Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 12 april 2018

Mariah Careys bipolaritet och "komma ut"-transiter
Jag vet inte vem som inte kan tala ordentligt, kanske citeras Mariah Carey ordagrant eller också är det DN:s rubriksättare som inte kan svenska. Det är visserligen möjligt att det finna flera typer av bipolaritet men det här låter bara konstigt. "Jag är bipolär" eller för den som propsar på att hålla själen separat från kroppens åkommor, "Jag lider av bipolaritet"

Nyheten som sångerskan burit som en hemlighet under många och räddhågsna år, bekräftar annars det födelseklockslag som tillkommit på AstroDatabank sedan jag en gång skrev om Carey (de inläggen är nu borttagna). 


Kan det bli slitigare än ha depressionens Saturnus i sitt första kropps- och egohus tillsammans med den röjiga och obetänksamt utagerande Mars? (Tänk Donald Trumps Mars i 1a huset i ett Eldtecken eller Fredrik Reinfeldts underligt diffusa men skadliga Mars stigande i öster i död Jord...) 

Bara dessa två tillsammans illustrerar perfekt det bipolära problemen men hos Carey hopar sig indikationer om mental ohälsa: Merkurius står fallen i Fiskarna och psyket (Månen) står fallen i ett annat Vattentecken, Skorpionen. (Inte konstigt att antikens lärde betraktade Vattenelementet som den Irrationella eller Generativa Själen - Mars sexualdrift fungerar utmärkt i Vatten men inte mycket annat.)

Dessutom råkar Carey ut för en "dissociation" mellan den lägre irrationella driftsnivån och den högre rationella själen: Merkurius och Jupiter bildar en ömsesidig reception, vilket perfekt förklarar vissa av hennes uppträdanden i det offentliga där hon helt enkelt varit "utom sig" - Solen och Merkurius i 12e är tydliga indikationer om "förluster" i samband med det offentliga livet.

Problemet är bara att AstroDatabank har en alternativ uppgift, samma datum men året innan! Lustigt nog är det nästan lika problematiskt: alltjämt den fallna Saturnus i egotecknet Väduren och i 1a huset och här drar den svaga placeringen med sig Venus i mörkret. Istället står nu sexualitetens Mars (Vädurens drivkraft) i åttonde onda Skorpionhuset som en blind och stirrig energi. Det här skulle också kunna tolkas som en indikation om bipolaritet, men närapå mer sinister! Alternativa kartan för 1970 ger dessutom en opposition mellan båda ohälsohusen, det 6e och det 12e och involverar även den här gången Merkurius och Jupiter fast nu i direkt opposition! 

Men det som avgör saken för mig är att 1970 har en jätteklen placering för framgångsplaneten Jupiter. Kartan jag valt har i stället en hörnplacerad Jupiter för starka effekter i den yttre världen, och Carey är en av musikhistoriens mest säljande kvinnliga sångerskor. Nog lutar det åt Jupiter-i-Vågen, positionen där Jupiter enligt antikens Manilius eller Ptolemaios (minns inte vilken) kallade den plats där Jupiter "fröjdar sig". 

Och dessutom, med en Vädursascendent direkt bestrålad av denna lättsamma Jupiter ser och förstår man direkt Careys fantastiska karisma och godhet. Det går inte att tycka illa om människan när man ser hennes uppsyn! Jag har aldrig tagit divastämpeln på något större allvar även om Jupiter förstås gillar att blåsa upp bubblorna lite extra...

Att hon inte "kommit ut" förrän nu - diagnosen ställdes redan 2001 efter en blackout - verkar ha en astrologisk förklaring. DN länkar till sin källa, People Magazine, och numret ifråga publicerades den 11 april, vars himmel jag lustigt nog ritade upp i inlägget om "prenumerationsknappen". Och på denna himmel ser man en besläktad figur: Merkurius "fallen" i Vattentecknet Fiskarna och Jupiter återigen i Luft-Vågen. och Jupiter i Luft.  

Från Careys födelse och fram till nu har den här kombinationen bara inträffat sex gånger:

20.03.1970 -  3.04.1970
29.03.1982 - 12.04.1982
 6.04.1994 - 22.04.1994
25.02.2006 -  9.03.2006
12.04.2006 -  2.05.2006
 4.03.2018 -  9.05.2018


Efter tillbudet i augsti 2001 när hon inte hade koll på vad hon släppte ut i sociala medier har hon haft en tidigare öppning (två tillfällen pga. planeternas ibland retrograda rörelser), men var för 12 år sedan, ett jupitervarv tillbaka. Då var hon inte mogen att komma ut, kanske för att självrepressionens och censurens Saturnus då stod i ett "lågt" läge i Vattentecknet Kräftan och aspekterade sig själv (270°) i dess skadliga och depressiva medfödda läge i första huset... Vid det här tidsfönstret, mars-maj 2018 var Saturnus inte längre en direkt blockerare för något i hennes horoskop.

Careys Sol och intellektsplanet i 12e sjukhushuset förklarar med den fruktansingivande Saturnus hennes skräck för att göra bort sig i det offentliga. "Receptionen" har således en helt annan funktion än i mitt triviala horoskop för tillägget av en prenumerationsknapp för bloggens flöde. I mitt fall en rätt intressant koppling mellan publik närvaro (10e) och kreativitet (5e), men i stackars skrajsna Mariahs fall en skräck för att "tappa det" i sociala relationer (7e relations- och 12e förlusthuset sammanbundna av en "dissociativ" kombination).

På AstroDatabank läser för jag första gången att hon är aktivt kristen och ber - också det förenligt med fromhetens Jupiter i ett prominent hörnhus i kartan för 1970. Fast givet en Vädursascendent är det förstås en ganska entydig Jupiter eftersom den också är tillfällig ägare över 9e huset för religion (och fromhet). 

Ska man säga något som talar för svaga Jupiter-i-sjätte så är det Careys egna ord på AstroDatabank: "Jag känner som att jag haft ändlösa andra, tredje, fjärde, femte och sjätte chanser. Det är bara genom Guds nåd jag fortfarande är kvar." Låter inte det som Jupiter som räddaren i 6e olyckshuset? Eller uttrycker hon bara en dyster Måne-i-Skorpionen i dödshuset? 

Så typiskt den DUALA Fiskarna att hamna i detta läge där två horoskop ser ut att (åtminstone vid en snabb överblick) passa människans livsöde lika bra...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.