Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 13 april 2018

Nina Björks berättartekniska experiment


Storebror ser dig och sätter
ett värde på dig...

Jag har ibland noterat att Oxens zodiaktecken producerar otymplig skriven text och Nina Björk, hur viktiga och tänkvärda hennes livsyttringar än är, är inget undantag. Det är nästan så att man misstänker att hon förläst sig på Karl Marx och absorberat hans lika svårgenomträngliga skrivstil (Marx hade likt Björk den skriftspråkliga Merkurius i Oxen). Men det räcker med att gå några hundra år tillbaka och studera vilken text som helst för att inse att det förmodligen är vi och vår tid som är världshistoriens mest korkade. 

Skyll marknadens alla små kortvariga distraktioner för våra problem att förstå vad som pågår. Förr byggde man saker gjorda för att hålla och inte för att tvinga konsumenterna att köpa nytt hela tiden. Lägg till den nya omvända världen mediernas snuttifiering och senast nätets korta filmklipp som de sista spikarna i kistan för den västerländska människan... Som arbetande befolkning med bara konsumtion som motor håller västerlänningen på att gå ned i en massgrav som världsalltets mest obehövliga livsform.

Nu producerar i vilket fall Björk i ETC ett i teorin kul berättargrepp. Hon låter kapitalismen (som gjort oss så här tomma) tala i jag-form. Det blir lite ovant och jag tappar som vanligt bort mig och får läsa meningar två gånger om. För vem är inte en halvfördummad västerlänning i dessa tider? Det som skiljer folk från fä är kampen mot de krafter från hög ort - dock inte himmelska höjder - som söker bryta ned medborgarnas förmåga att analysera sitt tillstånd och förstå vilka parasiterna på den vaga olustkänsla, det anemiska bristtillstånd som nästan alla numera upplever att de lider av och luras att söka åtgärda genom inköp av nya löpskor och någon teknisk manick som skickar kroppsegna mätvärden till en diffus spion uppe i "molnet"...

Genom att placera Månen - sinnet - i 1a huset ser Nina Björks karta misstänkt lik ut vissa som jag häcklat för deras materialism eller naiva dyrkan av sakernas rådande (och ytterst dyfunktionella) tillstånd. Gjorde jag inte alldeles nyss ett nummer av f.d. partiledaren Göran "Antikrist" Hägglunds demoniska stjärna Algol på toppen av hans sinnelagshoroskop? När jag förra och enda tidigare gången kommenterade Nina Björks horoskop var det i samband med att högertidningen DN sparkade ut henna. Jag ska vinkla om läsarten en smula eftersom horoskopet är starkt och inbjuder till många tankar. 

Inte minst skär sig Sol och Måne illa med varandra, och sinnelaget i den öppna och fria och kognitiva klarsynens Lejonet störs svart av att tvingas agera på basis av låg materialism, vilket är var Månens disponent Solen befinner sig, i äganderättsinstinktens Oxe - ett Jordtecken som dessutom förmätet intar det 10e huset för maktfullkomlighet. Här är en skriande dissonans mellan gudomlig Eld och låg, närmast satanisk materia.

Nina Björk kan alltså sägas positionera sitt sinne på tvären mot den diaboliska överhet som insisterar på privat ägande och rätten att profitera och vampyriskt suga ut arbetaren (den som vill ha de astrologiska skälen till mitt varje ordval här, kan studera olycksbarnens - arbetarnas - 6e hus och se hur deras representant står i Vatten i 8e huset för kroppsarbetarens snabba degeneration till följd av den vampyriska överheten som representeras av en Sol som från maktposition diaboliskt arbetar för att materialisera livets varje aspekt - se hur väl Nina Björks kapitalism i första person i texten stämmer med hennes horoskopuppbyggnad!

Hon skriver verkligen ur sitt lunära sinnelags perspektiv och i det här fallet innebär den gnisslande friktionen mellan basal Jord och gudomlig Eld att hennes högre medvetande vaknat. Nina Björk är en av de seende och den sataniska Solen på topp är inte hennes, den representerar världens ledare och kapitalismen som sådan! Ibland hittar man svårt konflikthärjade födelseögonblick där individen mirakulöst nog verkar större än världen, någon som trätt in under en krisande himmel och förstår att berätta med klart sinne om varför människorna ordnar det så djävulskt illa för sig själva.Bonusspaning - Nobelprisförfattare

Nyfiken på om min subjektiva upplevelse av en viss tungroddhet i MerkuriusOxens kommunikation bara var en slump kommer Nobelpristagarna till litteratur till heders igen. Inte uppdaterade sedan 2015 men det gör mindre, skaran av 109 författare är ändå så liten att men inte kan inbilla sig utföra någon verklig statistisk undersökning...

