Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 9 mars 2018

Nina Persson till folkets undsättningDN:s skribent vrider sig besvärat inför det faktum att forna popstjärnan Nina Persson gått och blivit socialist, en folkets försvarare, men säger det aldrig uttryckligt utan koncentrerar sig istället på artistens pågående projekt. 

Eftersom bloggen inte har nämnt Persson sedan det tidiga inlägg 2009 då födelsedatumet användes som argument för att den sideriska zodiaken träffar nerven tydligare än den västerländska tropiska zodiaken, förtjänar hennes horoskop ett återbesök. Sideriska siktet har mest ägnat sig åt att genom upprepning bygga ett case för den sideriska zodiaken och undersöka ett begränsat antal astrologiska signaturer i hopp om att finna utfall i verkliga världen som styrker astrologins anspråk på att "på principnivå" veta något om de människobarn som föds under dessa signaturer. Som föregående inlägg om Timell och hans "tidstvillingar" visar, får man vara tacksam när resultaten är tydliga - oftast är stjärnhimmelen ett sånt gytter av influenser att den "mixade människosjälen" blir ganska genomsnittlig. Det är lite av varje men inget särskilt tydligt.

Så var knappast fallet när Nina Persson föddes in i en normal svensk medelklassfamilj - DN beskriver hennes bakgrund. Utifrån en utagerande artist passar det bättre än i de flesta fall att använda Solen som ascendent när födelseklockslaget saknas och med Solen i härskarläge i Lejonet blir genast kvinnoplaneten Venus i samma tecken, välsignad av "kungaplaneten" Regulus högintressant. Som DN skriver ser hon ut att ha fått allt med sig i livet, inklusive ett karismatiskt utseende. För den världsliga sortens läsare kan jag hänvisa till det nästan lika gamla inlägget Look-alike: Undertyp av Lejonet med bilder på en ung Joey Tempest. Som synes går det lätt att skohorna in Persson i samma kategori!

Men just nu är mitt intresse vad på hennes himmel som skulle kunna teckna en identifikationen med Folket, så kvinnornas epitom hon föddes att vara (möjligen med lätt ogillande - kvinnoplaneten Venus är nämligen mest en belastning när Lejonet står i första huset).


Horoskopet är faktiskt ganska lättolkat. Med sig som verksamma välgörare har ett SolLejon-i-första såväl den Stora Välgöraren (Jupiter) som den Lilla Illgöraren (Mars). Den senare blir naturligtvis inte något helgon, men om det handlar om att ta i och jobba hårt fysiskt så stöttar den Lejonet fullt ut. (Jfr. Donald Trump, vars kända födelsetid ger en "verksamt god" Mars i Lejonet i första huset men noterbart är att Mars alltjämt är så "ond" att han inte är i position att förhindra galenskapen på andra ställen på hans himmel.)

Solens opposition till den goda Jupiter i all-inkluderande Vattenbäraren är den primära kandidaten till den verkligt goda människa Nina Persson nu avslöjar att hon är. Som Ipren-reklamen med den stora hunden som skyddade den lilla från regnet sade: "När man är stor ska man vara snäll". Större godhet än ett SolLejonet med en Regulus-välsignad Venus och all välvilja riktat mot Vattenbäraren, arketypen för socialism (den sociala människan) går inte att föreställa sig, detta måste vara en ultimata astrologiska symbolen för en konungslig ledare med folkets väl i sitt hjärta!

Likväl är inte Jupiter odelat konstruktiv eftersom den modifieras på två sätt, dels genom den "kreativa" oppositionen från Solen men å andra sidan försvagas genom sin disponent Saturnus (restriktioner, "austerity", patriarkalt förtryck) -en planet som är helt motsatt det fria och solstrålande Lejonet. (Likväl bildar de två i sina positiva sublunära härskarlägen, Lejonet mot Vattenbäraren en "kosmologisk axel" som symboliserar världens varaktighet - kosmos kollapsar inte plötsligt från en dag till nästa, himlavalvet ramlar inte ner över oss.

