Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 14 mars 2018

Stephen Hawking och andens brutaliseringNär man betraktar avlidna snillet Hawkings horoskop och häpnar över en födelse under den mest osympatiska himmel som tänkas kan, är det väl att påminna sig det gamla uttrycket "mind over matter". 

Om flera tänkare i Platons akademi lutade mot en närmast gnostisk syn på anden som en inspärrad eldgnista i en omöjlig och "mörk" kropp av ond materia, hade de ändå en positiv syn på att människan är något mer än sin kropp. (Till skillnad från den diaboliska attityd som dagens socialdemokrater visar upp när de söker bannlysa alla skolor i Sverige som bottnar i den upplysta filosofiska idealism som religion ytterst bara är en synonym till...)


Eld/Jord-friktion över hela kartan -
"av egen makt" eller "egenmäktighet"
beroende på allmänna tonläget

Mig veterligen var Hawking ateist in till slutet och det passar bra när ett horoskop till 100% faller in under temat "andens brutalisering" eller den direkta och skärande olikheten mellan ljusets element Eld och prima materias synliggörande i Jordelementet. Som metaforer ansåg romaren Plotinus att Eld anknöt till gudarnas värld medan Jord var det mest basala och döda som tänkas kunde. 

Se nu Hawkings kognitiva kraft - Solen - i det frimodiga och utforskande Skyttens tecken, men en intelligens och en livskraft underminerad genom disponenten Jupiters makalöst usla placering i 6e huset för olyckor och (o)hälsa! Givet den stoiska Stenbocken och det kyligt distanserade Jungfru-sinnet är det faktiskt inte svårt att föreställa sig skarp humor här, en observerande och torr natur som fäller lakoniska kommentarer genom sin talapparat.

Hawking måste ha haft en sällsynt dålig karma att betala tillbaka för att han frivilligt skulle gå ner i en så begränsad jordekropp och använder man återigen den sekundära solascendenten för att uttala sig om 5e huset (purva punya eller god karma), ser man början på en historia... Den "fallna" Saturnus fallen i ett energiskt eller t.o.m. våldsverkande tecken som martiala Väduren antyder inte en god och auktoritativ Saturnus utan en nidbild, en begränsande och auktoritär natur. DN:s dödsruna noterar att britten föddes på 300-årsdagen av Romerska kyrkans mord på vetenskapsmannen Galileo Galilei så man kan ju alltid spekulera över möjligheten att Hawkings själ en gång var en grym inkvisitor som i religionens namn bekämpade den framväxande vetenskapen med tortyr och våld. Det skulle i så fall vara ett utslag av den poetiska rättvisan att han nu återvänder lika "mörbultad" som något av sina offer och nu HATAR RELIGION och söker gottgöra vetenskapen för det hans alter ego en gång förnekade den.

Smarta bloggläsare har redan genomskådat att en solascendendent är en klen ersättning för en känd födelsetid. I detta fall betyder resonemanget ovan att hela den här årgången av SolSkyttar i deras utagerande ägs av den skada Jupiters placering i 6e olycks- och fiendskapshuset tecknar. Men minns att detta var ett England under brinnande krig, så att Sol + disponent perfekt lånar sig till en bild av intensifierad antagonism mellan sin lokala jordplätt (Oxen) och expansiva krafter från utlandet (Skytten, den vittberesta). Hawking föds åtta månader efter att Nazityskland utförd sin sista bombräd mot London. Barnläkaren Ian Stevenson fann under sina 30 år av djupintervjuer med missbildade barn som mindes tidigare liv att själar som dör våldsamt och traumatiskt tycks återvända till jorden väldigt snabbt och då typiskt nog med illa raderade minnen från föregående personlighet. Varför inte i det korta perspektivet betrakta den här sällsamt dåliga kombinationen av Sol och Jupiter som ett tidsbegränsat fönster som gav KRIGSOFFER en chans till snabb återfödelse? 

Krigsplaneten Mars sätter som sagt tonen för det som ska föreställa Hawkings goda karma och jag har ofta noterat hur vansinnigt skarpa i iakttagelsen Vädurar är. Här stöttar Mars fullständigt den kognitiva kapacitetens Sol (båda eldnaturer och båda i eldtecken) och verksam i Solens naturliga 5e hus kan man räkna med en ovanligt hög intelligens. 

