Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 2 april 2018

Reinkarnation och astrologi - manusförfattaren till Borta med vinden och Halle Berry


Färgade aktriserna Dorothy Dandridge (1922-65)
och Halle Berry (1966-...) - den senare reinkarnationen
av den förra enligt känt amerikanskt medium

Jag har sett att en amerikansk dramadokumentär om själavandring i två säsonger gått på svensk tv. Nu hittade jag fram till en föga legal fransk nätlänk där man kan se, vad det verkar, en hel serie avsnitt som matas fram ett och ett. Har bara hunnit igenom första säsongens första episod med två mardrömsridna småpojkars "avslut" efter att föräldrarna nätforskat fram uppgifterna om vem båda var i sina tidigare liv. 

Båda t.o.m. liknar sina föregångare i ansiktet, speciellt den ryske soldaten från Andra världskriget som föddes in i en amerikansk militärsläkt. Den likheten var rent kuslig och aktualiserar medicine doktorn Walter Semkiws upptäckt (genom mediala personer) att han var USA:s andre president John Adams i ett tidigare liv. Hans bok Return of the Revolutionaries var fylld av bildjämförelser mellan nu levande människor och något av deras tidigare liv, framtagna av diverse sensitiva personer, bl.a. Shirley Maclaines personliga medium Kevin Rhyerson.


President John Adams, läkaren Semkiw och ett montage

Tacksam för den här bloggen var den andra pojken, Eric, vars födelsedatum nämndes av modern. När föräldrarna lyhört plockar och frågar Eric om de ledtrådar han börjar släppa från det att kan prata vid 1½ och fram till fyra, står det slutligen klart att han till varje pris vill tillbaka till Hollywood eftersom han var en manusförfattare där i sitt förra liv. Och ingen liten figur heller, utan Sidney Howard, skaparen av Borta med vinden! Precis som lille Eric plågat mindes dog Howard ganska ung (utan att få se vilken framgång filmen blev) när han klämdes till döds av en traktor på sin farm.

Howards födelsedatum i inre kretsen och utanför själens nästa framträdande som Eric (sju år gammal när dokumentären spelades in), är rätt häpnadsväckande och påminner mycket om den enda jämförelse jag gjort mellan nuvarande horoskop och det för en historisk person som kom till mig i en vakenupplevelse för några år sedan följd av en antydan som knappt gick att missa, att en för svenskar helt okände småpampen Albrecht IV, på sin tid hertig (kung) över Bayern verkade ur min själs brunnsbotten, numera reducerad till medfödda attityder och preferenser...


Tillägg 180402: Efter att ha slagit upp koordinaterna för Howards födelseplats Oakland för att åtminstone få månen rätt enligt tidzon (exakt klockslag saknas dock), glömde jag förargligt ändra dagens datum till 26/6 1891. De två samband mellan horoskopen som texten kommenterade var felaktiga. Pojken Erics traumatiska Mars/Saturnus-konjunktion låg i luften precis när jag började skriva inlägget (söndagen och måndagen) - men inte då Sidney Howard föddes. Därmed försvinner den tänkbara "karmiska" koppling jag tyckte mig se. I själva verket dyker en ny, mindre dödstraumatisk och mer kreativ berättelse upp, som förbinder de båda himlarna:


Den här formen av astrologi lär det knappast finnas många böcker skrivna om, om alls någon! Men om man jämför de båda himlarna står det strax klart att båda innehåller samma kvicka grundtyp - Solen i Tvillingarna - och i båda fallen är celebritet stämplad på Solen genom aspekten från framgångens Jupiter.

Båda kartorna har Liemannen Saturnus starkt pressande Månen, den planet som tecknar "frågans slut" eller generellt individens ankomst till och avtåg från denna värld. I den felaktiga första texten gjorde jag en poäng på att Saturnus tar (livs-)luften ur sina barn - som när man kläms till döds under en traktor och något liknande gäller alltså även efter justeringen till rätt födelsedatum för manusförfattaren. 

Mest intressant är att den stirriga pojken Eric föds till världen med sin Måne inbegripen i en galopperande strid mellan Eld och Vatten ("liv och död") och där just Saturnus och Mars aspekterar hans Måne och dessutom bildar samma ömsesidiga reception som hos statsminister Stefan Löfven som förlorade sin biologiska mor och ursprungliga hem som liten. I pojken Erics fall ligger en tidigare död således bakom den instabila och eldfängda Månen - om det nu inte är ett "degraderat" arv från Sidney Howards exceptionellt höga nivå av kreativitet (hela manusförfattarens karta utspelar sig på Eld & Luft-nivån förutom en i sammanhanget inte värst central Venus i Jord.)

Till skillnad från den andliga sångaren Bunny Wailer och hans exceptionella Vattenhoroskop, återvänder jag här till att knyta Vatten till den lägre Irrationella Själen eftersom närvaron av båda de naturliga illgörarna i Erics horoskop knappast är annat än grumlighet och turbulens i låga medvetanderegioner. Saturnus i synnerhet, indikerar en stämpling, ett trauma som sitter stenhårt.

Walter Semkiw, läkare i ett amerikanske Fortune 500-företag, gav ut sina efterforskningar i reinkarnation 2003 men jag upptäckte den först 2009 och i sista stund - den var på väg att försvinna från bokhandlarna på internet och idag är den informationsrika sajten som åtföljde boken borta från nätet. Efter att ha sett dokumentären om Erics plågade nattsömn och spontana minnesfragment bläddrade jag igenom boken för att hitta ett något nytt intressant fall (Semkiws efterforskningar har kommenterats tidigare här och även på min kortlivade första blogg). 

Jag vet inte om det bara var den kvinnliga fägringen - men jag tror inte det eftersom ingen av kvinnorna är "min smak" - jag stannade i vilket fall vid fotokombinationen överst i inlägget. Den färgade aktrisen Dorothy Dandridge är enligt mediet Kevin Rhyerson nu är återfödd som Halle Berry, återigen färgad och en aktris. Dandridge dog, kanske var det självmord, året innan Berry föddes och en äldre kvinna i Hollywood som kände Dandridge intygar i Semkiws bok hur skrämmande lika till personligheten båda kvinnorna är. Berry verkar t.o.m. fortfarande ha lika usel förmåga att välja en bra man och upprepar sin föregångares tendens att hamna med män som behandlar dem illa och t.o.m. misshandlar dem... 

