Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 9 april 2018

Socialdemokratins självmord i löftet att utrota svenskarnas andlighet

Inför SvD:s rubrik den 8 april, Makten får S att strunta i religionsfriheten, drar jag mig till minnes denna skammens dag den 13 mars, som historien kommer att minnas som dagen då en alltmer irrelevant socialdemokrati (den hade tappat alla sina goda värdegrunder) i ett desperat utspel för att fånga upp islamofoba väljare begick självmord. 

Shekarabi kommer att grillas i helvetet med frågan om hur han kunde gå så fel som att tro sina eventuellt dåliga personliga erfarenheter av religion var giltiga på det universella (eller åtminstone nationella) planet...

SvD:s artikel listar flera av de röster som efter pressträffen där civil- och skolministrarna högg sig själva i ryggen påvisat att bannlysningen av vissa friskolor inte ens är möjlig att genomföra pga. EU-stadgarna. Istället letade jag i internetarkivet efter tidpunkten då nyheten om den skandalösa pressträffen nådde folket. Snabbast var Sydsvenskan, 9.26, och minuten därpå SvD. DN lyckades 9.29 inte med mer än ett par meningar och ett löfte om att  uppdatering följer. 

Det mesta tyder på att regeringen Löfven kallat till pressträff klockan 9.00, de båda ministrarna pladdrat x antal minuter och närvarande journalister sedan knackade ner så mycket deras allmänbildning tillät dem 

Jag provar nioslaget och Stockholm för en ascendent som passande nog blir Tvillingarnas tecken - motsvarande Merkurius eller den intellektuella/logiska uppfattningsförmågan och under en människas livscykel perioden 5-14 år, dvs nästan exakt åren för grundläggande faktauppbyggnad och motsvarande grundskolan. Detta är spännande! Låt oss nu se hur de merkuriska informationsspröten fungerar i socialdemokratins händer:Månen i åttonde och Solen i nionde är faktiskt inte
de viktigaste budskapen på denna himmel...


Horoskopet besannar ett av bloggens tidiga påståenden som bara delvis infriats genom år efter år av tålmodiga fallstudier. Min ursprungliga hypotes var att Luft och Vatten - emblem för nyplatonismens Rationella resp. Irrationella Själ - inte fungerar väl med varandra och till och med kan resultera i ren och skär galenskap

Jag byggde antagandet på vissa fall jag kunnat studera på nära håll. Bara ett exempel: personen med Mars i protektionistiska Kräftan i 10e offentliga huset och i angrepp mot en Sol i Luft vid ascendenten. Detta visade sig som nästan okontrollerbar torgskräck och överhuvudtaget en väldigt labil och inte särskilt väl utvecklad intelligens... Mars i 10 attackerar alltid det personliga förstahusjaget och när Vatten står "över huvudet", dränks den rationella förmågan i Vattenelementets stirriga affekter. Bästa medicin för sådana här individer är att hålla sig dolda och inte exponera sig för socialt stressande situationer.

Som synes påminner exemplet om Anna Ekström och civilminister Ardalan Shekarabis och Partiets avsiktsförklaring om ett förbud mot en andlig värdegrund hos framtida generationer svenskar! Partiet är nu officiellt helt galet - man tror sig kunna stöpa och forma hela befolkningen efter sin egen avbild! Partiet vill själv spela Gud. Nu har socialdemokratin officiellt gjort sig till en Guds fiende och alla som stöttar det är lovligt byte. Inget vet var det här kommer att sluta, sossarna har uppenbarligen ingen aning om vilka krafter de nu satt i rörelse.

Mars står i det jupiteriska tecknet Skytten som denoterar avlägsna länder att göra, men också med filosofi och religion (den visa kentauren Kieron). Religion representerar alla intelligenta kulturmänniskors högsta strävande. För Tvillingarna i öster är emellertid Mars inte en vitaliserande planet utan typisk sin grundnatur: en illgörare, olycksbringare, krigare, och allmänt ogenomtänkt och upproriskt ego. Vad som än tillkännages vid denna pressträff runt niotiden är inte frisk information utan svårt störda åsikter baserade på illvilja och upplevda problem med utlandet!

Man ser hur auktoriteten och makthungraren Saturnus i sitt världsligt starkaste läge tycks verkar som en begränsare mot utlandet - tveklöst är det regeringen Löfven som representeras av denna blockerare mot temat Skytten/utlandet. (Undertecknad föddes ett år med den här positionen och som ung och vettlös var jag extremt religionskritisk, sedan gjorde jag andliga erfarenheter som visade att det fanns fog för det religiösa sentimentet.)

