Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 28 april 2018

Psyke och självmord - ännu en småstudie

Hack i häl på Aviciis och den amerikanska homoaktivistens självmord kommer här en ny granskning av självspillarnas kategori. Bristen på födelseklockslag är ett svårt handikapp men jag ska konstruera ett scenario utifrån astrologiska lärosatser och undersöka utfallet.

Månen eller psyket är definitivt viktigt, även om det är Solen som tecknar handlingsförmågan - att gå från fantasi till genomförande. Egentligen måste varje karta studeras utifrån både det lunära och det solära perspektivet och granskaren själv bilda sig ett helhetsomdöme. Men det skulle bli en alltför tidskrävande uppgift givet att ingen beställt eller efterfrågat den här undersökningen - allra minst hbt-gruppen som lobbar hårt i de dekadenta västsamhällena för att erkännas som ett tredje, fjärde, femte kön (bokstavskoderna tycks bara bli fler med tiden, ett tecken på att canceroid och sjuklig celldelning pågår i de sekulära samhällena).

Ibland har någon traditionell lärosats i bloggens kvantitativa undersökningar trots avsaknad av kroppsascendent, men ofta inte. Den här gången väljer jag i vilket fall sinnelagsascendenten (Månen) och kommer att studera dels om olycksbringaren Mars "ligger på" ovanligt ofta i självmördarnas horoskop eller om den står illa placerad, antingen genom att angripa psyket via aspekt eller genom placering i något av de "onda" husen (3, 6, 8 oh 12). Tredje huset är kanske minst viktigt i sammanhanget, dess "ondska" anknyter till Merkurius naturliga bedräglighet - det lilla barnet som just lärt sig konstruera tankar och språk upptäcker att man kan ljuga sig ur en knipa inför föräldrarna... 

Men 6e, 8e, och 12e är alla kopplade till bedrövelser och/eller förluster av något slag och som noterat i föregående inlägg är det en fullständigt hysterisk överreaktion av den homosexuella juristen att bränna sig själv till döds över Trumps dåliga klimatpolitik. Vem som helst inser att det var ett fall av "displacement" (det finns säkert en svensk psykologisk term för detta) - man flyttar en smärtsam problematik till ett helt annat område.

En simpel undersökning i maj förra året om självmordens eventuella kopplingar till vissa zodiaktecken bestod av 149 kartor. Att antalet nu minskat med en, trots att Avicii och homoadvokaten tillkommit, beror på att jag hittade och sorterade bort några falska träffar där nyckelordet "suicide" i själva verket rörde anhöriga.

Man kan börja med att notera 10 homosexuella bland dessa 148 - i andra och vetenskapliga sammanhang har noterats att den här gruppen begår självmord i högre utsträckning än vanligt folk och nästan 15% HBT i den här gruppen är betydligt fler än de 2-4% homosexuella i samhället i stort. Troligen är det fler i Sverige eftersom landet lider av mentala sjukdomar på det ideologiska, tankeproducerande planet. Allsköns diagnoser har närmast blivit mode för de tillplattade och identitetssvaga svenskarna att tillgripa för att "bli någon", t.o.m. homo i brist på fungerande och friska rollmodeller i det sekulära samhället. 

Jag förringar problemet, det är inte bara ett persona-problem eller en fråga om att man köper in sig på en social kategori för att "höra hemma" någonstans. Det är istället ett psykiskt problem (Månens nivå) men naturligtvis inte ett solärt problem: andesjälen (representerad av Solen) är vad som skänker stabil identitet och vårt eviga Jag är alltid detsamma och bortom "psyksmörjan" där själen och oförståndet går vilse och rör ihop detta liv med parallella liv själen lever - kanske i en kropp av annat kön. Homo ÄR psykisk sjukdom och det är ett tidens tecken att detta förvirringstillstånd friskförklarats. Västerlandets psykologiska förståelse är generande liten! Här är de 10 hbt-personerna i träfflistan:

 • Virginia Woolf;25.1.1882;12:15 - författare
 • Rudolf Hess;26.4.1894;10:00 - nazi, Hitlers sekreterare
 • Karin Boye;26.10.1900;12:00 - författare
 • Ulla Billquist;14.8.1907;12:00 - sångerska
 • Alan Turing;23.6.1912; 2:15 - matematiker
 • Joe Meek;5.4.1929;12:00 - musikproducent
 • Björn Axén;28.3.1938;12:00 - hårfrisör
 • David Buckel;13.06.1957;12:00 - advokat
 • Alexander McQueen;16.3.1969;12:00 - modedesigner
 • Kim Ji-hoo;5.4.1985;12:00 - fotomodell