Det intressanta, om man ska söka någon mening med att återvända som skådespelare två gånger i rad, var att Dandridges liv var ett ouppfyllt löfte. Hon var den första färgade kvinna som nominerades till en Oscar. Men det behövdes ett jordeliv till innan hon äntligen fick det - som Halle Berry!

Varför jag bläddrade i boken var förstås för att se om den Howard/Erics intressanta horoskopparalleller skulle visa sig i ännu ett fall där bådas födelsedag var känd. Nu slumpade det sig så väl att både Dandridge och Berry har kända födelseklockslag så att ascendenttecknet kan vägas in.

Dandridge dog den 8/9 1965, Berry föds 14/8
året därpå - en alltför snabb retur?

Dorothy Dandrige var en "luftens ande" med både Sol och Måne i Luftelementet, men med en Våg-Sol som dras ner av soldisponenten Venus svaga placering i Syndens och Dödens och Sexualitetens Skorpion. När jag googlade på kvinnan noterade jag hågkomster som "hon fick sorlande rum att bli helt tysta när hon gjorde entré" - kvinnan ansågs vara en exceptionell skönhet i sin tid och Vattenelementet tecknar sirenens lockelse och bildar i kombination med Luftelementet ofta en förförisk, hypnotisk magnetism - Vatten drar till sig via begärsnaturen och Luft "hjärntvättar" eller tvingar in tankarna i vissa mönster. Eller är det det omvända? Att tankar väcker begär? 

Om Vatten är "magnetism" blir Eld det motsatta, "karisma" som flödar ut från individen. Det är inte samma rörelse eftersom karisman påverkar utan att söka sitt medan Vattnet tycks mer egoistiskt. Därför är aldrig Vatten symbol för medvetande utan det återspeglade medvetandet. Eld är nr 1, Vatten nr 2. Bloggen får någon enstaka gång kommentarer som söker spegelvända denna självklarhet i den antika världsbilden, och naturligtvis fanns det avvikande åsikter även förr. De orfiska mystikerna (som trodde på själavandring som alla andra välinformerade människor vid den här tiden) betraktade helt klart själen som "kall" eller vattenartad, och Herakleitos antyder detsamma men lyckönskar själen (som dör om den blir enbart vatten och därmed dras ner i Naturen och går till en jordisk kropp). 

Det som hindrar själen från att enbart vara natur, enligt Heraklaitos, är att den är bärare av en liten gnista eld, ett LOGOS. Tanken utvecklas senare i platonismen till att själen rymmer mängder av förnuftsprinciper (logoi) - ja i själva verket alla som existerar, men i olika omfattning beroende på vilken kaliber själen har från tid till annan. De här tankarna går lätt att knyta samman med reinkarnationsläran och hur själar kan ställa till det rejält för sig genom dåliga val och sedan återfödas med förnuftsprinciperna (horoskopingredienserna!) i mer eller mindre stökig form.

För den första kommentaren kring Luft/Vatten som symbol för personlig magnetism, se några äldre inlägg om aktrisen Allyson Hanigan. En nätkoll visar emellertid att Luft/Vatten som "dissociation" också tycks verka som en förbannelse i aktrisens liv... Dissociationen som social utstötning, kanske att komma på kant med sin egen bransch:

http://www.looper.com/33642/hollywood-wont-cast-alyson-hannigan-anymore/

Efter den nio år långa tv-såpan How I Met Your Mother har hennes karriär helt skurit ihop... Den medvetna sajten Looper spekulerar i att hennes utseende ligger henne i fatet, hon både ser för flickaktig ut och för gammal på en och samma gång och branschen hittar ingen funktion för henne i sina stereotypa produktioner och att åldrande fans som minns henne från Buffy Vampyrdödaren är så psykologiskt outvecklade att de inte klarar att möta tanken på åldrande och död när unga skådisar plötsligt dyker upp i mammaroller. Av det lilla jag sett med Hannigan är eller var hon en fantastisk komedienne som kunde förmedla ett fantastiskt emotionellt spektrum med sitt gummiansikte. Narcissister skulle aldrig våga grimasera som hon kunde göra! En härlig och generös människa.


Allyson Hannigan 2017

Det ser faktiskt ut som om också Dorothy Dandridge blev offer för "dissociationen" mellan Luft och Vatten (själens högre och rationella del och den lägre, som anknyter till den biologiska och begärsfyllda naturen). I ett gammalt pressklipp i anslutning till hennes död (på nätet) kunde man läsa att också hennes karriär haltade och att kvinnan gick bankrutt två år innan hon hittades död. Självmord misstänks och om Halle Berry är samma själ i dess nästa "förtätning" borde den senares horoskop innehålla någon verkligt mörk fläck, precis som Howard/Eric hänger ihop via Saturnus/Mars-konjunktionen...

Försumligt nog har aldrig Halle Berry fått något eget inlägg, trots att hon är historisk som Hollywoods första färgade kvinna att vinna en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll... Men det finns sannerligen en ruskigt mörk fläck i hennes horoskop. Vattenbäraren som ascendenttecken resulterar i att hennes nymåne i den Vegetativa Själens Kräfta hamnar i 6e olycks- och fiendskapshuset. Kvinnan är emotionell ut i fingerspetsarna men detta är en källa till olyckor. Nymånen i Kräftan är kritisk eftersom den lägre Månen nu äger och disponerar över den högre instansen, den utagerande andegnistan eller Solen. Allt Halle Berry gör, är under inflytande av "huvudet under vatten" (precis som fd statsministern Reinfeldt, Sol-Kräfta, som trodde "näringsliv" var det högsta eller t.o.m. enda livet...)

Precis som i fallet Howard/Eric tappar de kritiska symbolerna höjd från ett liv till ett annat, Howards plågsamma slut i ses i Erics karta ha präglat Naturen (gr: Phusis) precis som den platonska traditionen använde liknelsen av ett sigill som utgår från den gudomliga elden och som informerar det mjuka vaxet (Naturen, Vattenelementet). Hos Halle Berry är själens "syndafall" ännu mer markant eftersom hon i relation till Dorothy Dandridges horoskop bildar en DISSOCIATION - Dandridge är närapå en ren Luftvarelse - ett uttryck för den högre rationella själen - men Venus (skönhet,harmoni, pengar) i Skorpionen underminerade den solära livsvägen (samtidigt som den säkert bidrog till hennes attraktionskraft). 