Saturnus nuvarande passage genom avlägsna Skytten sågs nyss i verksamhet när Löfven plötsligt straffade svenska folket för sin vilja att köpa billigt från Kina och raderade den gamla förordningen som medgav tullfri import av varor av ringa värde (300 kr) från länder bortom lilla EU. Med regeringens smäll på Kinaköparnas fingrar följde också en provokation mot alla andra, t.ex. undertecknad, som tidigare kunnat glädja mig att fynda begagnade och billiga böcker i amerikanska boklådor på nätet, böcker som nu blir ointressanta när regeringen försöker kompensera sig för det usla Postnord genom att avgiftsbelägga t.o.m. den lilla människans minsta utlandsköp. 

Det hela var överilat och, som jag tidigare misstänkt, troligen orkestrerat av högerpartierna för att väcka missnöje mot den sittande regeringen lagom till valet: högermedierna riggade Postnordskandalen och när Löfven reagerade korttänkt handlade nästa löpsedel om svenska folkets protester: "200.000 Kinapaket inte utlösta i protest" eller något liknande.

Sosseregeringen söker också aktivt fördumma befolkningen och degradera dem till simpla arbetsdjur men importerar gärna högkvalificierade från utlandet - så mycket billigare än att tillhandahålla en skola av hög kvalitet inom landet! Arbetsförmedlingen har t.ex. fått direktivet att tidigare under en arbetslöshet använda åtgärder som förr sattes in mot långtidsarbetslösa först efter ett år, i den så kallade Jobb och Utvecklingsgarantin. Nu söker man redan efter ett halvår konfiskera de arbetslösas tid så att de redan under a-kasseperioden ska förmås välja de poänglösa coacherna eller praktik som den jobbsökande själv betalar med a-kassedagarna man själv bidragit till genom inbetalningar genom åren. Gissa om arbetsgivaren tackar för sig efter att ha fått gratis förstärkning några månader men "tyvärr" inte kan erbjuda någon avlönad tjänst för tillfället! 

Argumentet är officiellt att åtgärdena ska öka chansen till jobb men sanningen är att samhällsanalytikern Roland Paulsen har helt rätt. Sossarna är till och med mer fanatiska är förra regeringen Reinfeldt i den pseudoreligion som maktmänniskor älskar: att ge sig själva rätten att låsa individer i schemaläggning och närvaroplikter av olika slag. Det är direkt vansinne det som pågår i dagens sossehjärna. OFRIHET är högersosseriets evangelium, de själva är ofria och de önskar alla andra samma nedtryckta stämning.

Jag upprepar: svenskarna håller t.o.m. på att förlora rätten att söka jobb under sin a-kassetid, sossarnas avsikt tycks vara att snabbast möjligt börja mala sönder de jobbsökandes självkänsla genom kollektiva "stödåtgärder" med coacher som kanske inte har en bråkdel av den arbetssökandes erfarenhet och kunskaper! Min handläggare spelar falskt har söker få mig att känna mig usel över att vara inskriven hos Af, och detta trots att jag redan låtit förstå att jag var fullt insatt i frågan om arbetsmarknaden, åldersdiskrimineringen och andra faktorer som visar individen inte behöver ta arbetslöshet som något personligt förminskande. Politikerna har under lång tid låtit ett destruktivt kapitalistiskt system få härja allt mer okontrollerat.

Det är säkerligen från regeringen direktivet kommer att söka hjärntvätta de arbetslösa på detta sätt och få dem att må illa av sin situation! Dubbelspelet är fult eftersom ekonomerna i själva verket räknar med en viss arbetslöshet ("jämviktsarbetslöshet") för att löneslaveriet ska fungera som tänkt.

Religionshatet (eftersom religion föder idéer om FRIHET) bakom sossarnas utspel den 13 mars är uppenbart i horoskopet. Dels via makthavarnas utlännings- och religionshat uttryckt genom tumultet i Skytten. Denna kamp mellan den kontrollerande Saturnus och den onda Mars drabbar de unga skolbarnen dvs. Tvillingarnas tecken i öster. (Det här liknar faktiskt sossarna egen halvofficiella förklaring - att de vill hindra barn från att bli "extermister" och jihad-krigare.) 

Men förövaren är sossarna själva: skolbarnens planet Merkurius anses "fallen" i Fiskarnas emotionella tecken som är på nåder av tionde offentlighets- och makthuset. Man kan säga att skolbarnen kontrolleras av den politiska överhet som söker kontrollera barnens själar! 

Det är således den politiska överheten själv som är lider av den sinnessjukdom som Luft/Vatten-störningen här indikerar. Se hur religionens egen planet Jupiter i 5e huset för ledare fungerar som en verksam illgörare i detta horoskop för pressträffen och sossarnas vallöfte att utrota religionen i landet genom att låta kommande generationer växa upp utan livsfilosofi och enbart via statsreligionen som lär befolkningen att de är födda till att enbart vara arbetsdjur och konsumtionsenheter. 