       SO    ME    tot
ARI    12    12    24
TAU    11    10    21
GEM    12    12    24
CAN    12     9    21
LEO     5     9    14
VIR    12     9    21
LIB     9    12    21
SCO    10     5    15
SAG     5    11    16
CAP     8     6    14
AQU     4     6    10
PIS     9     8    17
 


(Nu buggar Blogger igen - alltid är Googles produkt trasig på något sätt till följd av ständiga ombyggnader. Nu vägrar den fungera med teckensnitet Couriers uniforma breddsteg, och därav den svajiga tabellen.)

"Relevant" är ett hård och omänskligt ord som tillhör kapitalister och andra slavdrivare, men ska man använda tänka i de banorna vill jag inkludera en snabb blick på skriftspråkliga Merkurius här, fullt medveten om att det tredje huset är lika om inte än viktigare. Men födelsetid saknas på så många att de differentierande husen tyvärr får utgå...

Det är skillnad på Sol och Merkurius eftersom sannolikheten för ett givet zodiaktecken är en på tolv (109 pristagare ger ett medel på 9 solar per tecken). Merkurius däremot kan aldrig befinna sig längre från Solen än 28° och dess placering betingas av Solens position, "gudarnas skrivare" står antingen i soltecknet, det föregående eller det efterträdande.

En egenhet med dessa pristagare är hur den litterära ambitionen och förmågan tycks starkaste i zodiakens första och mest primitiva  tredjedel, den personalistiska gruppen Väduren, Oxen, Tvillingarna och Kräftan. Från och med den individualistiska akten och i synnerhet under den avslutande universalistiska akten mattas intresset för skönlitteratur/poesi. 

Detta är faktiskt en ny upptäckt sent i bloggens historia och en som rimmar väl med att zodiaken sägs illustrera en evolutionär tillväxt. Själen växer så småningom ur sitt barnsliga intresse för livets små intressanta detaljer, minnen av Madeleinekakor eller, för de heterosexuella, en kvinnas doft (eller mans), och börjar överblicka större scenarier. Men för en historiebok eller grundforskning i astrologins väsen vinner man inget Nobelpris, så det är begripligt att zodiaken med vissa gropar i vägen ändå visar en avtagande trend för litteraturpris! 

Totalt samlar den personalistiska tredjedelen 90 placeringar, den individualistiska (själsförankrade) tredjedelen 71 placeringar och den avslutande universalistiska akten har bara 57 placeringar, ett tapp på hela 57% jämfört med de mer vardagsnära personalisterna.

Skälet att jag inkluderade Merkurius var för att se om den samvarierade med soltecknet eller hade sitt eget liv. Och tar man tabellen inte som slumpvariation utan som ett distinkt uttalande så fungerar skriftspråkliga och intellektuella Merkurius mycket bättre i Skytten än Solen i samma position. Indisk astrologi innehåller inte den västliga traditionens lära om att planeten lider skada i tecknet motsatt sitt härskartecken, och någon skada eller något problem opposit härskarläget i Tvillingarna uppvisar heller inte denna Merkurius-Skytt med 11 placeringar.

Den minnesgoda känner igen svackan i tabellen från en tidigare diskussion av Nobelprisförfattarna. Många gånger under mina enkla undersökningar av ett eller annat ämne har en axel visat sig, ungefär som att astrologins skyddsande bemödar sig att säga: "nej, det här är inte en slumpmässig avvikelse du ser, och jag ska visa det genom att låta den motsatta principen samvariera - EXAKT SOM SUBATOMISKA PARTIKLAR SOM LÄMNAR VARANDRA I DUBBLA LJUSHASTIGHETEN ÄNDÅ SPINNER PÅ SAMMA SÄTT FÖR ATT INDIKERA ATT DE ÄR "BRÖDER"/"SYSTRAR" TROTS ATT DE INTE BORDE KUNNA KOMMUNICERA I DUBBEL LJUSHASTIGHET OCH SAMORDNA SIN DANS. 

Har Sideriska siktet som första blogg i världen påvisat att den urgamla mikro-/makroparallellismen faktiskt gäller och går att finna t.o.m. i en jämförelse av den gamla och utskrattade (av byfånarna) astrologin och den nya heta kvantfysiken? Säg det. Jag tror inte människan ens börjat skrapa på ytan av vad verkligheten är... Den är definitivt inte Sveriges mantra om att jobba och konsumera och sen dö. Det här landet är de onda rika människornas experimentverkstad och just därför att det också är en samlingsplats för karmiskt belastade själar får de en befolkning som låter sig drivas hur som helst...

Men Merkurius i Oxen, som jag ville specialgranska, verkar inte ha några problem med uttrycksförmågan. Tydligen några få och atypiska fall jag stött på - bra att släppa den saken och inte förvandla den till någon förutfattad mening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.