I nästa liv dippar Halle Berry ner i den sublunära och passionerade Kräftan på alla sätt och vis, även Lufttecknet Vattenbäraren visar oförmåga att bära vattnet genom härskaren Saturnus placering i ett Vattentecken. Lustigt nog kommer räddaren Jupiter i Lufttecknet Tvillingarna till undsättning (invid olycksplaneten Mars), men ur disponentkedjans perspektiv är den här lättnaden (Jupiter = celebritet, Oscarsstatyetter) kortlivad eftersom Jupiter-i-Luft i sin tur disponeras av Merkurius i Vatten-Kräftan, och så är vi tillbaka i den ostyriga passionens värld igen. Hur många äktenskap har Halle Berry kraschat så här långt? Är det fem? Hon ser om något ut som en Dorothy Dandridge som wobblar och är mer ostyrig än t.o.m. i sitt föregående framträdande på jorden... 

Själen kan behöva många liv för att reda ut saker som gått snett, men de här glimtarna av påföljande liv är sällsynta och att se hur astrologin tecknar rörelsen över tid är ännu mer sällsynt. Den som skärskådar synastrikartan DD/HB kan t.ex. notera att Halle Berry verkligen plockar upp föregångarens Måne/psyke via triumfens Jupiter - kanske var denna själ som fixerad vid ett erkännande att sinnet tvingade fram en blixtsnabb återfödelse som Halle Berry och då riktade in sig på det som ur vårt perspektiv är den förnämliga Jupiter i Tvillingarna i den lyckosamma karmans femte hus för lek, kreativitet och - naturligtvis - skådespelarnas dramatik!

En speciell detalj för den som vill spekulera, är Dorothy Dandridges södra månnod, den del av Draken som huvudlöst ringlar runt efter att någon av de hinduiska gudarna huggit huvudet över den måttlösa äregirighetens symbol (Draken är en lunär symbolik och den fluktuerande Naturen har inget att göra uppe i den eviga och konstanta Övernaturen!) Om det var så att hon begick självmord efter alla eländen med män och ekonomiska sammanbrott (och kanske insikten att rollerbjudandena från fyrtio var skit jämfört med när hon var ett löfte i Hollywood), då blir det nog så pregnant att hitta Halle Berrys depressionsplanet Saturnus nedsjunken i Vattentecknet Fiskarna, bara en grad från "halshuggningen" 1965 och retrograd och därför på väg mot en exakt konjunktion! I fallet Howard/Eric var det Månen/psyket hos den ene som tycktes spegla psyket hos den andra via opposition; här är det den tunga och depressiva Liemannen som befinner sig i opposition mellan kartorna.

Det kommer att behövas många, många fler av dessa reinkarnationsfall innan man kan säga något om huruvida astrologin är med "som flugan på väggen" och undantagslöst binder ihop två livsöden. Det här är faktiskt samma sökande efter illustrativa punkter i horoskopet som med snarlika dubbelgångare, och Dorothy Dandridges väninna tyckte Halle Berry hade ytterligt snarlika ansiktsdrag. (När Semkiws bok skrevs hade Berry redan gestaltat Dorothy Dandridge i en film och det kanske var det som satte reinkarnationsjägaren på spåret...)

*****

Det tredje exemplet på samband mellan två horoskop och möjliga inkarnationer "på samma stamträd" var som sagt bloggarens eget. Det var möjligen hans "15 minuter i rampljuset", hans korta tid av ära och makt i ett liv på 1400-talet som ledare för ett lilleputtrike. Bindningarna mellan nuvarande horoskop och det för Albrekt IV har tre taggningar. Möjligtvis är det samma detaljer om hur förnimmelsen av Albrekt kom till mig i alla tre inläggen, jag har inte läst dem på nytt. 

Här är dock en nyritad synastri-karta, nu som "naturlig zodiak" för fokus på själva principerna. Albrekts Måne är osäker, den skulle mycket väl kunna hunnit in i Väduren (fr.o.m. cirka halvsex, sen eftermiddag). 

Hertigen fick det postuma epitetet "den Vise" eftersom han lyckades hålla Bayern utanför krig under hela sin regeringstid. Se religionens och gudsplaneten Jupiter invid krigets Mars och denna kombination av planetära vänner som basen för härskarens Sol i filosofiska Skytten!Albrekts pacifism undgick naturligtvis inte bloggaren efter att han på märkliga vägar hittat fram till denna idag obskyra person, han som själv aldrig hade det minsta tvivel om att fängelse var att föredra framför militärtjänst. Jag avtjänade en månads fängelsestraff i tjugoårsåldern för totalvägran.

Livet som pacifisten och religionsälskaren Albrekt skulle för övrigt förklara många av de ämnen som pluggas hårdast på den här bloggen, inte minst föraktet för Sveriges moraliskt förkastliga (men ack så "lönsamma") dödsvapenindustri! De gamla kineserna (där bloggaren placerar ett annat tidigare liv) visste att en nation som odlar moralisk karaktärsstyrka hos sina medborgare ALDRIG blir anfallet. Bara veklingar till ledare försvagar folket för att sedan ta till vapen! Sveriges "arbetslinje" gör medborgarna till skitar, svaga och desorienterade. Albrekt skräder inte orden, i hans medvetenhet är landet Sverige rent generande.

Eftersom det saknas kända spelregler för hur man ska fatta bindningarna mellan två horoskop för förmodat en och samma själ, ser var en och så mycket han-hon är förmögen att se utifrån astrologiska förkunskaper och kontakt med sin inre vägledare... I mina ögon är min födelse mitt på Albrekts soldisponent ett så tydligt tecken man kan begära, och överlappningen påminner en del om fallet Howard/Eric. 

Att bloggaren sedan har "tidens tand" (Saturnus) i samma tecken som härskarens Sol (och intellekts-Merkurius) är åtminstone utifrån den naturliga zodiaken signifikant. Det visar att Tiden (Saturnus) komprimerat och fört vidare det som en gång var Albrekts levande engagemang för religion och filosofi (9e huset). 

