Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 26 mars 2018

Sverigehoroskopet och offentlighetsprincipens försvagande efter EU-inträdet

Två debattörer hävdar i DN att den svenska offentlighetsprincipen har försvagats till följd av EU-medlemskapet. Det är ytterligare en sakfråga som tydligt förespeglas i Sverigehoroskopet av år 1974 trots att de starka påverkanskrafter som tvingade/lurade in svenska folket i EU satte sig i rörelse flera år senare. (Se förra inlägget för ett kort resonemang om skillnaden mellan den tidsbundna Naturen och Platons eviga Idévärld och hur ett horoskop visserligen "föds" i tiden men pekar tillbaka mot den senare, eviga Idévärlden.)

Springande punkt i frågan om vår sviktande transparens på hemmaplan ges av samma kluvna horoskopbudskap som flera gånger beskrivits som den svenska elitens de facto expansion till någonstans i utlandet och hur man från detta nya globala och svårpreciserade nav skapar expansivitet och förmögenhet för den minoritet av folket som i någon mening kan kalla sig ledare. För att vara ett nationalhoroskop från socialdemokratins sista gyllene år är detta ett skrämmande budskap om den marknadsliberalism som Sverige inom bara några år kommer att köpa med hull och hår och som idag gör att veka politiker - som dem i Stockholm - bönar och ber om att få husera det ena Apple-palatset efter det andra till den hämningslösa konsumtionens ära!

Offentlighetsprincipen är inte svår att stava om till Sveriges soltecken Vattenbäraren, den i gammal kaldéisk uppfattning "all-omfattande" eller "väldige". Det kosmiska världsalltet som sinnebild för det romaren Plotinus kallade All-Själens jurisdiktion. Vattenbäraren indikerar den "noetiska" eller intellektuella andevärlden som likt arkitektens ritbord föregår den realiserade byggnationen i den kroppsliga verkligheten. I "Himmelen" råder både full transparens eftersom andesjälarna till skillnad från deras fördunklade och i egon höljda vänner nere på Jorden. 

Men andevarelsen är också fullt kapabel att dölja sig och bara projicera en del av sig själv. Kanske är det tröttande att vara "allt-i-alla", dvs. Gud, i evigheters evigheter... Reinkarnation är ett sätt för en andevarelse att ta sin individaspekt till ett extremläge, även om inte  mänsklighetens alla medlemmar är exakt lika fallna och intrasslade i det stora kretsloppet. Ett bra test på graden av fallenhet är att fråga sig när man senast omsatte en tidningsrubrik till egen intellektuell reflektion. De som slukar nyheter som om det var skräpmat har gått ner sig långt i det Platon kallade "gyttjan".

Borgerlighetens aversion mot kollektivism är således ogrundad då varje individ till sin natur både är sin egen och bara en aspekt av det gudomliga, kollektivismen eller det all-innefattande är basen för människoblivandet. Borgerlig privatism framstår som en extremt låg grad av medvetenhet, som ett barn som just upptäckt att hennes kroppshölje signalerar åtskillnad och som sedan låter sig nöjas med trivial sinnesdata - hela livet igenom!

Sverigehoroskopets expansiva Jupiter-i-Vattenbäraren är i grunden en utmärkt placering för att expandera konceptet om att alla ingår i den totalitet (av individuella entiteter, tankar, idéer) som är Vattenbäraren - den som föregår Vattnet/Naturen. 

Så vad i kartan stödjer DN-debattörernas tes att offentlighetsprincip försvagats efter vårt EU-medlemskap (samtidigt som vi tydligen berikat övriga EU-medlemmar så att de tagit efter det offentlighetstänkande som vi nu själva håller på att montera ned)? 


Sverige har en otroligt viktig ömsesidig reception mellan härskaren till soltecknet och härskaren till 9e utlandshusets tillfälliga ägare, Merkurius. Lustigt nog har den svenska eliten (Solen+Jupiter i ledarskapets 5e) förlorat jämvikten på hemmaplan genom att placera sitt fundament - Saturnus - i utlandet och dessutom regressivt relativt det ultimata bud som all-omfattande Vattenbäraren indikerar. Att "bara" placera Saturnus i ungdomliga Tvillingarna ger en ytterst lättviktig ålderman, och de allt sämre (och allt yngre) svenska politikerna i vår tid omvittnar att Sverige förlorat bäringen och bara fejkar, som den lillgamla Annie Lööf eller Gustav Fridolin. Dessa är - som så mycket annat i Sverige - bara tomma tankefoster med bristfällig kontakt med det som verkligen är Alltet, dvs. det sekulära Sverige hatar mest: en total modell för verkligheten som innefattar insikten om att man måste grunda all politik i Himmelen förrän det kan bli ett himmelrike på jorden, en njutbar värld för alla att dela på - ja, Vattenbärarens tecken luktar socialism eftersom våra andesjälar vet att ingen är en isolerad atom utan att Alltet är ett sammanhängande helt, vilket i sig bara är en tanke, av Gud vet hur många, hos Gud...

Om nu Sverige förlorat i transparens måste det bero på att den ultimata gränssättaren Saturnus i 9e utlandshuset påverkat Sveriges gamla självtillräcklighet och naiva upplevelse av att vara världens ultimata måttstock. Likt en bipolär människan svänger Sverige från uppblåsthet (här: full transparens) till något som mer liknar omvärldens mer slutna förhållanden. 

