Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 27 april 2018

Löfvens dåliga dag (IT-skandalen i KU)


Aftonbladet 31 december 2015

Följande text skrevs innan DN publicerat tidpunkt för KU-förhöret med Löfven. Korrekt horoskop tillagt sist men utan kommentar annat än att Solen ligger pyrt till i tolfte huset för världsliga förluster när dess eget tecken, "kungavärdighetens" Lejon stiger över Stockholms östra horisont...

Antingen är det avsiktligt försök att minimera bullret kring dagens förhör i KU av Stefan Löfven och den pikanta frågan NÄR man informerades om it-skandalen eller också har Sveriges Riksdag en webbansvarig som sover på sin post (tycker mig minnas ha sökt det jobbet i vånda - kan man med heder arbeta för en politisk folkrepresentation som sjunkit så lågt i korruption och flathet inför kapitalismens härjningar?) 

När jag genom SvD får nys om att det är denna fredag utfrågningen sker, önskar ställa ett horoskop för denna smärre ödesdag på Löfvens livslinje och går till Sveriges Riksdags sida i just detta ärende, då har den inte uppdaterats sedan den 6 april. Dagens förhör av Löfven saknas helt. Försummelse eller försök från regeringen till skadebegränsning? Det är ju inte direkt någon punkt i kalendern man vill dra uppmärksamheten till...

Av sidan framgår att de flesta utfrågningar hållits direkt klockan nio, men jag skulle sätta en femma på att Ödet självt visar att tioslaget är det som gäller för Löfven: över Stockholms östra horisont stiger då Kräftans sjätte grad - exakt solpositionen för landets åtminstone nominella Ledare! Ibland visar astrologin precis vad den sysslar med: det gudomliga Ödet som gör och förstör människoliv. Karma som människor själva förorsakar genom att t.ex. inte tro någon vet skillnaden mellan höger och vänster (en känd groda ur Löfvens mun innan de dolda Rovdjuren satte honom i medieträning).


KU-förhöret med dess Kräftascendent ses i den
inre planetkretsen, Löfvens födelse i den yttre

En KU-utfrågning fr.o.m. klockan 10 påminner om att Löfvens värsta ödesdag tveklöst var den då han föddes. Trots att han ser ut att åtnjuta makt är han bara en marionett och jag känner nästan medlidande med en svetsare som någonstans ville nå makt från det han föddes och snart började vänslas med Arbetsgivaren under förespeglingen att han var en medlare. Horoskopet visar Vädur+Kräfta, att det var egot som drev honom och inte någon uttalad solidaritet med de andra svetsarna...

Eftersom Löfvens födelseminut väl aldrig blir känd kan man bara spekulera över vilken hans kroppsliga ascendenttecken är. Men utfrågningen av Löfven är en mildare variant av Aviciis dödshoroskop, där planeterna verkligen tornade upp sig och intensifierade samma orealism som den han valde att födas under. För Löfven skulle en Kräfta i Stockholms östra horisont tangera hans SOL - hans medvetenhet i sakfrågan... Och hur är det med den?

Solen i Kräftan är sekretessprincipen, hemmets och den privata sektorn - bara detta gör att en Kräfta naturligt tenderar mot näringsliv och en orealistisk syn på livets mening. Detta är filosofen Platons "värld i vardande" - naturens tröstlösa process som aldrig går i mål. Bättre då höja sig till reell intelligens och odla ett samhälle som utgår från den Rationella Själens bättre - och dessutom eviga sanningar - bygga ett samhälle befriat från räknenissar och profitörer - ett samhälle vari människorna kan utvecklas som varelser ifrån den miserabla hybrid av närigt djur och halvförståndig gud som samhällets makthavare genom århundradena låst sin egen art till.

Löfven föds med akut risk för dehydrering - SolKräftans disponent Månen står i brand i Eldtecknet Väduren, symbolen för Barnet. Eftersom Kräftan är Moderns symbol ser vi någon slags överhettning redan här: bortadopterandet av baby-Löfven till en fosterfamilj. En naiv observation är att adoptionen tycks ha skadat Löfvens grundtrygghet mer än många andra fosterbarn - Månens disponent Mars fäster åter uppmärksamheten på trygghetssökande Kräftan, men Mars inom Hemmets skyddade väggar tyder på att Olyckan redan hittat in i den tryggade bunkern.

En mindre naiv tolkning är därför att Löfven föddes med ett själsligt trauma som uppstått i ett annat liv och att han nu skördar dålig karma för vad som förefaller vara samma fega själviskhet som utmärkt hans nuvarande liv. Vi får väl se om han odlar någon mandom under utfrågningen och medger att han var informerat tidigare än han påstått och avslöjar sig som just inte bättre än vår förra storlögnare i statsministerposition...

Den här "rundgången" mellan Eld och Vatten gjorde inledningsvis Löfven till en extremt ocool ledare, han blev stirrig för det minsta och likt föregångaren Reinfeldt (också en protektionistisk SolKräfta som sökte skydda sig själv eller sin marknadsliberalism först och främst) förmådde Löfven inte konstruera grammatiskt kompletta meningar vilket alltid avslöjar en som inte kan operera under eldgivning - en sådan ledare ett folk allra minst behöver. Det är fara vart att Löfvens naturliga önskan att dölja och skydda sig kommer att triggas under dagens KU-förhör och då fortsätter denna sorglig soppa av spelad okunskap på alla nivåer...


(Även om förhöret startar klockan nio med en sen Tvillingascendent, pågår det ännu när ascendenten slår över i Kräftan. I så fall kommer Löfven att känna hur det hettar till och alla hans försvarsmekanismer rusar på högvarv i samband med någon extra känslig punkt på dagordningen...)


Tillägg - korrekt tid för KU-förhöret:
 
Jämför också med homoaktivistens självmord tidigare under det här årets soltransit genom Väduren.


*****

Att tiderna verkligen signalerar västerlandets slut ser man när t.o.m. Bernardo Kastrup, en ytterst välmeriterad forskare från CERN-laboratoriet i Schweiz drar sitt strå till stacken för att påminna avgrundslåga makthavare som Löfven om att hela deras världsbild är ett falsarium. 


När jag läste mina första analyser av det falska materialistiska paradigm som hela västerlandet och dess destruktiva marknadskrafter bygger på, då var de lärda författarna måttfulla i sina rubriker. Se t.ex. NASA-matematikern Wolfgang Smiths vidräkning här ovan med den förvirrade pseudo-religion som särskilt svenska unga män med teknisk läggning ägnar sig åt (dvs. i princip allihop). På 1980-talet gav han ut sin första stridsskrift mot denna "scientism" och bokens titel var föredömligt stram: Cosmos & Transcendence.

Men 30 år senare har västvärlden brutaliserats, förgrovats, fördummats, och det vet den intelligente Kastrup om. Således vräker han till med ren vulgärengelska i rubriken för att fånga dig, du mobilskadade och allt mer oformliga spillra av vad en människa kunde ha blivit om inte penningdjävlarna kapat skutan och dina egna tankemönster.Boken kom redan 2014 men jag fick syn på den först nu. Bara 200 sidor och synbarligen skriven som en lättsmält debattbok. Troligen övergår boken Löfvens fattningsförmåga, men de hemliga makthavarna som styr den här marionetten kanske skulle sätta på sig läsglasögonen och läsa långsamt och med eftertanke...

Se engelska Amazon för författarens imponerande meriter i biografin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.