Ritar man bloggarens horoskop korrekt med den kroppsliga Tvillingascendenten visar sig dessutom Saturnus vara hans 9e-husägare och i exakt opposition till det kroppsliga jaget i detta liv (ascendenten). Också det antyder ett förflutet som har haft med religion/filosofi att göra. Min vapenvägran i detta liv är utifrån den kroppsliga Tvillingascendenten Solen som "bränner" och oskadliggör olycksbringaren Mars (krigets planet) och detta i den goda karmans femte hus - huset som avslöjar de bra saker själen tidigare involverat sig i och som nu tillräknas den som en naturlig disposition eller kanske en medfödd talang...


Tillägg

I fallet Dorothy Dandridge ges ett perfekt tillfälle att studera den obskyra hinduiska läran att 12e huset indikerar närmast föregående liv (1a ascendenthuset är BINDU eller bindepunkten varur detta liv utvecklar sig). I husens egen ordningsföljd anses sedan 2a huset illustrera själens nästföljande jordeliv. Är det då en kommande Halle Berry man ser i Dandridges 2a hus?

Innan den saken kommenteras blir en sak tydlig när man ritar upp kartan fristående. Aktrisens psyke tenderar kanske inte mot självmordsinstinkt men att ha en sensitiv Vattenascendent (Kräftan) och dess härskare i Luft men i det onda och förlustbringande 12e hus skulle i värsta fall kunna ge en tendens till ett psyke som hakar upp sig och maler tankar om och om igen, tills själen inte ser något annan väg ut än att ända sitt liv. Aggressorn Mars riktat direkt mot hennes ascendent är visserligen våldet hon utstod från partners men vem vet, kanske också en sista attack från Mars i härsklystna Stenbocken för att visa att hon själv bestämde över sitt deltagande eller inte i denna uslingarnas värld, fylld av karriärklättrare och vidriga maktmänniskor.


"Dissociation" mellan det jag-medvetna 1a huset och det 12e
för "omedvetna önskningar" enligt modern västastrologi men
i senantiken "den onda och förlustbringande daimonens" hus.
Kort sagt: det man inte är medveten om blir till
destruktiva begär som kan ta kontroll över individen.
Därav hinduismens tanke att 12e är ett hus dit
man självmant går för att bränna dålig karma
(t.ex. genom att gå i kloster eller en tid i retreat).

Dorothy Dandridges nästföljande jordeliv verkar enkelt nog om man enbart ser till den mest uppenbara symboliken. Efter ett liv som Kräfta (nummer 2) ser själen fram mot en återfödelse som nummer 1, som ledaren, som ett Lejon som har alla blickar på sig! 

Nu är det av största vikt att 2a husets tillfälliga ägare håller måttet, och apropå Dandridges personliga konkurs är det rätt typiskt att 2a huset som privatekonomins hus ägs av den FALLNA Solen i Vågen och därtill placerad i 4e huset för hem, trygghet och kapitalvaror (sådana man investerar i, som t.ex. egna huset).

Nu är symboliken som så ofta mixad. Det är onekligen en fantastisk hjälp för den här veka Solen som tycks behöva bra partners för att ta sig framåt att ha Jupiter - celebriteternas och överhetens symbol - med sig i samma tecken. För Kräftascendenten är Jupiter en alltigenom välgörande tillgång och Dandridge hade förvisso en tid i livet som en av Hollywoods darlings.

Till och med den femme fatale-indikation som disponenten till Sol och Jupiter ger ifrån sig via Venus i syndiga Skorpionen, gagnade henne eftersom Venus här står i den goda karmans 5e hus. Hon var född i skönhetens och konsternas tecken Vågen, men via den dissociativa inverkan från Vattenelementet blev hon, som sagt, något av en siren, hade en förförerskas magnetiska dragningskraft (paradoxalt nog var det hon som blev bedragen av en av sina usla män).

Så långt jag kommer, utan någon vettig vägledning från det usla internets sanslösa klippa-och-klistra-natur, där ingen vet något om någonting men ändå fyller upp med desinformation och rena påhitt, ser det ut som att Dorothy Dandridges projekterade nästföljande liv skulle likna det hon redan nu levde! Andrahushärskaren Solen vill bli sedd, men kommer även i nästa liv att vara en karaktärssvag Våg som räknar med relationer som inte är hållbara, men även i nästa liv en favoriserad skönhet. Kort sagt, en nästa kroppslig förtätning som Halle Berry passar perfekt med de längre framtidsutsikter man ser för Dandridge.

19 kommentarer:

 1. Först av allt: Det har blivit fel i den första horoskopkartan. Det är inte Sidney Howards horoskop innerst, utan gårdagens datum. SH var född 26/6 1891.

  Den där tv-serien har jag nämnt här förr, ett par gånger tror jag. Heter Mitt barns tidigare liv och har gått på TV4 fakta, senast repriserad nu i vinter. Fallen är fascinerande, och jag minns det du refererar till. Ett annat jag minns är konstruktören av Titanic, som var med på sista resan. Vilken oerhörd vånda för det stackars barnet, som fick återuppleva det, och skulden han kände. Men det verkade sluta bra. Ett annat offer från Titanic har också varit med. Det är förstås alltid fråga om återfödda som har varit med om onda, bråda dödar, aldrig någon som har dött stilla av ålderdom. Nästan alltid har de levt i Amerika (någon fr England och Australien), ett undantag var ryska stridspiloten, och jag minns även en flicka som ska ha varit japan och dött i atombombsanfallet 1945, och en pojke (idag afroamerikan) som levt i Afrika i ett s k primitivt folkslag.

  När det gäller Semkiw är jag högst skeptisk till hans påståenden. Han tror t ex att svensk kvinna (Barbro, nåt, minns ej efternamnet, har stått om henne förr i bloggen - eller den andra) som själv upplevt sig vara Anne Frank, i själva verket var prinsessan Margareta av Sverige (kungens farmor) - och detta endast för att de är så lika! Samma sak med de andra som du återger här ovan. Hur seriöst är det? Bara för att folk liknar nån som är död så är det väl inte säkert att de är den personen återfödd bara för det! Det är naturligtvis fråga om det som här på bloggen kallas för 'look-alike-fenomenet.'

