Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 8 mars 2018

X-tra allt hos komediennen Greta Gerwig

Landets morgontidningar bjuder trots alla nedbantningar och nationens allmänna fördumning till "klicka och dumstirra" alltjämt på ganska många aptitretande rubriker. Fast de klickbara länkarna blir färre för varje månad i den onda samhällsutveckling där de Fattiga förnekas information och därmed halkar allt närmare träsken där högerextremister och ockrande lånehajar lurar just under vattenytan. Sådant är kapitalismens inre väsen: den gör människor till rovdjur (eller till parasiter i fallet med vård- och skolprofitörer).

Drottningen av Bägare
Av den här morgonens utbud rubriker drogs jag mot en filmrecension i SvD eftersom jag minns hur charmant och vimsigt rolig Greta Gerwig var i båda sina filmer från 2011. Dels var det Arthur, där hon bara genom att vara den klippa hon naturligen är fick pli på en bortskämd drasut spelad av Russell Brand. Damsels in Distress, en riktig tjejfilm, var ännu roligare med ett härligt persongalleri av udda karaktärer i en sorority (ung. "nationerna" i våra universitetsväsenden men i USA uppdelad på skilda klubbar för kvinnor och män).

Det ser ut som mer än en tanke att landa i hyllningarna av Gerwig som numera blivit både manusförfattare och filmregissör och fortsätter sin bana med smart vimsighet. Nu duggar det plötsligt Mars-i-Kräftan vart jag än vänder blicken och här är det tredje inlägget på några dagar efter startskottet med "När den fallna krigaren Mars kommer till sin rätt" (nästa inlägg om Kräftans tecken var det om X-Files-kvinnan Gillian Anderson).

Även om Gerwigs födelsetid är okänd är det här ett verkligt tacksamt horoskop att förevisa med en solascendent för den utåtriktade och agerande sidan:I egenskap av auteur eller konstnärligt seende SolÖga har den "fallna" Mars i Kräftan alla chanser att visa sina bästa sidor och i det här fallet är det just antikens tankar om Vattenelementet som den Irrationella Själen som får ett flodljus över sig! Solen är i sin essens medvetande och ljusspridande medan Mars är en essentiellt mörk och irrationell eld (naturens libido, dess instinkt till att fortplanta sig för att få mer liv, en dödliga korruption av den eviga varelsen "i himmelen" som de lägre manifestationerna är).

Vem med en Vatten-Mars i den aktiva rollen som "verksam välgörare" invid en Sol kunde vara bättre rustad att just kasta ljus över det irrationella elementet i människan. Eftersom Kräftan sällan är en våldsam natur får man sagda "vimsighet". Kräftans tecken är ofta befriande rolig eftersom den är så hypersubjektiv att nästan allting i dess känslor och utspel färgas av det distorderande personliga perspektivet. (Därav bloggens varning för att välja politikeryrket med en aktiverad Kräfta i 10e huset i ett horoskop med känd födelsetid - en sån placering har lättare till vänskapskorruption än kanske någon annan.)

Men det finns än Gerwigs subtila sätt att röja sitt irrationella kvinnokön i det här horoskopet. I sig hade elden i Vattentecknet bara blivit en kroniskt mer eller mindre mångalen natur, men här får den slemma strukturen stadga och mer än så genom att Kräftans härskare Månen når sin "upphöjelse" i Jord-tecknet Oxen (och förstärks av ambitiösa Drakhuvudet). Det här är ett extremt bra budskap i 11e idealhuset, eftersom Vattnets psykiska eller sinnliga nivå här har alla förutsättningar att konkretiseras och bli tydligt på det sätt som Jordelementet är begripligt även för den intellektuellt mest avtrubbad. 

Från filmen Damsels minns jag hur otymplig Gerwig var, som var hon berövad medfödd grace i kroppsspråket och helt annorlunda från rollen i Arthur. Det här tolkar jag som att hon har en mästerlig kontroll över sin lekamen så att Vatten stabiliserad av Jord innebär fysisk humor - hon uttrycker känslor via sin kropp. Kanske är detta en del i den så kallade emotionella intelligensen? Solen står ju för kognitiv råkapacitet, Mars förstärker den och Månen i grovt fysiska Oxen blir spelplanen där allt detta uttrycker sig. Missa inte att sinnet i Oxen baserar sig på jämviktens Venus, som inte favoriserar Kräftan-i-första. Här är Venus dessutom i ett Eldtecken för en sträv friktion mellan Eld/Jord ("andens brutalisering"). Jag tror hon känner sig som den fula ankungen och frossar i roller där det får gnissla och skrapa illa, inifrån och ända ut i koreografin...

Allt detta ger nu ändå knappast mer än en talangfull komiker som tar regi, även om en framskjuten Sol i ett verkligt horoskop skulle indikera en naturlig disposition för ledarskap. (Här är som sagt Solen-i-första själva utgångspunkten för funderingarna och kan därför inte tolkas bokstavligt.) Men det är här Greta Gerwigs "högre natur" kickar in - och hon har en andra succéhistoria som utspelar sig i den supralunära sfären - bortom Naturen (grekernas Physis). 

Se gränsdragaren, arrangören och därför också filmregissören Saturnus i sitt bästa, "upphöjda" läge i artistiska Vågen, ett Venustecken, och där disponenten Venus naturligen är planetär vän med sin inneboende. Venus själv står sedan i dramatiska och lekorienterade Lejonet och med detta Solens eget tecken är vi återigen tillbaka vid den högenergiska Kräftan. 

Att en hyperrationell placering som Luftplaneten Saturnus i Lufttecknet Vågen - baserad på Venus-Lejonets känsla för dramatiska överdrifter sedan angriper irrationella och vimsiga Kräftan är förstås en inspirerad och kreativ tanke (Luft) som verkar "dissociativt" mot Vatten. Men här är det helt klart en mycket medveten smarthet som dirigerar "dissociationen" - långt från de desinformerande, ljugande, eller psykiskt rubbade exemplar som den sliriga kombinationen Luft/Vatten kan frambringa.

Gerwig har helt klart sin "galenpanna" under medveten kontroll, hon organiserar fånerierna "saturniskt" (som här är en lätt och inte en tung hand). Därmed ser man vilket fint regissörsämne hon är inom facket humor (och senare i livet, människans tragedier och ultimata utsiktslöshet - gissa om Mars-Solen i Kräftan med åren kommer att flytta fokus mot Vattnet som "Upplösaren", den skapade naturliga varelsens sönderfall och död - Gerwigs fenomenala Jupiter-i-Skorpionen ger enormt tillskott av generell och emotionell intelligens men kommer troligen att med tiden avslöja hur DJUP denna kvinna egentligen är, bortom sin vimsighet. Något av det märktes redan i Damsels, där hennes rollfigur får ett psykiskt sammanbrott - så typiskt det "felande" elementet Vatten eller den Irrationella Själen).

Det här horoskopet är ett fantastiskt exempel på vad den låga och Irrationella Själen - här representerad av Kräftan - kan producera när den anknyter och tar order från Ouranos, Övervåningen eller den supralunära sfären! I det sekulära Sverige dyrkas emellertid Naturen för dess egen skull och det är ett recept för katastrof.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.