det verkar som om de flesta är för svaga för att upprätthålla heder, särskilt i de sekulära och profitdyrkande västsamhällena. ("Kändisar" från andra kulturer saknas nästan helt och att jag råkade hitta en fransk bluffadvokat till ett nyligt inlägg var rena slumpen. Svenska medier är så USA-fixerade att det här folket måste ha en dåres omvärldsuppfattning...)

En uselt placerad och "verksamt ond" framgångs-Jupiter
förstärker Venus loser-status i tolfte huset...


Facebook-grundaren har kommenterats förr för sina usla placeringar, baserat på Solen (individualiteten) i 1a huset. (Något födelseklockslag kan man nog se i månen efter, men för en framgångsrik företagsledare kan man a priori räkna med att en spekulativ karta med den utagerande Solen som grundton är avslöjande.)

Zuckerbergs ovilja mot att delta "IRL" (han lever via sin sociala plattform) är tydlig i den utagerande Solen som tappar all kraft genom dess klena bas: Solen i Oxen i första har problem redan som sådan eftersom dess härskare i Jordelementet kommer att handla om den kroppsliga jämvikten och den anses ett problem med Oxen i första, Venus är måhända i grund och botten god men dess verksamhet - följderna - blir onda. Det här kan man tolka som att alla förstahusoxar faktiskt lider av en smula scenskräck och en bekant med Ox-ascendent som utbildade sig flera år på en känd teaterskola i USA medgav att det fanns psykologiska skäl - ett mindervärdeskomplex - hon arbetade på genom att studera till att bli en scenartist. Sedan tog den obalanserade eller skadliga Venus ändå över och människan offrade sitt planerade liv i USA och återvände hem till trygga och anonyma Sverige där det till och med är fult att utveckla en starkt och dominant personlighet.

Men det intressanta är nu att Zuckerbergs problem med Venus förvärras genom planetens placering i 12e exil- eller förlusthuset. Det är som mannen inte hittar någon jämvikt alls med sig själv! Och eftersom Venus står för sociala relationer för alla som utvecklats bortom den simpla frågan om kroppshållning och balansakter som att kunna gå gatan framåt, smittar Zuckerbergs eget problem av sig på alla som använder hans Facebook. Att Venus och dess motpol, självhävdelsens Mars, båda ligger "felkopplade" (Venus i egotecknet Väduren och Mars i sociala jämviktens Våg) skapar visserligen en stark "ömsesidig reception", men vem som helst inser att det här är upp-och-nedvända världen! Zuckerberg har inte en frisk förståelse av vari sociala relationer består och utifrån den agerande Solen resulterar detta negativa humankapital i idel elände - Venus och Mars halkar in i två av de onda och destruktiva husen, det tolfte för förluster och det sjätte för "ont blod" eller fiendskap. 

På goda grunder kan man likna Zuckerberg vid vår tids Adolf Hitler, men istället för att gasa ihjäl vissa folkgrupper som var honom extra misshagliga yttrar sig Zuckerbergs sociala destruktivitet via hans produkt Facebook. Och så korkad är mänskligheten i stort att man tagit systemet till sig (och kopior, som det bildbaserade Instagram) - negativa platser för att jämföra sig socialt med andra, så kallade "vänner". Den lögnvärld Zuckerberg och andra teknokrater skapar på internet förklaras fenomenalt väl av hans Sol på nästan rät linje med den onda stjärnan Algol, judarnas Rosh ha-Satan (Satans huvud). 

Jag funderade i samband med visselblåsaren som avslöjade vapentillverkaren Bofors kriminella förehavanden om inte hans aktiverade djävulsstjärna faktiskt var av godo - han var en satan för direktörerna som senare fälldes. I fallet Zuckerberg är det svårt att se någon godhet alls. Solen och Algol ger, pga. den extremt klena basen i Venus, en aktiv levnadsväg och milstolpar som alla är fingerade, falska, tomma. Satans inflytande leder som bekant rakt ut i det "Yttre Mörkret", in i utsläckande i den onda materien och till den svenska sekten Humanisternas favoriserade tillstånd av intighet (nihilism). Facebook är ett demoniskt verktyg som suger människovärdigheten ur sina enfaldiga användare med deras ständiga statusuppdateringar om allt vad de fyller sina liv med - data som sedan systemet snor åt sig för att berika sina kapitalistiska aktieägare. Facebookanvändarna är mänsklighetens värsta losers, och det skrämmande är hur många sådana det finns. Men hur annars skulle Eliten ha kommit dit där den är, parasiterande på de stora massorna och säkerställande att de aldrig får en bildning värd namnet! 