  Vad beträffar att jämföra 'återfödelsehoroskop' så har jag själv tagit från horoskopet för Franz Müller, som Robert Hahn tror sig ha varit. (Har skrivit om det förr, han har t o m sökt upp nu levande släktingar.) Jag kunde dock inte få fram något anmärkningsvärt vid jämförelsen, men det kunde vara intressant att se vad du säger. FM 30/5 1894, RH 14/3 1954.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS. Det finns två foton av FM och RH i Hahns bok, och det finns en viss likhet. Men att bara basera antaganden om tidigare liv på likhet går ju inte. Tyvärr är ju bådas ascendenter okända, så det går inte att göra någon 12:e/1:a hus-analys som den här ovan.

   Radera
  2. PS 2. Jag kom på ett återfödelsefall till med kända datum: Shanti Devi Mathur f 11/12 1925 i Indien som mindes in i minsta detalj sitt liv som Lugdi Devi Chaubey, f 18/1 1902, död 25 september 1925. En oerhört snabb återfödelse således. Jag minns att jag skrivit om det här förr, ang hennes enorma betoning på Rajas i det tidigare livet, och hur hon också beskrev tiden som död, och hur hon drevs av längtan tillbaka till sin man och sin nyfödda son (hon dog när han föddes) och därför reinkarnerade igen. Som barn upplevde hon sig vara på fel plats - ville tillbaka till sin gamla familj igen. Finns en svensk bok om fallet, av Sture Lönnerstrand, därför känner jag till det.

   Radera
  3. Tack som vanligt för att du såg den här försmädliga missen. Skrivet sent på kvällen (och färdigställt dagen efter) glömde jag dubbelkolla den först ritade kartan. Jag har försökt injicera ett nytt resonemang istället för observationerna utifrån helt fel karta...

   "Titanic-konstruktören" var nog det mest häpnadsväckande av de sex fall som gick att bese via länken. Tog känslan av att känna personligt ansvar till en helt ny nivå!

   Den japanska flickans återfödelse som amerikan var i tredje episoden, den sista i säsong på den suspekta sajten, vad det verkar. Mot din skepsis mot Semkiws ytliga jämförelse av ansikten måste jag säga att den flickan både såg ut och betedde sig som en japansk kvinna. Jag blev nästan chockad när nioåringen talade i bild och hur asiatiskt återhållsamt hon betedde sig. Hennes ansikte under en "kaukasisk yta" fullständigt lyste av den speciella bredd som asiatiska ansikten kan ha.

   Jag har faktiskt övervunnit lite av min skepsis till Semkiw som berodde på att jag inte såg någon likhet alls i vissa av hans porträttjämförelser. Pojken som varit ryss i sitt föregående liv var helt skrämmande lik sin förra kropp när väl fotot på ryssen visades mot slutet och jag tänkte då hur grabben inte alls liknade vare sig sin blonda far eller mörkhåriga mor. Han hade en helt annan kranieform och uttryck i ansiktet...

   Semkiw verkar dock ha velat leka lite detektiv själv och han använde inte mediet Kevin Rhyerson för alla sina fall. Halle Berry var ett av dem där Rhyersons inre vägledare bekräftade den själsliga identiteten. Fallet Anne Frank tror jag inte heller ett dyft på.

   Radera
  4. ... Jag ska kika på Hahns föregångares karta, men här behövs det många fall för att upptäcka OM och i så fall HUR ett tidigare liv ger sig tillkänna i det nuvarande via astrologins sterila "principskisser". Har tidigare också kommenterat problematiken med att själen bär så många tidigare liv med sig men att uppenbarligen inte alla är aktiva i varje enskilt liv. Har tidigare nämnt att jag som sexåring var övertygad om att ha varit kines (och precis som flickan i episod 3 skrev ett rätt sammansatt kinesiskt skrivtecken som jag senare hittat - och sen tappat bort och nu minns jag inte längre hur det ritades). Problemet är bara att det kinesiska livet förfaller ligga mycket långt i tiden och att det närmast föregående, i Mussolinifascismens Italien, inte aktiverades som drömmar förrän jag var i fyrtioårsåldern och detta trots att det livet slutade riktigt dramatiskt, med skottlossning och ond bråd död. Om något ett sådant avslut som skulle kunna ha givit en stirrig ny unge med ideliga mardrömmar och oro i kroppen!

   Istället tyder mitt horoskops femte hus på att jag återfötts med ett helt annat "skill set" att jobba vidare på! Det är som Shakespearefiguren sade, om att det finns mer mellan himmel och jord än vad ryms i våra filosofier... Om själavandringen är lagbunden så är reglerna närmast okända - varav de vilda spekulationerna bland de grekiska filosoferna. Kan människan sjunka ner till djurets nivå om hon lever under sin värdighet? Finns det olika klasser av människosjälar (typ de tre kvaliteterna)? Kan man frigöra sig från kretsloppet eller är människosjälen en integrerad del av detta "system" i evigheters evighet?

   Apropå det du kallar en "oerhört snabb återfödelse" sade något av barnen i de här dokumentärerna något märkligt till sin mor: ungen hade sett sin mor cykla på en blå cykel från himmelen, och nästan förebrådde sin mamma för att inte känna till att man kan titta på världen ovanifrån! Problemet var att mamman faktiskt haft en blå cykel - men lång tillbaka i tiden när hon själv var en liten flicka! Det leder till frågan om tidens natur och om det ens är meningsfullt att notera hur snabbt skådespelarsjälen återvände som Halle Berry. Romaren Plotinus som analyserade mer än de flesta höll - precis som Semkiw - en själs flera samtidiga inkarnationer som en möjlighet. En del av själen förblir alltid utanför världen (i evigheten) och kan, tydligen, i vissa lägen påbörja ett nytt jordeliv redan innan dess förra värdkropp har levt färdigt. (Deprimerande för en människa att lära känna att själen redan sett att det inte blir några fler stordåd i den kropp man falskt kommit att tro är en själv!)

   Din avslutande beskrivning liknar andra fall jag läst och där själar verkar ha frihet och styras av riktigt mänskliga beteenden. I serien med barnen var det ett barn som visade sig veta att mamman fått ett missfall några år tidigare trots att hon aldrig knystat om den saken. Pojken förklarade att det var han som var så rädd att återvända till jorden (pga. den traumatiska döden i föregående liv) att han backade ur åtagandet i sista stund = spädbarnsdöd! (Mediet Edgar Cayce gav på sin tid exakt samma förklaring till barn som oförklarligt "slocknar" efter en kort tid.)

   Radera
  5. När det gäller Semkiw - säkert är fallen där han anlitat mediet mer pålitliga. Vad gäller ansiktslikhet i efterföljande liv så är det naturligtvis helt rimligt att det kan finnas en viss likhet, men det jag menar är att man inte kan basera antaganden om att en person varit en annan person i ett tidigare liv enbart på grund av porträttlikhet.

   Kommentaren om den snabba återfödelsen var naturligtvis utifrån ett jordiskt perspektiv. Och apropå det så var livet som Franz Müller inte Hahns senaste, som han först trodde eftersom han hade flera minnesbilder, utan i en seans fick han veta att han även varit soldat i 2:a världskriget, från Ukraina, som dött i finska vinterkriget. På frågan om varför han fick dö tidigt i två krig efter varandra fick han svaret att som Franz M dog han "som i en bubbla" och förstod inte vad som hände - han var så ung och döden kom så snabbt. Därför gick han ner ytterligare en gång i ett krig, för att "ta reda på vilka känslor det väckte". Han sägs också ha varit ivrig att snabbt reinkarnera som RH och han ska ha bestämt sig för läkaryrket redan mellan födelserna, som en konsekvens av det han upplevt.
   När det gäller hans födelsedatum 14/3 -54 så byter både solen o månen tecken, dumt nog. Men vattnet är ju sorgens element, och frun är dessutom solfisk, så det är nog samma hos honom. Kanske även månen är i kräftan.
   Och apropå vatten och sorg så har han en dotter, Magdalena Hahn, som är född 5/8 1987. Ett vattendominerat och svårt konfliktfyllt horoskop. Hon är anorektiker, har tidigare haft en öppenhjärtig blogg om det. I en seans föräldrarna höll när hon var barn (och inte närvarande, de tillsades att hon inte ens skulle få kännedom om vad som framkom, och det förstår man) sägs att hon är skör och känslig, och också självdestruktiv. Hon var rädd för att sova eftersom hon upplevde natten som ett hot som kunde förgöra henne. Det framkommer att hon brändes till döds i andra världskriget, och det talas om ett förödande vapen, och lite andra ordvändningar som leder till tanken att det är atombomberna i Japan som åsyftas. Föräldrarna säger att hon är rädd för att bli vuxen (anorexin kom senare) och att hon ibland vaknar på nätterna för att det bränner under fötterna. Jag har sett bild på henne, och hon ser inte japansk ut, men det är väl i sig inget motbevis mot japanteorin.
   Det står mycket annat intressant om återfödelse, med flera berättelser om tidigare liv i Hahns böcker, men jag ju inte återge alla här. Du borde läsa dem själv. :-)

   Radera
  6. Det är trevligt att det finns en sådan som Hahn i Sverige som håller fanan högt för att livet är större än vad man kan förstå inuti "bubblan" av Vatten (Naturen) - jag håller med om att han är perfekt under "dubbelvatten", Sol och Måne. Jag har kort tittat på de kopplingar som visst finns till Müller-kartan, men återkommer med ett litet kort inlägg om detta. Som mitt eget födelsehoroskop tyder på kan t.o.m. en våldsam död underordnas andra drivkrafter beroende på hur mycket av fri vilja själen förmår uttrycka i samband med en återfödelse...

   Hypnotisören Michael Newton antydde i sina tre böcker att hans patienter under 30 år tycktes beskriva olika "före födelsen"-scenarier under hypnos och där inte alla var lika medvetna om förutsättningen. Vissa lutade sig tungt mot sina andliga vägledare medan andra i full medvetenhet valde nya jordeliv i vetskap om vilka gräsligheter som väntade. Exakt samma tankar som redan de senantika grekiska filosoferna debatterade!

   Efter Plotinus finns en rad ytterligare namn som jag börjat studera. Både de kaldéiska fragmenten och nyplatonismen hade en uppfattning om tre typer av själ, vilket jag nyligen nämnt i något inlägg, och vilka typer motsvarar skilda medvetenheter om den egna karman. Mellantypen kan vara den som vet och förstår att den kommer att ta ett jobbigt liv men gör det i ett högre syfte fast det i förstone kan låta trivialt och egocentrerat som när Hahn väljer att stupa på ett slagfält en gång till för att djupare sjunka in i det slaget av upplevelsen. Men antitesen är intressant: sedan återuppstå själen som en specialist i smärtprevention, vis av upplevelsen i kriget! Hans berättelse är onekligen fascinerande och illustrativ för en själ på den jordnära nivån, precis som hans nuvarande horoskop i princip går helt i havsgrönt och jordbrunt! :-)

   Radera
  7. Ang Robert Hahn: Jag skrev ju att du borde läsa hans böcker angående hans forskande i tidigare liv, men det slog mig att det faktiskt finns utlagt på hans blogg också (han skriver inte längre, men bloggen finns kvar). Det är i fem inlägg som heter Minnen från tidigare liv, här är det första: http://roberthahn.nu/2011/11/26/minnen-fran-tidigare-liv-1/
   De finns under rubriken Artiklar underrubrik Andlighet (och är också sökbara förstås). Kan vara intressant om du ska göra ett inlägg om saken. Dessutom har han skrivit om minnen från ett liv på 1400-talet i Italien där han uppfostrades av en Franciskanermunk, här skriver han om det: http://roberthahn.nu/2014/12/23/tidigare-liv-minnet-och-det-italienska-pergamentet/
   Även där sökte han upp platsen, och hittade resterna av det som troligen varit huset han växte upp i.

