Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 3 april 2018

Surmulen och falsk USA-nostalgi i DN och SvD
https://www.dn.se/ledare/kolumner/richard-haass-vila-i-frid-den-liberala-varldsordningen/

https://www.svd.se/darfor-ska-du-skaffa-dig-ett-utrymme-for-ensamhet

Sjukt! 


I båda de borgerliga stockholmstidningarna kan man med små skillnader läsa samma snyftare om det stora USA:s avfall från sin tidigare dominans byggd på en skrämmande propagandistisk bild av "liberalismens" välsignelser. Den första texten av en amerikan och den andra av en USA-allierad britt. 

Ingen av författarna nämner med ett ord hur USA via sina hemliga organisationer efter Andra världskriget manipulerat och destabiliserat länder - t.o.m. dödat människor i lönndom - för att länderna velat välja den socialistiska vägen - befolkningens väg - istället för USA:s demokratiska maskerad bakom vilken storfinansen hela tiden dold sig och dikterat när och vem man ska kriga för i syfte att behålla makten över världen.

Men en bit in i Svenskans text byter den författaren plötsligt spår och förirrar sig in i en materialistisk fantasi om den djärva nya värld som teknikutvecklingen kommer att medföra:

"Med den artificiella intelligensen i ständig utveckling kommer vi kanske en dag behöva tillskriva maskinerna ett medvetande. När allt kommer omkring är även vårt eget medvetande en produkt av materiens uppbyggnad."

-Det här är naturligtvis bara dumheter! Redan i senantiken diskuterade grekiska tänkare av större skarpsinne än den här moderna materialisten frågan om medvetandet. Nyplatonisten Iamblichus ansåg inte ens den materialistiska ståndpunkten, representerad av atomlärans anhängare och stoikerna värd att diskutera i samband med frågan vad själen är och vad som får en människa att leva och uppfatta. 


Alla som uppnått en viss intelligensnivå genomskådar den tomma men löftesrika materialismen. Bara för att modern kameraoptik jobbar med så hög upplösning att det mänskliga ögat inte kan urskilja pixlarna utan extra förstoring, betyder det inte att ett levande väsen fångade in synintrycket. Det är chockerande att en man som enligt SvD:s foto ser så gammal och erfaren ut visar sig offer för hemlandets och Hollywoods barnsagor!

"...falla sig naturligt för oss att begåva maskinerna med vår idé om våra bästa möjliga jag. Det är en roll religion och moralfilosofi tidigare spelat i människors liv. ""

-Jämför datorn HAL på det amerikanska rymdskeppet i filmen "2001: Ett rymdäventyr". HAL dödar astronauterna för att de stör "hen" - Hardware Abstraction Layers instruktioner. Artikelförfattaren förespråkar nu den ultimata  teknokratiska mardrömmen som en ljuvlig framtid som ersätter mänskligt tänkande och uppfriskande diskussioner om rätt och fel. Den första Terminatorfilmens mördarrobotar kontrollerar i hans föreställning människan och människan älskar som vanligt att underkasta sig fascistisk styrka, vare sig den förpackas som "demokrati" eller kommer som teknokratiska manicker! 


Denna amerikanska tänkare är så galen och förgiftad av sitt hemland en människa kan bli. Minns att även fascisten Mussolini dyrkade tekniken och se hur det gick för honom! Det duperade folket trampade honom sönder och samman och hängde honom i vredesmod. Falska ledare möter sällan ett gott slut och kommer de undan med sin falskhet i detta liv, väntar skörden i en kommande återfödelse...


Det italienska folkets dom över
fascistledaren Mussolini


Vilket är de båda borgerliga tidningarnas syfte med att samma dag driva denna bild av det döende USA som att det var det bästa som hittills hänt planeten? Som bäst var det ytterligt mixade välsignelser. Är det så farligt att medge, nu när det är över?


Visserligen reflekterar SvD:s text vidare och varnar för ohämmad teknokrati, men då har de inledande styckena redan satt sig hos många moderna läsare i tidsnöd. Och dessa stycken fördjupar bara de vrångbilder som redan finns om USA:s förträfflighet och tekniken som vår Frälsare. Dessutom visar sig brittens svar på den sköna nya värld vara eskapism till en ensam vrå hellre än aktivism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.