Kanske är hemort Sverige förklaringen till att orimligt många svenskar finns med i den här lilla gruppen homosexuella självmördare. Men metafysiskt tycks det här landet verkligen attrahera ovanligt mycket söndriga själar - från "himmelen" ser själen att landet är laglöst och har förlorat blicken för Verkligheten. Själar med negativ karma väljer därför att återfödas här eftersom de kan gömma sig i ett samhällsklimat där ALLT ANSES NORMALT. Värderelativismen kommer från en vulgarisering av Einsteins relativitetsteori som skulle få byidioten att framstå som klipsk. Självmorden visar dock att det var korttänkt av själen att söka minsta motståndets lag genom födelse till ett förvirrat och mentalt osunt land...

Många självmord är typiska frukter av just det sekulära västsamhället som Sverige blivit ett så extremistiskt exempel på. När jag ögnade igenom samlingen så jag om och om igen, fallet från kändisskap och påföljande depression och livskris som ett motiv till självmordet. Bara en djävulskultur som den sekulära, där man uppmuntrar folk att klättra över varandra för att nå status och konsumtionskraft (politikernas "arbetslinje") uppvisar självmord av den här typen. I datasamlingen finns förstås också en handfull massmördare som avslutar sitt verk med självmord. 

Här finns förstås också ett antal självmord till följd av svår sjukdom, vilket erinrar om Aviciis nyliga självmord och de snyftande artiklar som nu skapas på rad. Mannens öde borde rimligen mätas mot hur det lät i medierna för några år sedan, när Östermalmsynglingen nästan skröt över att hans framgångar mer berodde på smart affärssinne än på musikalisk talang. Om något borde eftermälena kretsat kring Tim Bergling som ännu ett förvirrat offer för kapitalismens drivkrafter... 

Kurt Cobains gevärspipa in i munnen sorterar lite löst i samma fack - artister som gått ner sig i den destruktiva musik- och underhållningsbranschen. Pajaserna betalar för att det löneslavande folket behöver sitt opium för att orka med västerlandets skitsamhälle.

Så över till den försiktiga hypotesen om att en månascendent kanske uppvisar en kritisk Mars i aspekt till sig eller positionerad i ett ont hus. Tar man Månen som identisk med första huset kan Mars aspektera psyket via
 • kombination/konjunktion, dvs. i samma tecken som Måne: 12 st
 • opposition där den ständigt triggar och oroar psyket, men detta är den typiska signaturen som skyller allt på andra (projektion): 5 st
 • Mars kastar en 90-gradersvinkel fram mot Månen: 12 st
 • Mars kastar en lång 210-gradersvinkel fram mot Månen: 14 st
Det förvånar inte det minsta att de den klassiska "skylla ifrån sig"- oppositionen betydligt mindre självmordsbenägen än de andra Mars-störningarna. Jag har ett tydligt exempel i ett fall med seriöst svag förmåga till självreflektion till följd av utåtriktade Mars-Väduren i 7e. Aggressorn opponerar således en Vågascendent och det ger individen dispositionen att betrakta ALLT som  "den Andres" förskyllan! Total brist på insikt om den egna aggressionen. Själv söker hans Vågascendent framställa sig som en fläckfri kulturmänniska trots att det är ett enkelt fall av manligt horande för pengarna (gift sig med en kvinna med förmögenhet).

Jag brukar vanligen utelämna den ömsesidiga receptionen från dessa små tester pga. komplexiteten, men den här gången inkluderar jag hela sökmönstret för samtliga månplaceringar som bildar en ömsesidig reception:

MO.ARI & MA.CAN 0
MO.TAU & VE.CAN 0
MO.GEM & ME.CAN 1
MO.CAN (det begärsfyllda sinnet "är sin egen")
MO.LEO & SO.CAN 0

MO.VIR & ME.CAN 1
MO.LIB & VE.CAN 0
MO.SCO & MA.CAN 1
MO.SAG & JU.CAN 3
MO.CAP & SA.CAN 1
MO.AQU & SA.CAN 2
MO.PIS & JU.CAN 0


Totalt 9 "receptioner" i 148 horoskop (~6%)

