Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 13 april 2018

Stor undersökning: Sverige är världens mest ovänliga land

SvD gömmer en för Sverige pinsam nyhet under sin löjliga engelskspråkiga rubrik Perfect Guide och beskriver så kort det någonsin går den gigantiska undersökning som via 40 parametrar upptäckt att Sverige av inflyttingar anses vara jordklotets värsta land! (Jag upprepar Svenskans länk till rapporten)

Resultatet påminner starkt om den här bloggens, där jag utifrån nationalhoroskopet spekulerat över om detta är en plats dit fördömda själar återföds, syndare som nu bara vill slicka sina själsliga sår i det förbommade hemmets privatism. Sverigehoroskopets ascendenthärskare Venus befinner sig i introverta Stenbocken i 4e huset för tillslutna och privata hem! 

Kort sagt, folk som flyttar hit har ingen chans att komma en sådan befolkning inpå livet och de tolkar signalerna som att svenskarna inte vill ha dem som vänner!

En kort granskning av den tjocka rapporten visar dock att SvD fulvinklar. Totalomdömet för Sverige ger landet en 22a plats av 65, inget att yvas över men heller ingen katastrof...


Anm. Inte bara Venus position utan också Månen (Hemmet) i nationalhoroskopet indikerar absurd snålhet eller tillslutenhet på den pyskiska nivån. Månen i Väduren markerar en avgjord själviskhet hos folket och måndisponenten Mars står helt oåtkomlig i det onda 8e (och helt tillslutna) huset. Det är den senare placeringen som stinker dålig nationell karma...

Se karta för nationalhoroskopet i det äldsta av bloggens många inlägg om landet och "svenskheten"...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar