Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 4 april 2018

Före och efter ointressant i andens och intelligensens värld


Den Ljusa och den Mörka

Under det uppsving gamle Platon hade i och med nyplatonismen (200-talets mitt och fram tills kristna kejsaren Justinianus förbjöd Platons akademi i romarriket år 529), analyserade och debatterade rationella filosofer människans natur. Vissa idéer, som att intelligensen bara är en slumpmässig frukt av död materia, existerade redan då och ansågs av de flesta vara ren idioti. (Aristoteles senare anhängare ägnade sig åt slikt trams.) 

Det är därför ingen slump att dagens mer satanistiska påhejare av den materialistiska världsbilden försöker få Platon att framstå som en överspelad tänkare utan någon betydelse för nutiden.

En viktig iakttagelse inom nyplatonismen var att den rena 100%-iga Intelligensen - ren gudomlighet - först på ett sent stadium av urvattning finner sig låst i en malström av tid. På en högre medvetandenivå existerar inget "före" och "efter" utan medvetandet "kogiterar" (av latinets cogitare, jfr. engelskans cognition - svenskan saknar verb för verksamhet på denna höga nivå av verklighet). Det gudomliga Intellektet överblickar exempelvis världshistorien i ett enda sammanhängande "nu". 

Det är svårt att ens börja föreställa sig hur all-tid skulle kunna rymmas i ett allseende medvetande. Därför smiter tama och timida människor undan hela frågan genom att bli ateister och förneka all intelligens bortom människans sätt att uppfatta världen. Det är därför vi har så mycket imbecill science fiction som i princip bara projicerar oss själva i mer eller mer omformande kroppsliga skepnader till andra planeter eller avlägsna system. 

Hollywood vet att genomsnittsintelligensen aldrig skulle hänga med på något svårare än Harrison Ford och en luden ap-människa som sidekick i rymdskeppet Millennium Falcon. På den ringa nivån befinner sig merparten av jordmänskligheten och det är begripligt att redan antikens tänkare delade upp folk i kategorier där folk med verklig intelligens (alltid gudsmedveten!) är en sällsynthet i det hav av blinda passioner som är regeln för homo sapiens - hem för den "mixade själen".

Att tid inte existerar på en högre medvetenhetsnivå innebär inte att mina observationer av vissa medieras idélån från den här bloggen från tid till annan saknar orsaksförklaring. Jag har inte sparat mer än några få exempel noterade under nio års bloggande, men ibland har det varit solklara idélån där tidningarna satte ett eget spinn på något inlägg från Sideriska och gärna gjorde betalartikel av det egna storverket.

Skamlösa Aftonhorans variant på mitt initiala mördartest sommaren 2011 var kanske det första fallet när jag insåg att jag satt arbetslös och producerade idéer som andra berikade sig på... Att det var ett lån visar sig av att jag 3 veckor tidigare undersökt 162 mördare. Att AB lade på två ynka mördare extra tyder på den här bloggen tjänade som inspirationskälla. Normalt hade en dagstidning nöjt sig med t.ex. en Topp 20-lista men nu hade jag satt ribban så högt att skribenten i fråga behövde hela 3 veckor för att på lediga stunder jaga upp tillräckligt många svenska mördare för att matcha och överträffa den här bloggens underlag och grundforskning i astrologins sanningsanspråk...

Men omvänt kanske inte direkt kausalitet i tiden gäller. Jag skulle vilja åberopa "trådlös" eller telepatisk överföring av idéer när jag denna morgon upptäcker att Bonnierstidningen Illustrerad Vetenskap den 12 maj 2010 presenterade IQ-testets uppfinnare Alfred Binet (en så summarisk sketch att man funderar om det är en synops av Wikipediaartikeln). Först 2018 får jag syn på detta och tycker mig minnas att också jag bloggat om honom och mycket riktigt, men den 11 juni 2010, en knapp månad senare! 

Detta är rimligen ett exempel på att den som företrädesvis lever sitt liv "uppe i det blå" Luftelementet eller i den noetiska världen befinner sig utanför tid och rum men i den mån man har någon bindning till denna värld, påverkar denna lägre världs begivenheter intellektets idéproduktion. Således "hittar" jag samma idé inom en tidsram där Illustrerad Vetenskaps publicering fortfarande är "kraftfull". (Anm. Bindepunkten till vår värld, bindu på sanskrit, representeras av födelseögonblicket och den kroppsliga ascendenten.)

Den som vill kan läsa min tagning på Alfred Binet i länken ovan, men jag lägger gärna ut en omritad karta av det traditionella västerländska slaget (hinduismens fyrkantiga kartor kändes tidigt mest som en extra stötesten i försöken att undersöka den gamla sideriska zodiakens meriter relativt den västerländska tropiska traditionen).
För den som förtrytsamt följt bloggens målarglädje och introduktionen av elementens sammanblandningar i form av olikfärgade prickar som markerar inflödet av det element där teckenhärskaren befinner sig och ogillat att Eld & Luft tidigt förklarades stå för "kreativitet", blir Alfred Binets horoskop en ny källa till irritation. Här har vi en man som direkt sätter fokus på intellekt och intelligens (kreativitetens förutsättning) och själv har en karta som i alla väsentliga delar utspelar sig i den mer gudomliga supralunära halvan, i Eld och Luft! 