Den ömsesidiga receptionen mellan ägarna för 10e makthuset - här representerat just av religionens Jupiter - och femte ledarhusets Venus, innebär en exceptionell mental förvirring i ledande kretsar! Båda de kanske mest politiska husen, 10e och 5e, är således inbegripna i en "dissociation" mellan förnuft och känslomässiga drivkrafter. 

Eftersom 5e huset i en annan läsart också relaterar till den innersta själen eller identiteten, ser man nu också att sossarna är mördare av själen. De söker mörda hela arten homo religiosus, vilket förstås innefattar inte bara hela svenska folket utan hela mänskligheten. Så Stefan Löfven kanske var nazist i sitt förra liv även han. Hans blindfäckar mellan stunder av empatiska uttalanden röjer en själ som knappast blev bortadopterad som en följd av god karma...

When the Swedish botanist Linnaeus developed his system of biological classification in the eighteenth century, the Enlightenment's ideal of rationality strongly governed views of humanity. As a result, Linnaeus designated the human species Homo sapiens. Soon, however, the Romantic movement and the incipient human sciences accentuated other dimensions of humanity than the rational...  (källa)
 
Man har så här långt lyckats bortom förväntan med att fördumma svenskarna och göra dem till simpla knegare och konsumtionsmissbrukare - det är mansåldrar sedan t.ex. frågan om människan har en själ hon bör ta ansvar för betydde något för en svensk. Nu ska sossepacket se till att ingen i framtiden ens ställer sig de Stora Frågorna om existensen och livets mening. Detta är pur ondska.Bonusspaning

Nyfikenheten på hur dominanta inslag i detta horoskop för ett event (den demoniska pressträffen) yttrat sig via horoskop för individer, dämpas av insikten om hur få av bloggarens hopskrapade tiotusen kartor kommer med ett födelseklockslag. För de flesta gäller kartan hela dygnet. 

Jag väljer därför att använda en solascendent (en manifestation, ett utagerande) i Tvillingarna och söker sedan upp samma ömsesidiga reception som jag tror förklarar det mesta av regeringens dårskap i frågan om religiösa friskolor.

Sökmönstret i programvaran Zet blir då: so.gem & so.h1 & ju.lib & ve.pis


Hypotesen att denna kombination av Luftens intellektualitet och Vattnets empati fungerar illa och bildar en diffus eller rent kaotisk föreställningsvärld. Ska då sökningen ge en märkbar betoning på "störda" livsöden eller psykologiska egendomligheter?

Faktum är att det inte blev en enda träff på tiotusen kartor! Vad om 942 horoskop för mondäna tilldragelser? Ingen träff där heller.

Antingen är sökmönstret överspecificerat - kanske skulle det behövas en miljon horoskop innan det blir någon träff - eller också är kartan så extremt (så extremt sinnessjuk) att ingen levande människa med den är kombinationen ens skulle kunna nå löpsedlarna. Kanske för att individen föddes så mentalt handikappad att den varit institutionaliserad sedan späda år. Inget av alternativen är särskilt smickrande för socialdemokraterna.


Tillägg

En uppmärksam läsare påpekar att Venus inte kan befinna sig så här långt från Solen som i sökmönstret - något jag i hastigheten glömde. Som en nödtorftig ersättning provar jag istället Månen som ascendent och då blir det några träffar:

Olof Lagercrantz;10.3.1911;12:00
Bettie Mae Page;22.4.1923; 3:00
Liza Minelli;12.3.1946; 7:58
Joakim Berg;16.3.1970;12:00


Lagercrantz mor var galen och systen begick självmord! Men även den amerikanska skandalkvinnan och pinuppan Bettie Mae Page drar uppmärksamheten till sig, liksom den (tyvärr) närmast psykiskt sjuka och patologiskt uppmärksamhetstörstande Liza Minelli. Som dotter till en ikonisk mor i underhållningsbranschen hade hon ett mindervärdeskomplex som hette duga! Hennes affärer med sprit och piller ger en talande inblick i det kaotiska tillstånd jag hade i tankarna och som tycks gälla socialdemokratin numera! Desperat som en Liza Minelli över att inte längre vara hyllad och applåderad av någon.

Att nedlagda popgruppen Kents sångare också föddes under den här signaturen verkar i förstone obegripligt, småsocialistiska som de alltid var. Om man istället lyssnar på depressionen i deras tonval och utvalda texter, klarar bilden betydligt. Det är möjligt att detta är den svenska folksjälens normaltillstånd, kaotiskt och grumligt i omdömet, nedslaget och ömsom hårdnackat som härdat stål.


2 kommentarer:

  1. Det inte så konstigt att du inte fick träff - tvärtom. Med solen i tvillingarna kan ju inte venus stå i fiskarna!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Så sant, det försöket att efterlikna originalet funkar helt enkelt inte! Min stress under en "meningsfull" skrivpaus under jobbsökande! Ska tänka ut en bättre approximation och ev. återkomma med en ny bonusspaning.

      Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.