Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 9 april 2018

Sveriges svek mot sin befolkning - del fyrtiotelva (fattigpensionärerna)

Expressen skriver om att svenskarna jobbar förgäves i sina liv. Hundratusentals (och många fler kommer det allt bli om tio år!) hamnar ändå i vår tids fattigstuga - inlåsta i sin lägenhet med så eländig ekonomi att de blir sittande isolerade utan pengar att vare kunna hålla sitt sociala liv igång eller unna sig mer än fattigmanskost.

Detta har Sideriska siktet påvisat tidigare för den som studerat Sverigehoroskopet och ser avgrunden som skiljer kartans Sol från dess Måne. Trots att situationen var något bättre 1974 (då vårt Sverige föddes) har försämringen med tidsandan att göra och hur andan drivit Sveriges grundförutsättningar mot extremismens rand. Politikerna tar allt galnare beslut och är det något de inte gör, är det att företräda folkviljan.

Solen i Sverigehoroskopet indikerar att landet är utmärkt för den lilla klick som lyckas manövrera sig in i position att fursteslicka Överhetens och får ta del av några smulor av den onda rikedom som fördelas inom landets högsta samhällsskikt. Sverige har något som bisarrt som en OND (!!!) välståndsplanet Jupiter som står kopplat till en OND Sol - till onda eller felkalkylerande ledargestalter. (Inget chefsmaterial, knappt, kommer från detta land...) Månen å andra sidan, symbolen för den vanliga människan, är offret för dessa kapitalismens usla banerförare i den övre medelklassen.

Expressen publicerar den skandalösa nyheten klockan 10.47 och horoskopet är så enkelt och tydligt att det kunde användas i en nybörjarbok i astrologi.Här ses många elementfärger och sub-influenser (färgklickarna) beroende på teckenhärskarens egen position. Men det räcker med att hålla reda på tre tecken för att se artikelämnet, även om historien kan fördjupas genom en analys av hela horoskopet. 

Historien börjar med de svenska hushållen och deras trygghet och belåtenhet med livet - Kräftans tecken i första huset. Här finns en abnormal överdrift av något slag enligt norra månnoden eller Drakhuvudet. Överdriften klarnar när man uppsöker Kräftans härskare och hittar den i fattigdomens tecken Stenbocken. Det är Stenbockens härskare Saturnus som sedan antiken representerar nödtorft och depression och i Indien kopplas planeten sociologiskt just till underklassen. 

Ett samhälles kvalitet och mänsklighet syns tydligt i hur det behandlar sina gamla - de som redan jobbat för landet - och eftersom Saturnus också representerar en människas ålderdom kan man inte få ett mycket värre horoskop för de svenska hem (Kräftan) vari åldringar bor: Saturnus har nämligen sjunkit ner i det 6e huset för olyckor och fiendskap och angrips där av olycksplaneten Mars! Därav första husets "abnormitet" på trygghetspunkten. Ibland förklaras en mystisk indikation lite längre fram i analysen.

Här får man i ett svep en aning om ett märkligt nationellt självhat vilket riktas mot sina gamla och inser samtidigt att det är därför landet närmast världsunikt börjar stöta sina egna från arbetsplatserna redan efter fyrtio! Sverige är inte ett land av humana människor utan ett land av psykologiskt illa tilltygade djävlar. Under den välpolerade och snälla - närmast spaka svenska ytan är vi ogina skitar! Och som ett folk i grunden är, så blir deras politiker. 

Man kan diskutera om det är landets gamla teknokratiska rötter som skapat denna systemiska brutalitet som riktas mot folket. Folket har blivit nedtryckta så länge av sina ledare att allt som återstår i folkkroppen nu är FÖRTRYCK. Och naturligtvis finns det alltid någon som står längre i hackordningen - invandrarna! - och vilka man kan rikta denna nationalpsykologiska defekt mot. Utåt ser allt att gå som smort, Löfven exporterar krigsvapen som aldrig förr. Vi är ju teknokrater i det här landet, gudbevars.

Maktfolket läser av folkmentaliteten och inser att befolkningen aldrig fått lära sig att likt kineserna värdera ålderdom och vishet. Här är man bonddräng och sliter häcken av sig en kort tid för att ha råd med så många banala charterresor som möjligt och sen - i medelåldern - tar allt slut. I Sverige existerar inte längre någon "livets mening" - det gjorde de sjuka socialdemokraterna helt klart för några veckor sedan i avsiktsförklaringen att alla andlighet ska utrotas inom ett par generationer genom förbud av religiösa friskolor. Sen ska alla jobba och vandra in i tristessdöden som svenska pensionärer! 

Tro inte att det kommer att komma någon Frälsare till Sverige för att massupplysa folket. När man har en regering som Löfvens som riskerar att kasta in Sverige i krig med ryssarna bara för den perversa njutningen att få rövslicka USA maximalt (se SvD), då är landet förmodligen bortom räddning. Nysvenskarna bör noga värna sina andliga traditioner de tagit med sig för att bli lika tomma på insidan som de sekulära svenskarna är ett öde värre än döden.Tillägg. För den som undrar hur bloggen på morgonen kan innehålla en text som talar om "svenskarnas andlighet" för att senare samma tag tyckas ta all ära av folket: ingen regel utan undantag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar