Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 19 mars 2018

Minns ni hamburgerkrängaren Max politiska propaganda?

Minns någon hur de båda cheferna för Max hamburgerslams & avföda AB skickade ut en varning för katastrof om socialdemokraterna och vänstern vann valet 2014? Av någon anledning ritade jag upp kartorna för bägge bröderna utan att följa upp med någon text. Nu fick jag syn på horoskopen igen och färgar idiosynkratiskt den äldre brodern Richard Bergfors karta för att illustrera en poäng.
 
Så här kan det se ut när det visserligen finns gott om Ljus i horoskopet men ljuset av olika anledningar är fördunklat så att individen helt saknar urskillningsförmåga och tror sig sprida medvetenhet och kunskap när det i själva verket är precis tvärtom. Max VD agerade den sämsta sortens desinformatör/propagandist, och det är faktiskt inte fösta gången jag möter vettlöst inbilska människor som kombinerar den delikata mentala balansens Vågen (ett Lufttecken) med den irrationella och passionerade Näringssjälens emblem Kräftan (Vatten). 

Vem minns inte f.d. statsminister Fredrik Reinfeldt med Månen och Solen i respektive tecken, och hans dåvarande familjs synnerligen ohälsosamma och småkorrupta mellanhavanden med en annan krängare av maskfyllda köttslamsor: McDonalds! 

Kan det vara så att den påfallande ofta småsunkiga Kräftan i kombination med estetiska Vågen ger en fäbless för skräpkultur som med Reinfeldts Läckberg-deckare och plattskärmsbaserade slöhäckskonsumtion och hamburgerrestauranger?

Max-chefen är född 1975 så han var knappast en duvunge när han försökte kontrollera sina anställdas fria tankeliv, och tar man Solen som utgångspunkt (i hus ett) - dvs. impulsen att vilja leda, så ser man direkt att den här typen av Vågens tecken dras till en kärlek till den auktoritära ledarstilen: Solen baserar sig på sin disponent Venus i ledaren Lejonets tecken (dock inte realiserad eller aktualiserad utan ännu bara som ett elftehusideal). 

Solen är per definition en ljusspridare men Vågen tillhör mellankvaliteten Passion som kan influeras både till det bättre och det sämre. Eftersom Venus står på Förstahusvågens sida, som en "verksam välgörare" är nu inte situationen så nattsvart som 11e huset låter antyda med dess orange passion för Mörkrets kvalitet, dvs. okunskap och fixerade attityder. Men det är heller inga lysande besked om den här mannens ledarskapsförmåga.

Samma tveksamhet uppstår i 10e makthuset där populismen står som spön i backen. Månen i Kräftan söker den stora publiken och symbolen anknyter direkt till konsumtion, särskild då mat (Månen indikerar magen). Skräpmat antyds av den olyckliga konjunktionen med den Stora Illgöraren Saturnus som distinkt tecknar underklassen eller de simpla arbetarna. 

Att nu Saturnus är Förstahusvågens vän och välgörare indikerar ännu en gång att det är inte är ett svart-vitt horoskop som man kan ha roligt åt och raljera över. Alla de tre medvetandesökande tecknen i Ljusets kvalitet är dimmigt och svagt gulfärgade för att de också har problem med antingen den onda huspositionen (6 och 12) eller i fallet med Tvillingarna att den dubbelt onda Mars (naturlig skadegörare och för Vågascendenten en verksam skadegörare) totalt slammar igen 9e husets förmåga till rent samvete. 

Mars stänger helt enkelt av kontakten med individens högre förståndsgåvor och kartan domineras i praktiken av den härsklystna och skraja Saturnus i den Vegetativa Själen. Människan tänker med maggropen och inte med intellektet (som för övrigt har parkerats i förlustens 12e hus). 

När man ser sådana här människor undrar man hur de ens klarat att starta och driva företag i Sverige. Förklaringen är förstås att svenskarna driver varandra allt längre ner i dumhet. I detta land skapas bara UPPENBARA och SJÄLVKLARA nya produkter och idéer. Svenskarna matar sig själva och varandra med det trygga och välbekanta och genuint nytänkande existerar inte på denna fläck av jordytan. Det är något med nationens kollektiva karma. Jag misstänker att vi har lite för många f.d. tyska nazister återfödda i svenska kroppar just nu. Det skulle kunna förklara inskränktheten i Stockholmsregionen, och den livsstilsfascism som fått särskilt fäste där.

Kort sagt: horoskopet består av en enda röra av halvgenomtänkta tankar som blandats upp med irrationella känslor och avgrundsdjup självisk fruktan (Saturnus inger fruktan) i det klaniskt begränsade 10e huset. Bergfors fruktade uppenbarligen för att en röd regering skulle hota hans maktposition (10e) i det egna företaget genom att ge de anställda mer att säga till om. 

Det här är ingen djävul, till skillnad från många svenska politikerhoroskop vilka verkar teckna ett nära förbund med den onda penningdemonen Mammon. Däremot ger kombinationen av Luft och Vatten (här via Sol och Måne) ännu en ideologiskt förvirrad natur, inte olik Fredrik Reinfeldt som aldrig i sitt liv tycks ha förmått genomskåda präglingen från det (m)-stämplade barndomshemmet (Kräftan) med dess kärlek till profit och den fantasin om att djungelns äta eller ätas är rätt modell för människan att bygga sin civilisation på. 

Att nu Reinfeldt börjar uttala sig om "mer etik inom gruvindustrin" låter som en kappvändare som sent omsider upptäckt hur ointressant näriga människor som han själv håller på att bli. Hamburgerkrängarens horoskop tecknar en ansats till att i "Ljusets namn" vilja fostra andra (som genom att skicka varningsbrev) men faller pladask eftersom individen själv är så grumlig i sitt inre. 

Jag har tidigare häcklat nästa hamburgerkung på svensk mark, Jureskog, för hans förskoleaktiga rollfigur - tveklöst en manierad parodi på amerikansk tuffhet som avser binda fast verkligt unga och ännu inte helt omdömesgilla konsumenter till hans varumärke. Men den här Mad Max-figuren borde jag ha skrivit något om redan 2014 när skandalen med hotbreven var ett faktum...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.