Eftersom båda tecknen också är del av Mörkrets kvalitet kan man kanske kalla detta den del av gudomligheten som offrat sig, en del av det gudomliga har sjunkit ner i Mörkrets värld - fast på den supralunära (Eld/Luft) nivån och det är detta gudomliga offer som sedan utgör basen för den materiella värld små människor som ateisterna tror är den enda som existerar. Eld/Luft offrar sig och intar rollen som två pelarhelgon i den Övre Världen för att de okunniga i den Lägre Världens ska tryggas genom illusionen av en stabil och hållbar tillvaro. 

Motsatsen, Ljusets kvalitet, upplöser som bekant alla fasta former och avslöjar hur "allt flyter" (Herakleitos berömda panta rhei)- och det gör många små människor extremt otrygga - varav svenskarnas lämmeltåg i dessa tider mot fascister som Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Men Perssons horoskop har en annan ingrediens som definitivt påminner om en socialism som är av det enklare och mer jordnära och aktivistiska slaget. DN berättar att hon knackade dörr för att värva röster till Obama under tiden hon bodde i New York och den här sidan syns tydligt i kollisionen mellan Eld och Jord, två rejält omaka element. Utifrån den utagerande Solen-i-första har Nina Persson ett fantastiskt samvetet i nionde huset. Här står folkliga och ibland rent populistiska Månen i Ansiktets tecken Väduren. Men det intressanta är att husägaren Mars i detta fall är en välgörare och i Jungfruns tecken ligger den ytterst nära fysisk och praktiskt orienterad aktivism! Mars i 2a resurshuset anknyter naturligtvis till det 1a jag- och kroppshuset (även om ascendenten här är spekulativ). Det skulle kunna innebära ett trångsynt och självupptaget ego-Lejon som enbart sysslar med fitness och en hysteriskt noggrann diet - Lejonen älskar att känna sig i toppform - djurrikets kungar. 

Men med en så viktigt placerad Jupiter i ett tecken som omfattar hela mänskligheten, måste man i Eld/Jord-konflikten se en medvetenhet om folkmassornas ekonomiska villkor (inte minst sedan Persson själv tjänat stort på sin musik). Det skaver med andra ord i hennes samvetet (9e) och då i synnerhet när hon ser hur olika väl ställt människor har det. Denna MarsJungfru i 2a huset illustreras perfekt av hennes beskrivning i DN av att det stod Konsums blåvita lågprisvaror i kyl och skafferi i barndomshemmet. Det finns något torftigt och arbetarklassaktigt över placeringen Mars i Jungfrun och särskilt i det primitiva och okultiverade Oxens tecken. Utifrån solascendenten regredierar faktiskt Mars-Jungfrun genom att kanaliseras genom det inledande Jord-tecknet Oxen. Jungfrun är ju som bekant det andra Jordtecknet och Mars ger energin att förädla jordens håvor och förbättra dess naturliga produktivitet...

Hur som helst passar det inte att beteckna Perssons Jord/Eld-friktion som en "andens brutalisering" eller "egenmäktighet". Mars är platshållare för hennes samvete och hon är (eller har med åren blivit) akut medveten om att de enkla "arbetsoxarna" inte har det lika gott ställt som henne själv. När man är stor måste man vara snäll, en insikt Svenskt Näringsliv aldrig kommer att göra så länge de existerar. De är ju tvärtom en manifestation av den Vegetativa eller hungrande näringssjäl som blir till demoni och ondska när den inte har styrning från högre ort. Och som regeringen Löfven fortsatt spela underdåniga fursteslickare mot näringslivet finns idag inget som håller Sverige på kurs - utom då Nina Persson och sådana som likt henne höjer sin röst. 

Det kommer inte att räcka, men det är en annan historia som knyter an till hur det kosmiska ödet först måste få Kapitalismen att i hybris förgöra sig själv. Först därefter, i avtändningen och förvirringen, kommer mänskligheten att enas om en ny och bättre värld. Men all aktivism här och nu behövs ju ändå. Om inte annat för att själen ska garantera sig själv en god återfödelse. Vem vill efter den kroppsliga döden ertappas med att ha suttit bland Syndare och Bespottare? 

