Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 30 mars 2018

Jämna Lidingö med marken

Den vedervärdiga rapporten i SvD om sakernas tillstånd i Lidingö, signerad en barnpsykiater, lämnar nästan inga alternativ: Jämna den kriminellt själviska kommunen med marken, beslagta innevånarnas resurser, sätt ut dem själva på en flyktingbåt i havet och använd sedan deras pengar för att göra Sverige till ett bättre land.

Tillvägagångssättet har gamla anor. När demoni anfäktat och förstört de andliga "vibbarna" som är människans livsluft, raserade kineserna sin huvudstad och byggde en ny på annan plats. Själva marken var permanent besudlad efter en särskilt vederstygglig dynasti. 

Att beslagta deras rikedomar som valt sig politiker som ger mänskligheten fingret motiverar är inte nog. Det är dessutom lämplig att skicka dem i exil som kollektivt medskyldiga med dessa moderata Lidingöpolitiker. De sprider gift i landet vare sig någon, som här, rapporterar om deras förehavanden eller inte. 

En av många intressanta demonstrationer av distanspåverkan, kropp till kropp i skilda rum, rapporterades av Ervin Laszlo i The Connectivity Hypothesis, State University of New York Press, 2003.

Det är egentligen inga märkvärdigheter. Sverige behöver inte acceptera sådana här mentalt förorenande kommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.