Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 12 april 2018

Socialdemokratins sjuka maktanspråk

De sekulär-liberala Humanisterna har hittat en frände i den obildade arbetarklassen, tyngd av sin materialistiska mantel. Flera högersossar tycks ha djupgående kontakter med den lilla svenska satanistsekten. 

Hack i häl på socialdemokraternas löfte att på sikt utrota andligheten i Sverige genom att förbjuda den att via konfessionella friskolor influera barn (där allt den vitala väsenskärnan antingen bekräftas eller dödas av vuxenvärlden) stiger nu sosse-lobbyisten Daniel Färm fram (SvD). Till skillnad från DN:s sorgligt lallande och omogna Erik Helmerson ser sosseriets Färm ut att argumentera väl, tills man inser att det inte alls handlar om "valfrihet" för barnen eller kritik mot vuxensamhällets önskan att forma sina barn i "fädernas tro". Färm motiveras helt utifrån socialdemokratins sjuka allmaktsbegär (se Saturnus stigande i öster i partihoroskopet). Färm sticker bara ut näsan för försvara partiets vansinniga och fasciststinkande vallöfte...

Sossarna är faktiskt värre än de religiösa i ambitionen att till varje pris fostra avkomman i "fädernas tro". Det är bara det att deras "religion" - en dyrkan av arbete och materialistiska värderingar - leder till andlig förtvining och sjunkande intelligens hos befolkningen (inte för att makthagarna klagar på det, när folk blivit dumma som kor är de lätta att fösa i önskad riktning). 

En snabb titt på Daniel Färms födelsedag visar att han var ett lätt offer för sossarnas livsfientliga typ av pseudoreligion och dess ambition: absolut makt utan några sidoställda alternativ alls. 

Himlavalvet denna dag innehåller flera deformationer som enligt den gamla analogiläran betyder att himmelens bristsjukdomar fortplantar sig till alla manifestationer på lägre nivå. Den 23 augusti 1972 var inte en god dag att födas och heller inte en bra dag att dö...

Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet.

Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.

Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades.


Paulus Romarbrev 1:18-ff 


Kristendomen har under nästan hela sin existens plågats av bibelformuleringar väldigt lika tanken att himlavalvets tecken på himlen är astrologi, en himmelsk logik som synliggörs genom himlakropparna. Genom främst judiska forskare står det nu rimligt klart att Paulus sedan han sadistiskt slutade förfölja den judiska esséersekten tillbringade en längre tid i skola hos dem. Med Dödahavsrullarna har det visat sig hur oerhört intresserade av stjärnhimmelen denna variant av judendomen var och t.o.m. små fragment av astrologiska doktriner har hittats i grottorna vid Qumran. Det kan knappast råda någon tvekan om vad kristendomens mest kände missionär Paulus talar om i brevet till den romerska församlingen.Stark Eld, stark Jord = egenmäktighetssyndromet
eller kampen om makten (över sig själv eller,
i primitiva fall, makten över andra människor)

I planeternas själva rörelser från en punkt till en annan döljer sig berättelser som det åligger tydaren av "Guds himmelska handskrift" att förstå. Här ser man Solen nyligen anträdd i sitt härskarläge i det animaliska Lejonet som gärna uppsöker dominanta och ledande positioner, och på god väg att blockera upprorsmannen Mars från dennes världslig effektivitet. Kort sagt, Solens ljus osynliggör den eld som brinner i separatismens och krigiskhetens herre. Men frågan är om det här inte är ett ganska godtyckligt undertryckande, utifrån perspektivet Lejonet-i-första är ju Mars faktisk en god vän, en närbesläktad kraft. Se Donald Trumps eldfängda Mars-i-Lejonascendent. Bekämpar Färm och parti religionen därför att den påminner lite väl mycket om deras eget demokratiunderskott?

Samtidigt som Solen söker vara den ende och kontrollera utbrytaren Mars sägs dessa två i konjunktion vitalisera individens intelligens, och när jag skummar Färms text är det lätt att imponeras av den väl konstruerade argumentationen. Jag t.o.m. lutar lite åt hans håll men besinnar mig och inser hans egentliga syfte bortom en vältalig advokatyr för att förneka bar den tidiga grundning som måste läggas som ett frö för att de inte ska förtvina och sedan leva ett helt liv i tanken att de bara är ett födelsenummer i statens liggare och manipulation av sina medborgare.

För det är nu inte Solen i den stolta (och ibland närmast hybrisartade)  individualismen som Lejonen uppvisar som är den som manövrerar det här horoskopet. Det är den fruktansvärda och härsklystna materialisten Saturnus-i-Oxen som verkar från 10e huset för regeringsinnehav och makt !!! Den med ögon att se och öron att höra förstår att Färms argumentation inte är det minsta nobel, detta är ett falskt Lejon som förirrat sig in i den lägsta av alla förståndsnivåer. 

Oxen är inte mogen att förstå religionens verkliga värde för att befria individen till sann självinsikt, så det Färm säger är falskt. Det sekulära kan låna mer eller mindre från den andliga världens insikter, och en av efterapningarna är den kristna moral som i teorin ska genomsyra samhällets rättsväsende men där Sverige nu har en så lång antireligiös tradition att man ser satanismen välla in som korruption precis överallt. Svenska pensionärer fattigast i Norden! Profit åt företagen istället för adekvat undervisning i skolan! Allt har gått åt helvete i det här landet och kulmen måste vara att socialdemokratin nu träder fram som Antikrist själv, godhetens fiende!

Färm är ännu en i raden av mörkermän som kommer för att predika om att det sekulära ljuset ska beredas väg till allmakt. Mota bort dessa monster innan de gjort svenskarna till ett folk av arbetande och konsumerande zombier!

Solen i Lejonet och Månen i lika härsklystna Stenbocken har ibland slagit mig som en jobbig kombination för individerna. De är alltid indragna i bråk och maktkamper! Det är som om kombinationer söker sig till områden där den får leka "herre på täppan"-leken. Även detta astrologiska omen ger alltså skäl att misstro ärbarheten i Färms text. När man sedan inser att Månen i Stenbocken står i 6e fiendehuset och disponeras av Saturnus i 10e makthuset blir sanningen än mer besvärande. Detta är bara en solkig och ful maktkamp om folkets inre som sossedjävlarna ägnar sig åt. 

Färms SolLejon borde försöka bottna i sig själv och höra sanningen - religiös naturligtvis - om vem han egentligen är bortom detta torftiga tjafsande i den jordiska sandlådan. Män som honom kommer aldrig att leda mänskligheten rätt. Det krävs ett renare sinnelag än så här, för att förstå vad "det handlar om". Jämför den gode professorns horoskop från häromdagen.... Där var en karta som skulle platsa i Platons råd av visa människor som lever andligt, kommunistiskt (utan eget ägande) och som ägnar all sin tid åt att studera stjärnhimmelen för att kunna råda samhällets politiker till rätt beslut, beslut som ligger i harmoni med tidsandan (eller beslut som syftar till att motverka brister som skriften på himmelen röjer).


Överkurs

Utifrån Solen-i-första kan man fundera över varför inte det renodlade budskapet för religion i femte huset fungerar (Jupiter i härskarläge i Skytten). Mitt svar är att det orena psyket (Månen) och dess kontakt med 10e makthuset och kontrollören Saturnus just som jag beskrivit det förvirrar Färms förstånd så att sosseriet ÄR hans religion. 

Han skulle mycket väl kunna vara en oförlöst korstågsfarare från Europa och där århundradenas gång inte hunnit putsa bort det oförsonliga exklusivitetsanspråk som fordom drev kristendomen. (Det är inte tiden som läker några sår, tiden är en konstruktion, det som måste hända är att den andliga själen BYTER sinnelag. Detta Lejon är inte betjänt av sitt nuvarande lunära psyke med dess fixering på fiender!) Återföds en sådan här gammal krigslysten själ i ringa omständigheter kommer de att kanalisera samma fanatism genom någon ny -ism, och här blev det socialdemokratisk materialism...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.