Missa inte hur Draksvansen/Ketu står redo i 9e huset att beröva Sverige dess fundament, dvs. hela dess Vattenbärarideologi som i bästa realisation både innefattar statens fulla transparens och individernas totala rätt till integritet. Jag har pekat på hur den hinduiska läran med planetära ödescykler placerat Sverige under en ond demon 2002-2020 och demonen var överdriftens Drakhuvud/Rahu. 

Placerad i tredje kommunikations- och mediehuset tecknas en generationslång informationskorruption inom Sverige (profitdriven svensk skola!). Det är passande att nu visserligen globala Facebook-skandalen briserat under denna cykel, men att Sverige som krypande som en usel fursteslickare lockat hit företaget att bygga hela hangarer fulla av spiondatorer genom att ge Facebook allsköns förmåner. Facebooks uselhet är därmed Sveriges egen och det som händer vid norra månnoden - när man i övermod tänkt sig bli som en av gudarna - återverkar också vid den södra - när den övermodige bestraffas.

Debattörerna i DN ser hur EU-regler smusslas in i den svenska offentlighetsprincipens lagtexter och urholkar dem inifrån - inte alls olikt den "indifferenta" Ketu som är raka motsatsen till drivet i Rahu. Naturligtvis passar det perfekt att drivet ligger i 3e mediehuset och att debattörernas främsta exempel tycks vara Margot Wallströms och Utrikesdepartementets undanhållande information från grävande journalister. 


Man kan också spekulera över det faktum att expansionens Jupiter disponeras av eller vilar på den kontraktionens princip som Vattenbärarens härskare Saturnus representerar. Det allomfattande Luftelementet kopplas med andra ord till den Saturnus som "klämmer åt sina egna" ("Saturnus äter sina barn"). 

Jupiter i Vattenbäraren kanske trots allt inte är så fördelaktig? Totaliteten kan inte överskridas - då vore den inte Totaliteten - så när den ständigt expansiva Jupiter uppfyllt Alltet - ett extremt tillstånd - då aktiveras Saturnus som tvingar det stora att krympa mot litenhet. Jag upptäckte (eller återupptäckte) i gårdagens inlägg om GW Persson att någon "gammal grek" tänkt tanken att det var luften som via tryck framfödde vattenelementet. 

Det låter som en väderrapport, där varmluft stiger uppåt och återvänder som nederbörd... Kanske den nyplatoniska 300-talsfilosofen Proclus lånade mer än man kan tro från den naturorienterade Aristoteles? Hans närmare inspiration, romaren Plotinus, inarbetade ju en hel del av Aristoteles i sin platonska filosofi. 

Är den här detaljen från Proclus metafysiska modell i själva verket en spin-off på fenomenet där Luft i närmandet till den gudomliga Elden alstrar en tredje verklighetsordning, Naturen eller Vattnet. Då blir faktiskt den grek begriplig som, tydligen, såg Luft som Vattnets skapare. Vi är tillbaka vid den gamla klassiska emanationsläran: Den Ene --> Intellektet --> Själen (--> kroppslighet):Det är först i och med Naturen "Gråterskan" uppstår. Naturen gråter (krokodiltårar) för de naturens barn hon tvingas förinta för att själv kunna utgöra en approximation - över tid - av det som är tidlöst och evigt i det gudomliga Intellektet med dess fria inflöde från den gudomliga Elden.

Man kan likna de gråtande och klagande journalisterna vid Naturens ömhudade barn som numera förvägras inblick i makthavarnas förehavanden som en följd av det gradvisa nationella självmord som tecknas av Sverigehoroskopets uppbundenhet vid utlandshuset. Här är faktiskt på Idévärldens nivå ett argument för de invandringskritiska rösterna i Sverige! 

De har rätt att den svenska, förmögna överheten (Solen+Jupiter) med politikerna som deras knähundar håller på att förstöra allt gott som Sverige nu en gång kan ha ägt som seder och bruk. Men på Luftnivån handlar det inte så mycket om banala människor fruktan inför mörk hy utan om principerna om ett land som en självsubsistent entitet, en nationalsjäl med ett arv och en kultur att vårda.

Istället vände vi oss till Amerika och försökte bli som dem. Ja, till och med USA:s enorma fattigdom ville Överheten till sist importera. Offentlighetsprincipens försvagande är kanske det minsta problemet i det här nationalhoroskopet som har en timer inställd på självdestruktion inom en inte alltför avlägsen framtid. Die Hard - hämningslöst.

Svenskt mediefolk gnäller över att de inte får tillgång till dokument som brukade vara offentliga samtidigt som tidningsägarna ligger i säng med samma rika överhet som söker förinta landet i för att garantera sitt medlemskap i den elit som driver västvärldens globala marknadsliberalism. Läget för Sverige är nu så allvarligt att det inte längre går att göra ett journalistiskt arbete eftersom arbetsgivaren inte godtar sådan grävande journalistisk som ställer de stora systemkritiska frågorna. Däremot ligger det naturligtvis i Bonnier-DN:s agenda att få bort regeringen Löfven till valet. Därav denna ettrighet i frågan om Margot & Utrikesdepartementet (och deras förvisso mystiska beteende) och den tacksamma publiceringen i DN av debattinlägget som utmynnade i dessa tankar över morgonkaffet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.