Att den dubbelt onda Saturnus (essentiellt tidens herre och därför Döden och här också en verksamt ond faktor) står inbäddad i femte huset får man se som en "sista sekunden"-modifikation av ett i grunden starkt hus, vad intelligensen beträffar. Saturnus som en rörelsehindrare faller sig väl men beskriver också hur Hawkings femtehuskreativitet attraheras av planetens koppling till systematik och organisation. Han sökte i sitt andliga, visuella inre skönja universums rationella ordning, dess skepnader. Hade inte den onda materian - här representerad av Jordelementet - tyngt ned honom, hade han kanske blivit teolog/metafysiker istället. Men givet den "andens brutalisering" man ser i kartans Eld/Jord-friktion var den dörren stängd för honom - den här gången.

Resonemanget haltar fortfarande eftersom alla födda i Skytten 1942 knappast föddes handikappade eller med ovanligt hög intelligens. Det är visserligen möjligt att bryta ner Solens rörelse genom ett tecken genom allehanda sidosystem som t.ex. dekadhärskarna (tecknet delat i tre dekader) och på så sätt få differentierade prognoser för i princip var dag. Det äldsta (kaldéiska) systemet har överlevt tack vare att greken Ptolemaios (om jag minns rätt) redovisade schematiken. Men även dekaderna ger en ganska grov underuppdelning...Än större differentiation fås genom att Månens rörelse ger upphov till varierade reaktioner på ett och samma soltecken. Hawkings födelsetimma blev aldrig känd (och den födelseminuten är nyckeln till hans somatiska trauma och bortträngdes säkert av honom själv), så åtminstone jag kommer inte mycket längre i funderingarna.

Sista ordet får gå till de Kaldéiska oraklen som inte överlevde kristendomens jakt i senantiken på att via bannlysningar inte olikt dagens svenska socialdemokrater representera den enda rätta tankeriktningen. Ett par hundra citat, ofta mycket korta, hos författare vars texter har överlevt, är allt som återstår. Men bland brottstyckena finns åtskilligt som indikerar den mest intensiva motsättning mellan de metaforiskt fattade Eld- och Jordelementet.

I det första citatet beskrivs de jordiska inflytandet som helveteshundar som hoppar vilt och söker bita själen och dra ner den till lägre medvetande- och existensnivåer. Tarotkortet DÅREN kommer i mina tankar om man betraktar dåren som en oerfaren och lättlurad själ (före eller efter förkroppsligandet):
From jordens håligheter hoppar de ktoniska hundarna [demonerna] upp, de som aldrig ger de dödliga ett enda sant tecken!

(fragment 90 - jämför med materialistiska irrlärare eller de religionshatiska socialdemokraterna)

I nästa fragment kontrasteras själen explicit med dess förkroppsligande i Jord:

En tänkande dödlig måste hålla själen i schack så att den räddas och inte ger sig i lag med den jord vars öde är dunkelt. (fragment 113)

Människor i kulturer före dagens västerländska praktiserade således medvetenhet på ett helt annat sätt än idag, där Marknaden sliter hund (!) för att dra ner oss till enbart kroppsliga bestyr. Hela löneslaveriet bygger på att mörka och smutskasta de tankar som berättar att människan är något större och bättre än vad den kapitalistiska ekonomin tillåter majoriteten av folk att bli...

Anhängarna av den kaldéiska religionen/filosofin ägnade sig på sant österländskt sätt åt meditation och att med mantran söka höja sin själ ur den demoniska jordekroppens grepp:


Sök själens kanal [solen], varifrån den i en viss ordning för  att betjäna en [jordisk] kropp; sök ut du ånyo kan upphöja den till sin sanna ordning genom att kombinera (rituella) handlingar med heliga ord.
(fragment 110)

Kanske var Hawkings mentalt visualiserande färder ut i rymden han motsvarighet till att likt en gnostiker eller kaldéer höja sitt medvetande över den "jord vars öde är dunkelt"... Själv född likt Hawking, ett av de år formgivaren Saturnus verkar från Eldelementet, stannade jag till en stund extra inför fragment 143, bevarat till eftervärlden av den nyplatoniska filosofen Proclus, som introducerade citatet med orden:


...Därför förmanar till och med gudarna [de Kaldéiska oraklens presumtiva författare]: 'att förnimma den ljusets form som sträckts fram'. För även om ljuset ännu var utan form därovan, gavs det form genom [den Enas] procession.

Den astrologiska kombinationen av Saturnus med Eldelementet indikerar således för ett fåtal utvalda Faderns form. För dem som likt Hawking föddes med en fallen Saturnus i händerna på Mars - ges istället en "infernalisk" fader (Mars är den SVARTA ELDEN) och mer än troligt ett livsöde som består i kampen MOT den Store Gränsdragaren och Organisatören... Jfr. åter hans svåra handikapp och den här SolSkyttens försök att lyfta sig över det ynkliga köttets verklighetsnivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.