Nio år senare är det dock svårt att hävda annat än att bloggens inledande och väldigt enkla klassificering visat sig stämma väl. En man som Alfred Binet skulle troligen vara helt likgiltig inför miljöaktivism och liknande (den enda Jordplaceringen ligger dessutom i det onda eller olyckliga 6e huset och jag gissar att fransmannen helst skulle ha velat slippa det förkroppsligade medvetandetillståndet helt och hållet).

Binets "bindu" eller koppling till denna världen går genom hans Skyttascendent och typiskt nog hittas Jupiter i 5e huset för intelligens, kreativitet och god karma! Jupiters placering i Väduren visade sig i ett gammalt test av filosofer vara en framträdande placering och Väduren som pionjären eller zodiakens debutant (vid omstarten efter avslutet i Fiskarna/12e) kan lätt kopplas till ungdomens allmänna upptäcktsglädje och därmed också filosofin (kärleken till att vilja veta).

Fenomenet "intelligenskvot" förklaras sedan utmärkt av att det rationaliserande Luftelementet "äger" hans intelligens genom den nästan sjukt övertydliga konjunktionen mellan Mars - här symbol för hans expansiva och kreativa intelligens - och den starkt placerade intellektsplaneten Merkurius i sitt positiva härskarläge i noetiska eller intellektuella Lufttecknet Tvillingarna. Den här människan VAR exakt det han begåvade världen med, en Luft-saturnisk rangordning av de levande intellektuella väsenden vi innerst inne är! Alla väljer nu inte att vara Einsteins i varje jordeliv, så man kan inte ta det här livets horoskop som någon absolut eller evigt giltig sanning. 

Inför nästa liv kanske själen tänker, "den här gången vill jag jobba med min tankeförmåga" och det kommer då, förutsatt att själen redan är kopplad till andra liv som också varit i samma bransch, att resultera i en återfödelse i tiden då planeterna placerat sig ungefär som fallet Alfred Binet. Men det är viktig att minnas att även goda placeringar i Jordelementet och styrka i 5e huset kan ge oerhört skarpa individer. 

Jag tycker mig dock se att de naturligt graviterar mot praktiska sysslor och inte finner Eld/Luft-människans glädje i att leva i "sitt rätta element". Man kan därför argumentera för att hög intelligens i kombination med Jordelementet tillför världen antingen mer materiellt gott eller driver oss än längre in i själsdöd materialism - allt beror på om den Jord-betonade människan förmår återkalla sitt liv som fri ande eller om en ond och ynklig samhällskultur lyckas pådyvla henne irrläror som att hon inte har någon själ. Lyckas samhället i sin "arbetslinje" kommer den människans intelligens att bli kapabel till många onda handlingar! Vilket för oss till en bonusspaning...
BonusspaningJag hade aldrig tidigare beräknat födelsehoroskopet för den man som i korkat maktbegär förbjöd platonismen och underströk att "det heliga romerska riket" hade kristendomen som svar på alla frågor. Visserligen hade kristna teologer i flera hundra år plundrat filosoferna på deras tankar och när stölden nu var fullbordad kunde man enkelt förbjuda originalet! 

(Lyckligtvis förstod fromma textkopierande munkar bättre än de svarta maktmänniskorna och bevarade en del av antikens och senantikens texter, men likväl återstår bara några få t.ex. 300-talsplatonisten Proclus närmare hundra skrivna böcker. Kristendomens kulturförstörelse var lika skrämmande som i vår dag Svenskt Näringslivs försök att manipulera bort svensk ungdom från allt utom jobb som ger en lön och berikar slavdrivarna mångfalt mer än dem som utför själva arbetet.)

Men när jag väl ritar upp kartan för denna onda romerska kejsare, vem kan bli förvånad? Utifrån en solascendent (ledarskapsperspektivet) ser vi en extremt primitiv människa, så primitiv det går att bli. Ox-Solen i öster med två verksamt onda planeter i första huset: hatets Mars och den onda rika hycklaren Jupiter (korrupt nobless!). Båda de verksamma illgörarna är dessutom infekterade av djävulsstjärnan Algol! Hur bra kan en människas aktiviteter (Solen) bli i sådant sällskap?

Denna låga instinkt som vill "äga" förbättras inte nämnvärt av att den visserligen välplacerade Venus med Merkurius (en smart schackspelare!) ligger i "oxiga" 2a huset för föda, pengar och allmänt, ägandeinstinkten.

När sedan psyket/Månen söker reflektera över människans handlingar och framfart, då krisar det ännu värre eftersom Mån-Lejonet ägs av just Solen så att Jord och Eld kommer i förskräcklig friktion (elementen representerar det mest basala och hjärndöda och det mest visionärt all-seende). Inte konstigt att den här kejsaren var tvungen att döda alla alternativa perspektiv till det egna! 

Samma beklämmande ap-mentalitet syns också av gränsdragaren Saturnus som i Vågens tecken skulle kunna ha givit en så salomonisk vishet men här blir till kejsarens eget problem i 6e huset för fiendskap och olyckor. 

Under den maktpolitiska svärtan (sol och måntecknen tillhör båda den maktsökande men ignoranta Mörkrets kvalitet) finns en intellektuell natur som säger mig att han visste precis vad han sysslade med när han förbjöd det mer begåvade alternativet till kristendomen. Man kan säga att den orättfärdige Justinianus I är en prototyp för de materialistiska västledarna som idag leder vår kultur mot dess undergång, dikterad av den fullständigt manöverodugliga marknadsliberalismen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.