Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 16 mars 2018

Skönmålning ett tecken på att vi är i de dödas rike


Gallerierna - där de mindre bemedlade fylkas
för att hypnotiseras till fogliga medborgare


Förskönande omskrivningar och rena lögner, det är så marknaden kränger sina varor. Längst av alla går SvD:s publisher Fredric Karén. Han stoltserar om tidningens stora tillströmning av prenumeranter under 2017 men utan att med ett ord medge att de tagit den fula teknokratins buffelmetoder till hjälp för att nå ökningen. Det är på inget sätt så att innehållet som sådant blivit mer attraktivt.

Genom att lägga in alltfler artiklar bakom betalvägg och ovanpå det manipulera läsarnas datorer och telefoner med dolda räkneverk som begränsar t.o.m. läsning av de alltjämt "gratis" artiklarna BUFFLAR tidningsägaren och tvingar fram ett avgörande hos läsaren. Det är deras BUFFLANDE som förklarar den 40%-iga ökningen av prenumerationer, inget annat. 

Men Karén kan naturligtvis inte säga att tidningen rönt framgång genom att fösa läsarna framför sig som slaktboskap så han skönmålar inför samma läsare som vet precis vad jag talar om här. Detta är kapitalismen när den är som uslast och mest ohederlig.

Karéns karta har tidigare kommenterats men upprepningen av ordet "buffel" har naturligtvis sin förklaring i den, precis som hos SvD:s favoritpsykolog, buffeln Peterson. Både Karéns mån- och solascendent har kommenterats och allt som saknas nu är att han hör av sig om sitt exakta klockslag för att samtliga tre ascendenter ska kunna avstämmas...


Mest intressant är nog sinnelagsascendentens perspektiv (Månen). Här illustreras buffligheten via Oxens 2a hus för ekonomi. Här angriper Satansstjärnan Algol Oxens härskare Venus, som i sammanhanget bör läsas "resurser" (pengar), och därför också indikerar en människa med en emotionell slagsida, ett psyke som redan anträtt vägen ner mot Helvetet. Jag har flera gånger kommenterat att filosofen Platon föreföll sätta likhetstecken mellan Döden och ett liv på jorden där man identifierar sig med det kroppsliga eller materiella och låter materiella faktorer vara normen för all annan verksamhet. Minns hans putslustiga ordlek, soma/sema (kropp/grav). 

Vad jag kanske inte kommenterat (med det är svårt att minnas alla förflugna tankar), är hur förunderligt väl detta stämmer med den hinduiska astrologin som låter Venus bli en "verksam illgörare" när dess eget (negativa) Jordtecken Oxen stiger i öster. Symboliskt blir detta budet om en själ som knappast "stiger upp" ur Dödsriket som ascendere låter antyda utan tvärtom ett förkroppsligande som beslutar sig att adressera döden. En föredetting till bloggaren föddes med Oxen stigande och föddes att bli lam. Tack vare en lyckad operation och en längre konvalescens kunde flickebarnet slutligen lära sig gå och överkompenserade sedan genom energiska år av intresse för dans. Hennes familj var krämare av ordinärt slag, sådana som Fredric Karén. Naturligtvis bara ett anekdotiskt exempel men passar som hand i handske.

Som om inte den hinduiska astrologin bekräftar kopplingarna mellan grekisk filosofi och österländsk vishet hittade jag häromdagen ytterligare en indikation på det bakvända liv Fredric Karén och hans likar valt för det här besöket på planeten Jorden. Forskareditionen av The Chaldean Oracles har redan givit rikliga besked om hur låg uppfattning antikens lärde hade om de ologiska människor som slappt lät sig sugas ner in i den Irrationella Själens våld. De blev samma samma skräp som vår tids världsliga, sekulära arbetsmyror och tvångsmässiga konsumenter som inte tillför sina själar något alls under sin korta jordevandring. 

När de är klara med det här livet är det som om de aldrig hade levt, själen har inte fått någon näring för SIN plan från det kroppsliga verktyg som ganska omedelbart började vandra Mörkrets väg, måhända präglad av dålig familjemiljö men mer troligt pga. hela landets onda öde och skeva värderingar. Okunniga människor är det bästa för ledarna och det är deras vilja att skönmåla och kontrollera "berättelsen" som Karén så väl exemplifierar. Undrar just hur korkade SvD:s prenumererande läsare är... Nu har de betalat för att läsa denna lögn och det är inte osannolikt att de just därför väljer att tro på fulvinklingen.

Att de gamla kaldéerna tycks ha haft en avgjord preferens för Ljuset och en aversion mot materialism (Mörkret) är tydligt nog i de bevarade textfragmenten, men så nådde jag, som sagt, kommentaren till fragment 161 i vilken Ruth Majercik noterar att kaldéerna - i exakt samma anda som Platon och den här bloggen - "blandade samman Hades och den materiella världen". 

