Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 11 april 2018

Online-generationen, den förkrympta generationen

Intressant i DN om millenniegenerationen som vuxit upp på nätet mer än i verkligheten. Är de den första degenererade frukten av it-fascismen? Eller har de utvecklat helt nya färdigheter? Vilka som ska räknas in i generationen råder det tydligen oenighet, men det lutar tydligen åt att inkludera alla födda fr.o.m. den 1 januari 2000.

Ett horoskop för det här dygnet (satt till världstid, gamla Greenwich Mean Time), ger direkt ett deprimerande (saturniskt) budskap som rimmar väl med vad artikeln återger av psykologiprofessorn Jean Twenge. Jag väljer här att placera Solen i första huset eftersom det är INDIVIDUALITETEN som står på spel... Twenge tycker sig se att de här människorna inte mognar normalt utan förblir i ett bebistillstånd av vek men egocentrisk medvetenhet. De saknar tidigare generationers vilja att göra tonårsuppror och förändra världen. De är drogade av tekniken...

Hur ser man nu det i horoskopet?De här lever till att börja med helt "uppe i det blå" eller snarare i det visuella Eldelementet vars medvetenhet speglas i Luftens blå luftslott eller tankekonstruktioner. Inte en enda planet i Jord knyter den här generationen till det som utspelar sig utanför deras artificiella tittfönster!

Psykologen Twenge noterar att återkommande undersökningar visar att den här arten ägnar sig mindre än någon föregående generation åt sex och det är bara att notera hur Skorpionen skickats i exil i 12e huset och med den psykets (Månen) disponent, den amorösa och erotiska Venus! 

Men precis lika träffsäker är den här generationens förtvinade personliga mognad och tillväxt: Solens individualitet tenderar visserligen mot det universella i Skytten och det rimmar väl med att hela världen i någon form kan betraktas i bildskärmen. Men som markör för individualitet blir Solen aldrig starkare än dess disponent tillåter. I det är fallet är det Jupiter som "äger" Solen och den har verkligen stött på patrull genom kombinationen med sinkaren och blockeraren Saturnus, i sitt fallna läge i Väduren, Barnets och egoformationens tecken!

Horoskopet ger således varningar för en oerhört outvecklad personlighet, samtidigt som den faktiskt antyder att det ändå händer något på en högre nivå...

Den ömsesidiga receptionen mellan Vädurens och Vattenbärarens härskare utspelar sig med en solascendent mellan femte kreativitetshuset och tredje kommunikationshuset. Mars i det senare anses lika välplacerad som Saturnus i den fria kreativitetens femte är en segpropp och hämning. "Receptionen" ger en blandning av välsignelse och förbannelse, och ska man tvingas bestämma sig är det nog mest en förbannelse, åtminstone till en början. Mars energi i den konceptuellt rymliga Vattenbäraren blir inte bättre än dess disponent Saturnus tillåter och här ser man en kollaps redan på egoformationens stadium. Japp, dessa är den mest extremt inskränkta underart till människosläktet som vi sett. 

Jag tror online-generationen är slaktboskapen som ska offras när västcivilisationen brakar samman och kapitalismen ger upp och ersätts av en ny global världsordning baserad på helt nya värderingar. Mars i Vattenbäraren och Saturnus i Väduren beskriver faktiskt just Antropos (Kristus) födelse, den Vattenbärare eller kollektivt OCH individuellt medvetna mänsklighet jag så ofta nämnt, "Vattumannens tidsålder" som den oriktigt kallas i väst trots att teckenhärskaren är Luft och indikerar att det högre bär det lägre Vattnet (Själen) inom sig och inte tvärtom.

Millennieskiftet antyder med andra ord den verkliga Människans födelse, men i svårigheter. Millenniehoroskopet är i själva verket inte bara en karta för den första innesittande online-generationen utan för den supralunära sfärens (Eld och Luft) ankomst till denna värld där tidigare enkla Jord & Vatten-idéer om materia och lönsamhet var förhärskande. Det är nu, under 2000-talets första årtionden som kampen mellan ande och materialism blivit allt tydligare och där sataniska röster som Svenskt Näringsliv så tydligt visat vem som vill behålla den gamla och onda världen baserad på att de mäktiga förslavar alla andra. Det här horoskopet må vara vansinnigt trögt i starten, men på lite sikt lovar det ju något fantastiskt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.