Ansvaret för världens eländiga tillstånd ligger alltid hos dem i toppen av näringskedjan och allt de utnyttjade massorna kan göra är akter av civil olydnad. Jag har t.ex. skarpt kritiserat Arbetsförmedlingen för att inte ens kunna bedöma de arbetssökande vettigt utan föreslår de mest opassande jobb, inte en utan flera nivåer under individens utbildning och kompetenser. Det tycks som om myndigheten riktigt illa förvaltar det i sig vidriga direktivet från staten att medborgare ska sättas i arbete till vilket pris som helst eftersom det enda man eftersträvar i det fascistoida samhället är kontroll över medborgarna. En berättelse från barndomen gör sig nu påmind: det är som pojken i Nederländerna som sökte täta den läckande dammen med fingret. På samma sätt har de som ska exekvera regeringens direktiv en obegåvad tanke om att arbetskraft bara är någon klibbig grå massa att pressa på de ställen där muren uppvisar sprickor eller redan läcker in Upplösningens vatten. Den förra och nuvarande regeringen har inte ens början på en lösning på det arbetslöshetsproblem som bara kommer att blir värre och värre i takt med att automatiseringen av arbete fortskrider! 

Senaste nytt på den fronten borde göra medelklassen livrädd, är omvandlingen av prylar till tjänster (DN igen). Programtillverkare som Microsoft och Adobe levde förr på att sälja små silvriga skivor varifrån man installerade deras produkt. Men deras prissättning underkändes av de breda massorna som istället delade och piratade programmen. En katt och råtta-lek vidtog varvid producenterna försökte försvåra olovlig delning men piraterna var alltid lite smartare (kapitalister är inte skapelsens mest begåvade släkte, de som genomskådar den är alltid några IQ-poäng mer intelligenta). Gissa varför det fanns ett incentiv att flytta bort internet från den stationära datorn till "smarta mobiler" - allt handlar om att göra göra användarna mindre och mindre tekniskt förmögna. Den som använder en smartphone är helt obemyndigad! För användarna av de gamla bordsdatornerna flyttade slutligen även den teknikens förkämpe Microsoft ut sitt populära program Office till nätet (nu omdöpt till "molnet") och numera HYR man programmets funktioner på års- eller versionsbasis (har inte undersökt vilket).

Vad medelklassen - de som ännu har vettiga jobb - har att räkna med under kapitalismens sista år på Jorden (innan en ny och bättre tid slår igenom) är att se sig själva reducerade i status till simpla mänskliga maskiner - tjänsteutförare som har att konkurrera i sitt kött och blod med robotarna (som långt ifrån är färdiga att helt göra människorna överflödiga). Synen på människan kommer att bli helt demonisk, de som har en färdighet att erbjuda och som de ska försöka överleva med, tvingas anamma det sorgliga insikten att de bara är apparater i tjänsteutnyttjarens ögon, en funktion till ett pris och lätt utbytbara om någon annan bjuder under. 

Fast...så här har det ju redan sett ut i våra diaboliska samhällen och länge också! Skillnaden är att underklassen inom 15 år kommer att vara gigantisk när medelklassen tappar position. Det goda i tragedin som medelsvensson fram till nu som passiv boskap låtit sig vallas runt i, är att processen som trycker ned människorna och reducerar dem till ointressanta tjänstutförande prylar bygger upp en resistans mot sakernas tillstånd. Till sist kommer ett avgörande storkrig och det kommer att starta underifrån. De privilegierade vid den tiden är ungefär som i Sverige nu, säg 10%, och dessa kommer inte längre att kunna freda sig när alla deras tjänare och tjänsteutförare vänder sig mot dem som på ett slag. Den ödestimman är inskriven i Tiden, men Tiden är så komplex att det nästan är lönlöst att söka se hur många år kapitalismen har kvar. 

Karl Marx misstog sig rejält! Det är först nu man ser den ägarkoncentration och påföljande revolution han trodde skulle ha inträffat för länge sedan. Mayakalendern, precis som den gamla orientaliska astrologin räknar med Tiden som ett komplext väsen - de sju (synliga) planeterna representerar alla varsin tid och i deras interaktion (med zodiaken som spelbrädet) kan man få en aning om hur mänskligheten kan missa tåget på ett ställe utan att den Kosmiska Planen för mänskligheten därmed rubbas. Tiden (den kompletta) har alltid nya platser där de små tidsmarkörerna ställer sig på plats för att signalera ett gynnsamt läge för mänskligheten att tippa Maskinen över ända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.