Fragmentet från den utdöda filosofin och kommentaren är värda att återge, inte minst därför att amerikansk hybris, via seriegiganten Marvel, länge använt ordet avenger (hämnare) för ett gäng superhjältar som på det amerikanskt egenmäktiga sättet ska illustrera att "bra karl reder sig själv", tar inga order från staten (möjligen från den av dess hemliga och illegala våldsutövande byråer, tänk CIA och betydligt mer obskyra bokstavskombinationer).

Kort citat funnet i den medeltida kristna filosofen Psellus texter:

"... POINAI MEROPON AGKTEIRAI..."

"...avengers, stranglers of men..." (...hämnare, människostrypare...)

Del av forskarkommentaren:

...Lewy förstår emellertid POINAI som en allmän och inte personifierad referens till efter-dödenstraffen i Hades. Båda läsarterna är möjliga eftersom kaldéerna sammanblandade Hades med den Materiella Världen. [Bloggaren: denna Värld har i ett tidigare inlägg taggat "kaldéerna" förklarats vara den lägsta av de tre världarna, den sublunära sfären som omfattar Jorden och dess vattniga hölje. Ett annat taggat ord för samma domän är PHUSIS, Naturen.] I denna bemärkelse [dvs. personifierade Hämnare], jfr. Corpus Hermeticum I.23 där den "hämnande demonen" (TIMORO DAIMON) straffar via TEN OZTENTA TOU PUROS (i en kontext av efter döden-tillståndet), såväl som att den "attackerar" AISTHETIKOS. 

Bloggaren ångrar sitt val av 5p hebréiska på högskolan årtionden tillbaka - i princip alfabetet och några allmänna insikter om grammatik och språklig syntax. Den introduktionskursen gav inte tillräcklig mersmak men motsvarande kurs i gammalgrekiska skulle ha varit mer användbar med tanke på hur mycket fascinerande litteratur på grekiska det sekulära västerlandet gömmer undan i små skrymslen för att den inte ska påverka medborgarnas vilja att underkasta sig den rådande sataniska doktrinen! 

Trots det språkliga handikappet går det inte att missta sig på kommentarens grekiska partier. Det gamla Mesopotamien och intilliggande Kaldéen som såg astrologins och den systematiska empiriska vetenskapens födelse, trodde naturligtvis på "änglar och demoner" - bara väldigt lågt utvecklade människobarn stannar redan i steget efter att de vuxit ut barnstadiet då pappa och mamma berättade sagor för dem, och blir förnekare av allt som låter "mytiskt". Det krävs betydligt mer intellektuell mognad för att komma runt hela cirkeln än den sekulära världen har att bjuda på. 

Den här bloggen har då och då använt termen "hämndänglar" vilket torde vara exakt vad den hermetiska texten (förkristen egyptisk synkretism) syftar på med TIMORO DAIMONES och som mycket troligen är samma lära som hos kaldéerna. De hermetiska texterna uttrycker också den här tidens sammanblandning av traditioner från flera kulturer.

Det räcker med att identifiera ordet PUROS/PYROS för att förstå att vi har att göra med förskräckliga straff som involverar eld. Kristendomens gamla härliga helveteseldar, som synes, ännu ett av den fabricerade religionens alla inlån från omvärlden. Lika intressant är att den hermetiska texten avslöjar vilken människotyp hämndänglarna ger sig på, det är estetikerna! 

Vid denna tid betydde dock inte ordet urvattnade, sekulära dyrkare av ytlig skönhet, ordet preciserar vilken nivå av intellekt den här sortens människor har valt som sin komfortzon: det syftar på människor bundna av sina sinnen, sådana som fyller sina liv enbart med data som kommer från de fem yttre sinnenas stimulation och vars tänkande helt är upptaget vid det externa (tänk: Instagram- och videoklippmentaliteten). Hämndänglarna ger sig alltid på de världsliga och prosaiska och attackerar dem som en Åklagare eller Satan för att stimulera igång den förlorade kontakten med människans högre rationella själsfakulteter. Hur väl passar inte detta ihop med att den onda stjärnan Algol ligger just i den hedonistiska sinnesnjutarens tecken Oxen!


Men tjuren Ferdinand ville bara
lukta på sina blommor...


Så har bloggen återigen slutit en och samma cirkel, den som sekulära kulturer inte ens vill veta att den finns att sluta då detta blir en förödande dom över hur vi fallerat att ens nå den tankenivå våra förfäder höll. Tiden startar sannerligen med en Guldåldern och sen börjar det sluttande planet. När vi börjar nå botten av Dödsriket, då framträder rena skämt till folkledare som varning på att civilisationen som vi kände den är på upphällningen...

"Blah blah blah"
Spelet för de passiviserade i gallerierna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.