Månen i de jupiteriska och saturniska tecknen har så sällan sin tid för "receptioner" (men när de inträffar står å andra sidan Jupiter kvar i tecknet ett år och Saturnus 2½). Nu är det dock "receptionen" som sådan som är i blickfåget och jag slår ihop alla 11 möjligheterna och jämför med 1000 slumpgenererade födelsedatum (1945-2100):


MO.ARI & MA.CAN 4
MO.TAU & VE.CAN 6
MO.GEM & ME.CAN 10
MO.CAN ("är sin egen")
MO.LEO & SO.CAN 4

MO.VIR & ME.CAN 3
MO.LIB & VE.CAN 7
MO.SCO & MA.CAN 8
MO.SAG & JU.CAN 8
MO.CAP & SA.CAN 3
MO.AQU & SA.CAN 5
MO.PIS & JU.CAN 6Totalt 64 "receptioner" i 1000 horoskop (6,4%)

Som synes varken skyddar de ömsesidiga receptionerna från självmord eller befordrar dem. Det är precis samma icke-resultat jag fått vid flera försök att undersöka om enstaka aspekter är mer frekventa hos t.ex. mördare. Är då avsaknaden av självmord hos "oppositionstypen" av aspekt här ovan bara en anomali? Jag vet faktiskt inte. De 1000 slumpdatumen verkar visa att det skulle kunna vara så. T.o.m. i denna stora grupp varierar förekomsterna mellan 3 och 10. 

"Projektionsargumentet" som förklaring till att de som skyller på andra inte Mars-plågar sig själva till döds var en psykologisk tillfredsställande förklaring, men synbarligen bara en efterrationalisering...

Än en gång påminns man om att det är horoskopets samlade intryck som leder OBSERVATÖREN i en viss riktning, isolerade indikationer tycks sällan kunna stå på egna ben.

Inför denna påminnelse, tycks granskningen av de "onda" husen på förhand dömd att misslyckas, vilket den också visar sig vara. 

Mars i 6e (samtidigt i 210° till första): 14 st
Mars i 8e: 12 st
Mars i 12e:  14 st
Mars i 10e (inte ett ont hus men i 90° till första): 12 st


De verkliga husen (baserad på känd födelsetid) hade varit mer intressanta, här granskas bara psykascendenten som kanske, kanske inte, fortplantar sig till solär handling...

En liten detalj kan möjligen vara av intresse: när man bryter ner Mars tillräckligt mycket och avkräver den ett svar om var den vill befinna sig - i den materiella världen eller i himmelen, lutar självspillingarna åt att de vill återvända "hem"! Se här:

Mars position i:

ARI 9
TAU 6
GEM 19
CAN 15
LEO 18
VIR 12
LIB 19
SCO 8
SAG 8
CAP 10
AQU 11
PIS 13

ELD 35
LUFT 49
VATTEN 36
JORD 28

SUPRALUNÄRA 84

SUBLUNÄRA 64

Är inte också detta bara en slumpvariation? En jämförelse med två set med 1000 slumpgenererade datum visar att "strävan uppåt" procentuellt är högre inom gruppen självspillingar än slumpgrupperna (representerande "gemene man").

1000 slump, set A
pos 536 53,6%
neg 474 47,4%

1000 slump, set B
pos 516 51,6%
neg 484 48,4%

148 självmord
pos 84 56,7%
neg 64 43,2%


Om också detta är en slumpvariation kan bara ett uppföljningstest avgöra.

*****

I gruppen av 10 HBT-relaterade självmord fanns tre personer med känd födelsetid, Virginia Woolf, Rudolf Hess och Alan Turing. Dessa kan vara intressanta att granska utifrån deras kroppsliga ascendenter:

 • Woolf: AC Oxen, ac-härskaren Venus en verksam illgörare och i 9e samvetshuset. Men ägaren till 9e (Saturnus) står i den onda daimonens 12e hus (förlusthuset) tillsammans med Månen. Här ruvar sinnet verkligen på att försvinna från världen! Olyckan Mars attackerar dessutom Venus via sin långa 210-vinkel.
 • Hess: AC Tvillingarna, ac-härskaren Merkurius maximalt exponerad i 10e huset men i Fiskarna tecknet för sitt fall och detta fall förstärks genom konjunktionen med äregiriga demonen Rahu (norra månnoden). Psyket/Månen i Skytten men dess disponent Jupiter instängd i den onda daimonens 12e...
 • Turing: AC Oxen igen och nu Venus i konjunktion med Solen i duala Tvillingarna med Merkurius hemma i härskarläge - tydliga indikationer på kodknäckarens merkuriska skärpa. Dock en fallen Mars i Kräftan i 3e merkuriska huset, vilket gör avvägningen svår... Månen i självkritiska Jungfrun och med halshuggna Ketu (södra månnoden) som skulle kunna vara en självspillingens signatur. Jag är medveten om två självmordsförsök på nära håll och båda personerna hade "halshuggna" Ketu exakt på sina ascendenter. Turing har Månen och Ketu bara två grader isär och eftersom Jungfrun är merkurisk måste man återvända till hans intellektuellt skarpa Tvilling där pervers och ond kärlek (Venus) som bottnar i hans egen kroppshydda stör det annars perfekt rena intellektet...
Astrologin blir som synes riktigt intressant när man slutar med räknenissarnas trams och västvärldens onda kvantifiering och reduktion av medborgarna till mer eller mindre lönsamma "produktionsenheter" och istället ser horoskopet som en berättelse om själens inre rörelser. Berättelsen ligger komprimerad och väntar på att bli utvecklad...

6 kommentarer:

 1. Det har tillkommit två horoskop för folk som begått självmord, skriver du, men då vill jag påminna om Benny Fredriksson och Hjalmar Gullberg. Den senare med känd ascendent: Jungfrun. I hans fall var han redan döende eftersom självmordets anledning var en dödlig nervsjukdom som skulle ha förlamat honom sista tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, de två hade jag glömt uppdatera med nyckelordet "suicide".

   Hur du nu kunde veta att inte Gullberg ingick i den äldre samlingen.Jag listade ju inga individuella namn i det inlägget!
   siderisk.blogspot.se/2017/05/149-sjalvmord-och-kopplingar-till.html

   Radera
  2. Därför att du tackade mig för uppgiften om honom för inte så länge sen :-) (Iofs vet jag ju inte om det bara gällde födelseklockslaget - du kan ju redan ha haft hans namn.)

   Hur som helst så ser man att han hade mars hemma i 8:e dödshuset, och i attack mot saturnus, ägaren till 6:e ohälsohuset. Denna saturnus var i sin tur ägd av mars och stod i dödstecknet skorpionen... Aspekten i sig är det väl många som har, men eftersom ascendenten är känd ser man vilka ominösa hus som är inblandade.

   Radera
  3. Ja, det klockslaget verkar stämma eftersom Saturnus under attack i tredje antyder ett märkligt intellekt, depressivt och med den där märkliga dödsdriften i åttonde... Väduren i åttonde, som ett barn på andra sidan. Just i tredje, tror jag också tungsinta Saturnus skadar Solen - de två är ju fiender, men kan mellan sig producera en slags "strukturerad intelligens". Här ser Saturnus ut att bereda livslustens Sol stora problem just för att disponenten Mars är "kväst" i åttonde. Gullberg bekräftar hur ointressanta försöken är att belägga astrologin statistiskt (eller kvasistatistiskt på den här bloggen). Det är de enskilda horoskopen som slutligen övertygar om att "det är något" med ämnet.

   Radera
  4. Han lyckades ändå att bli en uppskattad poet - den tonsatta diktsviten Förklädd Gud t ex är underbar, och Tag bort fotogafierna, som jag citerade början av, vittnar om andlig insikt.

   När man sätter sig in i Gullbergs biografi är det intressant att känna till horoskopet. Han låg t ex i respirator tidvis på slutet - merkurius med mars i 8:e. Och led tidigare i livet av svår migrän - där kan man kanske också skylla på illa placerade vädursmars. Åttonde står ju också för arv - andras pengar - och Gullberg fick efter en rättsprocess ut sitt föräldraarv, som var så stort att han blev ekonomiskt oberoende för resten av sitt liv. Åttonde huset gav honom alltså mycket pengar men dålig hälsa...
   Omständigheterna runt uppväxten var f ö speciella - föräldrarna var ogifta vid hans födsel, därför lämnades han bort. Senare gifte de sig och meningen var att han skulle ha återförenats med föräldrarna men han blev s a s ratad av dem, och fick växa upp i fosterhemmet där han fick det bra, men det skapade ändå bitterhet hos honom.

   Radera
  5. Spännande biofakta! Förhöjer behållningen av horoskopets annars rätt skelettartade indikationer. Jag tror mixen av t.ex. organiserande Saturnus och kreativa Solen i nästan alla fall ger mixade budskap, författarskap utan Saturnus tror jag inte mycket på, och samma gäller i synnerhet poesi som är än mer koncis och ordbantad.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.