   Radera
  8. Hahns blogginlägg läste jag med behållning när de var rätt färska, och jag tror jag kommenterat dem något fält även på denna blogg. Men jag anar att du gör en liten insats för att sprida hans namn även här, och det är bra för hans privatspaningar är föredömliga. I den där tv-serien (2013-4) Ghost inside my Child, finns det glapp i presentationerna och när barnet såg mamman på blå cykel före sin födelse, "från himlen" kanske mamman inte borde ha blivit så förbluffad. Kanske hade pojken sett något färgfoto i något av familjens fotoalbum? Det är när man uteslutit alla normala förklaringar tidigare liv-minnen (eller minnesfragment) blir riktigt spännande! :-)

   Radera
  9. Jag mindes inte att jag nämnt just dessa inlägg av Hahn här, och inte heller att du kommenterat dem själv. Även mitt fantastiska minne fallerar ibland :-)

   Det har hänt några fler gånger att barn har kommenterat hur de "valde" sina mödrar i tv-serien. Det var ett barn - jag vill minnas att det var han som levt ett "primitivt" liv i Afrika - sa något om att Gud hade visat honom modern i fråga, och att det var dit han skulle. En annan sa något om att hen gått efter sin mamma när hon gick i snön. Det var något om 'följde dina fotspår i snön' el nåt liknande. Det var en suggestiv bild man fick.

   Radera
  10. Läkaren Ian Stevensom med barn-som-minns-intervjuerna relaterar den inuistiska traditionen på Grönland där modern drömmer om att en avliden släkting eller annan i det lokala samhället frågar om den får återvända till samhället genom henne som mor/kanal.

   Stevenson räknade upp en mäktig samling kulturer som alla tror på själavandring. Avkristnade europeiska sekularister framstår härvid mest som en degenererad art som förlorat kontakten med den gåtfulla verkligheten...

   Radera
  11. Enligt de kristna trosdogmerna så existerar ju heller inte själavandring.
   Så sent som för några timmar sen läste jag i Hahns bok om hans sökande efter tidigare liv att det finns en anledning till att det är svårt att bekräfta tidigare liv. Andevärlden varnar t o m för det, eftersom 'människor kan fastna i oförrätter som skett i det förgångna och t o m vilja hämnas dem. Vi ska leva i nuet och blicka framåt snarare än att gräva ner oss i förgången tid.' Hahn tyckte ändå att bekräftelsen av att återfödelse existerar skulle vara viktigt för att styrka en andlig princip. Men som han skriver, det fick bli hans eget projekt.
   Hur som helst tycker jag det är intressant att fenomenet med barn som minns tidigare liv nu verkar uppmärksammas mer och mer i 'Västerlandet' - vare sig avkristnat el kristet. I tv-programmet är det flera föräldrar som är religiösa, och när barnen talar om sina minnen vill de först inte tro att det handlar om tidigare liv eftersom det inte stämmer med deras kristna uppfostran och tro. Men de tvingas ändå inse att det är så. Jag tror att det rör sig om ett slags paradigmskifte, där medvetenheten om att återfödelse faktiskt existerar stiger, även i den kristna kultursfären. Själv är jag t ex i grunden kristen, men har med tiden kommit att tro att själavandring existerar. När man sätter sig in i ämnet verkar det helt enkelt finnas för många tydliga indicier på det.

   Radera
  12. Jag tror paradigmskiftet möter på alla fronter. Insikten om reinkarnationen är bara ett uttryck för Vattenbärarens tidsålder som kommer att befria människan från den biologism (Vattnet bärs av Anden men Anden är inte beroende av Vatten). Kristendomen valde biologismen under Vatten-Fiskarnas tidsålder och har således bidragit till vår tids bottennapp i total materialism.

   Platon förlorade första ronden mot sin lärjunge Aristoteles och själen blev i kristen tappning bara ”kroppens form” (Ar.) och något som höll ihop entiteten människa (t.ex.) men som upplöstes vid kroppens död. Enligt kristna mytomaner föreställdes sedan samma kropp bli återskapad med samma själ på Domedagen. Den kristna doktrinen var tankemässigt ynklig (men har försvarats via avancerade teologiska resonemang). Syftet var väl mest att skrämma obildat folk med (hålla dem i Herrans tukt och förmaning).

   Från andevärlden kommer uppenbarligen de mest skilda uppgifter. Hypnoterapeuten Michael Newtons böcker innehåller uppgiften om att det tvärtom är FRAMTIDEN som inte får avslöjas. Det hände att hans klienter gick i baklås under hypnos och var knäpptysta under lång tid. Han lärde sig att ödmjukt tala över huvudet på den oresponsiva kroppen, tala med den högre själen och be den få fart på sessionen. I dessa exceptionella situationer framkom det att hypnotiseringen varit inne och fiskat efter information som skulle skada den här människans ”ödesprogram” – förmodligen obehagligheter som låg inplanerade längre fram och som inte skulle ha samma undervisande chockverkan om individen redan nu fick nys om vad som väntade. Selektiv dumhet (glömskans eller omedvetenhetens flod Lethe) är alltså en ödesmekanism för att tillse att karmalagarna fungerar som tänkt.

   Minnet sorterade för övrigt under den lägre ”irrationella själen” enligt många antika västfilosofer och Plotinus och alla de andra debatterade hur mycket av jordeminnets upplevelser den högre själen tar med sig och vad som blir kvar av simpla sinneserfarenheter, doften av en blomma t.ex. Vissa menade att det här spillet låg kvar i universum även sedan själen gått vidare och då tänkte jag genast på ett program som Det Okända som skulle kunna sägas syssla med rena vanföreställningar. De jagar spår av de hädangångna som ligger kvar och skräpar i universum och som bara beter sig som om det vore levande väsen. Kort sagt, alla inblandade sysslar med ett enormt självbedrägeri.

   Ett alternativ är att dessa andar faktiskt sitter fast i sin låga irrationella själ så att det mediet gör är att separera de två själarna (Iamblichus, 200-talet, var stenhård om att det finns två helt olika själar i en människokropp). När den högre själen frigörs ur den lägre (som bär på minnet av det avslutade jordelivet) då försvinner också energin som håller det lägre – spöket – vid liv. Det hemsökta huset får lugn och ro. Hela programmet handlar således om obegripligt lågt evolverade andar, människor som levde hela sina liv i den lägre sinnesrelaterade själen. De antika grekerna hade rätt och det sekulära svenska samhället förstör människoliv genom att låtsas som den låga verkligheten är den enda.

   Svårt att föreställa sig hur en logisk entitet som ”Sverige” kommer att ”straffas” karmiskt för att förvägra sina medborgare andlig tillväxt. Troligen genom ”karmans somatisering”, genom påtagliga fysiska plågor i landet tills folk får nog.

   Radera
  13. Ja, insikten om återfödelse är nog bara en del av paradigmskiftet.