När den fysiska kroppen är avlagd kommer själens kropp att bli synlig för alla andra på andra sidan och de som då är lika smutsade som de var på jorden kommer i skam att självmant sjunka i vibration ner i helvetet där de känner sig mer lika alla andra... Astrologins delning på den sublunära sfären (Physis) och den supralunära (Ouranos) illustrerar denna tvåvärldslära. Trevärldsläran innebär att man adderar Planritningen till denna dualism och den högsta världen är identisk med Platons Idévärld, Guds eget självmedvetande. Detta har jag liknat vid Vattenbärarens tecken och därmed kommer också nyckeln till Jesus gåta till åhörarna, den om "det du gör mot en av mina minsta har du också gjort mot mig". Allt och alla ingår i Vattenbäraren.

Författaren till denna teologiska konception (om det nu inte var Jesus själv som yttrade orden) visar att det är ett likhetstecken mellan den styrande principen inom Jesus, "Kristusanden" och Vattenbärarens tecken. Ett annat citat låter Jesus säga att "jag och Fadern är ett" men då är det Vattenbärarens komplmentära motpol, Lejonet eller dess härskare Solen som åsyftas. 

Vid Jesus tid var assyriernas / babyloniernas läror populära, inte bara deras astrologi utan hela deras människosyn och gudaläror. De kaldéiska fragmenten visar att "Fadern" användes vitt och brett om inte mindre än tre gudar. Gud den Högste, men också två lägre fäder, varav en likställdes med Platons skapargud Demiurgen (som Platon till skillnad från de världsförnekande gnostikerna ansåg var en god gud). Ingen kan väl idag säkert säga vilken av fäderna Jesus hade i tankarna..

Min misstanke är att Jesus alluderade till den kaldéiska konceptionen om Solen som Fadern i detta universums himmel (Ouranos = världsrymden), en tradition som påminner om hinduismens identifikation av Solen med atman. I de kaldéiska fragmenten från denna utdöda filosofi och religion är den naturliga världens sol mer av en markör (eng: token) för Gud den Högste, nyplatonismen skulle säga att Platons Idéer nedbäddats som "förnuftsprinciper" (gr: logoi) i denna värld. Om Jesus hävdade att han och Fadern var ett, är det ett tungt teologiskt påstående: Jesus hade genomgått den kaldéiska mystiska initiationen och via sin inre solära förnuftsprincip - den i själen inneboende Fadern - uppstigit till och funnit gemenskap med Gud den Högste (Fadern i annan bemärkelse). I den kaldéiska läran (och inom nyplatonismen) var det viktigt att redan i detta liv, innan man dör, "gå in i Ljuset", eftersom "som trädet faller (dör) så ligger det". 

Om det här luktar "new age" beror det bara på att nyandligheten är ett penninghungrigt geschäft som plundrat antikens texter och skapat lättsmälta versioner av tankar som redan tänkta många gånger förr. Det som fascinerar mig är att den kaldéiska religionen (fast tydligt uppblandad med platonism) antyder att inte bara hinduerna utan även de gamla assyrierna / babylonierna hade en själavandringslära. Det verkar snart som om Sverige och delar av västvärlden är de enda som sjunkit ner i total okunskap om livets betingelser... Istället har en materiell girighet tagit över som pseudofrälsning och västvärldens stater skäms inte för att de reducerat sina befolkningar till livegna arbetsoxar som slavar för Överheten in till en pension som djävlarna nu dessutom försöker flytta fram istället för att börja betänka en ny civilisationsform efter kapitalismen.

Å andra sidan verkar Jesus ha dissat "denna världens fader", precis som gnostikerna. Likställer man den världsliga överheten med Saturnus, i synnerhet i sitt negativa (sublunära) härskarläge som Physis, Naturens herre, då stämmer också Jesus uppenbara förakt för moralkakor och världslig hackordning mellan människor. Han äter fel, dricker och hänger med syndare och har mage att hävda att inget som går in genom munnen kan förorena en människa!

Diethysterikerna i esséerrörelsen, som gav Jesus hans tidiga skolning måste ha varit ställda när han återvänder till Palestina i vuxen ålder med "kaldéiska läror" om själavandring och en kosmologi som vid den här tiden var judarna helt främmande. (I Egypten hade juden Filon visserligen sökt sig på en blandform av judendom och Platons filosofi, och i Egypten fanns många judar och en grogrund för gnosticismen.)

Allt detta KAN ha en koppling till Sol-Lejonet Nina Perssons tidigare liv på jorden, men det är hennes historia att i så fall upptäcka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.