Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 5 april 2018

Det halvtomma glaset och Antropocen

Expressen har en intervju med en svensk professor som ekar av Nobelpristagaren Paul Crutzens dystopiska lansering av begreppet Människans epok. Termen sägs kittla fantasin även om jag i Wikipedia noterar att ännu 18 år senare den inte vunnit något gehör som namn på en verklig geologisk epok. 

Och tacka för det, vi är ännu så nära inpå att vi inte ser till följd av all skit vi producerat här i övergången mellan det som antikens kloka människor mer korrekt fattade som två mindre tidsåldrar - Fiskarna och Vattenbäraren - och inte som någon genomgripande och ödesmättad epok som klimatalarmisterna vill ha det till.

Det betyder inte att alarmismen har fel, bara att ordet epok är illa vald. Studerar man kemisten som myntade begreppet ser man definitivt en dysterkvist, vilket förklarar hur man till att börja med intresserar sig för det dödaste av alla ämnen. I mina genomgångar av Nobelprisen var just kemisternas grupp som avslöjade antikens döda element Jord som förhärskande. Platon tillät inte ens den rent materialistiska kroppen delaktighet med de andra, själsliga, soliderna. Men en svekfull "arbetskultur" som vår västerländska mörkar numera Platon och betraktar honom gärna som lika mycket barnsaga som religionen. Bara bättre matematiker verkar ha tillräcklig intelligens för att förstå och hylla Platons pytagoréiska rötter och hylla honom för hans insikt i naturens inre väsen.

Lapsing back again into the crudely anthropomorphic language we have already used, we may say that we have already considered with disfavour the possibility of the universe having been planned by a biologist or an engineer; from the intrinsic evidence of his creation, the Great Architect of the Univserse now begins to appear as a pure mathematician.

Den prominente matematikern och astronomen Sir James Jeans (1877-1946), ur en antologi fylld av tankar från åtta av 1900-talets största fysiker och vetenskapsmän, Quantum Questions (red. Ken Wilber). I något av kapitlen hävdas t.o.m. att Platon fick sista ordet och att hans 5 solida kroppar är en mer "up to date" verklighetsbeskrivning (på sina termer?) än atomisternas, som inte åldrats med värdighet. Jag mindes och letade efter stycket om Platon men hittade ovanstående av Jeans istället...
*****

Varför är Crutzen precis rätt person att se Naturens (gr:Φυσις, Phusis) sammanbrott som en följd av att Människans - Vattenbärarens - tidsålder just håller på att bryta in under kaos och förvirring? 

Jo, se bara hur den enkla Naturen (Jord och Vatten) förhåller sig till Övernaturen (Eld och Luft) varifrån människornas innersta stammar (vi är, med Platon, INTE barn av Naturen utan vår förälder speglas bäst i Övernaturen).


I horoskopets "skamvrå" - dubbelt upp - hittar man Människans element Luft i formen av Tvillingarna/Paret i korruptionens och syndens åttonde hus (dödshuset i den gamla sträva astrologin). Riktigt svart blir människans oansvariga intellekt när man sedan hittar Mån-Tvillingarnas härskare i Vågen och det andra huset för död och upplösning, det tolfte

Men den här dystra skildringen av en mänsklighet som är mer destruktiv än konstruktiv bygger naturligtvis på att Naturens element Vatten placeras i 1a huset som utgångspunkt, och även en solascendent i Skorpionen indikerar en dyster syn på Naturen alternativt en medvetenhet om att miljön går åt helvete och en heroisk föresats att strida mot Naturens egen gång som är just att döda, döda, döda sina egna. Kapitalismen som gjorde ett helvete av Jorden bygger just på sin imitation av en Natur oförlöst av Människan. 

För Skorpionen i första är lustigt nog Saturnus, i synnerhet i härskarläge i negativa Stenbocken en ondskefull ingrediens och i tredje intellektshuset (som tillhör Tvillingarna, Människan) tycks Skorpionen vara ytterst negativ till just mänsklig stordrift - Saturnus-i-Stenbocken är ju en renodlad symbol för stora och tvingande materiella eller politiskt styrda system. Någonstans vet Vattenelementet att det kommer att "dö" i samma ögonblick det absorberas av den helt själlösa materialismen (Jord)! Ändå är den negativa polariteten så stark att Själen inte annat än kan dras mot den onda materien för alla dessa säsongsblomster människor av enkelt slag kommit att älska i brist på korrekt instruktion från de lärde.

Vi lever just i gränslandet mellan Fiskarnas tidsålder, Vattenelementet som skapar näriga och djuriska uttryck (tills det slukas av Jord och blir en slav under materien), och Vattenbäraren, tecknet som visar en evolutionär mognad och kan "bära upp" sin irrationella begärssjäl. Men mänskligheten kommer troligen att ställa till det rejält för sig innan den nya tidsåldern börjar lysa klart och av egen kraft. Det här eon-skiftet är lyftet från Irrationell Själ till Rationell Själ och kommer att göra extra ont i mänskligheten som just är en mixad art och har en del i båda världarna (Platon men i synnerhet nyplatonisten Iamblichus).

Dagens rika kapitalister är inte den sista generationen av dessa låga freak-människor, men det dröjer inte länge innan dessa själar kommer att bli portförbjudna på Jordens yta. När Vattenbärarens tid kommer tydligare i fokus kommer profitörerna att tvingas ner i djurrikena, där de hör hemma (eller ännu lägre, ner till rent demoniska världar). Det är möjligt att det var därifrån de kom till att börja med, och hann med några få jordeliv innan den Stora Tågordningen skiftade ut dem igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.