   "Michael Newtons böcker innehåller uppgiften om att det tvärtom är FRAMTIDEN som inte får avslöjas" - vadå tvärtom, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det är helt logiskt att framtiden inte ska avslöjas. Men det är nog som sagt inte heller bra att alla gånger känna till vilka man själv el andra har varit.

   Det okända: Ja, samtidigt som det är fascinerande är det beklämmande att så många avlidna tydligen inte kan avhålla sig från att återvända till 'jordplanet', även om de 'vet att de är avlidna' och 'är här då och då'.
   Vad jag förstår finns det tre olika 'störningar' dels ovanstående kategori, dels jordbundna andar som inte fattat att de är döda och 'gått mot ljuset', och så 'minnesavtryck' av sådant som hänt på en plats. Men det är inte lätt att veta. Kanske allt är mer eller mindre starka 'minnesavtryck', och de 'obegripligt lågt evolverade andarna' är de som gör mest väsen och kallas gengångare. När de gör research efteråt visar det sig oftast handla om envisa, sura gubbar som inte kan lämna sitt älskade hus och tåla att några andra flyttar in och gör om i huset så de inte känner igen sig.
   Och det här reser också frågan om hur snabbt själar reinkarnerar. Ibland kan det tydligen ske väldigt snabbt, vid en bråd död i unga år, men andra gånger verkar bråda dödar göra att själen fastnar och inte fattar att den är död utan blir 'spöke'. (Det är nämligen inte bara gamla, sura gubbar som blir gengångare, utan det kan t ex vara mördade människor el barn och ungdomar som förolyckats.)

   Radera
  14. Man undrar förstås om fallen (sura gubbar) är väldigt svenska eller typiska för hela världens själspopulation... Jag tänker delvis på det nationalhoroskop jag introducerat och vars 8e hus i sega Oxen indikerar en formidabel materialistisk låsning som sträcker sig över till "andra sidan", och via månens disponent i 8e kan sägas vara ett särdrag för Sveriges folksjäl...

   Om tid inte existerar på högre medvetandenivåer och Platon och hela den filosofiska idealismen hade rätt i att världen först skapas i tanken, så är sura gubben alltså fast i sin egen psykologiska (själsliga) fixering. (Syndarens inpiskade materialism!)

   För en sådan ande verkar det inte som att det redan gått t.ex. ett århundrade i jordetid - våra medvetanden mäter / upplever ju inte tid som en räknenisse som hela tiden kollar på klockan... När efter döden inte längre den "sträva materien" finns som sparringpartner, kan tydligen det kroppslösa Psyket "obsessa" länge och väl (ur vårt perspektiv). Det är väl därför Tibetanska dödsboken är så noga med att poängtera att själen måste gå "in i ljuset" så fort det tänds. Den själ som missar den avfarten kommer i stället att fångas av de "mångfärgade ljusen" och är nu redan fast i en lägre värld som ofelbart låter tillbaka till återfödelse... Den här texten är daterad 900-talet om jag minns rätt och därför sen. Den har säkert tillkommit under inflytande söderifrån, kanske t.o.m. från det gamla hinduiska tankegods som buddismen övertog delar av. Den ursprungliga tibetanska Bön-religionen var tydligen väldigt primitiv och kretsade mest kring naturandar och liknande...


   Radera
 2. Fenomenet med gengångare existerar tveklöst över hela världen. Men en sak jag här tänkt är att det skulle vara intressant att veta om dessa envisa döingar hade mycket tamas i sina horoskop... det skulle man kunna tro :-)

  Det som står i tibetanska dödsboken bottnar säkert i en andlig sanning. I det här sammanhanget kommer jag att tänka på en dikt av Hjalmar Gullberg, skriven sent i livet när han säkert börjat förbereda sin död. (Led av obotlig nervsjukdom och dränkte sig.) Den heter Tag bort fotografierna och börjar:
  Tag bort fotografierna! Vi döda / är känsliga för sådant första tiden. Anpassningen sker inte utan möda /till friden, till friden.
  Intressant nog var Gullberg oxe, med Saturnus i skorpionen. Men hans födelsetid är känd, och ger en asc i jungfrun, där också månen fanns, och då hamnar disponenterna i luft och eld. Här är en biografi med födelsetid nämnd (ingen källa dock): http://pog.gqt.se/gullberg,_hjalmar.htm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för en välbehövlig addition till gruppen horoskop med känd tid. Den växer förfärligt trögt och jag tror tror på den här typen av typiska biografiska data. I en Edgar Cayce-biografi ges hans födelsetid på precis samma sätt (och baserade sig på uppgifter från nära släktingar). Jungfrun är uppenbarligen ett skrivande tecken (som man kunde misstänka av urskiljande Merkurius som härskare, grundad i det jordiska. Att den här står i 8e huset är intressant med tanke på det du citerar. Kanske 8e ändå har en koppling till andra sidan i meningen intresse för det övernaturliga. Den detaljen nämns inte gamla texter, men faller sig rätt naturligt pga. husets traditionella innebörd (döden).

   Radera
  2. Varsågod, då ska du få ett till: Den spektakulära kändisadvokaten och f d brottaren Pelle Svensson har gett ut sin självbiografi, och originellt nog publicerar han där sitt horoskop, 'som kuriosa'. Han är född 6/2 1943 kl 08.00 i Sollefteå. Det ger asc i stenbocken, samma som soltecknet. Jag har inte läst biografin än, utom ett kapitel som heter 'Mina möten med Gud'. Det är sju händelser, vid det första såg han som barn en ängel vid sin döda lillasysters bädd. Vid det sista räddar han livet på ett spädbarn och vid de fem andra räddas han mirakulöst till livet - inte mindre än fyra gånger har han varit nära att drunkna! Den femte gången var det ett självmordsförsök där han utan att själv minnas det ringde efter hjälp.

   Radera
  3. Tack. Spännande öde men synd att jag har så lite tålamod med biografier i allmänhet trots att det är där man hittar klockslagen... De upprepade drunkningsolyckorna skulle ev. kunna placeras i 12e vattenhuset för "upplösning" där man har olycksplaneten Mars. Och i 6e olyckshuset står minsann 12e husets ägare (Jupiter). Att bara leta "vatten" gav inget där, men indirekt, via 12e hittar man en en tydlig olycksbenägenhet...


   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.